Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Kronika parafialna 2014 rok

Parafia Niebylec, 24-02-2015r.
 
 

Anno Domini 2014

 
 
6 styczeń – Koncert kolęd w wykonaniu Scholi parafialnej po mszy św. w kościele.
12 styczeń – Koncert Noworoczny. W hali widowiskowo-sportowej w Niebylcu odbył się Koncert Noworoczny zorganizowany przez Akcję Katolicką oraz GOK w Niebylcu. Koncert otworzyli: prezes akcji katolickiej Zbigniew Korab wraz z ks. dr Czesławem Gorajem proboszczem naszej parafii. Wśród występujących była nasza orkiestra parafialna pod batutą p. Janusza Raka i schola pod kierownictwem p. Pauliny Kowalskiej.
 18 styczeń – Diecezjalna Adoracja Najświętszego Sakramentu. Przez cały dzień parafianie czuwali modlitewnie przed Najświętszym Sakramentem. Adoracje prowadziły grupy, dzieci, młodzież i starsi.
 
12 luty – XXI Światowy Dzień Chorego. Wszyscy chorzy z naszej parafii mieli możliwość uczestniczenia we Mszy św. o godz. 15.00 połączonej z Sakramentem Namaszczenia.
28 luty – Odpowiadając na apel Episkopatu Polski dzień ten stał się dniem modlitwy i postu w intencji Ukrainy. Naszą braterską pamięcią modlitewną obejmowaliśmy wszystkie ofiary bratobójczego konfliktu i ich rodziny.
2 marzec – Na wszystkich Mszach św. kazania przygotowujące nas do przeżywania Misji św. głosił ks. dr Zbigniew Pałys MS. Misje odbędą się w naszej Parafii w dniach od 2 do 10 sierpnia.
5 marzec – Środa popielcowa. Wierni byli zachęcani do ofiarowania postu ścisłego w intencji pokoju i ustania prześladowań w Afryce Środkowej. Rozpoczął się okres Wielkiego Postu. Wystawiony został kosz na produkty żywnościowe dla potrzebujących z naszej Parafii. Taka pomoc jest okazją do okazania postawy miłosierdzia.
16 marzec – Dzień Modlitw za Kościół Misyjny. Zbiórka ofiar do puszek na pomoc misjonarzom w Afryce.
 
21 marzec – Na Mszy św. o godz. 17.00 kandydaci do Sakramentu Bierzmowania otrzymali krzyże.
25 marzec – Duchowa Adopcja Dziecka poczętego. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez 9 miesięcy, okres wzrostu dziecka w łonie matki. Zobowiązanie adopcyjne, poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza.
2 kwiecień – O godzinie 21.00 w Zespole Szkół w Konieczkowej odbyła się wieczornica w wykonaniu dzieci i młodzieży szkolnej upamiętniająca 9 rocznicę śmierci bł. Jana Pawła II. Przybyli na nią mieszkańcy Konieczkowej oraz parafianie wraz z ks. Proboszczem i ks. Wikariuszem. Wspólną modlitwę odmówiono pod pomnikiem papieża.
12 kwiecień – W sobotę odbyła się spowiedź parafialna.
17-19 kwiecień – Święte Triduum Paschalne.
20 kwiecień – Niedziela Wielkanocna. O godzinie 6.00 została odprawiona Msza św. rezurekcyjna, na którą przybyli bardzo liczni parafianie.
23 kwiecień – Rozpoczęto prace przy malowaniu kościoła.
24 kwiecień – W tym dniu miał miejsce bardzo przykry wypadek profanacji krzyża w naszej parafii. Sprawca próbował podpalić krzyż znajdujący się w przedsionku kościoła.
27 kwiecień – Niedziela miłosierdzia. W tym dniu przeżywaliśmy kanonizację dwóch papieży Jana XXIII i Jana Pawła II. W parafii na każdej mszy św. odprawiono modlitwy wynagradzające Panu Bogu za fakt profanacji.
28 kwiecień – Przeprowadzono akcję sprzątania przy kaplicy Bożego Miłosierdzia w Konieczkowej. W akcję zaangażowali się mieszkańcy Konieczkowej z numerów od 1 do 30.

