Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Kronika Proboszcza Ks. dr Czesława Goraja 2012/2013r

Kronika Parafialna Ks. Czesława Goraja

kronika m

Niebylec 04-02-2014r.

 

Kronika Parafii p.w. Znalezienia Krzyża św. w Niebylcu od dnia objęcia parafii przez Proboszcza ks. dr Czesława Goraja

 

Anno Domini 2012

 

26 sierpień 2012r. – W niedzielę - 26 sierpnia 2012 roku, do kościoła przybyli, przedstawiciele władz samorządowych, wspólnot i grup działających w parafii, reprezentanci organizacji społecznych, druhowie OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie zgromadzeni wierni, pragnący podziękować ks. kanonikowi Stanisławowi Stęchłemu, przechodzącemu na emeryturę, za 26 lat proboszczowania oraz powitać i modlić się w intencji nowego proboszcza ks. dr.Czesława Goraja.

Obrzęd przekazania władzy nowemu proboszczowi - ks. Czesławowi odbył się na początku Eucharystii. Czynności tych dokonał Dziekan dekanatu czudeckiego, ks. mgr Antoni Kocoł, Kapelan Honorowy Ojca Świętego. Najpierw odczytał dekret mianowania ks. Czesława do tutejszej parafii przez J.E. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego. 

 

Kolejnymi etapami wprowadzenia w urząd było przekazanie przez ks. dziekana obowiązku nauczania i głoszenia Słowa Bożego.

Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga i złożył uroczystą przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza. Podczas  Mszy Św. życzenia dla ks. Proboszcza, złożyli Rada Parafialna i zaproszeni goście.

 

29 wrzesień 2012r. – Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Krakowa, Łagiewnik. Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz Czesław Goraj.

 

28 październikPo mszach św. zostały zebrane ofiary na Seminarium Duchowne w Rzeszowie „Pomoc jesienna”.

 

1 listopad 2012r. Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 14.00 odbyła się procesja z udziałem orkiestry na cmentarz do pięciu stacji z modlitwą za zmarłych. W tym dniu została przeprowadzona na cmentarzu kwesta do puszek przez parafialny Zespół Caritas oraz młodzież. Zebrane ofiary (2155 zł) zostaną przeznaczone na pomoc biednym rodzinom z naszej parafii.

 

11 listopad Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się  od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Niebylcu o godz. 11.00, koncelebrowanej przez Księży: Proboszcza Czesława Goraja, kanonika Stanisława Stęchłego  oraz  wikariusza Mariusza Korbeckiego, na którą przybyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, orkiestra dęta oraz przedstawiciele samorządu i instytucji z terenu gminy Niebylec oraz licznie zgromadzeni wierni z naszej i okolicznych parafii.

Homilię wygłosił ks. dr Czesław Goraj nawiązując do historycznej ofiarności polskich żołnierzy w walce o niepodległość, jak również troski o Polskę, ludzi kościoła takich jak kardynał Stefan Wyszyński oraz błogosławieni ks. Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II.

Po Uroczystej Mszy Św. wszyscy zgromadzeni przeszli na niebylecki rynek, tu dalszą część uroczystości przejął Wójt gminy, wygłaszając okolicznościowy referat, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

W tym dniu w Kościele Polskim przeżywaliśmy Niedzielę Solidarności z Kościołem prześladowanym w Egipcie. Po Mszach św. odbyła się zbiórka ofiar na pomoc dla prześladowanych chrześcijan.

 

18 listopad Odbyło się zebranie Rady Parafialnej.

 

25 listopad Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego, święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w Katedrze w Rzeszowie o godz. 12.00.

W naszym kościele na Mszy św. o 11.00 nastąpiło uroczyste przyjęcie kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

2 grudzień 2012r.Rozpoczął się czas adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Czas adwentu to okazja do podejmowania postanowień dobrowolnej abstynencji od alkoholu i nikotyny dla ratowania rodzin i młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.

Od poniedziałku do soboty odbywały się Roraty – rano o godz. 6.15, a wieczorem o 16.30. Wszystkie dzieci uczestniczące w Roratach mogły wziąć udział w konkursie z nagrodami.

W tym dniu do naszego kościoła zawitał Św. Mikołaj, a ta wizyta była okazją do przeżywania wspólnych chwil dobroci, radości dzieci i rodziców.

 

9 grudzień Niedziela okazywanej pomocy Kościołowi na Wschodzie. Po mszach św. odbyła się zbiórka ofiar na ten cel.

Caritas parafialna ustawiła przed ołtarzem kosz na dary dla ubogich z naszej parafii. Ponadto Rozpoczęła się akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” polegająca na rozprowadzaniu świec na stół wigilijny.

 

14 grudzień Od godz. 13.00 kapłani naszej parafii odwiedzali chorych z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

15 grudzień – Przeżywaliśmy spowiedź adwentową.

 

31 grudzień – Zakończenie roku 2012. O godz. 14.00 Msza św. dziękczynna z kazaniem, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

Anno Domini 2013

 

1 styczeń 2013r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Dzień modlitw o pokój na świecie.

 

6 styczeń W katedrze Rzeszowskiej odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.

 

7 styczeń W tym dniu rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii.

 

13 styczeń Akcja Katolicka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu byli organizatorami Koncertu Noworocznego, który odbył się w hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół w Niebylcu o godz. 16.30.

 

11 luty XXI Światowy Dzień Chorego. Msza św. w intencji chorych wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia została odprawiona o godz. 12.00.

 

13 luty Środa popielcowa. Rozpoczął się 40-dniowy okres Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do Świąt Paschalnych poprzez modlitwę, pokutę i czyny miłości bliźniego. Kapłani zachęcali do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych (Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży w czwartki o 16.30; dla starszych w piątki o 8.00 i 16.30; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15.00).

 

28 luty Ojciec Święty Benedykt XVI złożył rezygnację z posługi na Stolicy Piotrowej.

 

13 marzec Podczas drugiego dniakonklawe zwołanego w związku zrezy­gna­cją­papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu został wybrany na nowego papieża Arcybiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglioi przybrał imięFRANCISZEK. Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się o godz. 19:06 czasu rzymskiego.

 

14 marzec Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Józef Kula – Oficjał Sądu Biskupiego w Rzeszowie.

 

 

2 kwiecień W Zespole Szkół w Konieczkowej o godz. 21.00 odbyła się wieczornica upamiętniająca rocznicę śmierci Jana Pawła II.

 

12 kwiecień Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zdawała egzamin, który przeprowadził ks. prałat Jan Szczupak – Delegat Księdza Biskupa.

 

13 kwiecieńKandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami udali się do sanktuarium w Czudcu, gdzie uczestniczyli w modlitewnym czuwaniu przygotowującym ich do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

28 kwiecień Od tej niedzieli rozpoczęły się cotygodniowe Msze św. z udziałem dzieci (od poczęcia do klasy szóstej szkoły podstawowej) o godz. 15.00. Z Najświętszą ofiarą połączona jest homilia dla najmłodszych i indywidualne błogosławieństwo i niespodzianki.

 

30 kwiecień Po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się koncert dedykowany Janowi Pawłowi II przygotowany przez młodzież, która w ten sposób chciała uczcić rocznicę beatyfikacji Papieża – Polaka.

 

3 maj Uroczystość NMP Królowej Polski patronki Polski. Uroczysta suma za ojczyznę o godz. 11.00,  na której zgromadziły się licznie poczty sztandarowe z naszej parafii, przedstawiciele szkół i organizacji patriotycznych.

Podczas uroczystości wpatrywaliśmy się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszego Narodu. Powierzaliśmy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny.

Uroczystość ta posiada również wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Również w tym dniu strażacy obchodzili swoje święto.

 

4 maj Odpust parafialny z racji wspomnienia Znalezienia Krzyża Świętego. Była to kolejna okazja do wniknięcia w tę największą tajemnicę naszego zbawienia. Uroczystość ta przeżywana była przez cały dzień a szczególnie uroczyście na sumie, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Infułat dr Wiesław Szurek.

W tych uroczystościach wzięli udział księża Dekanatu Czudeckiego na czele z księdzem dziekanem Antonim Kocołem oraz księża rodacy. Po Eucharystii odbyła się procesja dookoła kościoła. Uroczystości uświetniła nasza Orkiestra Dęta, Schola oraz Strażacy. Były również obecne Poczty Sztandarowe ze wszystkich szkół z terenu naszej parafii.

 

13 maj Podczas Mszy św. o godz. 17.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Niebylec, Blizianka, Gwoźnica Górna, Lutcza, Jawornik, Baryczka i Połomia. Rodzice młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania złożyli dar ołtarza w postaci komży ministranckich.

Ksiądz Biskup odznaczył za zasługi dla kościoła diecezjalnegomedalem Bene Merengipana Edwarda Majchra. Wyróżnienie to zostało przyznane Panu Edwardowi za wieloletnią, gorliwą, uczciwą i pełną poświęcenia służbę na stanowisku kościelnego.

 

14 majPrzeprowadzono wśród mieszkańców naszej parafii zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcję tę zainicjowało Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Za przeprowadzoną zbiórkę firma wykopie studnię dla polskiego misjonarza w Afryce.

 

18 maj Święcenia kapłańskie naszego parafianina diakona Mariusza Uryniaka w Katedrze Rzeszowskiej. Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze Rzeszowskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Górny udzielił święceń kapłańskich 16 diakonom.Jednym z nich był nasz rodak Mariusz Uryniak. Uroczystość odbyła się w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w obecności wielu księży, w tym przełożonych seminaryjnych, proboszczów parafii, przedstawicieli Kurii Diecezjalnej oraz rodzin i licznie przybyłych przyjaciół i znajomych.

 

26 maj – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klasy II szkoły podstawowej o godz. 10.00.

 

30 maj Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Uroczysta Suma rozpoczęła się o godz. 10.00. Przewodniczył jej Proboszcz ks. dr Czesław Goraj oraz księża: neoprezbiter ks. Mariusz Uryniakks. kanonik Stanisław Stęchły oraz wikariusz ks. Mariusz Korbecki.

Wbrew wcześniejszym obawom o pogodę, ta w dniu Bożego Ciała, okazała się dla parafian z Niebylca bardzo łaskawa. Do kościoła pośpieszyły więc bardzo licznie całe rodziny parafian. Po Mszy świętej  wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.

 

1 czerwiec W Wyższym Seminarium Duchownym O. Franciszkanów w Krakowie odbyły się święcenia neoprezbiterów, a wśród nich był nasz rodak o. Roman Janusz.

Sakramentu święceń trzem franciszkanom udzielił biskup z Uzbekistanu, który wywodzi się z zakonu św. Franciszka bp Jerzy Maculewicz. W tej ważnej dla krakowskiej prowincji franciszkanów uroczystości nie zabrakło obecności ojca prowincjała Jarosława Zachariasza.

 

2 czerwiec Po Mszach św. odbyła się zbiórka do puszek ofiar na poszkodowanych w gradobiciu z terenu gminy Głogów Młp.

 

14. czerwiec Ojciec Święty Franciszek zamianował nowego Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Bp dr Jana Wątrobę dotychczasowego Biskupa Pomocniczego w Częstochowie. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Kazimierza Górnego, który w związku z ukończeniem 75. roku życia przeszedł na emeryturę.

 

16 czerwiec Nowo wyświęcony o. Roman Janusz odprawił swoją Mszę św. Prymicyjną o godz. 11.00 i pobłogosławił wszystkich zebranych wiernych.

 

23 czerwiecKoncert dla uczczenia 42 rocznicy śmierci ks. prałata Teofila Górnickiego, pierwszego kapłana pochodzącego z Niebylca, wyświęconego w maju 1917 r., muzyka, historyka, ostatniego kapelana św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, prefekta gimnazjum i liceum w Gorlicach.

Mszę świętą celebrowali księża rodacy z Niebylca, na czele z ks. prałatem Janem Młynarczykiem, który wygłosił także kazanie.  Obecni byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, rodzina Księdza Prałata oraz wierni z Niebylca i okolic.

Po Mszy św. odbył się koncert chóru z Siedlec. Dyrygentem chóru jest ks. prof. Michał Roman Szulik, kompozytor, wykładowca akademicki, członek Episkopatu Polski ds. Muzyki Liturgicznej. Uroczystość ta przybliżyła sylwetkę ks. prałata Teofila Górnickiego, Jego osiągnięcia i pracę na rzecz parafii i Niebylca. Ksiądz Prałat był bowiem wielkim miłośnikiem stron rodzinnych, Jego zamiarem było napisanie monografii Niebylca i w tym celu zebrał wiele materiałów źródłowych, dzięki którym przedstawiono ponad 600 lat historii parafii konieczkowsko – niebyleckiej opisanej na stronach internetowych naszej parafii.

 

24 czerwiec Rozpoczęły się prace remontowe w naszym kościele przy wymianie posadzki i instalacji ogrzewania.

Na czas remontu Msze św. odbywały się w kaplicy w Konieczkowej oraz przy kościele (niedziela).

 

28 czerwiec Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msze  św. dla uczniów i młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców odbyły się w kaplicy w Konieczkowej i w szkole w Niebylcu.

 

20 lipiec Ingres nowego Biskupa Rzeszowskiego Ks. Bp Jana Wątroby.

 

15 sierpień Dożynki powiatowo-gminne. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa przy Zespole Szkół w Konieczkowej, w której udział wzięły delegacje grup wieńcowych (21) z poszczególnych sołectw, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Konieczkowej i okolic.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Czesław Goraj, w której zwrócił uwagę na trudną pracę rolnika na roli. Podkreślił jaką wartość i znaczenie ma dla nas jedno malutkie ziarenko, które ma w sobie ogromną siłę bo przecież z niego wypieka się chleb. W swoim słowie zwrócił również uwagę na potrzebę podtrzymywania i przekazywania tradycji wśród młodego pokolenia.

 

25 sierpień Dożynki diecezjalne w Katedrze Rzeszowskiej, w których uczestniczyła delegacja z naszej parafii wraz z  ks. proboszczem Czesławem Gorajem.

 

1 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Mszę św. odprawił i wygłosił homilię ks. proboszcz Cz. Goraj.

 

6-8 wrzesieńUroczystości wręczenia krzyża misyjnego dla brata Benedykta Pączka pochodzącego z naszej parafii.

 

Piątek (6.IX.) odbyło się spotkanie z misjonarką Anną Warchoł (świecka misjonarka pracująca w buszu w szpitalu dla Pigmejów w Republice Środkowoafrykańskiej) następnie Msza św., której przewodniczył misjonarz br. Jacek Siemieniak z Czadu.  Po mszy św. odbył się koncert uwielbienia z zespołem KAPBAND.

Sobota (7.IX) Spotkanie z fundacją „Kapucyni i misje” podczas którego p. Diana Bonowicz i p. Piotr Gajda z Krakowa dzielili się wspomnieniami z podróży z Republiki Centralnej Afryki i Czadu w 2012r. Następnie Msza św. w stylu afrykańskim, której przewodniczył br. Tomasz  Grabiec OFMCap sekretarz misyjny z Krakowa a kazanie wygłosił Br. Benedykt Pączka. Natomiast wieczorem odbył się na stadionie koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS.

Niedziela (8.IX) Msza św. z wręczeniem krzyża misyjnego dla br. Benedykta Pączki. Przewodniczył Mszy św. br. Jacek Waligóra OFMCap, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (animacja muzyczna: Zespół KapBand i Droga Neokatechumenalna z Krakowa). Następnie był przemarsz na stadion w Niebylcu gdzie odbyły się imprezy towarzyszące temu uroczystemu wydarzeniu:

- Koncert zespołu BONGO BONGO (Afryka-Kongo-Warszawa)

- Wystawa misyjna - wiele poruszających zdjęć robionych przez misjonarzy, ukazujących ludzi i miejsca w Afryce rzadko odwiedzane przez „Białych".

- Wystawa Sztafety Rowerowej - Rowerem i pieszo przez czarny ląd śladami Kazimierza Nowaka, polskiego podróżnika.

 

21 wrzesień – Parafialna piesza pielgrzymka do Matki Bożej Czudeckiej. Udział w niej wzięło 120 osób. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. proboszcz Czesław Goraj. Po pięciu godzinach marszu wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Łaskawej. Oprócz próśb i podziękowań składanych Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej zostało złożone zobowiązanie odprawiania w naszej parafii niebyleckiej środowej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

25 wrzesień Zgodnie ze złożonym zobowiązaniem została wprowadzona  środowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Październik Nabożeństwo różańcowe z konkursem dla dzieci.

 

1 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych. Mszę św. uświetniła orkiestra parafialna. Po Mszy św. procesja na cmentarz. Zespół Caritas prowadził kwestę na cmentarzu dla ubogich z naszej parafii.

 

2 listopad Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich zmarłych. Msza św. przy kaplicy w Konieczkowej w miejscu pierwszego parafialnego cmentarza.

 

10 listopad Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Msza św. o godz. 11.00.

 

24 listopad – Podczas Mszy św. nastąpiło uroczyste przyjęcie do grona ministrantów kandydatów, którzy przez cały rok wytrwale przygotowywali się  by należycie służyć podczas liturgii.

 

8 grudzień Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

20 grudzień Spowiedź parafialna. Nowością była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w późnych godzinach wieczornych (godz. 21.00).  Spotkało się to z dużym zainteresowaniem nie tylko parafian i wiele osób skorzystało ze spowiedzi.

 

31 grudzień Zakończenie roku kalendarzowego  Mszą św. o godz. 14.00.

 

 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec,12-10-2019 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.     

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 12-10-2019

Parafia Niebylec, 12-10-2019 r. XXVIII Niedziela Zwykła.     1. Dzisiaj XIX Dzień Papieski. Odbywa się zbiórka do puszek przeznaczona na stypendia dla młodzieży w…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 12-10-2019

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny

Parafia Niebylec, 29-06-2019 r. Boże Ciało 2019 rok.   Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Boże Ciało 2019 rok

Parafia Niebylec, 05-05-2019 r. Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.     W dniach 26-28 kwietnia odbyła się parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki,…

Czytaj cały artykuł
Parafialna pielgrzymka do Świętej Lipki, Gietrzwałdu i Torunia.

Parafia Niebylec, 07-05-2019 r. Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019       Zapraszamy do oglądania fotorelacji.  

Czytaj cały artykuł
Odpust parafialny ku czci Znalezienia Świętego Krzyża 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Galeria Triduum Paschalne 2019.       Zapraszamy do oglądania fotorelacji z Triduum Paschalne 2019 rok.  

Czytaj cały artykuł
Galeria Triduum Paschalne 2019

Parafia Niebylec, 21-04-2019 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019.     Każdego roku w Uroczystość Wielkiej Nocy – dzięki wierze i liturgii Kościoła –…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2019

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Grupy Modlitewne w Niebylcu.       

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Grup Modlitewnych  Parafii Niebylec

  Parafia Niebylec, 13-04-2019 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni Parafii w Niebylcu.         

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu Wierni  Parafii Niebylec

Niebylec, dnia 19-02-2019 r. Kronika Parafialna AD 2018        Zapraszamy do odwiedzin Kroniki Parafialnej za 2018 rok.    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2018

Parafia Niebylec, 11-11-2018 r. 100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI. Dzisiaj o godz. 11 uroczystą Mszą Świętą dziękowaliśmy Panu Bogu za 100 lat niepodległości. Po odśpiewaniu hymnu państwowego…

Czytaj cały artykuł
100 lat Niepodległości

Parafia Niebylec, 01-11-2018 r. Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada.   Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych po południu na cmentarzach naszej parafii (w Niebylcu…

Czytaj cały artykuł
Tytuł Procesje na cmentarzach parafialnych 1. listopada

Parafia Niebylec, 22-10-2018 r. 25 lat istnienia Caritas w Niebylcu.   Dzisiaj nasz Parafialny Zespół Caritas w Niebylcu obchodził 25 lat swojej działalności. Z tej…

Czytaj cały artykuł
25 lat istnienia Caritas w Niebylcu

Parafia Niebylec, 15-10-2018 r. Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki.   Dzisiaj w naszej parafii gościmy relikwie św. Stanisława Kostki, patrona dzieci, młodzieży, Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży…

Czytaj cały artykuł
 Peregrynacja relikwii św. Stanisława Kostki

Parafia Niebylec, 15-09-2018 r. Piesza pielgrzymka do Czudca.   Dzisiaj, 15. września uczestniczyliśmy w pieszej pielgrzymce z Niebylca do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Czudcu.…

Czytaj cały artykuł
Piesza pielgrzymka do Czudca

Parafia Niebylec, 02-09-2018 r. Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas.   Dnia 1. września 2018r. w naszej parafii pożegnaliśmy mamę ks. Zbigniewa Lubasa, panią Krystynę Lubas. Pani…

Czytaj cały artykuł
Ostatnie pożegnanie Krystyny Lubas

Parafia Niebylec, 30-08-2018 r. O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.   W dniach od 9-16 lipca 2018 roku dane nam było uczestniczyć w pielgrzymce…

Czytaj cały artykuł
O niezwykłej parafialnej pielgrzymce do Sanktuariów Europy.

Parafia Niebylec, 25-08-2018 r. Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r.    Pielgrzymki towarzyszyły chrześcijaństwu od jego zarania. Pierwszym, najważniejszym celem pielgrzymowania wyznawców Chrystusa była i…

Czytaj cały artykuł
Kalwaria Pacławska - Pielgrzymka 2018 r