Menu Strony

Potrzeby Kościoła

Kronika parafialna 2012 i 2013 rok

kronika m

Niebylec 04-02-2014r.

 

Kronika Parafii p.w. Znalezienia Krzyża św. w Niebylcu od dnia objęcia parafii przez Proboszcza ks. dr Czesława Goraja

 

Anno Domini 2012

 

26 sierpień 2012r. – W niedzielę - 26 sierpnia 2012 roku, do kościoła przybyli, przedstawiciele władz samorządowych, wspólnot i grup działających w parafii, reprezentanci organizacji społecznych, druhowie OSP wraz z pocztami sztandarowymi oraz licznie zgromadzeni wierni, pragnący podziękować ks. kanonikowi Stanisławowi Stęchłemu, przechodzącemu na emeryturę, za 26 lat proboszczowania oraz powitać i modlić się w intencji nowego proboszcza ks. dr.Czesława Goraja.

Obrzęd przekazania władzy nowemu proboszczowi - ks. Czesławowi odbył się na początku Eucharystii. Czynności tych dokonał Dziekan dekanatu czudeckiego, ks. mgr Antoni Kocoł, Kapelan Honorowy Ojca Świętego. Najpierw odczytał dekret mianowania ks. Czesława do tutejszej parafii przez J.E. Biskupa Diecezji Rzeszowskiej Kazimierza Górnego. 

 

Kolejnymi etapami wprowadzenia w urząd było przekazanie przez ks. dziekana obowiązku nauczania i głoszenia Słowa Bożego.

Nowy proboszcz odmówił Credo – Wierzę w Boga i złożył uroczystą przysięgę wierności sprawowania urzędu proboszcza. Podczas  Mszy Św. życzenia dla ks. Proboszcza, złożyli Rada Parafialna i zaproszeni goście.

 

29 wrzesień 2012r. – Pielgrzymka autokarowa do Częstochowy, Krakowa, Łagiewnik. Pielgrzymce przewodniczył ks. proboszcz Czesław Goraj.

 

28 październikPo mszach św. zostały zebrane ofiary na Seminarium Duchowne w Rzeszowie „Pomoc jesienna”.

 

1 listopad 2012r. Uroczystość Wszystkich Świętych. Po Mszy św. o godz. 14.00 odbyła się procesja z udziałem orkiestry na cmentarz do pięciu stacji z modlitwą za zmarłych. W tym dniu została przeprowadzona na cmentarzu kwesta do puszek przez parafialny Zespół Caritas oraz młodzież. Zebrane ofiary (2155 zł) zostaną przeznaczone na pomoc biednym rodzinom z naszej parafii.

 

11 listopad Obchody Narodowego Święta Niepodległości rozpoczęły się  od uroczystej Mszy Świętej w kościele parafialnym w Niebylcu o godz. 11.00, koncelebrowanej przez Księży: Proboszcza Czesława Goraja, kanonika Stanisława Stęchłego  oraz  wikariusza Mariusza Korbeckiego, na którą przybyły poczty sztandarowe Ochotniczych Straży Pożarnych, szkół, orkiestra dęta oraz przedstawiciele samorządu i instytucji z terenu gminy Niebylec oraz licznie zgromadzeni wierni z naszej i okolicznych parafii.

Homilię wygłosił ks. dr Czesław Goraj nawiązując do historycznej ofiarności polskich żołnierzy w walce o niepodległość, jak również troski o Polskę, ludzi kościoła takich jak kardynał Stefan Wyszyński oraz błogosławieni ks. Jerzy Popiełuszko i Jan Paweł II.

Po Uroczystej Mszy Św. wszyscy zgromadzeni przeszli na niebylecki rynek, tu dalszą część uroczystości przejął Wójt gminy, wygłaszając okolicznościowy referat, następnie złożono kwiaty pod pomnikiem Ks. Jerzego Popiełuszki.

 

W tym dniu w Kościele Polskim przeżywaliśmy Niedzielę Solidarności z Kościołem prześladowanym w Egipcie. Po Mszach św. odbyła się zbiórka ofiar na pomoc dla prześladowanych chrześcijan.

 

18 listopad Odbyło się zebranie Rady Parafialnej.

 

25 listopad Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego, święto patronalne Akcji Katolickiej oraz Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Msza św. w Katedrze w Rzeszowie o godz. 12.00.

W naszym kościele na Mszy św. o 11.00 nastąpiło uroczyste przyjęcie kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.