3 maj – Uroczystość NMP Królowej Polski, Patronki Polski. Na Mszy św. o godz. 11.oo zgromadzili się parafianie, przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe szkół i OSP z terenu Gminy Niebylec. Maryi – Królowej Polski oddawaliśmy wszystkie osobiste problemy, sprawy ważne dla naszych rodzin, parafii i ojczyzny. W tym dniu swoje święto przeżywali również strażacy. Po Mszy św. odbyły się uroczystości patriotyczne pod pomnikiem św. Floriana w rynku niebyleckim.

4 maj – Nasza wspólnota parafialna przeżywała uroczystość odpustową połączoną z jubileuszem 25-lecia kapłaństwa naszego rodaka ks. kanonika Waldemara Doparta. Główną Mszę św. odprawiono w koncelebrze, której przewodniczył i wygłosił homilię ks. kanonik Waldemar Dopart.

15 maj – 150-lecie szkolnictwa w Niebylcu. O godz. 10.00 została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego. Uroczystości rocznicowe obyły się w Zespole Szkół im. Jana Twardowskiego w Niebylcu.

18 maj – I Komunia św. Ten sakrament przyjęły dzieci z klas drugich naszej parafii. 

19 maj – Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej obchodził święto patrona szkoły. O godz. 9.00 na sali gimnastycznej została odprawiona msza św. przez księdza proboszcza Czesława Goraja, w której uczestniczyli uczniowie, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Konieczkowej.
W tym samym dniu, tylko o godz. 18.00 w kościele parafialnym w Lutczy, młodzież klas III gimnazjum z naszej parafii przystąpiła do Sakramentu Bierzmowania, którego udzielił ks. bp Kazimierz Górny.

23 maj – Mieszkańcy Konieczkowej z numerów 30 – 60 porządkowali teren przy kaplicy Miłosierdzia Bożego.

7-8 czerwiec W tych dniach odbyła się autokarowa pielgrzymka parafian na czele z księdzem proboszczem Czesławem Gorajem do Częstochowy i Lichenia.

19 czerwiec – Boże Ciało. Uroczysta Msza św. z procesją do czterech ołtarzy usytuowanych wokół rynku niebyleckiego.

25 lipiec – W przeddzień Jubileuszu 550 – lecia Parafii Konieczkowsko – Niebyleckiej dzięki Bożej Opaczności udało się dokonać następujących dzieł tj.: malowanie wnętrza świątyni, budowa schodów z podjazdem dla niepełnosprawnych, założenie wyświetlaczy pieśni, nowego nagłośnienia oraz instalacja kamiennego ołtarza i ambonki. Ponadto widzialnym upamiętnieniem Jubileuszu są dwa krzyże wzniesione przy kościele w Niebylcu i w miejscu powstania pierwszej świątyni w Konieczkowej. Wszystkie te dzieła oddajemy na większą chwałę Bożą. Ksiądz Proboszcz wyraził ogromną wdzięczność wszystkim parafianom za okazaną pomoc i ofiary, dzięki, którym można było zrealizować te dzieła.

2 sierpień – Rozpoczęły się Misje św. przygotowujące do jubileuszu 550-lecia parafii. Trwały one do 6 sierpnia. Nauki misyjne prowadził ks. dr Zbigniew Pałys – saletyn.
               W tym dniu Siostra Olga Krzysztoń złożyła w Przemyślu Wieczyste Śluby Zakonne. To wielka radość dla całej wspólnoty parafialnej.

3 sierpień – Misje św. (niedziela) „Chrzest – brama zbawienia”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
9.30. Msza św. z nauką ogólną
11.00. Msza św. z nauką ogólną
13.00. Msza św. z nauką ogólną w Gwoździance
15.00. Msza św. z nauką dla dzieci.
19.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim
4 sierpień – Misje św. (poniedziałek)„Panie przymnóż nam wiary”
8.00. Msza św. z nauką dla Członków Żywego Różańca (kobiet i mężczyzn)
17.00. Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkół Podstawowych
18.00. Msza św. z nauką ogólną
19.00. Adoracja Najświętszego Sakramentu.
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim

5 sierpień –Misje św. (wtorek)„Dzień chorych”
8.30. Spowiedź św. dla chorych
9.00. Msza św. z nauką dla chorych i Sakrament Namaszczenia Chorych
11.00. Odwiedziny chorych w domach
18.00. Msza św. za zmarłych z procesją na cmentarz
20.30. Nabożeństwo przebłagalne

6 sierpień –Misje św. (środa)„Dzień pokutny”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
8.30. – 10.00. Spowiedź św.
10.30. – 12.00. Spowiedź św.
14.00. Nabożeństwo pokutne
14.30. – 16.00. Spowiedź św.
16.30. – 18.00. Spowiedź św.
18.00. Msza św. z nauką ogólną
19.00. Nauka stanowa dla Młodzieży
20.30. Zamyślenia misyjne zakończone Apelem Jasnogórskim

7 sierpień –Misje św. (czwartek)„Modlitwa w intencji małżeństw i rodzin”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
17.00. Msza św. z nauką dla dzieci ze Szkół Podstawowych
18.00. Msza św. z nauką ogólną i odnowienie ślubów małżeńskich

8 sierpień –Misje św. (piątek)„Świętymi bądźcie”
8.00. Msza św. z nauką ogólną
17.00. Spotkanie i błogosławieństwo małych dzieci (do 8 lat)
18.00. Msza św. z nauką ogólną i procesja do Krzyża Misyjnego

10 sierpień – niedziela - Jubileusz 550–lecia parafii Konieczkowsko-Niebyleckiej.
"Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze tej ziemi”. W roku kanonizacji św. Jana Pawła II przypominaliśmy sobie te słowa wypowiedziane u progu pontyfikatu w czasie pierwszej pielgrzymki do Ojczyzny naszego Wielkiego Papieża.
Słowa tej modlitwy zapewne wypowiadali nasi przodkowie prosząc Biskupa Krakowskiego o utworzenie nowej parafii. Rok 1464 na naszych ziemiach okazał się być rokiem zwrotnym w historii dla wszystkich zamieszkujących tę ziemię. Modlitwy zostały wysłuchane i powstała nowa Parafia w Konieczkowej. Dzięki temu powstała przestrzeń dla działania Ducha Świętego, który wszystko czyni nowym i pięknym. W dniu, kiedy mijała 550 rocznica powstania naszej Parafii Konieczkowsko – Niebyleckiej składaliśmy wielkie dziękczynienie Bogu za łaski, jakich udzielał i udziela w tym miejscu naszemu pokoleniu.
O godz. 11.00. została odprawiona Msza św. pod przewodnictwem Księdza Biskupa Jana Wątroby Ordynariusza Diecezji Rzeszowskiej wraz z zaproszonymi księżmi, rodakami, byłymi duszpasterzami tej wspólnoty oraz z dekanatu, podczas której ksiądz Biskup poświęcił odnowioną świątynię.
Po południu wszyscy zgromadzili się przy kaplicy w Konieczkowej w miejscu powstania pierwszego kościoła naszej Parafii gdzie odbył się koncert pieśni religijnej. Wystąpił Chór Kameralny ze Strzyżowa, Orkiestra Dęta z Niebylca oraz Schola z Niebylca.
Szczególne podziękowania za zaangażowanie w organizację jubileuszu należą się:
  • Urzędowi Gminy Niebylec
  • Gminnemu Ośrodkowi Kultury
  • KGW Konieczkowa za przygotowanie przyjęcia wraz z Panem Kowalem
  • Straży, Orkiestrze i Scholi
  • Mieszkańcom Niebylca za dekoracje otoczenia kościoła
  • Mieszkańcom Konieczkowej za odnowiony Krzyż przy kaplicy
  • Gwoździance, Jawornikowi za wieńce
  • Państwu Nowosadom za ufundowanie kwiatów w kościele
  • Wszystkim delegacjom za dary ofiarne przeznaczone na misje
  • Wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do działań jubileuszowych.
11-12 sierpień Ks. Proboszcz wraz z grupą wiernych wziął udział w 140 pielgrzymce na Kalwarię Pacławską z Gwoźnicy Górnej.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Dziękczynienie Bogu za tegoroczne zbiory. Podczas Mszy św. o godz. 11 poświęcono wieńce dożynkowe.

24 sierpień – Nadszedł dzień pożegnania z Księdzem Mariuszem Korbeckim posługującym w naszej Parafii od trzech lat, jako wikariusz. Zgodnie z dekretem Księdza Biskupa Ksiądz Mariusz został przeniesiony do Parafii Stobierna. Dziękujemy za wszelakie dobro, jakie Ksiądz Mariusz pozostawił pośród nas, za wysiłki modlitewne, katechetyczne, duszpasterskie oraz wszelaką życzliwość okazywaną wiernym i kapłanom naszej Parafii.

29 sierpień – Spowiedź dla dzieci i młodzieży przed rozpoczęciem roku szkolnego i katechetycznego 2014/15.

31 sierpień – Rozpoczyna pracę duszpasterską w naszej Parafii nowy Wikariusz Ks. Paweł Smoleń – Neoprezbiter z Brzostku. „Życzymy Ks. Pawłowi wielu łask Bożych w pracy duszpasterskiej a za okazywane dobro obiecujemy naszą stałą modlitwę i życzliwość” takimi słowami powitał księdza wikariusza ks. Proboszcz Czesław Goraj.
W katedrze rzeszowskiej diecezjalne dziękczynienie za tegoroczne zbiory o godz. 11.00 z udziałem przedstawicieli naszej Parafii. Ta niedziela była również dniem zbiórki ofiar dla poszkodowanych przez huragan w okolicach Rzeszowa.

1 wrzesień – Rozpoczęcie Mszą św. o godz. 8.00. roku szkolnego i katechetycznego. Mszę św. koncelebrowaną odprawili ks. Proboszcz Czesław Goraj i ks. Wikariusz Paweł Smoleń.

13 wrzesień – III piesza pielgrzymka do Matki Bożej Czudeckiej.
Słoneczna sobota 13 IX dla wielu stała się dniem wejścia na szlak pątniczy. Okazją do tego była III Piesza Pielgrzymka z Niebylca do Czudca. Większość osób z wybiciem godziny 8:00 wspólnie wyruszyło spod parafialnego kościoła, inni zaś dołączali w trakcie drogi. Tak utworzyła się grupa pielgrzymia licząca aż 150 pątników!
Zróżnicowaną wiekowo grupę (najmłodszy uczestnik miał 3 lata) łączyła wspólna chęć oddania czci Bogu z pośrednictwem Matki Bożej, dziękczynienie za Jej opiekę oraz prośby osobiste, w tym, aby rozpoczęty  nowy rok szkolny dobrze przeżyć. Wspólne wędrowanie cechowało modlitewne skupienia połączone z radosną atmosferą, którą oprócz Przewodnika – ks. Proboszcza, wprowadzały dwie grupy muzyczne: młodzieżowa i tradycyjna. Na miejscu, w Czudeckim kościele już czekał proboszcz parafii Czudec a zarazem dziekan naszego dekanatu: ks. Antoni Kocoł. Kustosz sanktuarium ukazał piękno i historię kultu Matki Bożej Czudeckiej, który sięga swoimi początkami XVI w. Centralnym punktem była Eucharystia sprawowana przy ołtarzu Matki Bożej. Po niej czekał pielgrzymkowy poczęstunek.

27 wrzesień – Mieszkańcy Konieczkowej z numerów 120 do 150 porządkowali teren przy Kaplicy Bożego Miłosierdzia w Konieczkowej.

28 wrzesień – Odpust w kaplicy w Gwoździance ku czci św. Kosmy i Damiana. Mszy św. przewodniczył ks. Prałat Jan Młynarczyk.

31 wrzesień – W naszej parafii powstał Ruch Odnowy w Duchu Świętym.

4 październik – Rozpoczął się kurs przedmałżeński

12 październik – Obchodziliśmy XIV Dzień Papieski pod hasłem: "Jan Paweł II - Świętymi bądźcie”. Tradycyjnie ofiarami do puszek wspieraliśmy budowę żywego pomnika Jana Pawła II w postaci fundowanych stypendium dla młodzieży.

1 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych.  Po południu Msza św. o 14.00. połączona z procesją na cmentarz i modlitwą za zmarłych przy udziale Orkiestry. Na cmentarzu odbyła się całodniowa kwesta na biednych i potrzebujących z naszej parafii przeprowadzona przez Zespół Caritas. Podczas kwesty zebrano 2470 PLN.

11 listopad – 96 rocznica odzyskania niepodległości i święto narodowe. O godz. 11.00 – Msza św. połączona z uroczystymi obchodami Święta Niepodległości przez całą Gminę Niebylec. Po tej Mszy św. kontynuowano uroczystości patriotyczne na rynku.

23 listopada – W Uroczystość Chrystusa Króla udała się do katedry rzeszowskiej delegacja parafialnego oddziału Akcji Katolickiej i KSM. W czasie. Mszy św. Jego Ekscelencja ks. biskup Jan Wątroba wręczył nominację na prezesa Akcji Katolickiej w Niebylcu p. Zbigniewowi Korabowi.

28 grudzień – Jasełka młodzież z KSM przedstawiła w kościele jasełka.

31 grudzień – Zakończenie roku 2014. Msza św. o godz. 14.00 i wspólna modlitwa dziękczynna, przebłagalna i wstawiennicza za całe dobro i otrzymane łaski w kończącym się roku kalendarzowym.
 
Opracowała; P. Danuta Wójcikowska.
 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.         

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 18-09-2021

Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. XXV Niedziela Zwykła. 1. W tym tygodniu odbędą się spotkania po Mszach św. wieczorowych: Wtorek Odnowa w Duchu Świętym; Piątek Kandydaci do Bierzmowania…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 18-09-2021

{jcomments off} {jcomments on} Niebylec, dnia 17-07-2021 r.    Życzenia imieninowe dla Proboszcza Ks. Kanonika Czesława Goraja.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Proboszcza Kanonika Czesława Goraja (2021)

Niebylec, dnia 07-05-2021 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.   Czcigodny Solenizancie Księże Stanisławie!  Dzień Imienin stwarza sposobność do wypowiedzenia słów niosących…

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2021

  Parafia Niebylec, 01-04-2021 r.          Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj cały artykuł
 Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Parafia Niebylec, 21-02-2021 r.   Anno Domini 2020  „Wielka Tajemnica Wiary”    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2020 r.

 Niebylec 16-01-2021 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec. Poniedziałek 18 stycznia 2021 rok       Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec 2021 r.

Parafia Niebylec, 15-09-2020 r. Uroczystość odpustowa 2020 r.   W niedzielę 13 września 2020 r. nasza parafia p. w. Znalezienia Krzyża Świętego przeżywała uroczystość odpustową.…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Odpustowa

Parafia Niebylec, 03-07-2020 r. Sakrament Bierzmowania 2020 r.   Dzisiaj w naszej parafii sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby przyjęła młodzież z parafii:Niebylec,…

Czytaj cały artykuł
Sakrament Bierzmowania 2020 r.

Parafia Niebylec, 02-07-2020 r. Pożegnanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Drugi dzień nawiedzenia obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności przepełniony był indywidualną modlitwą parafian.  

Czytaj cały artykuł
Pożegnanie Obrazu Matki Bożej

Parafia Niebylec, 01-07-2020 r. Powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Dzisiaj do naszej parafii zawitał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. W ramach diecezjalnej peregrynacji…

Czytaj cały artykuł
Powitanie obrazu Matki Bożej

  Parafia Niebylec, 27-06-2020 r.       Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności 30.06 – 01.07.2020r.           

Czytaj cały artykuł
peregrynacja obrazu MB

Niebylec, dnia 08-05-2020 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2020

Parafia Niebylec, 12-04-2020 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020.     Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jako duszpasterze parafii Niebylec, składamy wszystkim parafianom najlepsze…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020

 Niebylec 14-01-2020 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec  Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok.     Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy św.…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec w Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok

Parafia Niebylec, 27-12-2019 r. Święta Bożego Narodzenia w parafii Niebylec 2019   Ks. T. Kiebała

Czytaj cały artykuł
 Swięta 2019

Parafia Niebylec, 25-11-2019 r. Nowi kandydaci na ministrantów.     Dzisiaj w naszej parafii do grona ministrantów zostało włączonych czterech kandydatów.

Czytaj cały artykuł
Nowi kandydaci na ministrantów

Parafia Niebylec, 02-11-2019 r. „Konkurs różańcowy 2019” W ostatni dzień października w naszej parafii miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych…

Czytaj cały artykuł
„Konkurs różańcowy 2019”

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny