Ks Prałat Stanisław Stęchły

 

25 - lecie proboszczowania Ks. Prałata Stanisława Stęchłego w parafii Niebylec.

 

„Pan kiedyś stanął nad brzegiem, szukał ludzi gotowych pójść za Nim, by łowić serca, słów Bożych prawdą”.

14 września 2011 r. w kościele p.w. Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu  odbyła się uroczysta Msza św. z okazji jubileuszu 25-lecia proboszczowania  - Ks. Prałata Stanisława Stęchłego - w naszej parafii.

Ksiądz Prałat Stanisław Stęchły  urodził się 31 - 01 - 1942 roku w Ujeznej pow. Przeworsk, święcenia kapłańskie przyjął 4 - 06 - 1967 roku w Przemyślu. Poprzednie parafie to: Przysietnica, Żołynia, Jasło, Nowa Sarzyna, Kraczkowa, Rudnik n/sanem, Żarnowa.

W dniu 17 stycznia 1985 roku Kuria Biskupia w Przemyślu za ofiarną i owocną pracę w parafii Żarnowa, dzięki której Proboszcz zbudował dwa kościoły oraz przebudował dawną kaplicę na plebanię odznacza ks. Stanisława Stęchłego przywilejem UŻYWANIA ROKIETY I MANTOLETU na wzór kanoników Kapituły Katedralnej. Na probostwo w naszej parafii ks. Stanisław został mianowany przez Kurię Biskupią w Przemyślu, Kanoniczne objęcie parafii odbyło się 14 września 1986 roku w której służbę Bogu i Ludziom pełnił przez 25 lat. Długo by wymieniać co zmieniło się w naszej parafii podczas proboszczowania naszego jubilata, myślę, że każdy z nas najlepiej sam  to oceni a wygląd Naszej Świątyni i jej zaplecza to świadectwo wspaniałej gospodarności i mądrego postrzegania spraw pilnych do załatwienia, które nie umknęły oku naszego Jubilata. Za to właśnie dziś składamy Ci szanowny Jubilacie Serdeczne Bóg Zapłać a na dalsze lata, życzymy dużo zdrowia, Opieki Matki Bożej i pogody ducha - wdzięczni parafianie.
W uroczystości uczestniczyli:
przedstawiciele Urzędu Gminy na czele z Wójtem, Organizacje współpracujące z Kościołem, Dyrektorzy i Młodzież szkolna oraz  zgromadzeni Parafianie.
Przed rozpoczęciem Dziękczynnej Mszy Świętej kwiaty wraz z serdecznymi życzeniami złożyli Dyrektorzy Szkół Podstawowych, Przedstawiciele Ochotniczych Straży Pożarnych, Rada Parafialna oraz grupy parafialne, dzieci i młodzież.
Po zakończeniu uroczystej Eucharystii Ks. Prałat  serdecznie podziękował wszystkim zgromadzonym w świątyni.