 

2 grudzień 2012r.Rozpoczął się czas adwentu – radosnego oczekiwania na przyjście Pana na końcu czasów i w tajemnicy świąt Bożego Narodzenia. Czas adwentu to okazja do podejmowania postanowień dobrowolnej abstynencji od alkoholu i nikotyny dla ratowania rodzin i młodego pokolenia w naszej Ojczyźnie.

Od poniedziałku do soboty odbywały się Roraty – rano o godz. 6.15, a wieczorem o 16.30. Wszystkie dzieci uczestniczące w Roratach mogły wziąć udział w konkursie z nagrodami.

W tym dniu do naszego kościoła zawitał Św. Mikołaj, a ta wizyta była okazją do przeżywania wspólnych chwil dobroci, radości dzieci i rodziców.

 

9 grudzień Niedziela okazywanej pomocy Kościołowi na Wschodzie. Po mszach św. odbyła się zbiórka ofiar na ten cel.

Caritas parafialna ustawiła przed ołtarzem kosz na dary dla ubogich z naszej parafii. Ponadto Rozpoczęła się akcja „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” polegająca na rozprowadzaniu świec na stół wigilijny.

 

14 grudzień Od godz. 13.00 kapłani naszej parafii odwiedzali chorych z racji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia.

 

15 grudzień – Przeżywaliśmy spowiedź adwentową.

 

31 grudzień – Zakończenie roku 2012. O godz. 14.00 Msza św. dziękczynna z kazaniem, a po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu.

 

 

 

Anno Domini 2013

 

1 styczeń 2013r. – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki – Dzień modlitw o pokój na świecie.

 

6 styczeń W katedrze Rzeszowskiej odprawiona została uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia sakry biskupiej ks. biskupa Edwarda Białogłowskiego.

 

7 styczeń W tym dniu rozpoczęła się wizyta duszpasterska w naszej parafii.

 

13 styczeń Akcja Katolicka oraz Gminny Ośrodek Kultury w Niebylcu byli organizatorami Koncertu Noworocznego, który odbył się w hali sportowo-widowiskowej w Zespole Szkół w Niebylcu o godz. 16.30.

 

11 luty XXI Światowy Dzień Chorego. Msza św. w intencji chorych wraz z udzieleniem Sakramentu Namaszczenia została odprawiona o godz. 12.00.

 

13 luty Środa popielcowa. Rozpoczął się 40-dniowy okres Wielkiego Postu jako czasu przygotowania do Świąt Paschalnych poprzez modlitwę, pokutę i czyny miłości bliźniego. Kapłani zachęcali do licznego udziału w nabożeństwach pasyjnych (Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży w czwartki o 16.30; dla starszych w piątki o 8.00 i 16.30; Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym w niedzielę o godz. 15.00).

 

28 luty Ojciec Święty Benedykt XVI złożył rezygnację z posługi na Stolicy Piotrowej.

 

13 marzec Podczas drugiego dniakonklawe zwołanego w związku zrezy­gna­cją­papieża Benedykta XVI, w piątym głosowaniu został wybrany na nowego papieża Arcybiskup Buenos Aires Jorge Mario Bergoglioi przybrał imięFRANCISZEK. Tradycyjny biały dym, obwieszczający światu wybór nowej głowy Kościoła, pojawił się o godz. 19:06 czasu rzymskiego.

 

14 marzec Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które poprowadził ks. dr Józef Kula – Oficjał Sądu Biskupiego w Rzeszowie.

 

 

2 kwiecień W Zespole Szkół w Konieczkowej o godz. 21.00 odbyła się wieczornica upamiętniająca rocznicę śmierci Jana Pawła II.

 

12 kwiecień Młodzież przygotowująca się do sakramentu bierzmowania zdawała egzamin, który przeprowadził ks. prałat Jan Szczupak – Delegat Księdza Biskupa.

 

13 kwiecieńKandydaci do bierzmowania wraz z rodzicami udali się do sanktuarium w Czudcu, gdzie uczestniczyli w modlitewnym czuwaniu przygotowującym ich do sakramentu dojrzałości chrześcijańskiej.

 

28 kwiecień Od tej niedzieli rozpoczęły się cotygodniowe Msze św. z udziałem dzieci (od poczęcia do klasy szóstej szkoły podstawowej) o godz. 15.00. Z Najświętszą ofiarą połączona jest homilia dla najmłodszych i indywidualne błogosławieństwo i niespodzianki.

 

30 kwiecień Po Mszy św. o godz. 18.00 odbył się koncert dedykowany Janowi Pawłowi II przygotowany przez młodzież, która w ten sposób chciała uczcić rocznicę beatyfikacji Papieża – Polaka.

 

3 maj Uroczystość NMP Królowej Polski patronki Polski. Uroczysta suma za ojczyznę o godz. 11.00,  na której zgromadziły się licznie poczty sztandarowe z naszej parafii, przedstawiciele szkół i organizacji patriotycznych.

Podczas uroczystości wpatrywaliśmy się w Maryję – Królową Polski, główną Patronkę naszego Narodu. Powierzaliśmy Jej wszystkie trudne osobiste sprawy, problemy naszych rodzin, wspólnoty parafialnej i naszej ojczyzny.

Uroczystość ta posiada również wymiar bardzo patriotyczny. Jest to bowiem kolejna rocznica uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.

Również w tym dniu strażacy obchodzili swoje święto.

 

4 maj Odpust parafialny z racji wspomnienia Znalezienia Krzyża Świętego. Była to kolejna okazja do wniknięcia w tę największą tajemnicę naszego zbawienia. Uroczystość ta przeżywana była przez cały dzień a szczególnie uroczyście na sumie, której przewodniczył i homilię wygłosił ks. Infułat dr Wiesław Szurek.

W tych uroczystościach wzięli udział księża Dekanatu Czudeckiego na czele z księdzem dziekanem Antonim Kocołem oraz księża rodacy. Po Eucharystii odbyła się procesja dookoła kościoła. Uroczystości uświetniła nasza Orkiestra Dęta, Schola oraz Strażacy. Były również obecne Poczty Sztandarowe ze wszystkich szkół z terenu naszej parafii.

 

13 maj Podczas Mszy św. o godz. 17.00 Ksiądz Biskup Ordynariusz Kazimierz Górny udzielił Sakramentu Bierzmowania młodzieży z parafii Niebylec, Blizianka, Gwoźnica Górna, Lutcza, Jawornik, Baryczka i Połomia. Rodzice młodzieży przystępującej do Sakramentu Bierzmowania złożyli dar ołtarza w postaci komży ministranckich.

Ksiądz Biskup odznaczył za zasługi dla kościoła diecezjalnegomedalem Bene Merengipana Edwarda Majchra. Wyróżnienie to zostało przyznane Panu Edwardowi za wieloletnią, gorliwą, uczciwą i pełną poświęcenia służbę na stanowisku kościelnego.

 

14 majPrzeprowadzono wśród mieszkańców naszej parafii zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcję tę zainicjowało Stowarzyszenie „Pomoc Kościołowi w Potrzebie”. Za przeprowadzoną zbiórkę firma wykopie studnię dla polskiego misjonarza w Afryce.

 

18 maj Święcenia kapłańskie naszego parafianina diakona Mariusza Uryniaka w Katedrze Rzeszowskiej. Podczas uroczystej Mszy Świętej sprawowanej w Katedrze Rzeszowskiej Ksiądz Biskup Kazimierz Górny udzielił święceń kapłańskich 16 diakonom.Jednym z nich był nasz rodak Mariusz Uryniak. Uroczystość odbyła się w przeddzień Zesłania Ducha Świętego, w obecności wielu księży, w tym przełożonych seminaryjnych, proboszczów parafii, przedstawicieli Kurii Diecezjalnej oraz rodzin i licznie przybyłych przyjaciół i znajomych.

 

26 maj – Uroczystość Pierwszej Komunii Świętej dla dzieci z klasy II szkoły podstawowej o godz. 10.00.

 

30 maj Uroczystość Ciała i Krwi Pańskiej - Boże Ciało. Uroczysta Suma rozpoczęła się o godz. 10.00. Przewodniczył jej Proboszcz ks. dr Czesław Goraj oraz księża: neoprezbiter ks. Mariusz Uryniakks. kanonik Stanisław Stęchły oraz wikariusz ks. Mariusz Korbecki.

Wbrew wcześniejszym obawom o pogodę, ta w dniu Bożego Ciała, okazała się dla parafian z Niebylca bardzo łaskawa. Do kościoła pośpieszyły więc bardzo licznie całe rodziny parafian. Po Mszy świętej  wyruszyła procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy.

 

1 czerwiec W Wyższym Seminarium Duchownym O. Franciszkanów w Krakowie odbyły się święcenia neoprezbiterów, a wśród nich był nasz rodak o. Roman Janusz.

Sakramentu święceń trzem franciszkanom udzielił biskup z Uzbekistanu, który wywodzi się z zakonu św. Franciszka bp Jerzy Maculewicz. W tej ważnej dla krakowskiej prowincji franciszkanów uroczystości nie zabrakło obecności ojca prowincjała Jarosława Zachariasza.

 

2 czerwiec Po Mszach św. odbyła się zbiórka do puszek ofiar na poszkodowanych w gradobiciu z terenu gminy Głogów Młp.

 

14. czerwiec Ojciec Święty Franciszek zamianował nowego Ordynariusza naszej Diecezji Ks. Bp dr Jana Wątrobę dotychczasowego Biskupa Pomocniczego w Częstochowie. Zastąpił on na tym stanowisku bp. Kazimierza Górnego, który w związku z ukończeniem 75. roku życia przeszedł na emeryturę.

 

16 czerwiec Nowo wyświęcony o. Roman Janusz odprawił swoją Mszę św. Prymicyjną o godz. 11.00 i pobłogosławił wszystkich zebranych wiernych.

 

23 czerwiecKoncert dla uczczenia 42 rocznicy śmierci ks. prałata Teofila Górnickiego, pierwszego kapłana pochodzącego z Niebylca, wyświęconego w maju 1917 r., muzyka, historyka, ostatniego kapelana św. biskupa Józefa Sebastiana Pelczara, prefekta gimnazjum i liceum w Gorlicach.

Mszę świętą celebrowali księża rodacy z Niebylca, na czele z ks. prałatem Janem Młynarczykiem, który wygłosił także kazanie.  Obecni byli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Niebyleckiej, rodzina Księdza Prałata oraz wierni z Niebylca i okolic.

Po Mszy św. odbył się koncert chóru z Siedlec. Dyrygentem chóru jest ks. prof. Michał Roman Szulik, kompozytor, wykładowca akademicki, członek Episkopatu Polski ds. Muzyki Liturgicznej. Uroczystość ta przybliżyła sylwetkę ks. prałata Teofila Górnickiego, Jego osiągnięcia i pracę na rzecz parafii i Niebylca. Ksiądz Prałat był bowiem wielkim miłośnikiem stron rodzinnych, Jego zamiarem było napisanie monografii Niebylca i w tym celu zebrał wiele materiałów źródłowych, dzięki którym przedstawiono ponad 600 lat historii parafii konieczkowsko – niebyleckiej opisanej na stronach internetowych naszej parafii.

 

24 czerwiec Rozpoczęły się prace remontowe w naszym kościele przy wymianie posadzki i instalacji ogrzewania.

Na czas remontu Msze św. odbywały się w kaplicy w Konieczkowej oraz przy kościele (niedziela).

 

28 czerwiec Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msze  św. dla uczniów i młodzieży, nauczycieli, wychowawców i rodziców odbyły się w kaplicy w Konieczkowej i w szkole w Niebylcu.

 

20 lipiec Ingres nowego Biskupa Rzeszowskiego Ks. Bp Jana Wątroby.

 

15 sierpień Dożynki powiatowo-gminne. Uroczystości rozpoczęła Msza św. polowa przy Zespole Szkół w Konieczkowej, w której udział wzięły delegacje grup wieńcowych (21) z poszczególnych sołectw, zaproszeni goście oraz mieszkańcy Konieczkowej i okolic.

Homilię wygłosił ks. proboszcz Czesław Goraj, w której zwrócił uwagę na trudną pracę rolnika na roli. Podkreślił jaką wartość i znaczenie ma dla nas jedno malutkie ziarenko, które ma w sobie ogromną siłę bo przecież z niego wypieka się chleb. W swoim słowie zwrócił również uwagę na potrzebę podtrzymywania i przekazywania tradycji wśród młodego pokolenia.

 

25 sierpień Dożynki diecezjalne w Katedrze Rzeszowskiej, w których uczestniczyła delegacja z naszej parafii wraz z  ks. proboszczem Czesławem Gorajem.

 

1 wrzesień Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Mszę św. odprawił i wygłosił homilię ks. proboszcz Cz. Goraj.

 

6-8 wrzesieńUroczystości wręczenia krzyża misyjnego dla brata Benedykta Pączka pochodzącego z naszej parafii.

 

Piątek (6.IX.) odbyło się spotkanie z misjonarką Anną Warchoł (świecka misjonarka pracująca w buszu w szpitalu dla Pigmejów w Republice Środkowoafrykańskiej) następnie Msza św., której przewodniczył misjonarz br. Jacek Siemieniak z Czadu.  Po mszy św. odbył się koncert uwielbienia z zespołem KAPBAND.

Sobota (7.IX) Spotkanie z fundacją „Kapucyni i misje” podczas którego p. Diana Bonowicz i p. Piotr Gajda z Krakowa dzielili się wspomnieniami z podróży z Republiki Centralnej Afryki i Czadu w 2012r. Następnie Msza św. w stylu afrykańskim, której przewodniczył br. Tomasz  Grabiec OFMCap sekretarz misyjny z Krakowa a kazanie wygłosił Br. Benedykt Pączka. Natomiast wieczorem odbył się na stadionie koncert zespołu MALEO REGGAE ROCKERS.

Niedziela (8.IX) Msza św. z wręczeniem krzyża misyjnego dla br. Benedykta Pączki. Przewodniczył Mszy św. br. Jacek Waligóra OFMCap, Prowincjał Krakowskiej Prowincji Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów (animacja muzyczna: Zespół KapBand i Droga Neokatechumenalna z Krakowa). Następnie był przemarsz na stadion w Niebylcu gdzie odbyły się imprezy towarzyszące temu uroczystemu wydarzeniu:

- Koncert zespołu BONGO BONGO (Afryka-Kongo-Warszawa)

- Wystawa misyjna - wiele poruszających zdjęć robionych przez misjonarzy, ukazujących ludzi i miejsca w Afryce rzadko odwiedzane przez „Białych".

- Wystawa Sztafety Rowerowej - Rowerem i pieszo przez czarny ląd śladami Kazimierza Nowaka, polskiego podróżnika.

 

21 wrzesień – Parafialna piesza pielgrzymka do Matki Bożej Czudeckiej. Udział w niej wzięło 120 osób. Przewodnikiem pielgrzymki był ks. proboszcz Czesław Goraj. Po pięciu godzinach marszu wszyscy uczestnicy wzięli udział we Mszy św. w kaplicy Matki Bożej Łaskawej. Oprócz próśb i podziękowań składanych Bogu przez pośrednictwo Matki Bożej zostało złożone zobowiązanie odprawiania w naszej parafii niebyleckiej środowej nowenny do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

25 wrzesień Zgodnie ze złożonym zobowiązaniem została wprowadzona  środowa nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 

Październik Nabożeństwo różańcowe z konkursem dla dzieci.

 

1 listopad Uroczystość Wszystkich Świętych. Mszę św. uświetniła orkiestra parafialna. Po Mszy św. procesja na cmentarz. Zespół Caritas prowadził kwestę na cmentarzu dla ubogich z naszej parafii.

 

2 listopad Dzień Zaduszny – wspomnienie wszystkich zmarłych. Msza św. przy kaplicy w Konieczkowej w miejscu pierwszego parafialnego cmentarza.

 

10 listopad Obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Msza św. o godz. 11.00.

 

24 listopad – Podczas Mszy św. nastąpiło uroczyste przyjęcie do grona ministrantów kandydatów, którzy przez cały rok wytrwale przygotowywali się  by należycie służyć podczas liturgii.

 

8 grudzień Spotkanie ze św. Mikołajem.

 

20 grudzień Spowiedź parafialna. Nowością była możliwość skorzystania z sakramentu pokuty w późnych godzinach wieczornych (godz. 21.00).  Spotkało się to z dużym zainteresowaniem nie tylko parafian i wiele osób skorzystało ze spowiedzi.

 

31 grudzień Zakończenie roku kalendarzowego  Mszą św. o godz. 14.00.

 

 

Przegląd art. 2018 r.

  Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. Intencje Mszalne w bieżącym tygodniu.         

Czytaj cały artykuł
Intencje Mszy Św. 18-09-2021

Parafia Niebylec, 18-09-2021 r. XXV Niedziela Zwykła. 1. W tym tygodniu odbędą się spotkania po Mszach św. wieczorowych: Wtorek Odnowa w Duchu Świętym; Piątek Kandydaci do Bierzmowania…

Czytaj cały artykuł
Informacje Duszpasterskie 18-09-2021

{jcomments off} {jcomments on} Niebylec, dnia 17-07-2021 r.    Życzenia imieninowe dla Proboszcza Ks. Kanonika Czesława Goraja.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Proboszcza Kanonika Czesława Goraja (2021)

Niebylec, dnia 07-05-2021 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.   Czcigodny Solenizancie Księże Stanisławie!  Dzień Imienin stwarza sposobność do wypowiedzenia słów niosących…

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2021

  Parafia Niebylec, 01-04-2021 r.          Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Czytaj cały artykuł
 Życzenia z okazji Uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego.

Parafia Niebylec, 21-02-2021 r.   Anno Domini 2020  „Wielka Tajemnica Wiary”    

Czytaj cały artykuł
Kronika Parafialna AD 2020 r.

 Niebylec 16-01-2021 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec. Poniedziałek 18 stycznia 2021 rok       Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec 2021 r.

Parafia Niebylec, 15-09-2020 r. Uroczystość odpustowa 2020 r.   W niedzielę 13 września 2020 r. nasza parafia p. w. Znalezienia Krzyża Świętego przeżywała uroczystość odpustową.…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Odpustowa

Parafia Niebylec, 03-07-2020 r. Sakrament Bierzmowania 2020 r.   Dzisiaj w naszej parafii sakrament bierzmowania z rąk ks. bpa Jana Wątroby przyjęła młodzież z parafii:Niebylec,…

Czytaj cały artykuł
Sakrament Bierzmowania 2020 r.

Parafia Niebylec, 02-07-2020 r. Pożegnanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Drugi dzień nawiedzenia obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności przepełniony był indywidualną modlitwą parafian.  

Czytaj cały artykuł
Pożegnanie Obrazu Matki Bożej

Parafia Niebylec, 01-07-2020 r. Powitanie obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności   Dzisiaj do naszej parafii zawitał obraz Matki Bożej Robotników Solidarności. W ramach diecezjalnej peregrynacji…

Czytaj cały artykuł
Powitanie obrazu Matki Bożej

  Parafia Niebylec, 27-06-2020 r.       Peregrynacja Obrazu Matki Bożej Robotników Solidarności 30.06 – 01.07.2020r.           

Czytaj cały artykuł
peregrynacja obrazu MB

Niebylec, dnia 08-05-2020 r.    Życzenia imieninowe dla  Ks. Prałata Stanisława Stęchłego.

Czytaj cały artykuł
Życzenia imieninowe dla Ks. Prałata St Stechły 2020

Parafia Niebylec, 12-04-2020 r. Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020.     Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego, jako duszpasterze parafii Niebylec, składamy wszystkim parafianom najlepsze…

Czytaj cały artykuł
Życzenia od Księży - Wielkanoc 2020

 Niebylec 14-01-2020 r.   Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec  Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok.     Godz. 9.00 — Msza Święta. Po Mszy św.…

Czytaj cały artykuł
Adoracja Najświętszego Sakramentu w Parafii Niebylec w Poniedziałek 20 stycznia 2020 rok

Parafia Niebylec, 27-12-2019 r. Święta Bożego Narodzenia w parafii Niebylec 2019   Ks. T. Kiebała

Czytaj cały artykuł
 Swięta 2019

Parafia Niebylec, 25-11-2019 r. Nowi kandydaci na ministrantów.     Dzisiaj w naszej parafii do grona ministrantów zostało włączonych czterech kandydatów.

Czytaj cały artykuł
Nowi kandydaci na ministrantów

Parafia Niebylec, 02-11-2019 r. „Konkurs różańcowy 2019” W ostatni dzień października w naszej parafii miało miejsce rozstrzygnięcie konkursu różańcowego. Dzieci, które uczestniczyły w nabożeństwach różańcowych…

Czytaj cały artykuł
„Konkurs różańcowy 2019”

Parafia Niebylec, 05-10-2019 r. Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca.     W minioną sobotę uczestniczyliśmy w parafialnej pieszej pielgrzymce z Niebylca do Czudca.…

Czytaj cały artykuł
Parafialna piesza pielgrzymka z Niebylca do Czudca

Parafia Niebylec, 15-08-2019 r. Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.   Dzisiaj w Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny dziękowaliśmy Panu Bogu za płody ziemi. Przedstawiciele poszczególnych…

Czytaj cały artykuł
Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny