Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Kronika Proboszcza Ks. dr Czesława Goraja 2014r.

Kronika Parafialna za 2014 rok

Parafia Niebylec, 24-02-2015r.
 
 

Anno Domini 2014

 
 
6 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu Scholi parafialnej po mszy św. w kościele.
12 styczeń – Koncert Noworoczny. W hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbył się Koncert Noworoczny zorganizowany przez Akcję Katolicką oraz GOK w Niebylcu. Koncert otworzyli: prezes akcji katolickiej Zbigniew Korab wraz z ks. dr Czesławem Gorajem proboszczem naszej parafii. Wśród występujących była nasza orkiestra parafialna pod batutą p. Janusza Raka i schola pod kierownictwem p. Pauliny Kowalskiej.
 18 styczeń – Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przez cały dzień parafianie czuwali modlitewnie przed Najświętszym Sakramentem. Adoracje prowadziły grupy, dzieci, młodzież i starsi.
 
12 luty – XXI Światowy Dzień Chorego. Wszyscy chorzy z naszej parafii mieli możliwość uczestniczenia we Mszy św. o godz. 15.00 połączonej z Sakramentem Namaszczenia.
28 luty – Odpowiadając na apel Episkopatu Polski dzień ten stał się dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Naszą braterską pamięcią modlitewną obejmowaliśmy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu i ich rodziny.
2 marzec – Na wszystkich Mszach św. kazania przygotowujące nas do przeżywania Misji św. głosił ks. dr Zbigniew Pałys MS. Misje odbędą się w naszej Parafii w dniach od 2 do 10 sierpnia.
5 marzec – Środa popielcowa. Wierni byli zachęcani do ofiarowania postu ścisłego w intencji pokoju i ustania prześladowań w Afryce Środkowej. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Wystawiony został kosz na produkty żywnościowe dla potrzebujących z naszej Parafii. Taka pomoc jest okazją do okazania postawy miłosierdzia.
16 marzec – Dzień Modlitw za Kościół Misyjny. Zbiórka ofiar do puszek na pomoc misjonarzom w Afryce.
 
21 marzec – Na Mszy św. o godz. 17.00 kandydaci do Sakramentu Bierzmowania otrzymali krzyże.
25 marzec – Duchowa Adopcja Dziecka poczętego. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
2 kwiecień – O godzinie 21.00 w Zespole Szkół w Konieczkowej odbyła się wieczornica w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej upamiętniająca 9 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Przybyli na nią mieszkańcy Konieczkowej oraz parafianie wraz z ks. Proboszczem i ks. Wikariuszem. Wspólną modlitwę odmówiono pod pomnikiem papieża.
12 kwiecień – W sobotę odbyła się spowiedź parafialna.
17-19 kwiecień – Święte Triduum Paschalne.
20 kwiecień – Niedziela Wielkanocna. O godzinie 6.00 została odprawiona Msza św. rezurekcyjna, na którą przybyli bardzo liczni parafianie.
23 kwiecień – Rozpoczęto prace przy malowaniu kościoła.
24 kwiecień – W tym dniu miał miejsce bardzo przykry wypadek profanacji krzyża w naszej parafii. Sprawca próbował podpalić krzyż znajdujący się w przedsionku kościoła.
27 kwiecień – Niedziela miłosierdzia. W tym dniu przeżywaliśmy kanonizację dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W parafii na każdej mszy św. odprawiono modlitwy wynagradzające Panu Bogu za fakt profanacji.
28 kwiecień – Przeprowadzono akcję sprzątania przy kaplicy Bożego Miłosierdzia w Konieczkowej. W akcję zaangażowali się mieszkańcy Konieczkowej z numerów od 1 do 30.

3 maj – Uroczystość NMP Królowej Polski, Patronki Polski. Na Mszy św. o godz. 11.oo zgromadzili się parafianie, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół i OSP z terenu Gminy Niebylec. Maryi – Królowej Polski oddawaliśmy wszystkie osobiste problemy, sprawy ważne dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny. W tym dniu swoje święto przeżywali również strażacy. Po Mszy św. odbyły się uroczystości patriotyczne pod pomnikiem św. Floriana w rynku niebyleckim.

4 maj – Nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową połączoną z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa naszego rodaka ks. kanonika Waldemara Doparta. Główną Mszę św. odprawiono w koncelebrze, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. kanonik Waldemar Dopart.

15 maj – 150-lecie szkolnictwa w Niebylcu. O godz. 10.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Uroczystości rocznicowe obyły się w Zespole Szkół im. Jana Twardowskiego w Niebylcu.

18 maj – I Komunia św. Ten sakrament przyjęły dzieci z klas drugich naszej parafii. 

19 maj – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej obchodził święto patrona szkoły. O godz. 9.00 na sali gimnastycznej została odprawiona msza św. przez księdza proboszcza Czesława Goraja, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Konieczkowej.
W tym samym dniu, tylko o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Lutczy, młodzież klas III gimnazjum z naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił ks. bp Kazimierz Górny.

23 maj – Mieszkańcy Konieczkowej z numerów 30 – 60 porządkowali teren przy kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7-8 czerwiec W tych dniach odbyła się autokarowa pielgrzymka parafian na czele z księdzem proboszczem Czesławem Gorajem do Częstochowy i Lichenia.

19 czerwiec – Boże Ciało. Uroczysta Msza św. z procesją do czterech ołtarzy usytuowanych wokół rynku niebyleckiego.

25 lipiec – W przeddzień Jubileuszu 550 – lecia Parafii Konieczkowsko – Niebyleckiej dzięki Bożej Opaczności udało się dokonać następujących dzieł tj.: malowanie wnętrza świątyni, budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych, założenie wyświetlaczy pieśni, nowego nagłośnienia oraz instalacja kamiennego ołtarza i ambonki. Ponadto widzialnym upamiętnieniem Jubileuszu są dwa krzyże wzniesione przy kościele w Niebylcu i w miejscu powstania pierwszej świątyni w Konieczkowej. Wszystkie te dzieła oddajemy na większą chwałę Bożą. Ksiądz Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność wszystkim parafianom za okazaną pomoc i ofiary, dzięki, którym można było zrealizować te dzieła.

2 sierpień – Rozpoczęły się Misje św. przygotowujące do jubileuszu 550-lecia parafii. Trwały one do 6 sierpnia. Nauki misyjne prowadził ks. dr Zbigniew Pałys – saletyn.
               W tym dniu Siostra Olga Krzysztoń złożyła w Przemyślu Wieczyste Śluby Zakonne. To wielka radość dla całej wspólnoty parafialnej.

3 sierpień – Misje św. (niedziela) „Chrzest – brama zbawienia”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
9.30. Msza św. z nauką ogólną
11.00. Msza św. z nauką ogólną
13.00. Msza św. z nauką ogólną w Gwoździance
15.00. Msza św. z nauką dla dzieci.
19.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim
4 sierpień – Misje św. (poniedziałek)„Panie przymnóż nam wiary”
8.00. Msza św. z nauką dla Członków Żywego Różańca (kobiet i mężczyzn)
17.00. Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkół Podstawowych
18.00. Msza św. z nauką ogólną
19.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim

5 sierpień –Misje św. (wtorek)„Dzień chorych”
8.30. Spowiedź św. dla chorych
9.00. Msza św. z nauką dla chorych i Sakrament Namaszczenia Chorych
11.00. Odwiedziny chorych w domach
18.00. Msza św. za zmarłych z procesją na cmentarz
20.30. Nabożeństwo przebłagalne

6 sierpień –Misje św. (środa)„Dzień pokutny”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
8.30. – 10.00. Spowiedź św.
10.30. – 12.00. Spowiedź św.
14.00. Nabożeństwo pokutne
14.30. – 16.00. Spowiedź św.
16.30. – 18.00. Spowiedź św.
18.00. Msza św. z nauką ogólną
19.00. Nauka stanowa dla Młodzieży
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim

7 sierpień –Misje św. (czwartek)„Modlitwa w intencji małżeństw i rodzin”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
17.00. Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkół Podstawowych
18.00. Msza św. z nauką ogólną i odnowienie ślubów małżeńskich

8 sierpień –Misje św. (piątek)„Świętymi bądźcie”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
17.00. Spotkanie i błogosławieństwo małych dzieci (do 8 lat)
18.00. Msza św. z nauką ogólną i procesja do Krzyża Misyjnego

10 sierpień – niedziela - Jubileusz 550–lecia parafii Konieczkowsko-Niebyleckiej.
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II przypominaliśmy sobie te słowa wypowiedziane u progu pontyfikatu w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny naszego Wielkiego Papieża.
Słowa tej modlitwy zapewne wypowiadali nasi przodkowie prosząc Biskupa Krakowskiego o utworzenie nowej parafii. Rok 1464 na naszych ziemiach okazał się być rokiem zwrotnym w historii dla wszystkich zamieszkujących tę ziemię. Modlitwy zostały wysłuchane i powstała nowa Parafia w Konieczkowej. Dzięki temu powstała przestrzeń dla działania Ducha Świętego, który wszystko czyni nowym i pięknym. W dniu, kiedy mijała 550 rocznica powstania naszej Parafii Konieczkowsko – Niebyleckiej składaliśmy wielkie dziękczynienie Bogu za łaski, jakich udzielał i udziela w tym miejscu naszemu pokoleniu.
O godz. 11.00. została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej wraz z zaproszonymi księżmi, rodakami, byłymi duszpasterzami tej wspólnoty oraz z dekanatu, podczas której ksiądz Biskup poświęcił odnowioną świątynię.
Po południu wszyscy zgromadzili się przy kaplicy w Konieczkowej w miejscu powstania pierwszego kościoła naszej Parafii gdzie odbył się koncert pieśni religijnej. Wystąpił Chór Kameralny ze Strzyżowa, Orkiestra Dęta z Niebylca oraz Schola z Niebylca.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację jubileuszu należą się:
 • Urzędowi Gminy Niebylec
 • Gminnemu Ośrodkowi Kultury
 • KGW Konieczkowa za przygotowanie przyjęcia wraz z Panem Kowalem
 • Straży, Orkiestrze i Scholi
 • Mieszkańcom Niebylca za dekoracje otoczenia kościoła
 • Mieszkańcom Konieczkowej za odnowiony Krzyż przy kaplicy
 • Gwoździance, Jawornikowi za wieńce
 • Państwu Nowosadom za ufundowanie kwiatów w kościele
 • Wszystkim delegacjom za dary ofiarne przeznaczone na misje
 • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do działań jubileuszowych.
11-12 sierpień Ks. Proboszcz wraz z grupą wiernych wziął udział w 140 pielgrzymce na Kalwarię Pacławską z Gwoźnicy Górnej.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Podczas Mszy św. o godz. 11 poświęcono wieńce dożynkowe.

24 sierpień – Nadszedł dzień pożegnania z Księdzem Mariuszem Korbeckim posługującym w naszej Parafii od trzech lat, jako wikariusz. Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Ksiądz Mariusz został przeniesiony do Parafii Stobierna. Dziękujemy za wszelakie dobro, jakie Ksiądz Mariusz pozostawił pośród nas, za wysiłki modlitewne, katechetyczne, duszpasterskie oraz wszelaką życzliwość okazywaną wiernym i kapłanom naszej Parafii.

29 sierpień – Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego 2014/15.

31 sierpień – Rozpoczyna pracę duszpasterską w naszej Parafii nowy Wikariusz Ks. Paweł Smoleń – Neoprezbiter z Brzostku. „Życzymy Ks. Pawłowi wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej a za okazywane dobro obiecujemy naszą stałą modlitwę i życzliwość” takimi słowami powitał księdza wikariusza ks. Proboszcz Czesław Goraj.
W katedrze rzeszowskiej diecezjalne dziękczynienie za tegoroczne zbiory o godz. 11.00 z udziałem przedstawicieli naszej Parafii. Ta niedziela była również dniem zbiórki ofiar dla poszkodowanych przez huragan w okolicach Rzeszowa.

1 wrzesień – Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8.00. roku szkolnego i katechetycznego. Mszę św. koncelebrowaną odprawili ks. Proboszcz Czesław Goraj i ks. Wikariusz Paweł Smoleń.

13 wrzesień – III piesza pielgrzymka do Matki Bożej Czudeckiej.
Słoneczna sobota 13 IX dla wielu stała się dniem wejścia na szlak pątniczy. Okazją do tego była III Piesza Pielgrzymka z Niebylca do Czudca. Większość osób z wybiciem godziny 8:00 wspólnie wyruszyło spod parafialnego kościoła, inni zaś dołączali w trakcie drogi. Tak utworzyła się grupa pielgrzymia licząca aż 150 pątników!
Zróżnicowaną wiekowo grupę (najmłodszy uczestnik miał 3 lata) łączyła wspólna chęć oddania czci Bogu z pośrednictwem Matki Bożej, dziękczynienie za Jej opiekę oraz prośby osobiste, w tym, aby rozpoczęty  nowy rok szkolny dobrze przeżyć. Wspólne wędrowanie cechowało modlitewne skupienia połączone z radosną atmosferą, którą oprócz Przewodnika – ks. Proboszcza, wprowadzały dwie grupy muzyczne: młodzieżowa i tradycyjna. Na miejscu, w Czudeckim kościele już czekał proboszcz parafii Czudec a zarazem dziekan naszego dekanatu: ks. Antoni Kocoł. Kustosz sanktuarium ukazał piękno i historię kultu Matki Bożej Czudeckiej, który sięga swoimi początkami XVI w. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu Matki Bożej. Po niej czekał pielgrzymkowy poczęstunek.

27 wrzesień – Mieszkańcy Konieczkowej z numerów 120 do 150 porządkowali teren przy Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Konieczkowej.

28 wrzesień – Odpust w kaplicy w Gwoździance ku czci św. Kosmy i Damiana. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Jan Młynarczyk.

31 wrzesień – W naszej parafii powstał Ruch Odnowy w Duchu Świętym.

4 październik – Rozpoczął się kurs przedmałżeński

12 październik – Obchodziliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie”. Tradycyjnie ofiarami do puszek wspieraliśmy budowę żywego pomnika Jana Pawła II w postaci fundowanych stypendium dla młodzieży.

1 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych.  Po południu Msza św. o 14.00. połączona z procesją na cmentarz i modlitwą za zmarłych przy udziale Orkiestry. Na cmentarzu odbyła się całodniowa kwesta na biednych i potrzebujących z naszej parafii przeprowadzona przez Zespół Caritas. Podczas kwesty zebrano 2470 PLN.

11 listopad – 96 rocznica odzyskania niepodległości i święto narodowe. O godz. 11.00 – Msza św. połączona z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości przez całą Gminę Niebylec. Po tej Mszy św. kontynuowano uroczystości patriotyczne na rynku.

23 listopada – W Uroczystość Chrystusa Króla udała się do katedry rzeszowskiej delegacja parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i KSM. W czasie. Mszy św. Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Wątroba wręczył nominację na prezesa Akcji Katolickiej w Niebylcu p. Zbigniewowi Korabowi.

28 grudzień – Jasełka młodzież z KSM przedstawiła w kościele jasełka.

31 grudzień – Zakończenie roku 2014. Msza św. o godz. 14.00 i wspólna modlitwa dziękczynna, przebłagalna i wstawiennicza za całe dobro i otrzymane łaski w kończącym się roku kalendarzowym.
 
Opracowała; P. Danuta Wójcikowska.
 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec,19-10-2019 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.     

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 19-10-2019

Parafia Niebylec, 19-10-2019 r. XXIX Niedziela Zwykła.     1. Rozpoczynamy dzisiaj Tydzień Misyjny. W następną niedzielę składka przeznaczona będzie na misje. Zapraszamy do wspólnej…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 19-10-2019

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafia Niebylec, 29-06-2019 r. Boże Ciało 2019 rok.   Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Boże Ciało 2019 rok

Parafia Niebylec, 05-05-2019 r. Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.     W dniach 26-28 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki,…

Czytaj cały artykuł
Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.

Parafia Niebylec, 07-05-2019 r. Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019       Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Galeria Triduum Paschalne 2019.       Zapraszamy do oglądania fotorelacji z Triduum Paschalne 2019 rok.  

Czytaj cały artykuł
Galeria Triduum Paschalne 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019.     Każdego roku w Uroczystość Wielkiej Nocy – dzięki wierze i liturgii Kościoła –…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Grupy Modlitewne w Niebylcu.       

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Grup Modlitewnych Parafii Niebylec

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni Parafii w Niebylcu.         

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni Parafii Niebylec

Niebylec, dnia 19-02-2019 r. Kronika Parafialna AD 2018        Zapraszamy do odwiedzin Kroniki Parafialnej za 2018 rok.    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2018

Parafia Niebylec, 11-11-2018 r. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Dzisiaj o godz. 11 uroczystą Mszą Świętą dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lat niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego…

Czytaj cały artykuł
100 lat Niepodległości

Parafia Niebylec, 01-11-2018 r. Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada.   Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych po południu na cmentarzach naszej parafii (w Niebylcu…

Czytaj cały artykuł
Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada

Parafia Niebylec, 22-10-2018 r. 25 lat istnienia Caritas w Niebylcu.   Dzisiaj nasz Parafialny Zespół Caritas w Niebylcu obchodził 25 lat swojej działalności. Z tej…

Czytaj cały artykuł
25 lat istnienia Caritas w Niebylcu

Parafia Niebylec, 15-10-2018 r. Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki.   Dzisiaj w naszej parafii gościmy relikwie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży…

Czytaj cały artykuł
 Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

Parafia Niebylec, 15-09-2018 r. Piesza pielgrzymka do Czudca.   Dzisiaj, 15. września uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymce z Niebylca do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu.…

Czytaj cały artykuł
Piesza pielgrzymka do Czudca

Parafia Niebylec, 02-09-2018 r. Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas.   Dnia 1. września 2018r. w naszej parafii pożegnaliśmy mamę ks. Zbigniewa Lubasa, panią Krystynę Lubas. Pani…

Czytaj cały artykuł
Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas

Parafia Niebylec, 30-08-2018 r. O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.   W dniach od 9-16 lipca 2018 roku dane nam było uczestniczyć w pielgrzymce…

Czytaj cały artykuł
O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.

Parafia Niebylec, 25-08-2018 r. Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r.    Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego zarania. Pierwszym, najważniejszym celem pielgrzymowania wyznawców Chrystusa była i…

Czytaj cały artykuł
Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r