Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Kronika Proboszcza Ks. Prałata Stanisława Stęchłego 2012r.

Kronika Ks. Prałata Stanisława Stęchłego za 2012 rok

Rok 2012
Kościół naszym domem


1 – styczeń – niedziela Uroczystość  Bożej Rodzicielki.

Rozpoczęcie  Nowego Roku 2012. W tym dniu Kościół  modli się o pokój na całym świecie.

 

6 – styczeń – piątek - Uroczystość Objawienia Pańskiego. Dzień poświęcony Misjom. Kolędnicy z kółka misyjnego rozpoczęli kolędowanie Ofiary zebrane z kolędowania przeznaczono na rzecz misji.

 

8 – styczeń  III niedziela po Bożym Narodzeniu. Rozpoczęto obronę radia Maryja i Telewizji Trwam, ze względu na dyskryminacja medialną. Nie przeznaczono koncesji przekazu cyfrowego na multipleksie. Obrońcy i słuchacze składają podpisy na listach przy ołtarzu  Serca P.J.

Po południu Koncert Noworoczny organizowany przez Akcję Katolicką w Sali Zespołu Szkół w Niebylcu o godzinie 1630.

 

 

14 – styczeń – sobota całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu Od godz. 800 do godz. 1600, w adoracji  biorą udział grupy modlitewne parafii i wierni.

 

28 – styczeń – sobota egzamin wewnętrzny młodzieży klas III gimnazjum Mającej przystąpić do sakramentu bierzmowania, godz. 900.

 

31 – styczeń wtorek. Gminny m Ośrodku Kultury w Niebylcu zostało przedstawione jasełkowe widowisko przez młodzież.

 

2 – luty – czwartek Święto Ofiarowania Pana Jezusa – Matki Bożej Gromnicznej. Światowy Dzień życia konsekrowanego. Składka przeznaczona na klasztory kontemplacyjne naszej diecezji – w Jaśle Siostry Wizytki w Rzeszowie Siostry Karmelitanki.

 

11 – luty – sobota wspomnienie objawienia NMP z Lourdes. Przeżywamy XX Światowy Dzień Chorego.  Godz. 1200 Msza święta z kazaniem i udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

 

15 – luty – Środa godz. 1500 egzamin diecezjalny młodzieży gimnazjalnych klas III przed bierzmowaniem.

 

22 – luty – Środa Popielcowa – rozpoczęcie 40 dniowego Wielkiego Postu, czasu przygotowania do Uroczystości Zmartwychwstania Chrystusa Pana.

 

 

18 – marzec IV niedziela Wielkiego Postu –Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego Parafii Niebylec. Godzina 1100 Procesyjne wyjście Ks. Proboszcza do wejściowych drzwi  kościoła i Uroczyste wprowadzenie do kościoła  przy odegranej intrady  przez orkiestrę.

Po przybyciu do głównego ołtarza,  Ks. Bp. Modli się  w skupieniu na klęczniku, Ks. Prob. odśpiewuje modlitwę : Wszechmogący, wieczny Boże, który dokonujesz  wielkich dzieł miłosierdzia+ udziel Twojemu Słudze i zebranej tu  społeczności łaski Ducha Świętego* oraz zlej na nas obfite Twoje błogosławieństwo.

Przez Chrystusa Pana Naszego

Ks. Bp. podchodzi do ołtarza i po ucałowaniu go śpiewa kolektę ze Mszy św. o tytule kościoła: Módlmy się:

Wszechmogący Boże, Twój Syn posłuszny Twojej woli poniósł śmierć na krzyżu, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni,+ spraw. abyśmy poznawszy na ziemi tajemnicę odkupienia,* mogli otrzymać jej owoce w niebie Przez Naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna,+ który  z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego,* Bóg przez wszystkie wieki wieków.

Amen,

 

Następuje powitanie przez delegację dzieci i przedstawicieli rodziny z dziećmi, Ksiądz Proboszcz w powitaniu, referuje krótką historię Parafii, koncentrując się na wydarzeniach od ostatniej wizyty ( 2 X 2006 )do chwili obecnej. W swym sprawozdaniu zaznaczył, że pracując ponad 25 lat jako proboszcz parafii  Niebylec może  stwierdzić że parafian cechuje dobra wola tak od strony dusz jak i ciała. To sprawiło że zamierzone plany można było  zrealizować w minionym czasie swego duszpasterzowania.

Wierni wpatrzeni w krzyż umęczonego Chrystusa, który widnieje w głównym ołtarzu, umiłowali Najświętszą Eucharystię, nabożeństwa ku czci Męki Pańskiej, Drogę Krzyżową, Gorzkie Żale, korzystanie z sakramentu miłosierdzia Bożego. Słuchanie Słowa Bożego, uczestnictwo w rekolekcjach wielkopostnych, uroczystościach kościelnych i narodowych.

Pamięcią modlitewną obejmują  zmarłych kapłanów, rodziców nauczycieli i wszystkich zmarłych. Przykładem tego jest  liczne uczestnictwo w pogrzebach, rodzin krewnych sąsiadów i przyjaciół.

Dobra wola i hojność sprawiły że kościół parafialny nabrał takiego wyglądu, Podobnie kaplica cmentarna w Niebylcu ,Konieczkowej, Gwoździance .

 

Z racji wyniesienia na  ołtarze i zaliczenia w poczet błogosławionych  największego  z Naszego Narodu Jana Pawła II jako wotum Parafianie ufundowali 700 kg. Dzwon  „ Imię Jego Jan Paweł II Papież”.

Do tego wotum dołożyli się : Ks. Prałat Jan Młynarczyk proboszcz parafii Nadbrzeże  Sandomierz rodak Niebylca, Ks. Prałat Stanisław Stęchły obecny Proboszcz Parafii Niebylec. Większość inwestycji pokryli  parafianie za co składam im Bóg zapłać

Proszę Ks. Bp. O poświęcenie dzwonu błogosławionego Jana Pawła II. Niech głos tego dzwonu przebudzi ospałe sumienia wiernych do działania, niech zachęca każdego w niedzielę i święta do uczestnictwa w Eucharystii a tych, którzy zakończyli swą ziemską pielgrzymkę niech odprowadza na spoczynek zwiastując przyszłe zmartwychwstanie.

Proszę Ks. Bp o modlitwę w intencji naszej wspólnoty parafialnej o Słowo Bożę i pasterskie błogosławieństwo na przyszłość. My ze swej strony zapewniamy o modlitwie i wdzięczności za poświęcony dla nas czas.

Po powitaniu Ks. Bp. Wychodzi w asyście Ks. Dziekana i Ks. Proboszcz na zewnątrz kościoła gdzie następuje poświęcenie dzwonu Jana Pawła II. Rozpoczynając  Mszę Świętą podczas Której wygłosił Słowo Boże.

Po Mszy Świętej  odbyło się spotkanie grup modlitewnych i organizacyjnych Parafii Niebylec .Przedstawiciele poszczególnych sekcji informowali ks. Biskupa ze swych zadań.

Caritas – Barbara Sieczkowska, Poradnictwo rodzinne Stefania Wapińska, trzeźwościowe  Małgorzata  Krupa, Akcja Katolicka wójt Zbigniew Korab, Rada Parafialna Jan Komórek, Żywy różaniec Eugeniusz Wolan, Orkiestra Niebylca Agnieszka Cynar, Kółko Misyjne  katechetka Maria Gibała, Oaza , LSO Mikołaj  Czurczak

Po zakończeniu sprawozdań Ks. Bp wszystkim angażujących się w pracy podziękował, zachęcił do dalszego apostolstwa i pobłogosławił.

Po zakończeniu Ks Bp udał się na plebanię  z Księżmi:

Dziekan Ks. Antoni Gocoł, sekretarz Ks. Wiesław Matyskiewicz,  Proboszcz  Ks. Stanisław Stęchły, Wikariusz Ks Mariusz Korbecki.

 

20 marzec – wtorek ciąg dalszy  wizytacji  kanonicznej parafii Niebylec

Godz. 900 Wizytacja w Zespole Szkól Bł. Jana Pawła II w Konieczkowej.

Powitanie przez dzieci młodzież, dyrektor Bernardetta Wolan

Inscenizacja „ Hiob” w ujęciu Bł. Jana Pawła II. Spotkanie z uczniami na Sali sportowej. Spotkanie z nauczycielami w Sali wykładowej.

 

 

Godz 1030 Wizyta w Zespole Szkół im Ks. Jana Twardowskiego w Niebylcu. Powitanie przez dyrektor Lucynę Małek, dzieci  młodzież

Młodzież  przedstawiła program muzyczno słowny, ”Wiara Nadzieja Miłość „w ujęciu Ks. Jana Twardowskiego.

Spotkanie z uczniami i nauczycielami  na Sali sportowej.

Spotkanie osobiste z nauczycielami,  wójtem gminy Niebylec Zbigniewem Korab.

Godz. 1200 wizyta Szkoły podstawowej w Gwoździance.  Powitanie przez  dyrektor Zofię Wójcikowska i uczniów. Spotkanie z dziećmi i wspólny obiad z nauczycielami.

Godz.1330 odwiedziny  2 chorych w parafii. Zofia Strzała w Gwoździance i  Jana Wójcikowski w Konieczkowej.

Godz. 1500 rozmowa indywidualna z kapłanami pracującymi w parafii.

Godz 1630 Uroczysta Msza św. Pod przewodnictwem Ks. Biskupa koncelebrowana  Ks. Dziekan Antoni Kocoł,  Ks. Vic.  Artur Grzęda, Ks. Prob. Prałat Stanisław Stęchły. W czasie Mszy św. Ks. Bp. Wygłosił Słowo Boże, bierzmował młodzież parafii kl III gimnazjum, na zakończenie podsumował całość wizytacji kanonicznej.

 

22 – marzec – czwartek rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje przeprowadził Ks. Krzysztof  Nogaj wikariusz z Czudca. Nauki nawiązywały do Programu duszpasterskiego „ Kościół naszym domem”

 

14 – kwiecień – sobota. W związku atakami na Kościół Katolicki i księży i programowe niszczenie patriotyzmu, Środowisko Katolików Świeckich zorganizowało  Marsz „ Stop  laicyzacji” ulicami Rzeszowa.

 

4 – maj – piątek doroczny odpust w Parafii Znalezienia Krzyż Świętego.

Uroczysta Suma w intencji Parafian odprawił i kazanie wygłosił Ks. Prałat Jan Młynarczyk Proboszcz Parafii Sandomierz Nadbrzeże  rodak  Parafii

Niebylec.

 

 

 

 

20 -  maj – niedziela Uroczystość Wniebowstąpienia  Pana Jezusa

W parafii I Komunia 20 dzieci Naszej Parafii. Godz. 1000 – powitanie dzieci i wprowadzenie do Kościoła > Uroczysta Msza Święta sprawowana przez Ks. Proboszcza  Prałata Stanisława Stęchłego, który wygłosił Słowo Boże o Eucharystii „ Zwiastuję wam radość wielką, że dziś narodzi się w Waszych sercach Pan Jezus”

Liturgię przygotowały : Czytania rodzice,  śpiew psalm  i alleluja dzieci. Na koniec poświęcenie obrazków I Komunii podziękowanie dzieci i rodziców , błogosławieństwo i wspólnie zdjęcie.

 

29 – czerwiec – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. Uroczysta Msza św. na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego   o godzinie 800 z kazaniem:  Dziękczynienie przeproszenie i prośba na czas wakacji, odprawiona przez księdza Proboszcz Stanisława Stęchłego. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu Litania do Serca Pana Jezusa, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem pieśń „My chcemy Boga, pokropienie”.

 

15 – sierpień Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny,  Matki Bożej Zielnej. Uroczysta Suma z kazaniem za parafian i rolników, po jej zakończeniu Poświęcenie 4 wieńców dożynkowych ( Gwoździanka 2 Jawornik 1 Konieczkowa 1, Niebylec 1.

