Boże Ciało

 

 

Boże Ciało

7 czerwca 2012 roku o godz. 10 00 , rozpoczęła się uroczysta Msza Święta połączona z procesją z okazji uroczystości Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa.  Przewodniczył jej i homilię wygłosił ks Prałat Stanisław Stęchły.

 

 

Uroczystość ta była doskonałą okazją ku temu, by uczcić Jezusa obecnego w Najświętszym Sakramencie oraz publicznie zamanifestować swoją wiarę podczas procesji eucharystycznej, wychodząc w asyście bielanek, ministrantów, strażaków, księży i wszystkich wiernych, by pokazać strzeżoną w tabernakulum monstrancję z Ciałem Jezusa.

 

 

Dziewczęta, które w tym roku po raz pierwszy przyjęły Ciało Zbawiciela do swoich serc, a także młodsze, sypały kwiatki ze słowami: „Święty, Święty, Święty Pan Bóg Zastępów!", a po dywanie z kolorowych i pachnących płatków szli kapłani z Panem Jezusem niesionym w monstrancji do rozstawionych ołtarzy na niebyleckim rynku symbolizujących cztery przekazy Dobrej Nowiny, odczytując kolejno fragmenty Ewangelii związanych tematycznie z Eucharystią.