Ks Prałat Stanisław Stęchły

Galeria  "26 lat minęło jak jeden dzień".

Zapraszam do oglądnięcia krótkiej galerii Ks. Prałata Stanisława Stęchłego - emerytowanego Proboszcza niebyleckiej parafii.

Są tu fotografie zebrane ze strony parafialnej, na których zauważymy szybko przemijające lata pracy ks. Prałata i zachodzące zmiany, możemy przyrównać do zmian w obecnym czasie, do chwili przekazania parafii w ręce godnego następcy Ks. Proboszcza Czesława Goraja.