Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Historia jednego wieku w niebyleckiej parafii

Proboszczowie w parafii oraz ich starania

 Niebylec, dnia 03-02-2015

Proboszczowie w niebyleckiej parafii oraz ich starania od 1909 do 2012 r.

 

Ponad 100 lat historii Proboszczów i ich zmagań w niebyleckiej parafii. Tu zobaczymy w dużym skrócie wysiłki Proboszczów, ich starań, poniesionych trudów w codziennym życiu zdążającym do lepszego jutra oraz wysiłki włożone w utrzymanie i wygląd naszej Świątyni. 

To wszystko działo się do 2012 roku. Obecne zmagania Ks. Proboszcza Czesława Goraja widoczne są na bieżąco, zapraszam do oglądania historii.

 

 • Ks Proboszcz Błażej Stopa

  Ks. Błażej Stopa, proboszcz pracował w tut. parafii od 1909 do 1916 roku podczas pełnienia obowiązków proboszcza, zgromadził część materiałów na budowę drugiego kościoła w Niebylcu oraz wybudowano kaplicę cmentarną.

 • Ks. Franciszek Strzępek

  Ks. Franciszek Strzępek jako proboszcz pracował w tutejszej parafii od 1916 do 10 - 05 - 1949 roku, zmarł 11 - 05 - 1949 r. Z wypowiedzi respondentów wynika, że był gorliwym kapłanem, dobrym człowiekiem. Poza kapłaństwem prowadził wraz ze służbą plebańską gospodarstwo rolne, na gruntach parafialnych. Rozebrał
  stare, zniszczone budynki gospodarcze, a zbudował nowe.

 • Ks Franciszek Strzępek poświęcenie kamienia węgielnego

  Biskup przemyski podczas aktu poświęcenia wmurowania kamienia węgielnego.

 • Ks. Franciszek Muras

  Ks. Franciszek Muras, jako wikariusz od 1935 do 1949 roku pełnił obowiązki administratora parafii następnie jako proboszcza do 1966 roku.

 • Ks. Franciszek Muras II kościół w Niebylcu

  Proboszcz Muras zajmował się gromadzeniem pieniędzy oraz materiałów na budowę II kościoła w Niebylcu, w stanie surowym wybudował kościół w 1940 r.

 • Ks. F. Strzępek dok. pośw. kościoła

  Dokument poświęcenia obecnego Kościoła w Niebylcu

 • Ks.Franciszek Muras - kom-bud-kościoła

  Ks. Muras Franciszek oraz parafianie z poszczególnych miejscowości, którzy zajmowali się budową kościoła.

 • Organy 1949-1950

  Organy lata 1949/50 , zostały zainstalowane przez organmistrzów rodem z Połomii. Organista Walenty Musiał

 • Śmierć Ks. Murasa

  Ks. Proboszcz f. Muras zginął śmiercią tragiczną 9 marca 1966 roku, wracając ze spowiedzi wielkopostnej z parafii Połomia, został potrącony przez autobus.

 • Pogrzeb Ks Murasa

  Pogrzeb odbył się 12 marca 1966 roku, a mszę św. żałobną odprawił Ks. Biskup Ordynariusz Przemyski Ignacy Tokarczuk.

 • Tablica pamiątkowa dla Ks. F. Murasa

  Dla Ks. F. Murasa w dowód wdzięczności za trud i pracę w dniu 29 stycznia 1961 roku parafianie wmurowali tablicę pamiątkową pod kruchtą obecnego kościoła.

 • Ks. Jan Obara Proboszczem

  Ks. Jan Obara probostwo w naszej parafii objął 2 maja 1966 roku. Był dobrym księdzem, troszczył się o swoich parafian. W rok po objęciu probostwa rozwiązał Komitet Budowy Kościoła a powołał Radę Parafialną.

 • Nawiedzenie Symboli MB

  Wielkim wydarzeniem dla naszej parafii było nawiedzenie, przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w styczniu 1971 roku. Obraz ten do nas nie przybył ponieważ został uwięziony przez władze komunistyczne, przybyły tylko symbole EWANGELIA I ŚWIECA.

 • Ks. Jan Obara - ogrodzenie cmentarza

  Ks. Jan Obara 1971r. dzięki wsparciu finansowemu Józefa Wnęk zam. w USA oraz miejscowych parafian wykonał ogrodzenie nowego cmentarza w Niebylcu. W latach 1974 i 1979 dwukrotnie pomalował dach kościoła, w tym czasie zorganizował też utwardzenie obejścia wokół kościoła.

 • Ks. Jan Obara - jasełka

  Ks. Jan Obara oraz wikariusz ks. Zdzisław Daraż po raz pierwszy zorganizowali jasełka w obsadzie miejscowych parafian. W 1980 roku rozpoczął budowę nowej plebanii, która jednak za jego obecności nie została wykończona, lecz została częściowo zaużytkowana.

 • Ks. Jan Obara - 30 lecie Kapłaństwa

  W 1969 roku obchodził 30 - lecie kapłaństwa, w uroczystości wzięli udział rodzina księdza, księża z ościennych parafii, orkiestra parafialna, prafianie. Uroczystość przygotował ks. Franciszek Brzyski, wikariusz pracujący w tut. parafii.

 • Pogrzeb Ks. Jana Obary -orszak Księży

  Proboszcz Niebylecki, Dziekan Strzyżowski, Ks. Jan Obara zmarł nagle 16 sierpnia 1986 roku w Niebylcu, w pogrzebie wzięła udział rodzina zmarłego księża oraz parafianie.

 • Pogrzeb Ks Jana Obary - parafianie

  Orszak pogrzebowy ks. Obary, Ks. pochowany został  w grobowcu na cmentarzu w Niebylcu.

 • Ks Proboszcz Stanisław Stęchły - Instalacja

  Na probostwo w naszej parafii ks. Stanisław Stęchły został mianowany przez Kurię Biskupią w Przemyślu, Kanoniczne objęcie parafii odbyło się 14 września 1986 roku.

 • Ks. Stanisław Stęchły - prace wykończeniowe plebanii

  Ks. Stanisław Stęchły zaraz po objęciu parafii przystąpił energicznie do wykończenia budowy plebani oraz jej obejścia.

 • Ks. Stanisław Stęchły - rozbiórka starych zabudowań

  Ks. Stanisław Stęchły, po ukończeniu plebanii przystąpił do wyburzenia starych zabudowań oraz zagospodarował plac wokół Plebanii.

 • Ks. Stanisław Stęchły I wizytacja B-pa Taborskiego

  Ks. Stanisław Stęchły I wizytacja B-pa Taborskiego, zgodnie z prawem kanonicznym co pięć lat każda parafia jest poddawana wizytacji. Podczas tej wizytacji młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania.

 • Ks. Stanisław Stęchły- Prezbiterium i II polichromia

  Prezbiterium przebudowano w 1990 roku. II polichromię kościoła z obrazami ściennymi i drogą krzyżową wykonano 1991 r.,

 • Ks. S. Stęchły - widok kościoła od zewnątrz lata 90-te

  Tak wyglądał Kościół od zewnątrz w okresie lat 90-tych

 • Ks. Stanisław Stęchły- misje parafialne

  W 1992 roku odbyły się misje parafialne, podczas których Ks. Bp Edward Białogłowski poświęcił polichromię oraz obrazy. Ks. dziekan Stanisław Stęchły dziękuję Ks. Bpi Edwardowi Białogłowskiemu za poświęcenie polichromii i nowego wnętrza świątyni.

 • 1993 Ks. Stanisław Stęchły, doposaża orki

  1993 Ks. Stanisław Stęchły, doposaża orkiestrę kościelną w instrumenty muzyczne oraz zachęca młodzież parafialną mającą talent muzyczny, aby wzmocniła szeregi orkiestry.

 • Ks. Stanisław Stęchły-rem organów, ołtarz soborowy,

  W latach 1993 - 97 wykonano ołtarz soborowy, ambonkę, remont generalny organów.

 • Ks.S. Stęchły -Organista Janusz Rak

  Nowy organista Janusz Rak oraz organy po kapitalnym remoncie.

 • Ks. S. Stęchły - witraże

  Witraże w oknach naw bocznych ułożono w 1997 r,

 • Ks. S. Stęchły-boazeria, konfesjonały

  1997 roku wykonano, chrzcielnicę a wnętrze kościoła obłożono boazerią wykonaną na wzór paneli z drewna dębowego.  a rok później wykonano cztery nowe konfesjonały.

 • Ks. Stanisław Stęchły- modernizacja pom katechet

  Ks. Stanisław Stęchły- wyburzenie ściany od dawnego punktu katechetycznego, przez co utworzono dodatkowe wnętrze, w którym umieszczono ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP.

 • Ks. S. Stęchły - budwa i pośw. kaplicy w Konieczkowej

  W 1999 roku wybudowano Kaplicę w Konieczkowej a 14 listopada, została poświęcona,  do niej przeniesiono obraz Miłosierdzia Bożego.

 • Ks. S. Stęchły - przeniesienie Obrazu Miłośierdzia Bożego do kaplicy

  Obraz Miłosierdzia Bożego przeniesiony do Kaplicy w Konieczkowej

 • Ks S. Stęchły - wizytacja Bpa Górnego

  W marcu 1999 roku Ks. Bp Kazimierz Górny wizytował naszą parafię.

 • Ks S. Stęchły - budowa dzwonnicy

  5-12- 2000r. została ukończona budowa nowej dzwonnicy wraz z umieszczeniem dzwonów.

 • Ks S. Stęchły - oświetlenie kościoła od strony południowo-wschodniej

  Również w 2000 roku, wykonano oświetlenie nocne kościoła od strony południowo-wschodniej.

 • Ks. Stanisław Stęchły- dalsze realizacje planów

  Ks. dziekan Stanisław Stęchły po zakończeniu budowy dzwonnicy rozmyślał nad wymianą pokrycia dachowego oraz nową elewacją kościoła.

 • Ks S. Stęchły - wymiana pokrycia kościoła

  2002 r przystąpiono etapami do wykonania konstrukcji rusztowań, demontażu pokrycia, wymiany więźby dachowej, wykonanie dociepleń w górnej części wież kościelnych oraz wymiany blachy na miedzianą.

 • Ks. S. Stęchły - elewacja kościoła

  2003 r. widok kościoła okazujący estetyczny wygląd Świątyni, oraz jej przeobrażenie w ciągu ostatnich lat zrealizowanych wg pomysłów i zamierzeń proboszcza ks. dziekana Stanisława Stęchłego.

 • Ks. S. Stęchły - 40 - lecie kapłaństwa

  24-06-2006  Proboszcz St. Stęchły obchodził 40-lecie święceń kapłańskich. W tym dniu uroczystą Mszę Świętą odprawił Kapelan Gminny Strażaków Ks. Artur Grzęda z Połomi, w czasie Mszy świętej przedstawiciele grup wspólnotowych złożyli Jubilatowi podziękowania za dotychczasowe trudy kapłaństwa i życzenia na dalszą Jego drogę.

 • Ks. S. Stęchły - wizytacja Bp Białogłowski 2006r

  W dniu 02-10-2006 r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez Biskupa Pomocniczego Ks. Edwarda Białogłowskiego.

 • Ks. S Stęchły - Kolegiata Strzyżów

  22 Czerwiec, 2007 Ks. Prałat. Stanisław Stęchły, proboszcz w Niebylcu, dziekan czudecki, Członek Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej

 • Ks. S. Stęchły - Honorowy Obywatel Gminy Niebylec

  Dnia 5 lipca 2007r. odbyła się sesja Rady Gminy Niebylec, w czasie której Księdzu Prałatowi Stanisławowi Stęchłemu, dziekanowi dekanatu czudeckiego pełniącego fukcję proboszcza w naszej parafi, wręczono tytuł Honorowy Obywatel Gminy Niebylec

 • Ks S. Stęchły - 25 lecie proboszczowania

  14 września 2011 r. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu  odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia proboszczowania  - Ks. Prałata Stanisława Stęchłego - w naszej parafii. Z racji wyniesienia na  ołtarze i zaliczenia w poczet błogosławionych  największego  z Naszego Narodu Jana Pawła II jako wotum Parafianie ufundowali 700 kg. Dzwon  „ Imię Jego Jan Paweł II Papież”.

 • Ks. S. Stęchły - Wizytacja Bpa Kazimerza Górnego

  Wizytacja Kanoniczna Parafii 2012r.  18 marca w IV Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 11oo, dzieci, rodzice, wraz z Ks. Proboszczem witali w naszej wspólnocie Czcigodnego Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego.

 • Ks.S. Stęchły - Poświęcenie dzwonu

  Poświęcenie przez Bpa Kazimierza Górnego "Dzwonu  „Jan Paweł II Papież”, ufundowanego przez Parafian oraz : Ks. Prałata Jana Młynarczyka proboszcza parafii Nadbrzeże Sandomierz rodaka z Niebylca i Ks. Prałata Stanisława Stęchłego obecnego Proboszcza Parafii Niebylec. Większość inwestycji pokryli  parafianie.

 • Ks S. Stęchły - Podziękowania

  W niedzielę - 26 sierpnia 2012r., za długoletnią posługę kapłańską, miłą i owocną współpracę oraz działalność na rzecz parafii i całej gminy,  księdzu proboszczowi Stanisławowi Stęchłemu, przechodzącemu na emeryturę, podziękowania złożyli  przedstawiciele władz i instytucji gminnych oraz przedstawiciele parafii. Tego dnia uroczyście witaliśmy nowego Proboszcza Ks.  Czesław Goraja, który poprowadzi naszą parafię do jeszcze lepszego jutra. 

Po ukazaniu się slajdu i najechaniu myszką na obrazek, ukaże się pasek nawigacyjny, na środku, widoczny jest przycisk "play" klikamy na niego i możemy nawigować ręcznie aby szczegółowo zapoznać się z zapisanymi datami oraz opisem wydarzeń.

 

Zapraszam do odwiedzin wydarzeń z dnia 26-08-2012 roku.

 

 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec,12-10-2019 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.     

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 12-10-2019

Parafia Niebylec, 12-10-2019 r. XXVIII Niedziela Zwykła.     1. Dzisiaj XIX Dzień Papieski. Odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na stypendia dla młodzieży w…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 12-10-2019

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafia Niebylec, 29-06-2019 r. Boże Ciało 2019 rok.   Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Boże Ciało 2019 rok

Parafia Niebylec, 05-05-2019 r. Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.     W dniach 26-28 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki,…

Czytaj cały artykuł
Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.

Parafia Niebylec, 07-05-2019 r. Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019       Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Galeria Triduum Paschalne 2019.       Zapraszamy do oglądania fotorelacji z Triduum Paschalne 2019 rok.  

Czytaj cały artykuł
Galeria Triduum Paschalne 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019.     Każdego roku w Uroczystość Wielkiej Nocy – dzięki wierze i liturgii Kościoła –…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Grupy Modlitewne w Niebylcu.       

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Grup Modlitewnych Parafii Niebylec

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni Parafii w Niebylcu.         

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni Parafii Niebylec

Niebylec, dnia 19-02-2019 r. Kronika Parafialna AD 2018        Zapraszamy do odwiedzin Kroniki Parafialnej za 2018 rok.    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2018

Parafia Niebylec, 11-11-2018 r. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Dzisiaj o godz. 11 uroczystą Mszą Świętą dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lat niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego…

Czytaj cały artykuł
100 lat Niepodległości

Parafia Niebylec, 01-11-2018 r. Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada.   Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych po południu na cmentarzach naszej parafii (w Niebylcu…

Czytaj cały artykuł
Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada

Parafia Niebylec, 22-10-2018 r. 25 lat istnienia Caritas w Niebylcu.   Dzisiaj nasz Parafialny Zespół Caritas w Niebylcu obchodził 25 lat swojej działalności. Z tej…

Czytaj cały artykuł
25 lat istnienia Caritas w Niebylcu

Parafia Niebylec, 15-10-2018 r. Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki.   Dzisiaj w naszej parafii gościmy relikwie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży…

Czytaj cały artykuł
 Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

Parafia Niebylec, 15-09-2018 r. Piesza pielgrzymka do Czudca.   Dzisiaj, 15. września uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymce z Niebylca do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu.…

Czytaj cały artykuł
Piesza pielgrzymka do Czudca

Parafia Niebylec, 02-09-2018 r. Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas.   Dnia 1. września 2018r. w naszej parafii pożegnaliśmy mamę ks. Zbigniewa Lubasa, panią Krystynę Lubas. Pani…

Czytaj cały artykuł
Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas

Parafia Niebylec, 30-08-2018 r. O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.   W dniach od 9-16 lipca 2018 roku dane nam było uczestniczyć w pielgrzymce…

Czytaj cały artykuł
O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.

Parafia Niebylec, 25-08-2018 r. Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r.    Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego zarania. Pierwszym, najważniejszym celem pielgrzymowania wyznawców Chrystusa była i…

Czytaj cały artykuł
Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r