 

19 – sierpień  XX Niedziela zwykła na wszystkich Mszach św. w kościele parafialnym w Niebylcu Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły wygłosił kazania pożegnalne do wiernych Parafii Znalezienia Krzyża. Mottem kazania były słowa „ Zdaj sprawę z proboszczowania swego bo już  nie będziesz proboszczem”. Ks. proboszcz przypomniał jak przed 26 laty obejmował Parafię Niebylec. Została powierzona mu parafia Niebylec. Troska o dobra duchowe nieśmiertelne dusze i dobra materialne kościół w raz z budynkami polami, ogrodami, lasami, jako własność Parafii Niebylec.

Ks. Proboszcz podziękował za współpracę i wszelką pomoc w podejmowaniu różnych prac. Za wszystko co było nietaktem względem wiernych przeprosił i prosił o pamięć w modlitwach.


26 – sierpień – niedziela Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej.

Godz.1100 uroczyste pożegnanie Ks. Prałata  długoletniego Proboszcza Parafii Niebylec przez dzieci, młodzież, ministrantów i przedstawicieli Parafii. Ks. Dziekan Antoni Kocoł odczytał słowa Ks. Biskupa ordynariusza  Kazimierza Górnego skierowane do Księdza Prałata Stanisława Stęchłego.

 

 

 

BISKUP RZESZOWSKI                                        Rzeszów 14 sierpnia 2012 r.

 

 

 

 

 

Czcigodny

Ks. Kanonik Stanisław STECHŁY

W NIEBYLCU

 

Czcigodny i Drogi Księże Kanoniku

 

W związku z przejściem Księdza Kanonika  na  emeryturę, proszę   przyjąć Wyrazy  szacunku  i serdecznej wdzięczności za całokształt dotychczasowego Kapłańskiego posługiwania jako proboszcza – przez okres dwudziestu sześciu lat – W parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu. Stanowi to znaczną część ponad czterdzieści pięciu lat życiowego uczestniczenia Księdza w Chrystusowym Kapłaństwie.

 

Z posługą proboszcza w Niebyleckiej Parafii łączył Ksiądz Kanonik pracę w dekanacie jako Wicedziekan, a potem Dziekan Dekanatu Czudeckiego, a także  jako dekanalny wizytator katechezy. Uczestniczył  Ksiądz czynnie w posłudze diecezjalnej – jako członek Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów  Diecezji Rzeszowskiej  podejmując z gorliwością  wiele inicjatyw ewangelizacyjnych. Należy także do Kapituły Kolegiackiej w Strzyżowie, realizują jej  zadania.

 

Jest mi znana Gorliwa troska Księdza Kanonika  o to  by w codzienne życie wszystkich powierzony  Księdzu wiernych było wyraźną konsekwencja ich żywej  wiary i pobożności.

Wyrażam wdzięczność także za troskę o sprawy materialne parafii Zwłaszcza za troskę o świątynię parafialną i budowę kościołów:

w Gliniku Zaborowskim, Żarnowej i Jaworniku. Doceniam także wysiłek podjęty dla stworzenia autentycznej kapłańskiej wspólnoty w dekanacie.

Serdecznie życzę niech Jezus Chrystus, Dobry Pasterz Chojnie nagradza Czcigodnego Księdza Kanonika dobrym zdrowiem i potrzebnymi łaskami po Najdłuższe lata. Niech wspiera w dalszym wspomaganiu w duszpasterstwie

Parafialnym. Niech sprawi by wszelki trud i wysiłek obficie i trwale owocował Bożą chwałą i pożytkiem wiernych.

 

Osobę Księdza Kanonika polecam opiec Matki Najświętszej.

 

Z serdecznym błogosławieństwem

+ Kazimierz Górny

 

 

 

 

 

 

„Wyrażam wdzięczność za długoletnią pracę duszpasterską w Parafii Niebylec. Proszę , aby jako emeryt pozostał Ksiądz nadal w parafii i wspierał w miarę sił nowego Księdza Proboszcza.”

Po odczytaniu listu księdza biskupa, podziękowanie ksiądz Dziekan Antoni Kocoł  w imieniu własnym i w imieniu Księży dekanatu podziękował ustępującemu Ks. Proboszczowi Stanisławowi Stęchłemu za wszelka radę pomoc troskę o dekanat życzliwość i wesoły żart.

 

Równocześnie nastąpiło powitanie i instalacja nowo mianowanego  Księdza  Proboszcza Czesława Goraja dawnego wikariusza niebyleckiego z przed  dziesięciu laty. Wpisuje się w nową rzeczywistość Parafii Niebylec jako 22 proboszcz. Ustępujący Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły , życzył Następcy Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Najświętszej, wstawiennictwa patrona błogosławionego Czesława, szacunku od wiernych Parafian Niebylca.

Szczęść Boże w pracy duszpasterskiej i wytrwałości do końca.

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.         

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 18-09-2021

Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. XXV Niedziela Zwykła. 1. W tym tygodniu odbędą się spotkania po Mszach św. wieczorowych: Wtorek Odnowa w Duchu Świętym; Piątek Kandydaci do Bierzmowania…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 18-09-2021

{jcomments off} {jcomments on} Niebylec, dnia 17-07-2021 r.    Życzenia imieninowe dla Proboszcza Ks. Kanonika Czesława Goraja.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Proboszcza Kanonika Czesława Goraja (2021)

Niebylec, dnia 07-05-2021 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.   Czcigodny Solenizancie Księże Stanisławie!  Dzień Imienin stwarza sposobność do wypowiedzenia słów niosących…

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2021

  Parafia Niebylec, 01-04-2021 r.          Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj cały artykuł
 Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Parafia Niebylec, 21-02-2021 r.   Anno Domini 2020  „Wielka Tajemnica Wiary”    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2020 r.

 Niebylec 16-01-2021 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec. Poniedziałek 18 stycznia 2021 rok       Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec 2021 r.

Parafia Niebylec, 15-09-2020 r. Uroczystość odpustowa 2020 r.   W niedzielę 13 września 2020 r. nasza parafia p. w. Znalezienia Krzyża Świętego przeżywała uroczystość odpustową.…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Odpustowa

Parafia Niebylec, 03-07-2020 r. Sakrament Bierzmowania 2020 r.   Dzisiaj w naszej parafii sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby przyjęła młodzież z parafii:Niebylec,…

Czytaj cały artykuł
Sakrament Bierzmowania 2020 r.

Parafia Niebylec, 02-07-2020 r. Pożegnanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Drugi dzień nawiedzenia obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności przepełniony był indywidualną modlitwą parafian.  

Czytaj cały artykuł
Pożegnanie Obrazu Matki Bożej

Parafia Niebylec, 01-07-2020 r. Powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Dzisiaj do naszej parafii zawitał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. W ramach diecezjalnej peregrynacji…

Czytaj cały artykuł
Powitanie obrazu Matki Bożej

  Parafia Niebylec, 27-06-2020 r.       Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności 30.06 – 01.07.2020r.           

Czytaj cały artykuł
peregrynacja obrazu MB

Niebylec, dnia 08-05-2020 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2020

Parafia Niebylec, 12-04-2020 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020.     Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jako duszpasterze parafii Niebylec, składamy wszystkim parafianom najlepsze…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020

 Niebylec 14-01-2020 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec  Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok.     Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy św.…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec w Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok

Parafia Niebylec, 27-12-2019 r. Święta Bożego Narodzenia w parafii Niebylec 2019   Ks. T. Kiebała

Czytaj cały artykuł
 Swięta 2019

Parafia Niebylec, 25-11-2019 r. Nowi kandydaci na ministrantów.     Dzisiaj w naszej parafii do grona ministrantów zostało włączonych czterech kandydatów.

Czytaj cały artykuł
Nowi kandydaci na ministrantów

Parafia Niebylec, 02-11-2019 r. „Konkurs różańcowy 2019” W ostatni dzień października w naszej parafii miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych…

Czytaj cały artykuł
„Konkurs różańcowy 2019”

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny