Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Historia jednego wieku w niebyleckiej parafii

Proboszczowie w parafii oraz ich starania

 Niebylec, dnia 03-02-2015

Proboszczowie w niebyleckiej parafii oraz ich starania od 1909 do 2012 r.

 

Ponad 100 lat historii Proboszczów i ich zmagań w niebyleckiej parafii. Tu zobaczymy w dużym skrócie wysiłki Proboszczów, ich starań, poniesionych trudów w codziennym życiu zdążającym do lepszego jutra oraz wysiłki włożone w utrzymanie i wygląd naszej Świątyni. 

To wszystko działo się do 2012 roku. Obecne zmagania Ks. Proboszcza Czesława Goraja widoczne są na bieżąco, zapraszam do oglądania historii.

 

 • Ks Proboszcz Błażej Stopa

  Ks. Błażej Stopa, proboszcz pracował w tut. parafii od 1909 do 1916 roku podczas pełnienia obowiązków proboszcza, zgromadził część materiałów na budowę drugiego kościoła w Niebylcu oraz wybudowano kaplicę cmentarną.

 • Ks. Franciszek Strzępek

  Ks. Franciszek Strzępek jako proboszcz pracował w tutejszej parafii od 1916 do 10 - 05 - 1949 roku, zmarł 11 - 05 - 1949 r. Z wypowiedzi respondentów wynika, że był gorliwym kapłanem, dobrym człowiekiem. Poza kapłaństwem prowadził wraz ze służbą plebańską gospodarstwo rolne, na gruntach parafialnych. Rozebrał
  stare, zniszczone budynki gospodarcze, a zbudował nowe.

 • Ks Franciszek Strzępek poświęcenie kamienia węgielnego

  Biskup przemyski podczas aktu poświęcenia wmurowania kamienia węgielnego.

 • Ks. Franciszek Muras

  Ks. Franciszek Muras, jako wikariusz od 1935 do 1949 roku pełnił obowiązki administratora parafii następnie jako proboszcza do 1966 roku.

 • Ks. Franciszek Muras II kościół w Niebylcu

  Proboszcz Muras zajmował się gromadzeniem pieniędzy oraz materiałów na budowę II kościoła w Niebylcu, w stanie surowym wybudował kościół w 1940 r.

 • Ks. F. Strzępek dok. pośw. kościoła

  Dokument poświęcenia obecnego Kościoła w Niebylcu

 • Ks.Franciszek Muras - kom-bud-kościoła

  Ks. Muras Franciszek oraz parafianie z poszczególnych miejscowości, którzy zajmowali się budową kościoła.

 • Organy 1949-1950

  Organy lata 1949/50 , zostały zainstalowane przez organmistrzów rodem z Połomii. Organista Walenty Musiał

 • Śmierć Ks. Murasa

  Ks. Proboszcz f. Muras zginął śmiercią tragiczną 9 marca 1966 roku, wracając ze spowiedzi wielkopostnej z parafii Połomia, został potrącony przez autobus.

 • Pogrzeb Ks Murasa

  Pogrzeb odbył się 12 marca 1966 roku, a mszę św. żałobną odprawił Ks. Biskup Ordynariusz Przemyski Ignacy Tokarczuk.

 • Tablica pamiątkowa dla Ks. F. Murasa

  Dla Ks. F. Murasa w dowód wdzięczności za trud i pracę w dniu 29 stycznia 1961 roku parafianie wmurowali tablicę pamiątkową pod kruchtą obecnego kościoła.

 • Ks. Jan Obara Proboszczem

  Ks. Jan Obara probostwo w naszej parafii objął 2 maja 1966 roku. Był dobrym księdzem, troszczył się o swoich parafian. W rok po objęciu probostwa rozwiązał Komitet Budowy Kościoła a powołał Radę Parafialną.

 • Nawiedzenie Symboli MB

  Wielkim wydarzeniem dla naszej parafii było nawiedzenie, przez obraz Matki Boskiej Częstochowskiej w styczniu 1971 roku. Obraz ten do nas nie przybył ponieważ został uwięziony przez władze komunistyczne, przybyły tylko symbole EWANGELIA I ŚWIECA.

 • Ks. Jan Obara - ogrodzenie cmentarza

  Ks. Jan Obara 1971r. dzięki wsparciu finansowemu Józefa Wnęk zam. w USA oraz miejscowych parafian wykonał ogrodzenie nowego cmentarza w Niebylcu. W latach 1974 i 1979 dwukrotnie pomalował dach kościoła, w tym czasie zorganizował też utwardzenie obejścia wokół kościoła.

 • Ks. Jan Obara - jasełka

  Ks. Jan Obara oraz wikariusz ks. Zdzisław Daraż po raz pierwszy zorganizowali jasełka w obsadzie miejscowych parafian. W 1980 roku rozpoczął budowę nowej plebanii, która jednak za jego obecności nie została wykończona, lecz została częściowo zaużytkowana.

 • Ks. Jan Obara - 30 lecie Kapłaństwa

  W 1969 roku obchodził 30 - lecie kapłaństwa, w uroczystości wzięli udział rodzina księdza, księża z ościennych parafii, orkiestra parafialna, prafianie. Uroczystość przygotował ks. Franciszek Brzyski, wikariusz pracujący w tut. parafii.

 • Pogrzeb Ks. Jana Obary -orszak Księży

  Proboszcz Niebylecki, Dziekan Strzyżowski, Ks. Jan Obara zmarł nagle 16 sierpnia 1986 roku w Niebylcu, w pogrzebie wzięła udział rodzina zmarłego księża oraz parafianie.

 • Pogrzeb Ks Jana Obary - parafianie

  Orszak pogrzebowy ks. Obary, Ks. pochowany został  w grobowcu na cmentarzu w Niebylcu.

 • Ks Proboszcz Stanisław Stęchły - Instalacja

  Na probostwo w naszej parafii ks. Stanisław Stęchły został mianowany przez Kurię Biskupią w Przemyślu, Kanoniczne objęcie parafii odbyło się 14 września 1986 roku.

 • Ks. Stanisław Stęchły - prace wykończeniowe plebanii

  Ks. Stanisław Stęchły zaraz po objęciu parafii przystąpił energicznie do wykończenia budowy plebani oraz jej obejścia.

 • Ks. Stanisław Stęchły - rozbiórka starych zabudowań

  Ks. Stanisław Stęchły, po ukończeniu plebanii przystąpił do wyburzenia starych zabudowań oraz zagospodarował plac wokół Plebanii.

 • Ks. Stanisław Stęchły I wizytacja B-pa Taborskiego

  Ks. Stanisław Stęchły I wizytacja B-pa Taborskiego, zgodnie z prawem kanonicznym co pięć lat każda parafia jest poddawana wizytacji. Podczas tej wizytacji młodzież naszej parafii przyjęła sakrament bierzmowania.

 • Ks. Stanisław Stęchły- Prezbiterium i II polichromia

  Prezbiterium przebudowano w 1990 roku. II polichromię kościoła z obrazami ściennymi i drogą krzyżową wykonano 1991 r.,

 • Ks. S. Stęchły - widok kościoła od zewnątrz lata 90-te

  Tak wyglądał Kościół od zewnątrz w okresie lat 90-tych

 • Ks. Stanisław Stęchły- misje parafialne

  W 1992 roku odbyły się misje parafialne, podczas których Ks. Bp Edward Białogłowski poświęcił polichromię oraz obrazy. Ks. dziekan Stanisław Stęchły dziękuję Ks. Bpi Edwardowi Białogłowskiemu za poświęcenie polichromii i nowego wnętrza świątyni.

 • 1993 Ks. Stanisław Stęchły, doposaża orki

  1993 Ks. Stanisław Stęchły, doposaża orkiestrę kościelną w instrumenty muzyczne oraz zachęca młodzież parafialną mającą talent muzyczny, aby wzmocniła szeregi orkiestry.

 • Ks. Stanisław Stęchły-rem organów, ołtarz soborowy,

  W latach 1993 - 97 wykonano ołtarz soborowy, ambonkę, remont generalny organów.

 • Ks.S. Stęchły -Organista Janusz Rak

  Nowy organista Janusz Rak oraz organy po kapitalnym remoncie.

 • Ks. S. Stęchły - witraże

  Witraże w oknach naw bocznych ułożono w 1997 r,

 • Ks. S. Stęchły-boazeria, konfesjonały

  1997 roku wykonano, chrzcielnicę a wnętrze kościoła obłożono boazerią wykonaną na wzór paneli z drewna dębowego.  a rok później wykonano cztery nowe konfesjonały.

 • Ks. Stanisław Stęchły- modernizacja pom katechet

  Ks. Stanisław Stęchły- wyburzenie ściany od dawnego punktu katechetycznego, przez co utworzono dodatkowe wnętrze, w którym umieszczono ołtarz Niepokalanego Poczęcia NMP.

 • Ks. S. Stęchły - budwa i pośw. kaplicy w Konieczkowej

  W 1999 roku wybudowano Kaplicę w Konieczkowej a 14 listopada, została poświęcona,  do niej przeniesiono obraz Miłosierdzia Bożego.

 • Ks. S. Stęchły - przeniesienie Obrazu Miłośierdzia Bożego do kaplicy

  Obraz Miłosierdzia Bożego przeniesiony do Kaplicy w Konieczkowej

 • Ks S. Stęchły - wizytacja Bpa Górnego

  W marcu 1999 roku Ks. Bp Kazimierz Górny wizytował naszą parafię.

 • Ks S. Stęchły - budowa dzwonnicy

  5-12- 2000r. została ukończona budowa nowej dzwonnicy wraz z umieszczeniem dzwonów.

 • Ks S. Stęchły - oświetlenie kościoła od strony południowo-wschodniej

  Również w 2000 roku, wykonano oświetlenie nocne kościoła od strony południowo-wschodniej.

 • Ks. Stanisław Stęchły- dalsze realizacje planów

  Ks. dziekan Stanisław Stęchły po zakończeniu budowy dzwonnicy rozmyślał nad wymianą pokrycia dachowego oraz nową elewacją kościoła.

 • Ks S. Stęchły - wymiana pokrycia kościoła

  2002 r przystąpiono etapami do wykonania konstrukcji rusztowań, demontażu pokrycia, wymiany więźby dachowej, wykonanie dociepleń w górnej części wież kościelnych oraz wymiany blachy na miedzianą.

 • Ks. S. Stęchły - elewacja kościoła

  2003 r. widok kościoła okazujący estetyczny wygląd Świątyni, oraz jej przeobrażenie w ciągu ostatnich lat zrealizowanych wg pomysłów i zamierzeń proboszcza ks. dziekana Stanisława Stęchłego.

 • Ks. S. Stęchły - 40 - lecie kapłaństwa

  24-06-2006  Proboszcz St. Stęchły obchodził 40-lecie święceń kapłańskich. W tym dniu uroczystą Mszę Świętą odprawił Kapelan Gminny Strażaków Ks. Artur Grzęda z Połomi, w czasie Mszy świętej przedstawiciele grup wspólnotowych złożyli Jubilatowi podziękowania za dotychczasowe trudy kapłaństwa i życzenia na dalszą Jego drogę.

 • Ks. S. Stęchły - wizytacja Bp Białogłowski 2006r

  W dniu 02-10-2006 r. nasza parafia przeżywała wizytację kanoniczną przeprowadzoną przez Biskupa Pomocniczego Ks. Edwarda Białogłowskiego.

 • Ks. S Stęchły - Kolegiata Strzyżów

  22 Czerwiec, 2007 Ks. Prałat. Stanisław Stęchły, proboszcz w Niebylcu, dziekan czudecki, Członek Strzyżowskiej Kapituły Kolegiackiej

 • Ks. S. Stęchły - Honorowy Obywatel Gminy Niebylec

  Dnia 5 lipca 2007r. odbyła się sesja Rady Gminy Niebylec, w czasie której Księdzu Prałatowi Stanisławowi Stęchłemu, dziekanowi dekanatu czudeckiego pełniącego fukcję proboszcza w naszej parafi, wręczono tytuł Honorowy Obywatel Gminy Niebylec

 • Ks S. Stęchły - 25 lecie proboszczowania

  14 września 2011 r. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu  odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia proboszczowania  - Ks. Prałata Stanisława Stęchłego - w naszej parafii. Z racji wyniesienia na  ołtarze i zaliczenia w poczet błogosławionych  największego  z Naszego Narodu Jana Pawła II jako wotum Parafianie ufundowali 700 kg. Dzwon  „ Imię Jego Jan Paweł II Papież”.

 • Ks. S. Stęchły - Wizytacja Bpa Kazimerza Górnego

  Wizytacja Kanoniczna Parafii 2012r.  18 marca w IV Niedzielę Wielkiego Postu, o godz. 11oo, dzieci, rodzice, wraz z Ks. Proboszczem witali w naszej wspólnocie Czcigodnego Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego.

 • Ks.S. Stęchły - Poświęcenie dzwonu

  Poświęcenie przez Bpa Kazimierza Górnego "Dzwonu  „Jan Paweł II Papież”, ufundowanego przez Parafian oraz : Ks. Prałata Jana Młynarczyka proboszcza parafii Nadbrzeże Sandomierz rodaka z Niebylca i Ks. Prałata Stanisława Stęchłego obecnego Proboszcza Parafii Niebylec. Większość inwestycji pokryli  parafianie.

 • Ks S. Stęchły - Podziękowania

  W niedzielę - 26 sierpnia 2012r., za długoletnią posługę kapłańską, miłą i owocną współpracę oraz działalność na rzecz parafii i całej gminy,  księdzu proboszczowi Stanisławowi Stęchłemu, przechodzącemu na emeryturę, podziękowania złożyli  przedstawiciele władz i instytucji gminnych oraz przedstawiciele parafii. Tego dnia uroczyście witaliśmy nowego Proboszcza Ks.  Czesław Goraja, który poprowadzi naszą parafię do jeszcze lepszego jutra. 

Po ukazaniu się slajdu i najechaniu myszką na obrazek, ukaże się pasek nawigacyjny, na środku, widoczny jest przycisk "play" klikamy na niego i możemy nawigować ręcznie aby szczegółowo zapoznać się z zapisanymi datami oraz opisem wydarzeń.

 

Zapraszam do odwiedzin wydarzeń z dnia 26-08-2012 roku.

 

 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.         

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 18-09-2021

Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. XXV Niedziela Zwykła. 1. W tym tygodniu odbędą się spotkania po Mszach św. wieczorowych: Wtorek Odnowa w Duchu Świętym; Piątek Kandydaci do Bierzmowania…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 18-09-2021

{jcomments off} {jcomments on} Niebylec, dnia 17-07-2021 r.    Życzenia imieninowe dla Proboszcza Ks. Kanonika Czesława Goraja.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Proboszcza Kanonika Czesława Goraja (2021)

Niebylec, dnia 07-05-2021 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.   Czcigodny Solenizancie Księże Stanisławie!  Dzień Imienin stwarza sposobność do wypowiedzenia słów niosących…

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2021

  Parafia Niebylec, 01-04-2021 r.          Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj cały artykuł
 Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Parafia Niebylec, 21-02-2021 r.   Anno Domini 2020  „Wielka Tajemnica Wiary”    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2020 r.

 Niebylec 16-01-2021 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec. Poniedziałek 18 stycznia 2021 rok       Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec 2021 r.

Parafia Niebylec, 15-09-2020 r. Uroczystość odpustowa 2020 r.   W niedzielę 13 września 2020 r. nasza parafia p. w. Znalezienia Krzyża Świętego przeżywała uroczystość odpustową.…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Odpustowa

Parafia Niebylec, 03-07-2020 r. Sakrament Bierzmowania 2020 r.   Dzisiaj w naszej parafii sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby przyjęła młodzież z parafii:Niebylec,…

Czytaj cały artykuł
Sakrament Bierzmowania 2020 r.

Parafia Niebylec, 02-07-2020 r. Pożegnanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Drugi dzień nawiedzenia obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności przepełniony był indywidualną modlitwą parafian.  

Czytaj cały artykuł
Pożegnanie Obrazu Matki Bożej

Parafia Niebylec, 01-07-2020 r. Powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Dzisiaj do naszej parafii zawitał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. W ramach diecezjalnej peregrynacji…

Czytaj cały artykuł
Powitanie obrazu Matki Bożej

  Parafia Niebylec, 27-06-2020 r.       Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności 30.06 – 01.07.2020r.           

Czytaj cały artykuł
peregrynacja obrazu MB

Niebylec, dnia 08-05-2020 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2020

Parafia Niebylec, 12-04-2020 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020.     Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jako duszpasterze parafii Niebylec, składamy wszystkim parafianom najlepsze…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020

 Niebylec 14-01-2020 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec  Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok.     Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy św.…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec w Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok

Parafia Niebylec, 27-12-2019 r. Święta Bożego Narodzenia w parafii Niebylec 2019   Ks. T. Kiebała

Czytaj cały artykuł
 Swięta 2019

Parafia Niebylec, 25-11-2019 r. Nowi kandydaci na ministrantów.     Dzisiaj w naszej parafii do grona ministrantów zostało włączonych czterech kandydatów.

Czytaj cały artykuł
Nowi kandydaci na ministrantów

Parafia Niebylec, 02-11-2019 r. „Konkurs różańcowy 2019” W ostatni dzień października w naszej parafii miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych…

Czytaj cały artykuł
„Konkurs różańcowy 2019”

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny