Kronika Proboszcza Ks. Prałata Stanisława Stęchłego 1986-2009r.

Ważne wydarzenia parafialne od 1986 r.

Kronika Parafialna II
Ks. Prałata Stanisława Stęchłego, lata  od 1986 do 2009 roku.

Anno Domini 1986

W dniu 20 sierpnia 1986r. Ksiądz biskup Ignacy Tokarczuk Ordynariusz przemyski przyjął rezygnację ks. Stanisława Stęchłego z obowiązków proboszcza w parafii Żarnowa. Składając na ręce księdza proboszcza swe serdeczne podziękowanie za zorganizowanie parafii w Żarnowej, trud budowy nowego kościoła i przebudowy kaplicy na dom katechetyczny z plebanią. Równocześnie mianował księdza Stanisława Stęchłego proboszczem parafii w Niebylcu.

Dane personalne: Proboszcz ks. Stanisław Stęchły ur. 31.stycznia 1942r. w Ujeznej k/Przeworska. Wyświęcony 4. czerwca 1967r. w Przemyślu przez Ks. Biskupa Stanisława Jakiela.

14. wrzesień 1986 - zgodnie z wymogami Prawa Kanonicznego nastąpiło objęcie parafii przez nowo mianowanego ks. Stanisława Stęchłego o godz. 1100.

 

Uroczystego wprowadzenia do kościoła i kanonicznej instalacji dokonał mianowany przez Ks. Biskupa I. Tokarczuka delegat ks. Prałat Adam Nowak ze Strzyżowa. Nowego księdza proboszcza powitały delegacje dzieci, młodzieży i Rady Parafialnej Parafii Niebylec.

Podczas uroczystej Mszy św. delegat ks. Biskupa przypomniał zadania i obowiązki jakie spoczywają na barkach proboszcza parafii a zarazem zadania i obowiązki wiernych. Po zakończonej Mszy św. nowo mianowany ks. Proboszcz podziękował ks. Prałatowi i wszystkim przybyłym z okolicy księżom i nakreślił swój plan duszpasterski zapewniając, że zostanie zrealizowany, jeżeli parafianie włączą się do współpracy. Stwierdził, że nie jest sam, ma za sobą tych, którym jest drogi Kościół Chrystusowy, jego nauka i zasady. Po zakończonej Mszy św. uroczyste przyjęcie odbyło się na starej plebanii, które przygotował ks. Wikariusz Tadeusz Polak wspólnie z radnymi parafialnymi. Uroczystości w kościele i poza kościołem uświetniła orkiestra parafialna z Niebylca.

Minął uroczysty dzień i nastaje zwykły dzień pracy księdza Proboszcza w Parafii Niebylec. Jakie czekają go zadania, od czego ma zacząć, co zastał na samym początku….

Stan parafii w chwili objęcia jej przez ks. Stanisława Stęchłego:


Stojący nowo wybudowany budynek plebanii – wokół pełno dzikich drzew, pokrzywy i chwasty, sterty ziemi po wykopach, wszystko jak po niedokończonej budowie. Wewnątrz budynku otynkowane ściany i wprawione drzwi. Pierwszym zadaniem jakie się nasuwa to dokończenie stanu surowego budynku nowej plebanii przed zimą, by można wraz z katechetą w niej zamieszkać.

Na Gwoździance kaplica dojazdowa.

W parafii pracuje:

- Ks. Wikariusz Tadeusz Polak ur. w 1958r.w Stobiernej, wyświęcony w Przemyślu w 1985r.

- Organista – Janusz Rak z Połomi, ur. w 1961r.

- Kościelny – Kudła Adolf.

Rozpoczęła się wytrwała praca nad wykończeniem budynku plebanii. Uzupełniono instalację elektryczną i doprowadzono zasilanie, dokonano przeglądu ogrzewania i jego uzupełnienia. Przebudowano ściany w pokojach i garażach. Najwięcej pracy kosztowała instalacja wodna, gdyż ze względu na fakt iż budynek nie był ogrzewany podczas poprzedniej zimy, mróz wyrządził wielkie szkody, popękały rury w ścianach i należało je wymienić. W całym budynku ułożono parkiety i wymalowano je wraz z oknami i drzwiami. Uzupełniono w łazienkach płytki, wymalowano wszystkie pokoje i garaże.

18. grudzień 1986– budynek plebanii został oddany do użytku.

Zima tego roku była bardzo ostra (30°C) i nie pozwoliła na kontynuowanie prac, więc na ten rok wszelkie inwestycje związane z plebanią zakończono.

Stan duszpastersko – moralny

Troską każdego kapłana-proboszcza jest stan duchowo – moralny parafian i prowadzenie ich drogą ku zbawieniu. Obserwując całość parafii przez cztery miesiące urzędowania ksiądz proboszcz zauważył, że stan moralny w parafii jest na przeciętnym poziomie. Spostrzegł u swoich parafian z jednej strony ogromny zapał do pracy i do poprawy różnych spraw, a z drugiej nie brak także różnych nałogów, przywar i braków. Wśród tych nałogów prym wiodą pijaństwo i plotkarstwo, z którego nie myślą się rozliczać ani przed ludźmi, ani przed Bogiem i to należy wypleniać. Parafianie z sakramentów korzystają ale tylko z obowiązku. Mała grupa wiernych korzysta z sakramentów z potrzeby ducha i miłości do Boga. Jeżeli chodzi o frekwencję uczęszczania na Mszę św. to w ciągu tygodnia nie jest ona zadowalająca. Są dni, że na Mszy św. rano jest kilku ministrantów i dwie osoby. Na Mszy św. wieczornej jest nieco więcej wiernych. Pierwsze czwartki miesiąca – frekwencja słaba, nieco lepsza jest w pierwsze piątki miesiąca. Zaznaczyć należy, że jak i starsi tak i dzieci mają wielkie nabożeństwo do Drogi Krzyżowej – frekwencja zadowalająca. Jeżeli chodzi o pielgrzymki to wierni chętnie udają się do Dębowca, Częstochowy, Lichenia czy Kalwarię Pacławską.

Katechizacja od początku odbywa się w kościele (boczne pomieszczenie) i tutaj przychodzą dzieci ze szkoły w Niebylcu, Gwoździanki i Jawornika. W Konieczkowej katechizacja odbywa się w bardzo zniszczonym domu wiejskim. Jest to praca w trudnych warunkach. Od stycznia roku 1987 katechizacja odbywać się będzie w pomieszczeniach starej plebanii. Planowana jest przebudowa tych wnętrz w celu dostosowania pomieszczeń mieszkalnych do sal katechetycznych.

Anno Domini 1987Rok ten to czas poznawania wiernych i dyskutowania na tematy duszpastersko – moralne jak i gospodarczo – organizacyjne. Dobrą okazją ku temu była wizyta duszpasterska tzw. „Kolęda”. Wizytując wieś Konieczkową, ksiądz proboszcz poddał pod dyskusję sprawę budowy przyszłej kaplicy w tej wiosce, gdyż ta kwestia była poruszana wcześniej przez ks. Biskupa Ordynariusza I. Tokarczuka. Z wypowiedzi ludzi starszych dało się zauważyć, że są za budową kaplicy dojazdowej, bo i wiek, i zdrowie nie pozwalają im na częstsze korzystanie z sakramentów i Mszy św. oprócz niedzieli i świąt. Natomiast młodsi wiekiem często stwierdzali, że jak ktoś chce chodzić do kościoła to będzie chodził nawet do tego oddalonego choćby o kilka kilometrów, a jak nie chce to choćby miał pod samym domem świątynię, to nie pójdzie. Wniosek, który się nasuwał to taki, iż trudno jest budować kaplicę gdy nie ma chęci i zaangażowania ze strony wiernych, którzy obawiają się ofiary połączonej z wysiłkiem materialnym i finansowym.

Wizyta duszpasterska pozwoliła również na poznanie problemów sfery duchowo-moralnej, które należałoby rozwiązywać po uprzednim usunięciu przeszkód. Szczególnie tutaj chodziło o zalegalizowanie związków małżeńskich mających tylko ślub cywilny. Był to czas na zapoznanie tych osób ze sposobem uporządkowania tych spraw wobec sumienia i Kościoła. Największą bolączką były problemy rodzin alkoholików i niezgody w sąsiedztwie, jak również brak chęci by powstać z nałogu.

W okresie zimowym zorganizowano punkty katechetyczne  na starej plebanii. Przygotowano materiały do elewacji nowej plebanii i załatwiono silniki liniowe do napędu elektrycznego dzwonów, przerobiono zawieszenia dzwonów. Wymieniono instalację elektryczną w całym kościele i na starej plebanii. Pracę tę wykonali nieodpłatnie parafianie (elektrycy) pod nadzorem elektryka Stanisława Korabia z Niebylca. Ponadto w ciągu roku wykonano elewację nowej plebanii (9 – 23 czerwca) pod kierownictwem Józefa Obucha z Jawornika przez miejscowych murarzy i ofiarnych parafian. W zakrystii zainstalowano nową tablicę sterującą dzwonami. Poprawiono schody przed kościołem.


Ważniejsze wydarzenia z życia Kościoła i parafii:

1 styczeń 1987– Zgodnie z dekretem biskupa parafia Niebylec należy do nowo utworzonego dekanatu – Czudec.

1 – 7 czerwiec 1987 – Przygotowanie do kongresu Eucharystycznego. Godzina adoracji dzieci i młodzieży, małżeństw, rodziców, sióstr żywego różańca, scholii i ministrantów.

8 – 14 czerwiec - III Pielgrzymka Ojca św. Jan Pawła II do Ojczyzny. Hasło tej pielgrzymki „Do końca ich umiłował”. W czasie pielgrzymki Jan Paweł II odwiedził miasta: Warszawa, Lublin, Kraków, Szczecin, Gdynia, Sopot, Częstochowa, Łódź. Dokonał beatyfikacji Karoliny Kózkówny i bpa Michała Kozala.

28 czerwiec – Pożegnanie ks. Katechety Tadeusza Polaka, który po dwóch latach posługi w naszej parafii zostaje przeniesiony do parafii Turaszówka k/Krosna. Na jego miejsce Ksiądz Biskup mianuje ks. Jana Deca - neoprezbitera, który pochodzi z Rakszawy.

Następuje również zmiana na stanowisku kościelnego. W miejsce chorego p. Adolfa Kudły, pracę kościelnego obejmuje p. Edward Majcher, rencista z Konieczkowej.

15 sierpień 1987 – Dzień wdzięczności Panu Bogu za zbiory. Parafia przygotowała 7 wieńców dożynkowych, które zostały poświęcone podczas uroczystej Mszy św., po której odbyła się procesja wokół kościoła.

- zginął tragicznie w wypadku samochodowym jadąc na odpust do Lutczy ks. Ryszard Brzyski z Połomii.

16 sierpień – I rocznica śmierci ks. Jana Obary wieloletniego proboszcza parafii Niebylec. Mszę św. koncelebrowaną w Jego intencji odprawili ks. Stanisław Stęchły, ks. Jan Kordas, ks. Jan Dec. Kazanie wygłosił ksiądz dziekan J. Kordas.

18 sierpień - I rocznica pogrzebu ks. Jana Obary. Mszę św. odprawił ks. Jan Młynarczyk (wygłosił też kazanie) i ks. Jan Czaja.

8 wrzesień 1987- Obłóczyny kleryka Janusza Kręcidły w Dębowcu.

20 wrzesień - Doroczna pielgrzymka do sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu. Dla pielgrzymów zorganizowano 5 autobusów i do sanktuarium wyruszyło ok. 240 osób.

Wrzesień to miesiąc intensywnej pracy nad wychowaniem religijnym dzieci i młodzieży. Zorganizowano katechezy dla dzieci i młodzieży. Objęto nauczaniem również młodzież pracującą i dojeżdżającą. Dorośli parafianie również korzystają z nauczania czytając religijne czasopisma jak: Rycerz Niepokalanej, Przegląd katolicki, Królowa Apostołów, Misyjne Drogi, Mały Apostoł, Gość Niedzielny, Niedziela.


Anno Domini 1988

6 styczeń 1988– W Uroczystość Objawienia Pańskiego w Przemyślu o godz. 1100 sakrę biskupią otrzymał ks. Edward Białogłowski dotychczasowy ojciec duchowny i profesor teologii dogmatycznej Seminarium Duchownym w Przemyślu, (pochodzi z Rzepina parafia Rozbóż k/Jarosławia).

- W tym dniu odbyło się spotkanie z nowo wybraną Radą parafialną, na którym omówiono cele i zadania Rady duszpasterskiej Parafii Niebylec.

31 styczeń - Spotkanie opłatkowe ministrantów, scholi i ich rodziców. Uroczystość miała charakter modlitewno – kolędowy. Przygotowano również część rozrywkową w formie zgaduj zgaduli, wesołych piosenek i występów orkiestry.

Wielki post – Czas szczególnej modlitwy i pokuty, pełnienia dobrych uczynków. Wierni licznie uczestniczyli w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, które prowadzone było: w czwartek dla dzieci, a w piątek dla starszych.

Od 5 – 9 marca – Odbyły się rekolekcje wielkopostne, które prowadził ks. Prałat Józef Mucha z Niechobrza. Wierni wysłuchali nauk, których myślą przewodnią było hasło  „Maryja w naszych rodzinach”.

4 maj 1988- Odpust parafialny. Uroczystą sumę o godz. 1100 odprawił ks. proboszcz z Czudca, a kazanie odpustowe wygłosił ks. proboszcz Franciszek Pelc z Lecki. Ta uroczystość parafialna gromadzi bardzo wielu wiernych.

15 maj – Pierwsza Komunia św.do tego sakramentu przystąpiło 70 dzieci. To szczególny dzień dla rodzin i rodziców chrzestnych jak również dla parafii.

30-31 maj – Pielgrzymka klas VIII do Częstochowy. Wraz z ks. Proboszczem St. Stęchłym do ukochanej Matki Bożej wyruszyło 49 osób.

2 czerwiec 1988– Boże Ciało –Jezusowi Chrystusowi obecnemu w Najświętszym Sakramencie oddali cześć wierni, ministranci, schola i orkiestra parafialna. Trasa procesji wiodła do czterech ołtarzy przygotowanych przez parafian.

20 -22 czerwiec – Pielgrzymka scholi i ministrantów do Niepokalanowa, Warszawy, Częstochowy i Krakowa. Udział w niej wzięło 50 osób.

Sierpień 1988- Jak co roku do Częstochowy wyruszyła Rzeszowska Piesza Pielgrzymka do Częstochowy. Z naszej parafii wyruszyło 22 osób wraz z klerykiem Waldemarem Dopartem.

- do Rzeszowa do Kościoła Serca Jezusowego z racji dożynek diecezjalnych  wyjechały dwie delegacje z wieńcami dożynkowymi: z Konieczkowej – młodzież, z Jawornika – starsi.

3-4 wrzesień 1988 – Pielgrzymka do Częstochowy na dożynki ogólnopolskie (46 osób).

W ciągu całego roku była prowadzona katechizacja, ale by była ona w pełni dokonana to jest potrzebny drugi katecheta. Młodzież pracująca (w liczbie 39) korzystała z katechez dla pracujących.

Orkiestra parafialna została ujednolicona dzięki dyrygentowi Janowi Bartkiewiczowi i ks. Proboszczowi.

Również wykonano wiele prac remontowych i upiększających obejście i wnętrze kościoła oraz plebanii. Przebudowano wnętrze starej plebanii na salę widowiskową i punkty katechetyczne. Wykonano dojazd asfaltowy do plebanii. Przed nową plebanią zrobiono płytę betonową i dorobiono część schodów, uporządkowano ogród i brzeg, zasadzono róże ozdobne przy kościele oraz pomalowano płot kościelny. Odnowiono obrazy i figury do noszenia na procesje oraz krzyż i figury przy krzyżu w głównym ołtarzu. Zakupiono zielony ornat i lichtarz pod paschał. Założono część okien żelaznych z oszkleniem do kościoła parafialnego. Na Gwoździance ogrodzono Kaplicę żelaznym płotem, pomalowano deski od zewnątrz i dach kaplicy, wyremontowano kaplicę na cmentarzu. Ponadto uporządkowano cmentarz parafialny w Niebylcu, na którym odremontowano kaplicę (elewacja, pomalowanie dachu i wnętrza kaplicy). Wiele jeszcze czeka prac na wykonanie by stan parafii był zadowalający. Ale z pomocą Bożą i parafian uda się je doprowadzić do końca.

  

Anno Domini 1989

1 styczeń 1989r. – Z Bożym błogosławieństwem rozpoczyna się nowy rok. W tym dniu po południu młodzież naszej parafii dwukrotnie przedstawiła jasełka, których organizatorem był ks. Jan Dec. Widzowie dopisali, a przedstawienie się podobało.

Styczeń – Przez cały miesiąc ksiądz proboszcz wraz z księdzem wikariuszem wizytowali rodziny w parafii w ramach tzw. „kolędy”. jak stwierdzili, spotykali się z gościnnością i życzliwością. Nie wszyscy mieszkańcy mogli spotkać się z kapłanem, jedni byli przeszkodzeni, a znów inni unikali tegoż spotkania z przyczyny lęku, wstydu bądź skrępowania.

Wielki post – Na czas Wielkiego Postu ks. Biskup oddelegował do naszej parafii ks. Diakona Marka Frątczaka z parafii św. Floriana w Stalowej Woli. Jako diakon spełniał następujące czynności: katechizował wyznaczone klasy, głosił kazania pasyjne, udzielał komunii św., prowadził nabożeństwa Drogi Krzyżowej i adoracje Najświętszego Sakramentu.

25 luty 1989 – Rozpoczęły się Parafialne Rekolekcje Wielkopostne, które prowadził O. Ambroży Wojtowicz z Zakonu Franciszkanów. Często nazywał siebie „Ambroży figlarz Boży”. Jego nauki rekolekcyjne były prowadzone w sposób radosny przez co bardzo szybko nawiązywał dobry kontakt ze słuchaczami starszymi jak i młodszymi. Podczas spowiedzi rozdano 1920 komunii św.

5 marca 1989 – W IV niedzielę Wielkiego Postu w kościele Matki Bożej Królowej Polski w Stalowej Woli został konsekrowany na biskupa tamtejszy ks. Proboszcz Edward Frankowski. Ojciec św. ustanowił go biskupem pomocniczym ks. Bp. Ordynariusza Ignacego Tokarczuka.

Niedziela Palmowa – W kościele Serca Pana Jezusa w Rzeszowie odbyło się czuwanie młodzieży diecezji przemyskiej, w którym wzięła udział młodzież z naszej parafii.

1 - 4 maj 1989 – Rozpoczęło się przygotowanie naszej parafii do kongresu Eucharystycznego i dorocznego odpustu parafialnego.

Przygotowanie prowadził ksiądz misjonarz z Krakowa ze Zgromadzenia św. Wincentego a Paulo – ks. Bolesław Piątek. Przez poszczególne dni tridum odprawiana była rano Msza św. z nauką i wystawieniem Najświętszego Sakramentu wraz z adoracją dla poszczególnych stanów. O godz. 16 -  Msza św. z nauką dla dzieci i o godz. 18 – Msza św. z nauką dla wszystkich. W dzień odpustu po uroczystej sumie miała miejsce procesja z Najświętszym Sakramentem  do czterech ołtarzy jak na Boże Ciało. Ołtarze ustawione były na placu kościelnym. Przy każdym z ołtarzy krótką adorację prowadziły poszczególne stany: dzieci, młodzież, rodzice i chorzy. Choć liturgia trwała dość długo, to nikt nie czuł zmęczenia ponadto na zakończenie tridum zrobiło się pogodnie, jakby łaska Boża miała spłynąć po promieniach słońca na wiernych, którzy oddawali chwałę Bogu. W czasie odpustu i procesji udział wzięli strażacy i orkiestra parafialna. Na uroczystości odpustowe przybyło 26 księży. W czasie przygotowania parafii do Kongresu Eucharystycznego zakupiono 3 ornaty jako dar ofiarny (2 ornaty czerwone i 1 złoty).

14 maj – Do I Komunii świętej przystąpiło 54 dzieci, które dzień wcześniej wraz z bliskimi przystąpiły do sakramentu pokuty.

25 maj – Boże Ciało, w uroczystość jak co roku zaangażowali się parafianie i młodzież.

28 maj – Kongres Eucharystyczny. Mszę kongresową pod przewodnictwem  ks. bp. Ordynariusza Ignacego Tokarczuka odprawili proboszczowie archiprezbiteratu przemyskiego o godz. 1100, po której odbyła się procesja eucharystyczna z kościoła Serca Pana Jezusa  do kościoła „Szopki” o. dominikanów na chwałę Boga i Matki Najświętszej i na pożytek ludu wiernego.

11-12 czerwiec 1989Wizytacja kanoniczna Ks. Bp. Bolesława Taborskiego. Zgodnie z prawem kanonicznym co pięć lat każda parafia jest poddawana wizytacji. Podczas tej wizytacji młodzież naszej parafii przyjęła  sakrament bierzmowania.

11 czerwca o godz. 1700 liczna rzesza wiernych wraz z ks. proboszczem Stanisławem Stęchłym i ks. dziekanem Janem Kordasem z Połomi i okolicznymi księżmi oczekują przed bramą kościelną na przyjazd księdza biskupa.

Punktualnie o godzinie siedemnastej z parafii Czudec przyjeżdża ksiądz biskup wraz z ks. proboszczem z Czudca Piotrem Szkolnickim i kierowcą ks. Adamem Klisko. Po pozdrowieniu i pokropieniu wiernych wodą święconą Ksiądz Biskup w procesji wchodzi do kościoła witany przez orkiestrę parafialną graną triadą. Witają Go również dzieci, młodzież, Rada Parafialna i ksiądz Proboszcz.

W swej mowie powitalnej ks. Stanisław Stęchły wspomniał krótko o parafii Niebylec, o swych poprzednikach, którzy oddali swe życie i zdrowie dla zbawienia ludzi i tak nagle odeszli. Praca kapłana to droga krzyża Jezusowego. Ksiądz Biskup podczas uroczystej Mszy św. w swej homilii oparł się na słowach księdza proboszcza mówiąc „Czyż trzeba było takiej ofiary, ze poprzednicy, których znał  musieli dla tej parafii, oddać życie”. Po skończonym kazaniu udzielił 282 młodym ludziom sakramentu bierzmowania.

Po Mszy św. przy dźwiękach orkiestry udał się na plebanię, a podczas drogi odebrał, złożone w imieniu orkiestry przez dyrygenta Józefa Chudziaka z Niebylca, życzenia z okazji jubileuszu – 50 lat kapłaństwa i 25 lat biskupstwa. Na wspólne spotkanie z Księdzem Biskupem  przy kolacji przybyli: ks. prałat Adam Nowak ze Strzyżowa, ks. dziekan Jan Kordas z Połomii, ks. Piotr Szkolnicki z Czudca, ks. Michał Bodzioch proboszcz z Pstrągowej, ks. Tadeusz Paszek proboszcz z Gwoźnicy Górnej, ks. Józef Trzeciak proboszcz z Babicy, ks. Antoni Domino proboszcz z Lutczy, ks. Bronisław Domino proboszcz z Szufnarowej, ks. Michał Pelc proboszcz z Niewodnej, ks. Tadeusz Zajączkowski proboszcz z Dobrzechowa, ks. Stanisław Kaszowski proboszcz z Baryczki, ks. Michał Dziuba proboszcz z Blizianki, ks. Stanisław Piątek proboszcz z Żyznowa, ks. Tadeusz Niziołek proboszcz z Nowej Wsi, ks. Bolesław Piątek misjonarz z Krakowa, księża katecheci – ks. Jan Dec z Niebylca, ks. Stanisław Pawul z Gwoźnicy Górnej i gospodarz parafii ks. Stanisław Stęchły.

12 czerwca o godzinie 7 rano wszystkie dzieci wzięły udział we Mszy św. koncelebrowanej przez ks. Proboszcza wraz z ks. A. Klisko. W czasie Mszy św. Ksiądz Biskup wygłosił homilię na temat katechizacji – poznawania Boga w katechezie. Po Mszy św. o godz. 10 ks. Proboszcz dziękuje ks. Biskupowi za święty czas wizytacji, a za nim czyni to delegacja młodzieży. Ksiądz Biskup dokonał też przeglądu stanu cmentarzy w Niebylcu i na Gwoździance, również zwiedził tamtejszą Kaplicę. Po obiedzie nastąpiło sprawdzanie przez księdza Biskupa ksiąg parafialnych i podpisanie ich. Był również czas na rozmowę z księdzem Wikariuszem i księdzem Proboszczem, który poprosił o wydelegowanie do naszej parafii drugiego księdza katechety. O godzinie 15 parafia pożegnała Ks. Biskupa Bolesława Taborskiego.

14. czerwiec – Po sześciu latach studiów filozoficzno-teologicznych z rąk ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka w Katedrze Przemyskiej przyjął święcenia Prezbiteratu ks. Waldemar Dopard rodem z Konieczkowej.

18. czerwiec – Uroczysta Msza prymicyjna Ks. Waldemara Doparda.

Po wielu latach braku powołań w naszej parafii w piękną niedzielę 18 czerwca o godzinie 1030, uprzednio uroczyście wprowadzony przez ks. Proboszcza St. Stęchłego, jak również powitany przez niego oraz dzieci, młodzież i starszych rozpoczął swą Mszę prymicyjną ks. Waldemar Dopard. W czasie Mszy św. kazanie wygłosił ostatni kapłan – rodak, który w tym kościele odprawił Mszę św. prymicyjną, ks. Dziekan Jan Młynarczyk – Proboszcz z Nadbrzezia k/Sandomierza. Tematem kazania było kapłaństwo jako powołanie i zadanie. (Ks. Jan Młynarczyk – wywodzi się z Gwoździanki, jakiś czas mieszkał  w Niebylcu, a później przeniósł się do Rzeszowa – Parafii Farnej. W 1960 r. został wyświecony na kapłana w Przemyślu. Nigdy nie zerwał więzi ze swoją macierzą, często odwiedza naszą parafię. Na miejscu Jego rodzinnego domu na Gwoździance jest wybudowana kapliczka, którą można zauważyć jadąc przez Gwoździankę do Strzyżowa w pobliżu granicy z Żarnową po prawej stronie.)

Po Mszy św. Prymicyjnej ks. Waldemar podziękował wszystkim i udzielił prymicyjnego błogosławieństwa rozdając  przy okazji pamiątkowe obrazki. Uroczystości prymicyjne były bardzo dobrze zaplanowane. Występował zespół młodzieżowy z Albigowej, zespół młodzieżowy z Parafii Niebylec. Ks. Katecheta Jan Dec przygotował sztukę teatralną „Gość oczekiwany”, którą przedstawiono gościom prymicyjnym. Było gwarno i wesoło aż do Apelu Jasnogórskiego. Tak zakończył się długo wyczekiwany dzień radości i wdzięczności dla Parafii Niebylec, a szczególnie dla młodego ks. Waldemara. 25. czerwca Ks. Prymicjant odprawił Mszę św. na Gwoździance. Po mijających uroczystościach rozpoczyna się praca duszpasterska. Ksiądz Biskup przeznaczył Go do pracy jako wikariusza do Wysokiej Głogowskiej, gdzie rozpocznie swój bieg kapłański.

Czerwiec – Na mocy decyzji biskupa przemyskiego do parafii przychodzi drugi wikariusz. Jest nim neoprezbiter ks. Jan Bocek – rodem z parafii Błażowa.

Na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego została odprawiona dziękczynna Msza św. połączona uprzednio ze spowiedzią i Komunią św. Rozpoczęły się wakacje. Pracy, ze względu na zakończenie katechizacji, jest mniej ale w parafii jest zawsze dwóch księży służących parafianom swą posługą.

Sierpień 1989 – Jak co roku w tym miesiącu odbyły się pielgrzymki. 43 osoby udały się na pieszą pielgrzymkę rzeszowską do Częstochowy. Kilkadziesiąt pielgrzymów podążało na Kalwarię Pacławską, wraz z pielgrzymami z Gwoźnicy Górnej, by dotrzeć tam na dzień 15 sierpnia.

15 sierpień – Święto Wniebowzięcia NMP. W parafii poświęcono 7 wieńców ze zbóż jako dar wdzięczności rolników za zebrane plony.

16 - 17 wrzesień 1989 – Liczna grupa chętnych wiernych udała się autokarami do Dębowca pod przewodnictwem księdza katechety.

27 - 28 październik 1989 – Autokarowa pielgrzymka do Częstochowy. 54 osoby wyruszyły by wyrazić Bogu i Matce Bożej wdzięczność za udzielone łaski.

Czas pielgrzymek dla jednych jest czasem pokuty i modlitwy, a dla niektórych czasem rozrywki. Należałoby pouczać o celu pielgrzymowania.

W ciągu minionego roku 1989 przeprowadzono wiele akcji modlitewnych, wygłoszono wiele homilii, nauk, adoracji Najświętszego Sakramentu, prowadzono katechizacje dzieci i młodzieży. W tym wszystkim widać ogromny trud duchowy i zaangażowanie w pracy naszych kapłanów.

W roku 1989 parafia liczyła  3586 dusz. Ochrzczono 58 dzieci. Udzielono 17 parom sakramentu małżeństwa. Odeszło do wieczności 38 osób. Do I komunii św. przystąpiło 45 dzieci. Zaopatrzono 101 chorych. Rozdano 61400 Komunii św. Istnieje żywy różaniec w tym 3 róże ojców i 27 matek, 4 młodzieży i 7 róż dzieci szkolnych. Liturgiczna służba ołtarza liczy 38 ministrantów, 10 lektorów, 6 kantorów i 14 kandydatów. Schola liczy 28 osób a oaza 32 osoby. W czasie liczenia wiernych na wiosnę – niedziela – 2117 wiernych na Mszy św. W jesieni – 1986 wiernych.

W minionym roku udało się wykonać następujące prace: wymieniono wszystkie stare drewniane okna w kościele parafialnym na stalowe i podwójnie oszklone. Wokół obejścia kościoła położono masę asfaltową, wymalowano na zewnątrz starą plebanię i dokonano odnowy wnętrza oraz przystosowano punkty katechetyczne. Na Gwoździance w kaplicy dojazdowej odremontowano ściany na zewnątrz i pomalowano dach i ściany. Rozebrano starą dzwonnicę, która zagrażała życiu wiernych i wybudowano nową. Częściowo wyczyszczono i pomalowano ogrodzenie żelazne wokół kaplicy.
 

 


Anno Domini 1990


1 styczeń 1990 – Tak jak już jest w tradycji naszej chrześcijańskiej i narodowej każdy Nowy Rok rozpoczynamy z Bogiem w Trójcy św. Jedynym i Maryją Bożą Rodzicielką. Również i rok 1990 w takim religijnym i patriotycznym nastroju został w naszej wspólnocie parafialnej rozpoczęty.

2 stycznia – Rozpoczęto tradycyjną kolędę - wizytę duszpasterską w następującym składzie: Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły, Ks. senior wikariusz Jan Dec i Ks. junior wikariusz Jan Bocek.

W czasie wizyty poruszano problemy związane z nauką Kościoła wiarą, korzystania z sakramentów świętych,  zwracano uwagę na plagę pijaństwa i różnych nieporozumień sąsiedzkich.

7 stycznia – Po raz kolejny zostały odtworzone Jasełka przygotowane przez młodzież naszej parafii pod przewodnictwem ks. Jana Deca przy pomocy ks. Jana Bocka, który zajął się dekoracją. Frekwencja była dość względna a wykonanie dobre. Całe przedstawienie odtworzono w pomieszczeniach starej plebanii.

Wielki post 1990 – Nadszedł czas Wielkiego Postu, czas który przez parafian jest oczekiwany i dobrze przeżywany. Połączony z uczestnictwem w nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali oraz różnymi wyrzeczeniami.

17 – 21 marca 1990 – Rekolekcje wielkopostne. Przeprowadził je ks. Kanonik Franciszek Pelc - proboszcz z Lecki. Wierni licznie uczestniczyli w rekolekcyjnych naukach.  Rekolekcjonista jako wieloletni proboszcz przedstawił trafnie i mądrze bieżące sprawy wiary, kościoła i Ojczyzny. Wiara i życie to wartości chrześcijańskie, których należy bronić by ich nie utracić.

8 kwietnia 1990 – Niedziela Palmowa. W niedzielę Palmową młodzież diecezjalna i na­szej parafii wzięła udział w czuwaniach modlitewnych pod przewodnictwem Ks. bpa Ordynariusza I. Tokarczuka w kościele M.B. Saletyńskiej w Rzeszowie. Młodzież ta łączyła się duchowo z młodzieżą świata zgromadzoną w Rzymie pod przewodnictwem Ojca św. Jana Pawła II.

3 maj 1990 – Uroczystość NMP Królowej Polski. Uroczystość została połączona z delegacjami Straży Pożarnej oraz z licznym uczestnictwem wiernych na Mszy św. o godzinie 16-tej. W ciągu dnia odbywała się adoracja Najświętszego Sakramentu,  w której uczestniczyli dzieci, młodzież i starsi.

4 maj – Doroczny Odpust parafialny pod wezwaniem Znalezienia Krzyża Świętego. Uroczystą Mszę św. odprawił ks. Michał Pelczar-proboszcz z Niewodnej, a Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Baran z Nieborowa parafia Hyżne. Uroczystości odpustowe zawsze gromadzą liczną rzesze wiernych parafian, którzy na wspólnej modlitwie prosili Boga o błogosławieństwo i miłosierdzie .

13 maj – Uroczysta I Komunia św. dzieci klas II naszej parafii. Dzieci, rodzice, rodziny dzieci, jak i katecheci wraz z księdzem proboszczem głęboko przeżywali to ważne wydarzenie.

10 czerwiec 1990 Młodzież naszej parafii pod przewodnictwem ks. Jana Bocka odegrała sztukę teatralną pt. „Puchar sumienia”. Sztukę powtórzono po raz drugi 21 czerwca na żądanie widzów.

22 czerwiec – Uroczyście zakończono rok szkolny i katechetyczny rozdając przy tym świadectwa z lekcji religii.

22 lipiec 1990 W niedzielę, w święto św. Krzysztofa odbyło się przed kościołem błogosławieństwo pojazdów mechanicznych: samochodów, traktorów, motorów, motorowerów. Niech św. Krzysztof ma w opiece wszystkich kierowców i użytkowników dróg.

Sierpień 1990 Zgodnie z zaleceniem Episkopatu sierpień jest miesiącem trzeźwości. Duchowni uświadamiają wiernych o potrzebie abstynencji. W tym miesiącu nie planuje się wesel i zabaw.

15 sierpień – Uroczystość Matki Bożej Zielnej. Główne uroczystości odbyły się na Mszy św. o godz. 16. Poświęcono zioła, kwiaty i wieńce jako wotum wdzięczności za zebrane tegoroczne plony naszej ziemi. Po Mszy św. odbyła się uroczysta procesja z wieńcami, której towarzyszyła orkiestra parafialna i śpiewy wiernych.

16 sierpień – Ks. Biskup  przeznaczył do naszej parafii w miejsce skierowanego  w kwietniu do Błażowej  ks. Jana Deca - ks. Ryszarda Lisa, który do tej pory pracował w parafii Medyka koło Przemyśla. Ks. Ryszard Lis ur.1963r. wywodzi się z Jankowic k/Jarosławia z parafii Chłopice. Liceum ukończył w Jarosławiu a Seminarium w Przemyślu.

3 września 1990 Był to rok wolności demokratycznych rządów w naszej Ojczyźnie. Na mocy podpisania konkordatu religia wraca do szkół.

W dniu 3 września 1990 roku wszystkie dzieci szkół podstawowych naszej parafii zgromadziły się na Mszy św. o godz. 730 w Kościele Parafialnym, gdzie uczestniczyły we Mszy św., którą sprawował ks. Proboszcz Stanisław Stęchły i wygłosił homilię na temat „Zadanie Kościoła, szkoły i rodziny w kształtowaniu dzieci”. Dzieci, rodzice, nauczyciele, wychowawcy podczas Mszy św. licznie przystąpili do Komunii św. Po skończonej Mszy św. i błogo­sławieństwie dzieci, nauczyciele, katecheci i część rodziców udało się do szkół, gdzie zostało powitanych przez dyrektorów:

Gwoździanka - dyr. Zofia Wójcikowska.

Jawornik - dyr. Ryszard Marszałek.

Konieczkowa - dyr. Stanisław Bogacki.

Niebylec – dyr. Bronisława Mroczka.

W planach zajęć poszczególnych szkół uwzględniono lekcje religii. Wielka to wygoda dla dzieci, ale nowe wyzwanie dla katechetów, którzy byli przyzwyczajeni do uczenia w punktach katechetycznych . Od chwili wejścia lekcji religii do szkół przeciwnicy post komuniści i ateiści nie mogą tego znieść, że minister oświaty Samsonowicz podjął taką decyzję nie czekając na głosowanie Parlamentu. Długo będą mu to wytykać i nazywać jego działanie bezprawiem. Ale co się stało nikt nie może cofnąć. Religia jest w szkołach. Krzyże są powieszone w każdej sali szkolnej. Modlitwa jest odmawiana przed nauką i po nauce. W ciągu roku urządzane były wywiadówki z rodzicami, w któ­rych brali udział księża Katecheci. Również biorą oni udział w posiedzeniach - konferencjach pedagogicznych omawiając sprawy wychowawcze. Współpraca między gronem nauczycieli w poszczególnych szkołach a księżmi katechetami układa się dobrze.


16 września – Coroczna, bardzo liczna pielgrzymka do Dębowca Matki Bożej Płaczącej z La Sallett.

Październik 1990 – Na nabożeństwo różańcowe uczęszczają wierni w bardzo licznej liczbie, do  czego zachęcili ich pracujący księża. To swą postawą i odpowiednim podejściem szczególnie do dzieci udało się wzmocnić umiłowanie do Matki Bożej i różańca.

19 października – Wyjazd autobusem 42 pielgrzymów do Częstochowy pod przewodnictwem ks. Proboszcza. Zwiedzono Kalwarię Zebrzydowską, Wadowice i Częstochowę, a w drodze powrotnej Kościół w Nowej Hucie.

1 listopad 1990 – Dzień pamięci o naszych zmarłych. W piękny popołudniowy dzień odbyła się uroczysta procesja na cmentarze, a po niej poświęcono nagrobki wybudowane z piaskowca przez Mariana Markowskiego z Żarnowej na bardzo zaniedbanych grobach księży Proboszczów z Niebylca: ks. Jana Mączyńskiego ur. 1828 V1892 i ks. Jana  Drzewickiego ur.1843 V1908 r.

2 grudnia 1990 – W sali dawnej plebanii młodzież parafii odegrała sztukę „Medalion Matki Bożej Ostrobramskiej”.

31 grudzień – Mija rok 1990 zakończony uroczystą Mszą św. i wystawieniem Najświętszego Sakramentu i podziękowaniem za przeżyte dni.


Wiele różnych wydarzeń przeżyła nasza wspólnota parafialna, których wcześniej szczegółowo nie wymieniano. Przeprowadzono z młodzieżą przygotowanie do małżeństwa, wiele odbyto spotkań z młodzieżą oazową, Dziećmi Bożymi, ministrantami i grupami różańcowymi, Radą Parafialną oraz rodzicami dzieci uczęszczającymi na katechizację. Wygłoszono wiele kazań tak w niedziele i święta, jak przy ślubach, pogrzebach i chrztach. Kapłani służyli wiernym tak chorym jak i znajdujących się w potrzebie udzielając sakramentów św. Najświętsza Ofiara była składana przez ten czas w dni powszednie - rano i wieczorem. Liczne modlitwy zanoszono do Boga przepraszając Go i prosząc o potrzebne łaski.

W czasie minionych dni, tygodni miesięcy kończącego się  roku wykonano przy kościele w Niebylcu, kaplicy na Gwoździance jak i przy budynkach parafialnych wiele prac. Między innymi dokończono wymianę okien w kościele, wstawiono główne drzwi do kościoła i zakrystii, przebudowano prezbiterium - (była prowizorka) - podniesiono prezbiterium, boczne otwory zamurowano, na całości położono płytki ceramiczne (kładł Kazimierz Domaradzki z Jawornika). Dokonano remontu dachu i wymiany rynien na kościele.

Na Gwoździance dokończono płot i malowanie płotu wokół kaplicy oraz wyremontowano kaplicę na cmentarzu. Uporządkowano Cmentarze – które bardzo tego wymagały gdyż wierni, choć ksiądz proboszcz kieruje do nich apele,  pozostawiają nieporządek.

 

Anno Domini 1991


1 styczeń 1991 – Pierwszy dzień Nowego Roku rozpoczęto Najświętszą Eucharystią i wystawieniem Najświętszego Sakramentu z błogosław­ień­stwem Bożym na trud ziemskiego pielgrzymowania w nadchodzącym roku. Od początku Nowego Roku w intencjach  modlitewnych uwzględniano pielgrzymkę Ojca św. Jana Pawła II do Rzeszowa. Kapłani zachęcali wiernych by podejmowali różne dobre czyny, a chorzy ofiarowali swoje cierpienia w intencji Ojca św. i Kościoła.

Wielki Post 1991 – To czas szczególnej zadumy nad życiem osobistym i parafialnym. Stosowna chwila do angażowania się w pracę trzeź­wościową, jak również uczestnictwo w Nabożeństwach Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żalach.

9 – 13 marzec 1991 – Rekolekcje Wielkopostne. Prowadził je ks. kanonik Stanisław Baran z Nieborowa parafia Hyżne. Mówił językiem prostym, podając konkrety życia, przez co zmuszał słuchaczy do analizy własnego życia w świetle podanych przykładów i w świetle wiary.

24 marzec 1991 – Niedziela Palmowa. Młodzież diecezji z racji światowego dnia młodzieży pod przewodnictwem Księdza Biskupa zgro­madziła się w kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie.

4 maj 1991 – Odpust Parafialny. Uroczystą  Mszę św. odprawił ks. Prałat Adam Nowak ze Strzyżowa, a słowo Boże wygłosił ks. Proboszcz Tadeusz Paszek z Gwoźnicy Górnej.

11 maj – Święcenia diakonatu kleryka Piotra Ciepłaka w Dębowcu.

12 maj – I Komunia św. Do tego sakramentu w naszej Parafii przystąpiło 62 dzieci.

2 czerwiec 1991 – Ojciec św. Jan Paweł II przybywa do Rzeszowa. Miało to miejsce w ramach IV pielgrzymki do Polski, która przebiegała pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie gaście”. Były to chwile dla mieszkańców Rzeszowa jak i okolicznych parafian niepowtarzalne.

Z lotniska w Jasionce samochodem Papa Mobile ulicami Rzeszowa Ojciec św. Jan Paweł II przyjechał pod Kościół Serca Jezusowego, gdzie został powitany przez Ks. Bpa Ordynariusza Ignacego Tokarczuka. Podczas uroczystej Mszy św. Ojciec św. wyniósł w poczet błogosławionych ks. Biskupa Józefa Sebastiana Pelczara. (Ks. Bp Józef Sebastian Pelczar ur. 17 stycznia 1842r. w Korczynie w diecezji przemyskiej. Wyświęcony 1864 roku. Studiował w Rzymie był prefektem i profesorem Seminarium  Duchownego w Prze­myślu i profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. W roku 1899 konsekrowany na  biskupa pomocniczego, a od 1900 ordynariusz diecezji przemyskiej. Po 25 latach gorliwej posługi biskupiej zmarł w opinii świętości 28 marca 1924r.) Dzień w którym kościół w Polsce będzie wspominał Błogosławionego wyznaczono na 19 stycznia.

21 czerwiec – Uroczyste zakończenie roku katechetycznego i szkolnego o godzinie 18 - tej.

30 czerwiec – Po dwuletniej pracy odchodzi z naszej parafii ks. Jan Bocek. W imieniu swoim i parafian podziękowanie i  publiczne pożegnanie ks. Janowi za posługiwanie w parafii Niebylec złożył ks. proboszcz St. Stęchły. (Biskup przenosi Go do parafii Chrystusa Króla w Jarosławiu). W miejsce ks. Jana Bocka został  mianowany neoprezbiter ks. Mieczysław Piróg  z Dukli.

4 sierpień 1991 – Wyrusza w tym dniu piesza pielgrzymka z Rzeszowa do Częstochowy, w której uczestniczą parafianie z Niebylca.

15 sierpień – Uroczyste dożynki parafialne. Uroczysta Msza św. o godz. 17., na której poświęcono wieńce zrobione przez parafian poszczególnych wiosek należących do parafii Niebylec.

1 wrzesień 1991 – Niedziela - wspominamy historyczne i tragiczne wydarzenia z przed laty - wybuch II wojny światowej. W tym dniu rozpoczął się czas przygotowawczy do Misji św. w naszej Parafii , które zaczną się  w ostatnią sobotę kwietnia 1992. Po każdej mszy św. będziemy odmawiać Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo i Pod Twoją obronę w celu uproszenia łask Bożych i błogosławieństwa Bożego. Jest to czas by wszyscy zwaśnieni pojednali się i naprawili wyrządzone krzywdy do czego zachęcali nasi duszpasterze..

2 wrzesień – Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz. 800.

18 wrzesień – Młodzież naszej parafii wykonała przedstawienie pt. „Dzień gniewu” po przewodnictwem ks. Ryszarda Lisa i ks. Mieczysława Piroga.

14 i 15 wrzesień – Doroczna pielgrzymka do Matki Bożej Płaczącej w Dę­bowcu.

28 wrzesień – Uroczysta Msza św. o godz. 1100 w 50 rocznicę utworzenia Armii Krajowej w Niebylcu.

Msza św. koncelebrowana przez ks. Dziekana Jana Kordasa z Połomi i ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego oraz ks. Katechetę Mieczysława Piroga. Słowo patriotyczne wygłosił ks. Dziekan Jan Kordas. W czasie Mszy św. brały udział poczty sztandarowe straży pożarnej z Gminy Niebylec. Oprawę muzyczną przygotowała Orkiestra Wojska Polskiego z Rzeszowa. Po skończeniu Mszy św. przed kościołem odbył się apel poległych i salwa honorowa.

Po skończonych uroczystościach kościelnych odbyło się przyjęcie w restauracji G.S. w Niebylcu. Wśród przybyłych księży byli  - ks. Dziekan Jan Kordas z Połomi, ks. Antoni Domino proboszcz z Lutczy, ks. Stanisław Stęchły proboszcz miejscowy i księża Katecheci z parafii ks. Ryszard Lis i ks. Mieczysław Piróg.

18 październik 1991 – W tym dniu o godz. 23 wyruszyła na dwa autobusy pielgrzymka do Częstochowy, Niepokalanowa i Lichenia pod przewodnictwem Ks. Katechety Ryszarda Lisa w liczbie 93 uczestników.

17 listopad 1991 – Młodzież parafii urządziła wieczornicę o tematyce „Pozwólcie mi żyć” - dziecko ma prawo do życia od chwili poczęcia.

17 grudzień 1991 – Spowiedź adwentowa w naszej parafii. Większość wiernych skorzystała z sakramentu pokuty - rozdano w tym dniu 2094 komunii św.

31 grudnia – We wtorek o godzinie 1500 odprawiona została Msza św. na zakończenie roku. W kazaniu ksiądz proboszcz poruszył tematykę wdzięczności Bogu za łaski jakie otrzymaliśmy w życiu rodzinnym, społecznym i narodowym. Dokonał podsumowania spraw parafialnych. Modlitwy zakończono adoracją Najświętszego Sakramentu, odśpiewaniem hymnu Święty Boże i błogosławieństwem.

Miniony rok był dla parafian rokiem dużych wydatków na cele kościoła w Niebylcu jak i w Gwoździance. Wykonano nową polichromię kościoła parafialnego przez malarzy artystów z Rzeszowa - Renatę Pisarek - matka oraz Krzysztofa i Łukasza Pisarek - synowie. Zamontowano 36 ławek dębowych w głównej nawie kościoła zrobionych przez Jana Wójcikowskiego z Konieczkowej oraz wprawiono drzwi wewnętrzne do zakrystii.

Do kaplicy na Gwoździance zrobiono 26 ławek. Wykonał je Jan Karnasiewicz z Gwoźnicy Górnej. 

Anno Domini 1992

1 styczeń 1992 – Nowy Rok rozpoczęto uroczystą Mszą świętą z kazaniem i życzeniami. Po Mszy św. już tradycyjne wystawienie Najświętszego  Sakramentu i błogosławieństwo na rozpoczynający się rok.

2 styczeń – Rozpoczęła się wizyta duszpasterska. Na kolędę wyruszyli księża Katecheci - ks. Ryszard Lis i ks. Mieczysław Piróg. W czasie wizyty poświęcono nowe domy, przeglądnięto zeszyty z religii dzieciom i młodzieży. Został uzupełniony Status animarum. Kontynuowane jest przygotowanie parafii do Misji parafialnych przez modlitwę i różne wyrzeczenia.

5 styczeń – Po Mszy św. popołudniowej dzieci z koła misyjnego urządziły adorację „Żłóbka”.

4 marzec 1992 – Rozpoczęto 40 dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przez trzeźwość, uczestnictwo w Nabożeństwach Wielkiego Postu wierni przygotowywali się do Świąt Wielkanocnych.

25 marzec – Powstanie Diecezji Rzeszowskiej. Ojciec św. Jan Paweł II bullą papieską „Totus Tuus Poloniae Populus” erygował - utworzył nową Diecezję Rzeszowską, z wydzielonego terytorium Diecezji Przemyskiej i Tarnowskiej. Stolicą Diecezji został Rzeszów, a Katedrą - Kościół Najświętszego Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Biskupem Ordynariuszem został mianowany ks. Biskup Kazimierz Górny, dotychczasowy Biskup pomocniczy w Krakowie. Natomiast Biskupem pomocniczym ks. Biskup Edward Białogłowski. Diecezja Rzeszowska przynależy do Metropolii Przemyskiej, którą zarządza powołany na stanowisko metropolity arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Nasza parafia Niebylec od tego dnia przynależy do diecezji rzeszowskiej.

11 kwiecień 1992 – W kościele Najśw. Serca Pana Jezusa o godzinie 1045 odbył się uroczysty ingres – czyli objęcie rządów w nowej diecezji rzeszowskiej przez ks. Bpa Kazimierza Górnego. Liczna rzesza kapłanów jak i wiernych uczestniczyła w tym historycznym wydarzeniu. Kazanie wygłosił - Arcybiskup Ignacy Tokarczuk. W imieniu księży dawnej diecezji przemyskiej nowego biskupa ordynariusza powitał ks. Prałat Józef Sondej - proboszcz z parafii Chrystusa Króla z Rzeszowa.

12 kwiecień - Niedziela Palmowa. Młodzież diecezji zgromadziła się w Katedrze Rzeszowskiej, by wspólnie z młodzieżą całego świata pod przewodnictwem Ojca św. Jana Pawła II modlić się i wielbić Boga.

25 kwiecień – Rozpoczęcie Misji parafialnych.

Na tydzień przed rozpoczęciem Misji każda rodzina otrzymała szczegółowy program wydrukowany na karcie by móc tak zaplanować swój czas by w pełni skorzystać z daru nauk i modlitw. Na czas Misji w parafii na prośbę ks. Proboszcza Stanisława  Stęchłego wójt gminy mgr Marek Strzała wydał zakaz sprzedawania napojów alkoholowych w sklepach znajdujących się na terytorium Parafii Niebylec.

Misje zostały przeprowadzone przez Ks. Proboszcza z Krzemienicy k. Łańcuta ks. Bolesława Piłka - i ks. Proboszcza Jana Butryna z Woli Rzeczyckiej k. Tarnobrzegu. Wierni chętnie i licznie uczestniczyli w misjach bo i czas stosowny jak również  dopisała pogoda. Na dwa dni przed zakończeniem Misji rozpoczęło się nawiedzenie rodzin w parafii przez Obraz Matki Bożej Częstochowskiej. Nawiedzenie rozpoczęto od miejscowości Konieczkowa w rodzinie Dzikich.

4 maj 1992 – Odpust Parafialny. Uroczystą sumę odprawił Jego Ekscelencja ks. bp Edward Białogłowski w asyście ks. dziekana Jana Kordasa i misjonarza Bolesława Piłka.

Na początku został przywitany przez dzieci, młodzież, starszych, Radę Parafialną i ks. proboszcza Stanisława Stęchłego. Następnie ksiądz Biskup poświęcił nową polichromię w kościele, obrazy i drogę krzyżową. Podczas Mszy św. wygłosił kazanie o Krzyżu Świętym, jego odnalezieniu przez naród po latach prześladowań. Zostaje wznosić modlitwy do Boga by naród wytrwał w wierności krzyżowi. Po Mszy św. miała miejsce procesja Eucharystyczna wokół kościoła i uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i odśpiewanie  hymnu "Ciebie Boga wysławiamy" . W czasie tych uroczystości czynny udział brała  orkiestra parafialna.

16 maj – W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu diakon Piotr Ciepłak z Jawornika o godz. 1000 przyjął święcenia kapłańskie.

W tym samym czasie kleryk Janusz Kręcidło z Niebylca przyjął święcenia diakonatu.

17 maj – I komunia dzieci klas II naszej parafii. Do tego sakramentu przystąpiło 64 - dzieci

24 maj – Nasza parafia przeżywała w tę niedzielę radosną uroczystość. ks. saletyn Piotr Ciepłak z Jawornika odprawił Mszę św. prymicyjną o godz. 1100 . Kazanie wygłosił Ojciec Duchowny ks. Kazimierz Wolan - saletyn z Krakowa, a pochodzący rodem z Glinika Zaborowskiego k. Strzyżowa. Po Mszy św. Prymicjant udzielił błogosławieństwa rodzicom, rodzeństwu, kapłanom i wiernym rozdając prymicyjne obrazki.

7 czerwiec 1992 – Niedziela Zesłania Ducha św. Obchody Jubileuszu 25 - lecia święceń kapłańskich ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego.

Jubilata uroczyście wprowadzono procesyjnie w gronie kapłanów, ministrantów i wiernych do kościoła (z nowej plebanii.) Tu został powitany przez dzieci, młodzież i radę parafialną. Delegacje złożyły Jubilatowi życzenia zapewniając o modlitwie. O godzinie 11-tej rozpoczęła się uroczysta Msza św. koncelebrowana, przez księdza. jubilata Stanisława Stęchłego, ks. prałata Adama Nowaka i ks. dziekana Jana Kordasa. Podczas Mszy św. kazanie wygłosił ks. prałat Adam Nowak na temat Kapłaństwa i jego potrzeby dla ludu. Po Mszy św. wystąpili z przemówieniami: ks. Jan Młynarczyk rodak z Gwoździanki, ks. dziekan Jan Kordas. Na końcu przemówił Ksiądz jubilat dziękując wszystkim za modlitwy, dobre słowo, wsparcie duchowe i po prostu za wszystko. Szczególne słowa podziękowania skierował do księży dekanalnych i poza dekanalnych za przybycie. Księżom katechetom ks. Ryszardowi Lisowi i ks. Mieczysławowi Pirogowi za przygotowanie wystroju kościoła i plebanii. Orkiestrze za uświetnienie uroczystości, panu Organiście, panu Kościelnemu i wszystkim wiernym za wspólną modlitwę.

Na koniec odśpiewano uroczyście „Ciebie Boga wysławiamy” a ksiądz jubilat udzielił zebranym błogosławieństwa i rozdał pamiątkowe obrazki. Przyjęcie gościnne odbyło się na plebanii gdzie przybyli z różnych parafii kapłani składali Jubilatowi życzenia i odśpiewali „Sto lat”.

Dla Jubilata była to wielka radość i wdzięczność Bogu i ludziom

że mógł przeżywać taką chwilę. Niech dobry Bóg da Mu wiele łask by mógł prowadzić swoją trzodę parafialną do zbawienia.

24 czerwiec – Uroczyste zakończenie roku katechetycznego i szkolnego. Dzieci, młodzież szkół podstawowych, rodzice, nauczyciele i katecheci uczestniczyli we Mszy św. o godz. 700. Wszyscy dziękowali Bogu za otrzymane w ciągu całego roku szkolnego łaski i polecali się opiece Matki Bożej na czas wakacji.

Sierpień 1992 – To od wielu lat miesiąc trzeźwości, gdzie każdy polak musi pamiętać o historycznych wydarzeniach narodowych - o Cudzie nad Wisłą w 1920 roku i Powstaniu Warszawskim w 1944 roku. Jest również miesiącem pielgrzymek do Częstochowy i na Kalwarię Pacławską.

15 sierpień – W dzień Matki Bożej Zielnej przeżywaliśmy dożynki parafialne. Jak to jest w zwyczaju  parafianie przynieśli przed ołtarz piękne wieńce w liczbie 9 oraz płody ziemi.

23 sierpień – Dożynki diecezjalne odbyły się w  Katedrze Serca Pana Jezusa w Rzeszowie. Delegaci parafii Niebylec udali się z wieńcem do Rzeszowa na godz. 1030, by wspólnie z innymi rolnikami naszej diecezji uczestniczyć w dziękczynnej Mszy św.

23 sierpień – W tym dniu nastąpiły zmiany duszpasterzy. Ta reorganizacja dotyczyła również naszej parafii. Ksiądz Proboszcz dziękuje ks. Ryszardowi Lisowi za dwuletnią pracę w parafii Niebylec. Ksiądz Biskup przeznacza Go do pracy w parafii Brzostek. A w miejsce ks. Ryszarda Lisa zostaje mianowany neoprezbiter ks. Marek Urban rodem z Brzostku.

1 wrzesień 1992 – W ten pierwszy dzień września, wtorek rano o godzinie 800 gromadzą się dzieci i młodzież szkół podstawowych wraz z rodzicami, wychowawcami i nauczycielami na Mszy św. Po Mszy św. udają się do szkół wraz z ks. katechetami.

19 - 20 wrzesień – Doroczna pielgrzymka do Sanktuarium Matki Bożej w Dębowcu. Około 400 pielgrzymów z parafii Niebylec pragnęło się pokłonić Płaczącej Matce z La Salette (trudno jest określić liczbę pielgrzymów gdyż oprócz autobusów wierni jechali własnymi samochodami).

4 październik 1992 –.Składka z tej niedzieli została w całości przekazana dla parafianki Jadwigi Wojtas z Niebylca w sumie 11393 zł. Osobę tę i jej rodzinę dotknęło nieszczęście pożaru - spłonął jej dom mieszkalny.

11 październik – Rozpoczyna się przygotowanie młodzieży do sakramentu małżeństwa, które będzie trwało do czerwca 1993.

14 październik – W tym dniu została zorganizowana pielgrzymka do Częstochowy, której  przewodniczył ks. proboszcz Stanisław Stęchły. Wyjechało 42 osoby.

Listopad 1992 – Jest to miesiąc pamięci modlitewnej za zamarłych. Podtrzymywany jest zwyczaj „wypominek”, zamawiane są Msze św. za zmarłych. Przez cały miesiąc jest dość wystarczająca ilość ludzi, którzy codziennie po Mszy wieczorowej modlą się wspólnie za zmarłych wymieniając ich imiona.

29 listopad – Rozpoczyna się Adwent w kościele - okres przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. Duszpasterze zwracają uwagę wiernym by na ten czas powstrzymali się od spożywania napojów alkoholowych.

31 grudnia 1992 – Uroczyste zakończenie roku 1992 podczas Mszy św. o godz.1500.
 


Anno Domini 1993


1 styczeń 1993 – Rozpoczyna się kolejny rok kalendarzowy 1993. Rok który przyniesie wiele nieznanych dla ludzi wydarzeń. Na odpowiedź trzeba będzie poczekać 365 dni.

1 luty – Obraz Matki Bożej Częstochowskiej rozpoczyna  nawiedzenie rodzin z Niebylca od rodziny Baszaków i Pałysów. Każda rodzina dzień przed przyjęciem Obrazu jest u spowiedzi i komunii św. Czasem zamawia Mszę świętą.

2 luty – Uroczystość Matki Bożej Gromnicznej. Po Mszy św. o godz. 1000 pozostało około 100 osób na pierwsze spotkanie Synodalne. Podczas tego spotkania ks. Proboszcz przedstawił cel i zadanie Grup Synodalnych. Udział wzięli ks. Proboszcz St. Stęchły, katecheci ks. Mieczysław Piróg i ks. Marek Urban, nauczyciele i wierni.

11 luty – Objawienie M.B. w Lourdes - I Światowy Dzień Ludzi Chorych. W tym dniu została odprawiona Msza św., podczas której ks. Proboszcz wygłosił homilię na temat cierpienia i udzielił Sakramentu namaszczenia. Wszyscy chorzy przystąpili do komunii św. gdyż mieli możliwość przystąpienia przed Mszą św. do spowiedzi.

14 luty – Zbiórka pieniężna do puszek przed kościołem na pomoc dla Jugosławii.

24 luty – Środa Popielcowa - rozpoczyna się 40 dniowy post. Czas łaski i zdobywania zasług na życie wieczne. Nabożeństwo drogi Krzyżowej dla dzieci w czwartek, a dla starszych w piątek.

24 - 26 marzec 1993 – Rekolekcje dla dzieci i młodzieży szkół Podstawowych. Przeprowadzili je Ksiądz Proboszcz i Księża i Katecheci.

5 kwiecień 1993 – Chorzy z naszej parafii zostali zaopatrzeni przed świętami. Każdego chorego odwiedził ksiądz udzielając sakramentu pokuty i komunii św.

8 kwiecień – Wielki Czwartek. Ks. Biskup Kazimierz Górny powołuje Wyższe Seminarium Duchowne w Rzeszowie, które rozpocznie swoją działalność od nowego roku akademickiego 1993/94.

Diecezja odkupiła za przystępną cenę hotel robotniczy, który wymagał będzie wiele pracy, by zaadaptować go na Seminarium Duchowne. Trzeba przygotować zaplecze tj. Kaplicę i kuchnię, wykupić drugi budynek, który przylega do już zakupionego. Parafie będą pomagać tak finansowo, materialnie jak i wysyłając robotników fachowców. Rozprowadzono cegiełki na Seminarium w kwotach:  10 tys, 20 tys,  50 tys, 100 tys i 500 tysięcy złotych.

18 kwiecień – Niedziela - spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu małżeństwa po Mszy św. o godz.15.

4 maj 1993 – Odpust Parafialny Znalezienia Krzyża św. Uroczystą sumę odpustową odprawił ks. Proboszcz z Lutczy Antoni Domino, a kazanie wygłosił ks. Proboszcz z Blizianki Marian Darocha na temat "Krzyż Jezusa Chrystusa, który został przez nasz naród znale­ziony". Po Mszy św. procesja z Najświętszym  Sakramentem wokół kościoła, błogosławieństwo i Hymn "Ciebie Boga wysławiamy" na zakończenie „Boże coś Polskę”.

15 maj – W Sanktuarium M.B. Saletyńskiej w Dębowcu o godz.1000 diakon Janusz Kręcidło z Niebylca otrzymał z rąk Księdza  Biskupa Kazimierza Górnego święcenia Kapłańskie.

16 maj – O godz. 1000 uroczysta Msza św., podczas której dzieci klas II naszej parafii przyjęły I Komunię św. W tym dniu ks. diakon Seminarium Rzeszowskiego Władysław Zdeb głosił kazania powołaniowe na Mszy św. o godz. 800 i 1500.

23 maj – Nasza parafia przeżywała kolejne prymicje. Prymicjant ks. Janusz Kręciło z Niebylca odprawił Mszę św. prymicyjną godz. 1100 i udzielił błogosławieństwa prymicyjnego wiernym. Podczas Mszy św. kazanie wygłosił krewny prymicjanta ks. Infułat Józef Sondej z Rzeszowa proboszcz parafii p.w. Chrystusa Króla na temat "Potrzeba kapłanów". O godz.1700 na Jaworniku miało miejsce poświęcenie placu pod budowę kaplicy.

10 czerwiec 1993 – Uroczystość Bożego Ciała. Główna Msza św. z procesją do czterech ołtarzy o godz.1000. W tym dniu dzieci klas III obchodziły pierwszą rocznicę I Komunii św.

13 czerwiec – O godz.1600 spotkanie młodzieży przygotowującej się do sakramentu małżeństwa i spotkanie grup Synodalnych

25 czerwiec – Msza św. o godz. 800 z kazaniem na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego.

19 lipiec 1993 – Rozpoczęto porządkowanie na cmentarzach w Niebylcu.

15 sierpień 1993 – Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. – Matki Bożej Zielnej. Uroczysta Msza św. z kazaniem o godz.1600, a po niej poświęcenie tegorocznych plonów, wieńców, ziół, kwiatów i owoców. Następnie wszystkim  zebranym zaprezentowano wieńce dożynkowe przy udziale kapeli „Jany” z Niebylca.

23 sierpień – Zmiana katechety.  Ks. Mieczysław Piróg na mocy decyzji ks. biskupa zostaje przeniesiony do parafii Łączki Kucharskie, a na jego miejsce przychodzi neoprezbiter ks. Jerzy Rusin z Rogoźnicy - parafia Rudna Wielka.

1 wrzesień 1993 – Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie  roku szkolnego i katechetycznego.

12 wrzesień – Niedziela - Zawierzenie Matce Bożej nowej sytuacji dziejowej Naszej Ojczyzny.

19 wrzesień – Odpust w Dębowcu u Matki Bożej Płaczącej. Wierni we własnym zakresie udali się do Dębowca.

26 wrzesień – Spotkanie bractwa trzeźwościowego o godz.1600.

3 październik 1993 – 49 tydzień miłosierdzia pod hasłem "Bądź miłosierny jak Jezus Eucharystyczny ". Po Mszy popołudniowej spotkanie grupy Charytatywnej.

6 październik – Zbiórka płodów ziemi: zboża, ziemniaków, jarzyn, owoców jako pomoc dla Seminarium.(zebrano 18 ton ziemniaków, 6.5 tony zboża - pszenicy, 400 kg warzyw).

15,16 październik – I Diecezjalno - Wojewódzki Kongres Trzeźwościowy w Rzeszowie.

20 październik – W tym dniu o godz. 2300 wyruszyła autokarowa pielgrzymka, do Częstochowy i Kalwarii Zebrzydowskiej pod przewodnictwem ks. wikariusza Marka Urbana.

11 listopad 1993 – W Święto Odzyskania Niepodległości Polski Msza św. z kazaniem za Ojczyznę o godz. 1500, po której odbyła się akademia z występem artystów w domu Ludowym w Niebylcu.

21 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. adoracja z Litanią do Serca Pana Jezusa i akty poświęcenia Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

28 listopad – I Niedziela Adwentu. Msza św. roratnia o godz. 600. W ciągu tygodnia również roraty o tej godzinie. Duszpasterze zwracają uwagę na  akcję trzeźwościową dla ratowania ludzi uzależnionych.

1 grudzień 1993 – Spotkanie grupy synodalnej godz. 1700.

12 grudzień – Po Mszy św. o godz. 1500 młodzież naszej parafii czci Matkę Bożą Niepokalaną poprzez przygotowanie wieczornicy ku Jej Czci.

14 grudzień – Spowiedź adwentowa w parafii Niebylec. To czas oczyszczenia duszy i radosnego oczekiwania na Narodzenie Pańskie.

22 grudzień – Księża odwiedzają chorych w parafii udzielając im sakramentów świętych.

31 grudzień – Zakończenie roku 1993. Msza św. z kazaniem na temat „Nasze podróżowanie przez 365 dni”, podczas którego ksiądz proboszcz podsumował ważniejsze sprawy parafialne.

I tak w roku 1993 – 74 dzieci zostało ochrzczonych, 61 dzieci klas drugich przystąpiło do I Komunii św. Sakrament małżeństwa przyjęło 17 par, zaopatrzono 120 chorych a do wieczności odeszło 36 naszych parafian. Rozdano 84 tysiące komunii św.

W sprawach materialnych koncentrowano uwagę przy budowie kaplicy na Jaworniku. W kościele w Niebylcu wykonano boazerię w prezbiterium, ołtarz soborowy i ambonę z drzewa dębowego (wykonawca Wójcikowski Jan), ułożono płytki w kaplicy Matki Bożej i na chórze. Ponadto wykonano malowanie starej plebanii na zewnątrz i jej dachu, malowanie żelaznego ogrodzenia na Gwoździance.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu odmówienie aktów  Wiary Nadzieli i Miłości. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.


 

 


Anno Domini 1994

1 styczeń 1994 – Rozpoczął się Nowy Rok kalendarzowy 1994. Po uroczystej Mszy św. o godz.1100 wystawienie Najświętszego Sakramentu z litanią do Serca Pana Jezusa z Aktem oddania Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i błogosławieństwo na Nowy Rok naszych prac i obowiązków względem Boga i ludzi.

Obraz Matki Bożej Częstochowskiej kończy nawiedzanie rodzin z Niebylca i rozpocznie nawiedzenie rodzin z Gwoździanki od Nr 1 w stronę Żarnowej.

27 styczeń – Kapłani w tym dniu zakończyli wizytę duszpasterską tzw. kolędę. Dziękując za miłe przyjęcie zauważyli, że należy zwracać baczną uwagę na dzieci i młodzież, która łatwo wchodzi w różne grupy środowiskowe tak miast jak i wiosek, co nie zawsze niesie dobre wartości. Jak również stan trzeźwości niektórych parafian pozostawia wiele do życzenia.

11 luty 1994 – Już drugi raz w całym Kościele obchodzony jest Światowy dzień chorych. Rodziny, sąsiedzi i życzliwi ludzie dowieźli chorych do kościoła gdzie chorzy skorzystali ze spowiedzi,  uczestniczyli we Mszy św. podczas której udzielono im sakramentu namaszczenia chorych, komunii św. i błogosławieństwa. Po Mszy chorym rozdano pamiątkowe obrazki z modlitwą o cierpieniu.

16 luty – Środa Popielcowa. Rozpoczyna się Wielki Post. Nasi duszpasterze uwrażliwiają parafian by włączali się w pracę formacji duchowej tak osobistej jak i bliźnich „Oto teraz czas upragniony, oto teraz czas zbawienia”.

5 marzec 1994 – Zebranie komitetu dalszej budowy kaplicy w Jaworniku. Powstaje również w parafii Stowarzyszenie Przyjaciół Wyższego Seminarium Duchownego w Rzeszowie na wzór Przyjaciół K U L –u . Prowadzi je Elżbieta Ciuba siostra kleryka Piotra Ciuby.

19 marzec – Rozpoczęcie dorocznych rekolekcji wielkopostnych w parafii Niebylec. Rekolekcje prowadził ks. Dziekan Jan Kordas z Połomi. Poruszana była tematyka „małżeństwo i rodzina”.

27 marzec – Niedziela Palmowa. Pielgrzymka młodzieży do katedry w Rzeszowie, by w łączności z Ojcem św. modlić się podczas światowego dnia młodzieży.

5 kwiecień 1994 – Ruszyły prace na placu w Jaworniku pod przyszłą kaplicę.

4 maj 1994 – Doroczny odpust parafialny. Uroczysta suma o godz. 1100 odprawiona przez ks. Proboszcza z Lutoryża Ks. Czesława  Przystasia. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz Józef Trzeciak z Babicy „W krzyżu  cierpienie, w krzyżu zbawienie, w Krzyżu miłości nauka”.

12 maj – Kleryk Zbigniew Preizner z Konieczkowej przyjął święcenia diakonatu w katedrze Rzeszowskiej o godz.1000 z rąk Ks. Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego. Wyświęcił On 20 diakonów.

15 maj – I komunia św. w naszej parafii. Przystąpiło do tego sakramentu 59 dzieci. W tym dniu odbyło się również zebranie komitetu budowy kaplicy w domu strażaka w Jaworniku w celu omówienia dalszych planów budowy.

28 maj – Uroczysta Msza św. dla małżeństw obchodzących 10 - lecie ślubu. Zgromadzili się na tej Mszy św. małżonkowie by podziękować Panu Bogu za dar małżeństwa…

5 czerwiec 1994 – Na placu budowy kaplicy na Jaworniku odprawiono Mszę św. Ksiądz Stanisław Stęchły dokonał poświęcenia w obecności ks. Antoniego Domino proboszcza z Lutczy i ks. Jerzego Rusina katechety z Niebylca. Kazanie wygłosił ks.Vic. Stanisław Stęchły. Powiedział, że człowiek jest obrazem Boga. Należy ten obraz odsłaniać i troszczyć się o jego wygląd. Diabłu udaje się wmawiać obecnemu człowiekowi, że zło jest dobrym, a dobro złem. Nie dajmy się zwieść szatanowi.

24 czerwiec – Zakończenie roku katechetycznego i szkolnego. W poprzedzające dni od poniedziałku do czwartku, tak dzieci jak i młodzież,  skorzystała z sakramentu spowiedzi, by na zakończenie roku podczas Mszy św. przystąpić do komunii św.

19 czerwiec – Odbyły się wybory samorządowe do gmin.

25 lipiec 1994 – Msza św. dla małżeństw, które w tym roku obchodzą 25 lecie sakramentu małżeństwa.

10 lipiec – Członkowie komitetu budowy kaplicy na Jaworniku rozpoczynają zbiórkę pieniężną po całej parafii Niebylec.

24 lipiec – Z racji wspomnienia świętego Krzysztofa błogosławieństwo pojazdów po Mszy św. o godz.15-tej.

4 sierpień 1994 – Z Rzeszowa wyruszyła XVII piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Wzięli w niej udział nasi parafianie.

11  sierpień – Z Gwoźnicy wyruszyła piesza pielgrzymka na Kalwarię Pacławską, do której to pielgrzymki dołączyli się wierni z Niebylca.

15 sierpień – Wniebowzięcie M.M.P. Matki Bożej Zielnej. Uroczystości dożynkowe w parafii rozpoczęła Msza św. o godz.15, po której poświęcono 9 wieńców, zioła i kwiaty oraz odbyła się uroczysta procesja z wieńcami wokół kościoła. Przygrywała kapela niebylecka „Jany”.

21 sierpień – Nastąpiła zmiana w kolegium wikarych. ks. Marek  Urban przeniesiony został do Głogowa Małopolskiego. Na jego miejsce Ksiądz Biskup przeznaczył ks. neoprezbitera Mariusza  Siniaka z Rzeszowa, z parafii św. Michała.

1 wrzesień 1994 – Msza św. o godz. 800 rano rozpoczynająca rok katechetyczny i szkolny. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Po Mszy św. wszyscy zebrani otrzymali błogosławień­stwo na nowy rok szkolny. Dzieci, młodzież, katecheci i nauczyciele udali się do szkół. Dzieci i młodzież zachęcona przez duszpasterzy skorzystała z sakramentu pokuty w dniach poprzedzających rozpoczęcie roku i przystąpiła do komunii św.

3 wrzesień – Obraz Matki Bożej Częstochowskiej kończy nawiedzanie rodzin w parafii. Uroczyście przyniesiony w procesji do kościoła. Dla przypomnienia należy dodać, że peregrynacja Obrazu M.B.Cz. rozpoczęła się w czasie misji św. tj. 3 maja w Uroczystość Królowej Polski 1992 r.

W czasie nawiedzenia obrazu na plebanii 1994 lipiec był gościem modlącym się Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny i Kanclerz Kurii ks. Jerzy Buczek. Uroczysta msza św. o godz. 18-tej zakończyła peregrynację. Połączona z modlitwami prośby o dalsze błogosławieństwo dla małżeństw które obchodzą 50 -lecie  małżeństwa. Wierni bardzo licznie przybyli na tę uroczystość.

10 wrzesień – W naszej parafii rozpoczęto bezpośrednie przygotowania do sakramentu bierzmowania z racji zbliżającej się wizyty kanonicznej parafii przez Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego.

19 wrzesień – Wybory do Sejmu - Frekwencja 60 % wygrała S L D. P.S.L

15 październik 1994 – Początek wizytacji Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego. Wizytacja trwała trzy dni (sobota, niedziela, poniedziałek). Zakończenie miało miejsce 17 października. Ks. Biskup wręczył rodzinom 459 kart Praw Rodziny.PROGRAM

WIZYTACJI DUSZPASTERSKIEJ W PARAFII NIEBYLEC

SOBOTA 15.10.1994r.

1615 – Spotkanie z ministrantami, Oazą, Kołem Misyjnym, Scholą.

1700 – Uroczyste powitanie Ks. Biskupa. Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

1930 – Spotkanie z Rada Parafialną, grupami Synodalnymi, Charytatywnymi, Trzeźwościo- wymi i Komitetem Budowy kościoła w Jaworniku Niebyleckim.

NIEDZIELA 16.10.1994r.

800 – Msza św. i Słowo Boże skierowane do wiernych przez Ks. Biskupa

930 – Msza św. z udziałem dzieci

1100 – Msza św. (suma)

1200 – Msza św. na Gwoździance z udziałem Ks. Biskupa

1430 – Nabożeństwo różańcowe. Spotkanie z Bractwem Żywego Różańca.

1500 – Msza św. Po Mszy św. procesja na cmentarz.

PONIEDZIAŁEK 17.10.1994r.

800 – Msza św. z udziałem ludzi starszych, chorych, samotnych.

900 – Wizytacja szkół. Gwoździanka

1000 – Jawornik Niebylecki

1100 – Konieczkowa

1200 – Niebylec; oddział przedszkolny

1430 – Odwiedziny chorych i cierpiących parafian.

1700 – Msza św. Rozdanie Kart Rodziny.18 październik – Uroczysta Msza św. dla lekarzy i służby zdrowia z okazji wspomnienia św. Łukasza patrona służby zdrowia.

11  listopad – Święto Niepodległości. Uroczystą Mszę św. odprawił i okolicznościowe patriotyczne kazanie wygłosił ks. Proboszcz St. Stęchły. Po skończonej Mszy św. przedstawiono zebranej publiczności część artystyczną w domu ludowym w Niebylcu.

12 listopad – Uczestnictwem we Mszy św. młodzież rozpoczęła przygotowanie do sakramentu małżeństwa.

Przez cały miesiąc listopad odbywały się modlitwy wypominkowe za zmarłych i Msze św. W miesiącu grudniu rozpoczął się adwent czas przygotowania do świąt Bożego Narodzenia. W tym czasie grupy charytatywne rozprowadzały dla rodzin biednych i potrzebujących odzież, obuwie oraz wspierały pomocą pieniężną uprzednio zebraną.

11 grudzień 1994 – młodzież oazowa pod kierownictwem ks. Katechety Mariusza Siniaka przeprowadziła wieczor­nicę ku czci M.B. Niepokalanej.

18 grudzień – Rozprowadzono świece Caritas na wigilijne dzieło pomocy. Otrzymane pieniądze przeznaczone zostaną dla rodzin i ludzi biednych znajdujących się w ciężkich warunkach życiowych.

31 grudzień – O godzinie 15 Msza św. dziękczynna za przeżyty rok z kazaniem podsumowującym działalność duszpasterską i gospodarczą w naszej parafii. Kazanie wygłosił ks. Proboszcz. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i litania do Serca Pana Jezusa, Akt Ofiarowania i błogosławieństwo.


 

 Anno Domini 1995

1 styczeń 1995r. – Niedziela. Tradycyjnie Mszą św. z adoracją Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwem rozpoczyna się Nowy Rok w parafii Niebylec.

W miesiącu styczniu odbywał ciąg dalszy wizyty duszpasterskiej przez księży. Rozprowadzano nowe wydanie  Katechizmu Kościoła Katolickiego. Jak również przeprowadzono zbiórkę  ofiar przed kościołem do puszek na umęczoną Czeczenię.

11 luty 1995r. – Światowy Dzień Chorego zorganizowany przez ks. Proboszcza i parafialny Zespół Charytatywny, na który zostali zaproszeni ludzie chorzy i starsi.

Spotkanie z grupami Synodalnymi i radą parafialną.

1 marzec 1995r. – Środa Popielcowa - Rozpoczęcie Wielkiego Postu. Duszpasterze na ten święty czas przypominają wiernym by podjęli trud pracy nad trzeźwością osobistą i bliźnich. Zachęcają również do licznego uczestnictwa w nabożeństwach wielkopostnych z możliwością zyskania odpustu zupełnego.

24 marzec – Odbyło się spotkanie organizacyjne w sprawie  utworzenia Parafialnego Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Organizację tego stowarzyszenia powierzono księdzu katechecie  Mariuszowi Siniak.

31 marzec – Uroczystą promocją Listu do dzieci Papieża Jana Pawła II rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne dla dzieci. Nauki rekolekcyjne prowadzone były również dla młodzieży dorosłych i starszych. Rekolekcje prowadził Ks. dr Tadeusz Kocór wizytator katechetyczny i profesor z Seminarium Duchownego z Przemyśla.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII NIEBYLEC

Piątek 31.03.          godz. 1430 Uroczysta promocja Listu  do dzieci Papieża Jana Pawła II

godz. 1500 Msza św. z kazaniem dla dzieci

godz. 1730 Droga Krzyżowa

godz. 1800 Msza św. nauka ogólna, po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

Sobota 1.04.           godz. 800 Msza św. z kazaniem dla starszych

godz. 1000 Msza św. Droga Krzyżowa dla dzieci

godz. 1800 Msza św. nauka ogólna, po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży

Niedziela 2.04.       godz. 800 Msza św. z kazaniem dla matek, żon i kobiet

godz. 930 Msza św. z kazaniem dla dzieci

godz. 1100 Msza św. z kazaniem dla ojców, mężów i mężczyzn

godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym. Msza św.

Poniedziałek 3.04. godz. 800 Msza św. z kazaniem dla dzieci. Po mszy św. spowiedź do godz. 12 i od 14 do 17.

godz. 1700 Msza św. i nauka ogólna

Wtorek 4.04.          godz. 900 Msza św. z kazaniem dla dzieci i zakończenie rekolekcji  dla dzieci.

godz. 1800 Msza św., nauka ogólna i zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem ogólnym.

Rekolekcje przeprowadzi ks. dr Tadeusz Kocór9 kwiecień 1995r. – Niedziela Palmowa - tradycyjna pielgrzymka młodzieży do katedry w Rzeszowie. Po południu odbyło się spotkanie Rady parafialnej.

Wielki Tydzień – We wtorek kapłani odwiedzali chorych, a w pozostałe dni spowiedź wiernych. Parafianie licznie uczestniczyli w nabożeństwach Wielkiego Tygodnia.

W tym czasie prowadzona była adoracja Najświętszego Sakramentu: osobista i przez grupy modlitewne tj. Róże Żywego Różańca, trzeźwościową, Synodalną, obrony życia, bractwa Najświętszego Sakramentu, Oazy, kółka misyjnego, dzieci Bożych, ministrantów i rodzin.

1 - 3 maj 1995r. – W tych dniach przeprowadzony został kongres Rodzin dekanatu Czudeckiego, Gmin Czudec i Niebylec pod hasłem „Przyszłość świata idzie przez Rodzinę”.

Kongres rozpoczął się Mszą św. w kościele parafialnym w Niebylcu, na której homilię wygłosił delegat kurii ks. Janusz Sądel. Po Mszy św. Służba zdrowia, zaproszeni goście, kapłani i zainteresowani problematyką, przeszli do budynku gminnego w Niebylcu by wysłuchać referatu pani dr Barbary Frączek pt. „Służba zdrowia podporą rodziny”.

Po referacie odbyła się dyskusja. Wójt Gminy mgr Marek Strzała  przygotował przyjęcie dla uczestników spotkania.

4 maj – Uroczysty dzień Odpustu Parafialnego - Czcimy Znalezienie Krzyża św. Uroczystą sumę odprawił rodak ks. vic. dziekan Jan Młynarczyk z Nadbrzezia Sandomierz w diecezji Sandomierskiej. Wygłosił on również kazanie nawiązujące do pracy proboszczów poprzedników ks. Proboszcza Franciszka Murasa i ks. Dziekana Jana Obary. Po Mszy św. procesja z udziałem orkiestry parafialnej.

Miesiąc maj poświęcony jest Matce Najświętszej. W każdym dniu maja śpiewana jest Litania Loretańska i odczytywana odpowiednia czytanka. Ci którzy chcą czcić Maryję, szczególnie dzieci i młodzież gromadzą się pod krzyżami i kapliczkami przydrożnymi, śpiewając litanię loretańską i pieśni Maryjne.

21 maj – W tym dniu 60 dzieci z naszej parafii przystąpiło do I Komunii Św.

22,23,24 maj – dni krzyżowe - po Mszy św. popołudniowej procesja błagalna o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy. W pierwszym dniu procesja do kaplicy św. Jana Nepomucena. W drugim do pomnika św. Floriana w rynku, a w trzecim do Krzyża na Małówce.

25 maj – Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa. W katedrze Rzeszowskiej o godz. 10 -tej z rąk Ks. Bp Ordynariusza Kazimierza Górnego diakon naszej wspólnoty parafialnej Zbigniew Preizner przyjął święcenia Kapłańskie.

28 maj – O godz.11-tej odbyła się uroczysta Msza Prymicyjna Ks. Zbigniewa Preiznera, w czasie której kazanie prymicyjne wygłosił ks. Proboszcz Stanisław Stęchły. Temat kazania „Kapłan posłany jest, aby świadczyć o prawdzie”. Po Mszy św. błogosławieństwo prymicjanta i dalszy ciąg uroczystości prymicyjnych w domu ludowym w Niebylcu. Program rozrywkowy przygotowany przez młodzież oazową z Niebylca. Do tańca przygrywała kapela Jany z Niebylca.

W maju, po wspólnych uzgodnieniach Ks. Proboszcza i Rady Parafialnej, podjęto kapitalny remont organów. Ostatni był przy budowie 30 lat temu. W planie jest podniesienie całości organów dołożenie 8 głosów, wymiana wszystkich mieszków, drugi miech do II manuału z tremolem,  remont kontuaru i pewna przebudowa, konserwacja drewna, malowanie metalowych piszczałek frontonowych. Wyceniona wartość wszystkiego około 500 milionów złotych. Rodziny parafii opodatkowały się na 500.000 złotych. Przewidziany finał prac to grudzień 1995rok.

15 czerwiec 1995 – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta suma o godz. 10-tej. Po sumie procesja na rynek do czterech ołtarzy. Przy każdym ołtarzu śpiewała schola, podczas procesji grała orkiestra i śpiewali licznie zebrani wierni pieśni eucharystyczne. Przy ostatnim ołtarzu błogosławieństwo z odśpiewaniem hymnu Ciebie Boga wysławiamy.

Miesiąc czerwiec poświęcony czci Najświętszego Serca Pana Jezusa. W każdym dniu po wieczornej Mszy św. Litania do Serca Pana Jezusa.

20 czerwiec – W tym dniu młodzież klas VIII naszej parafii kończy edukację w Szkole Podstawowej. Msza św. z homilią wygłoszoną przez ks. Proboszcza St. Stęchłego i błogosławieństwo. Młodzież z wychowawcami i katechetami udała się do szkół na pożegnanie.

23 czerwiec – W Uroczystość Serca P.J. o godz. 8 Msza św. z homilią i błogosławieństwem na zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Dzieci, młodzież, nauczyciele i katecheci rozpoczęli wakacje. Dzieci i młodzież należąca do Oazy udali się na turnusy w różnych miejscach naszych okolic.

24 czerwiec – Młodzież przygotowująca się do sakramentu małżeństwa zakończyła przygotowania Mszą św. o godz. 18.

23 lipiec 1995 – Z racji wspomnienia św. Krzysztofa błogosławieństwo pojazdów.

29 lipiec – W Archikatedrze Częstochowskiej siostra zakonna naszej parafii Edyta (zakonne Judyta) Kramarz z Konieczkowej złożyła wobec Kościoła uroczyste śluby zakonne.

4 sierpień 1995W drogę do Matki Bożej Częstochowskiej wyruszyła XVIII Rzeszowska piesza pielgrzymka.

11 sierpień – W tym dniu wyrusza piesza pielgrzymka z Gwoźnicy na Kalwarię Pacławską, do której tradycyjnie dołączają się nasi parafianie.

15 sierpień – O godz. 15 odbyły się uroczystości dożynkowe w parafii. Msza św. z kazaniem oraz poświęcenie wieńców.

19 sierpień –  Ks. Bp Białogłowski przydziela do naszej parafii neoprezbitera ks. mgr Roberta  Deręgowskiego rodem z parafii Perliczka koło Rzeszowa w miejsce ks. Katechety Jerzego Rusina. Ksiądz Jerzy Rusin zostaje przeniesiony do parafii Łączki Jagielońskie.

1 wrzesień 1995 – Rozpoczyna się nowy rok szkolny. Dzieci i młodzież wraz z rodzicami i nauczycielami skorzystali z sakramentu pokuty i eucharystii by z nowymi siłami i Bożym błogosławieństwem zacząć czas nauki i pracy w szkole. Mszę św. wraz z kazaniem odprawił ks. Proboszcz.

7 wrzesień – W sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu kleryk naszej parafii Jan  Stachura z Jawornika złożył uroczyste śluby zakonne - wieczystą profesję.

16 i 17 wrzesień –sobota i niedziela - pielgrzymi naszej parafii udali się na uroczystości odpustowe do Dębowca z katechetą ks. Robertem Deręgowskim w liczbie 145 osób.

25 wrzesień – W tym dniu rozpoczęły się 40 - dniowe modlitwy w intencji naszej Ojczyzny. W każdym dniu wierni pod przewodnictwem kapłana o godz. 2030 rozpoczynali rozważania o wydarzeniach w Ojczyźnie łącząc różne wezwania ze śpiewem. Modlitwy kończyły się odśpiewaniem apelu Jasnogórskiego o godz. 21. Modlitwy poprzedzały bijące dzwony.

30 wrzesień – Spotkanie z młodzieżą K S M prowadził Ks. R. Deręgowski.

1 październik 1995 – Rozpoczęto nabożeństwo różańcowe.

W miesiącu październiku urządzono zbiórki dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi z diecezji kieleckiej oraz zbiórki pieniężne na misje.

27-28 październik – W tych dniach odbyła się pielgrzymka do Częstochowy, Lichenia i Niepokalanowa pod przewodnictwem ks. Katechety. Uczestniczyło w niej 52 osoby.

Miesiąc listopad jest miesiącem pamięci o zmarłych, wszystkich którzy polegli w obronie Ojczyzny, tych którzy pracowali przy wznoszeniu Kościoła, Kapłanów, wychowawców i nauczycieli pracujących w parafii.

5 listopad 1995 – Ważne wydarzenie w naszej Ojczyźnie- wybory prezydenta Polski. Egzamin narodowy. Kogo wybierzemy? Jest dwóch kandydatów - Lech Wałęsa i Aleksander Kwaśniewski dawny komunista. W I turze nie dokonano wyboru prezydenta a więc będzie II tura wyborów 19 listopada.

W kościołach rozpoczynają się modły o wybór na Prezydenta Polaka katolika.  Jedynie jest nim Lech  Wałęsa - należy pójść do wyborów! Nie wolno  popełniać błędów z przeszłości. Jak wierni naszej Gminy na ten apel zareagowali i jak głosowali przedstawi poniższe zestawienie. Niech będzie ono pamiątką dla historii tych okolic.

L. Wałęsa – 3 923 głosów

A Kwaśniewski – 1 235 głosów

Niebylec

265

170

Blizianka

171

39

Gwoździanka

85

55

Konieczkowa

499

137

Gwoźnica G.

647

238

Lutcza

672

102

Jawornik

521

84

Połomia

679

257

Baryczka

384

156

Dane  przekazane z Gminy Niebylec

W całej Ojczyźnie wynik był przeciwny. Niestety dla wszystkich wierzących Polaków na czele z Ojcem św. to wydarzenie przyniosło nam kolejny trudny czas bycia i życia. Będzie rządził nami człowiek niewierzący i kłamca. Naród po czasie przekona się kogo mamy na tym czołowym  miejscu w Naszej Ojczyźnie. W takim  nieprzychylnym czasie będziemy kończyć rok 1995, który przejdzie kolejno do historii, że Polak mądry po szkodzie.

8 grudzień 1995 – Kleryk z naszej parafii z Zakonu 0.0. Franciszanów w Krakowie Piotr Stanisławczyk  z Niebylca złożył śluby zakonne -profesję zakonną.

10 grudzień – Nasza parafia ponownie przeżywa ważne wydarzenie. Otóż kleryk z naszej parafii ze Zgromadzenia Ks. Misjonarzy św. Wincentego a Paulo Robert Iskrzycki otrzymał  święcenia diakonatu z rąk Ks. Bpa Albina Małysiaka w kościele Misjonarzy na Stradomiu w Krakowie.

20-21 grudzień – Wędrująca Figura Matki Bożej Fatimskiej nawiedziła kościół w Strzyżowie. Udział wzięli w tym niecodziennym wydarzeniu Ks. Bp Kazimierz Górny, Ks. Bp Edward Białogłowski, księża dziekani, kapłani, siostry zakonne i wierni trzech dekanatów - czudeckiego, frysztackiego i strzyżowskiego.

Figura przybyła z Sędziszowa Małopolskiego a po uroczystościach w Strzyżowie udała się go Gorlic. Uroczystości w dniu 20 grudnia o godz. 23 odbywały się przy śnieżnej aurze. Nie zniechęciło to wiernych, którzy mimo to i późnej pory chcieli uczcić Matkę Najświętszą i się z Nią spotkać. Dekanat Czudecki miał wyznaczone godziny na spotkanie modlitewne. 21.XII - Czuwanie nocne od godz. 3 do 4.  Godzinki z komentarzem przeprowadził ks. Mariusz Siniak od godz. 6 do 7 mej.

Uroczystej Sumie dla Ojców i Róż Różańcowych  przewodniczył ks. Vic. dziekan czudecki St. Stęchły i wygłosił kazanie o znaczeniu modlitwy różańcowej. O godz.1300 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego z kazaniem. Pożegnanie Figury Matki Bożej Fatimskiej, procesyjne wprowadzenie samochodu - kaplicy i odjazd do Gorlic. Dzień słoneczny i mroźny. W takim nastroju weszliśmy w święta Bożego Narodzenia.

31 grudzień – Uroczystą Mszą św. o godz. 15 zakończyliśmy  rok 1995 bogaty w różne wydarzenia tak na świecie, Ojczyźnie, diecezji i parafii. Niech Bogu Najwyższemu będą dzięki za wszystko co przyniósł miniony rok. 

Anno Domini 1996


1 styczeń 1996 – Pierwszy dzień Nowego roku 1996. W tym dniu Kościół obchodzi Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzień modlitwy o pokój dla całego świata.

6 styczeń – Uroczystość Objawienia Pańskiego - Trzech Króli. Dzieci z Koła Misyjnego pod przewodnictwem Danuty Wójcikowskiej przygotowały liturgię Mszy św. o 930. Podczas ofiarowania przyniosły dary - ziarna kawy, ryżu, Pepsi Colę.

Po Mszy św. popołudniowej w domu wielofunkcyjnym w Niebylcu o Godzinie 1700 odbyło się spotkanie opłatkowe dla wszystkich grup modlitewnych parafii Niebylec.

Grupa Synodalna - przedstawiła Krupa Małgorzata;

Charytatywna - przedstawiła Kramarz Maria;

Akcja Katolicka - przedstawił Gruba Tadeusz;

Obrony Życia i poradnictwa rodzinnego - przedstawiła Wapińska Stefania;

Caritas i trzeźwościowa - przedstawiła Pani doktor Nowosad Teresa

Rada duszpasterska – przedstawił Daszykowski Stanisław

Bratctwo Najświętszego Sakramentu - przedstawił Baszak Stanisław

Żywego Różańca - przedstawił Magiera Marian

Oaza - przedstawiła Wojtaszek Anna

K.S.M. - przedstawiła Smela Elżbieta z Konieczkowej

Koło Misyjne Dzieci - przedstawiła Wójcikowska Danuta,

Liturgiczna Służba Ołtarza - przedstawił ks. Mariusz Siniak wikariusz. Każda z grup prezentowała krótkie sprawozdanie ze swej działalności - od kiedy istnieje, ilu członków posiada jakie cele i założenia ma na przyszłość. Wystąpiła Kapela „Jany” z Niebylca przygrywając, a Ks. Proboszcz jako przewodniczący podtrzymywał relacje grup.

7 styczeń – spotkanie Rady Parafialnej o godz. 1600.

14 styczeń – spotkanie Grupy Synodalnej o 1630.

2 luty 1996 – Wspomnienie Objawienia Matki Bożej w Lourdes - Światowy Dzień chorego. Uroczysta Msza św. z homilią o godz. 1500.

18 luty – Referendum uwłaszczeniowe. Polacy odpowiadają na pytanie "Czy są za przeprowadzeniem powszechnego uwłaszczenia obywateli". Powszechne uwłaszczenie oznacza podział między wszystkich obywateli ogromnego majątku państwowego i komunalnego: milionów hektarów ziemi, tysięcy przedsiębiorstw, setek tysięcy lokali, budynków i innych obiektów użytkowych, milionów mieszkań, akcji banków i zakładów ubezpieczeniowych.

21 luty – Środa Popielcowa. Kolejny raz rozpoczynamy okres 40 dniowego Wielkiego Postu. Dar czasu dany nam przez Pana Boga jest upragniony i zbawienny.

15 – 19 marzec 1996 Rekolekcje Wielkopostne w parafii prowadził Ks. Misjonarz Kazimierz Wolan Saletyn z Krakowa.

20 marzec – Spotkanie grup synodalnych o 1730.

24 marzec – Spotkanie Akcji Katolickiej w Niebylcu 1630.

1-7 kwiecień 1996 – Kościół przeżywa Wielki Tydzień. Tridum Paschalne wprowadza w Niedzielę Zmartwychwstania Pana Jezusa.

21 kwiecień – Zebranie komitetu budowy kaplicy na Jaworniku w domu ludowym o godz.1700.

1 maj 1996 – Początek nabożeństwa majowego po Mszy św. o godz.1800.

4 maj – Odpust parafialny Znalezienia Krzyża Świętego.

5 maj – Niedziela modlitw o powołania kapłańskie i zakonne, kazania głosił diakon Seminarium Rzeszowskiego Władysław Zdeb.

18 maj –Ksiądz diakon z naszej parafii Robert Iskrzycki z Jawornika został wyświęcony na kapłana Księży Misjonarzy św. Wincentego a Paulo w Krakowie.

19 maj – Parafia przeżywa prymicje Ks. Roberta Iskrzyckiego. Uroczysta Msza św. prymicyjna miała miejsce w kościele parafialnym o godz. 1100. Kazanie wygłosił Ksiądz Misjonarz Mikołaj z Tarnowa. Po Mszy św. prymicyjne błogosławieństwo, rozdanie obrazków i przyjęcie prymicyjne w domu wielofunkcyjnym w Niebylcu.

23 maj – Przygotowanie do poświęcenia kaplicy na Jaworniku poprzez spowiedź św.

24 maj – Święto N M P Wspomożenia Wiernych. Msza św. o godz. 1800 z kazaniem ks. Proboszcza. Po Mszy św. procesyjne przeniesienie figury N M P Wspomożenia Wiernych do kaplicy na Jawornik. W czasie procesji figurę niosły poszczególne stany wiernych – Ojcowie, Matki, Młodzież, dzieci i Strażacy.

26 maj – Uroczystość Zesłania Ducha. św. Po południu uroczyste poświęcenie nowo wybudowanej kaplicy na Jaworniku o godz. 1700. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny a kazanie wygłosił ks. kanclerz Jerzy Buczek z Rzeszowa.


JAWORNIK

Parafia - Niebylec, dekanat Czudec.

Kaplica w Jaworniku pod wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych.

Chcąc przedstawić krótką relację budowy kaplicy dojazdowej w Jaworniku należy wrócić do lat osiemdziesiątych, kiedy to Ks. Bp Ordynariusz Ignacy Tokarczuk ówczesnemu proboszczowi ks. dziekanowi Janowi Obarze polecił wybudowanie kaplicy w Jaworniku ze względu na dużą odległość do Kościoła Parafialnego w Niebylcu. W planach zagospodarowania była ujęta kaplica na Jaworniku ale śmierć ks. Jana Obary przeszkodziła w realizacji tego przedsięwzięcia. Po objęciu parafii przez ks. Stanisława Stęchłego, powracała myśl budowy kaplicy. Różne przeszkody szczególnie materialne, a w końcu utworzenie nowej diecezji Rzeszowskiej sprawiły, że realizacja budowy nieco się oddaliła. Ale inicjatywa ks. Bp. Ignacego Tokarczuka obecnego ks. Arcybiskupa Seniora trwała, tak w zamyśle ks. Proboszcza jak u części wiernych z Jawornika.

Ksiądz Proboszcz St. Stęchły w imieniu mieszkańców wsi Jawornik zwrócił się z prośbą do odpowiednich władz o wydanie zezwolenia, na uprzednio zakupionej działce, na budowę kaplicy dojazdowej pod Wezwaniem Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku. Urząd Gminy w Niebylcu decyzją  z dnia 20 lipca 1993 roku pozytywnie zatwierdził lokalizację i projekt wstępny. Należy stwierdzić, że Urząd Gminy w Niebylcu na czele z Wójtem mgr Markiem Strzałą przez cały czas trwania budowy był przychylny inwestycji i okazywał pomoc finansową, a także wspomagał prace kierując ekipę pracowników pracujących przy Gminie do pracy przy kaplicy. Kuria Diecezjalna w Rzeszowie wraz z ks. Bp Kazimierzem Górnym również pozytywnie przychyla się do prośby ks. Proboszcza i części wier­nych wioski Jawornik.

Mieszkańcy wsi pełni zapału na czele z sołtysem Jawornika Marianem Magierą i Komitetem Budowy Kaplicy rozpoczęli zbiórki pieniężne po całej parafii Niebylec na zakup potrzebnych materiałów do budowy .

Aktywni przedstawiciele Komitetu obejrzeli wiele kościołów i kaplic w celu wybrania odpowiedniej do wybudowania w Jaworniku. Następnie zlecono wykonanie dokumentacji inż. Mieczysławowi Zarychowi z Rzeszowa.

Poświęcenie placu pod budowę miało miejsce 30 maja 1993 roku przez ks. Dziekana Jana Kordasa z Połomi w asyście ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego. Podczas uroczystości poświęcenia placu ks. Jan Kordas i Ks. Stanisław Stęchły odprawili uroczystą Mszę św. koncelebrowaną, podczas której ks. dziekan wygłosił Słowo Boże .

20 kwietnia 1994 rozpoczęto budowę kaplicy przez mieszkańców Jawornika pod kierownictwem inżyniera Edwarda Nostra z Niebylca. Poświęcenie fundamentów kaplicy miało miejsce  5 czerwca 1994 roku przez ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego przy udziale ks. Proboszcza Antoniego Domino z Lutczy i ks. katechety z Niebylca. Słowo Boże wygłosił ks. Stanisław Stęchły. Budowę Kaplicy o długości 23 m 30 cm i szerokości 10 m. ukończono w połowie maja 1996 roku.

24 maja 1996 roku w uroczystej procesji z kościoła parafialnego z Niebylca przeniesione figurę Matki Bożej Wspomożenia Wiernych do kaplicy przygotowanej na uroczyste poświęcenie. Figurę z drzewa lipowego o wymiarach postaci ludzkiej wykonał rzeźbiarz Władysław Kandefer z Iwonicza Zdroju. Poświęcenia figury dokonał Ks. Bp. Edward Białogłowski podczas wizytacji kanonicznej parafii Niebylec w dniu 15 października 1994 r. Poświęcenie kaplicy w Jaworniku pw. Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku odbyło się 26 maja 1996r. w Uroczystość Zesła­nia Ducha Świętego. O godz. 17 tej przybył Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny z kanclerzem Kurii ks. dr Jerzym Buczkiem. Poświęcenia dokonał Ks. Bp Kazimierz Górny z Rzeszowa. Kazanie wygłosił Kanclerz ks. Jerzy Buczek.

Tych którzy udzielali się i pomagali w różny sposób przy wznoszeniu Kaplicy nie jest się w stanie wymienić. Należy wspomnieć Prezesa Gminnej Spółdzielni w Niebylcu Pana Adama Błądzińskiego, który zawsze gotowy był na każde zawołanie służyć pomocą. Sam względnie jego brat Jan czy też pracownicy służyli transportem przywożąc piasek, żwir czy też inne materiały nie oczekując za to zapłaty .Wiele trudu i pracy włożył sołtys wsi Jawornik Marian Magiera. Chyba on najwięcej czasu poświęcił na załatwianie różnych spraw związanych z budową, wyręczając w niektórych czynnościach ks. proboszcza St. Stęchłego. Dwa lata żmudnej i ofiarnej, pełnej poświęcenia pracy mieszkańców Jawornika, wiernych parafii Niebylec oraz ogromnego zaangażowania Komitetu Budowy Kościoła, składanie ofiar przez rodaków z zagra­nicy wiernych parafii Lutcza, a szczególnie parafian Niebylec zostały uwieńczone sukcesem.

Niech Maryja Wspomożenia Wiernych wspomaga kościół Chrystusowy na ziemi jawornickiej.


6 czerwiec 1996 –  Uroczystość Bożego Ciała. Po Mszy św. o godz. 1000 uroczysta procesja po rynku do czterech ołtarzy. W tym dniu dzieci klas trzecich szkoły podstawowej obchodziły pierwszą rocznicę Komunii św.


8 czerwiec – Kleryk Jan Stachura z Jawornika ze zgromadzenia Księży Saletynów otrzymał święcenia diakonatu z rąk Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego w Dębowcu o godz.1000. W tym dniu zakończono również prace przy gruntownym remoncie organów w kościele w Niebylcu.

16 czerwiec – Spotkanie synodalne po Mszy św. o godz.1500. W Czudcu odbył się Przegląd piosenki religijnej, w którym wzięły udział dwie grupy Ruchu Światło i Życie z Niebylca.

21 czerwiec – Msza św. na zakończenie roku katechetycznego i szkolnego.

6 lipiec 1996 – W tym dniu rozpoczęła się akcja sprzątania cmentarzy w Niebylcu. Jest potrzeba by miejsce wiecznego spoczynku zmarłych miało właściwy wygląd.

21 lipiec – Niedziela. Na wszystkich Mszach św. kazania wygłaszał Ks. Zdzisław Daraż wikariusz sprzed 25 laty w Niebylcu, a obecnie  pracujący na Misjach w Kamerunie.

28 lipiec – Po Mszy św. 15 z racji św. Krzysztofa, błogosławieństwo pojazdów i modlitwy za kierowców.

3 sierpień 1996 – Autokarowa pielgrzymka z Niebylca do Chmielnika pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego.

4 sierpień – Jak co roku wyrusza XIX rzeszowska piesza pielgrzymka na Jasną Górę. Udają się na nią i nasi parafianie pod przewodnictwem ks. Mariusza Siniaka.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowstąpienia NMP. Po Mszy św. o godz. 15 poświęcenie wieńców, ziół, owoców i kwiatów.

25 sierpień – W Katedrze Rzeszowskiej Diecezjalne Dożynki. Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory. Po Mszy św. prezentacja wieńców z diecezji jak również z naszej parafii.

2 wrzesień 1996 – Msza św. o godz. 800 z kazaniem na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież szkół parafii Niebylec.

8 wrzesień – W tym dniu nasza parafia gości Siostry Służebniczki Niepokalanej z Dębicy. Siostry przygotowały liturgię słowno-muzyczną, wygłosiły konferencje na temat powołania zakonnego. Po każdej Mszy św. odbyły spotkanie z dziećmi i młodzieżą żeńską w sali katechetycznej.

14 wrzesień – W Święto Podwyższenia Krzyża Mszę św. o godz.1800 odprawił Ks. Biskup Roman Marcinkowski z Płocka i wygłosił homilię na temat Siostry Faustyny.(Ksiądz Biskup był gościem naszej parafii przed konferencją Episkopatu, która odbyła się w Rzeszowie).

Przypomniano wszystkim rolnikom, że dnia 29 IX staną przed problemem wyboru delegatów do Walnego Zgromadzenia Izb Rolniczych. Celem i zadaniem Izb Rolniczych jest troska o byt ludzi utrzymujących się z uprawy roli. Troszczmy się o to, aby w skład samorządu weszli ludzie godni i odpowiedzialni.

3 październik – Senat Rzeczpospolitej Polski będzie dyskutował nad tzw. nowelizacją chroniącą życie uchwaloną przez Sejm. Pozbawia ona praktycznie nienarodzonych jakiejkolwiek ochrony prawnej ich życia. Od dziś włączamy się w akcję zbierania podpisów, a tym samym wyrażamy protest przeciw tej nowelizacji planowanej demoralizacji przyszłej rodziny polskiej.

12 październik – Rozpoczęcie konferencji dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu małżeństwa po nabożeństwie różańcowym. W spotkaniach uczestniczy młodzież, która ukończyła 17 lat.

13 październik – Po Mszy św. „Różaniec Fatimski”. Figura Matki Bożej Procesyjnie niesiona przez Niebylec, a w trakcie tej procesji rozważania różańcowe o tematyce „Bronić każde poczęte życie ludzkie”.

16 październik – Po Nabożeństwie Różańcowym spotkanie Synodalne.

27 październik – Spotkanie Akcji Katolickiej godz. 1600 w Konieczkowej.

11 listopad 1996 – Święto Niepodległości. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę o godz. 15. po Mszy św. akademia w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu.

24 listopad - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Mszy św. o godz.11.wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa, akt poświęcenia Sercu Pana Jezusa. Uroczystość ta kończy rok liturgiczny.

1 grudzień 1996 – Pierwsza Niedziela Adwentu czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia. Przez okres Adwentu szczególna uwaga skierowana jest na akcję trzeźwościową dla ratowania naszego narodu. Podejmujemy dobrowolne postanowienia.

6 grudzień – Wspomnienie św. Mikołaja. Została przeprowadzona akcja mikołajkowa w parafii dla rodzin biednych i potrzebujących. Rozdano 200 paczek dzieciom w tym 62 ministrantom.


19 grudzień – Spowiedź adwentowa w parafii.

31 grudzień –zakończenie Roku Pańskiego 1996. Msza św. z kazaniem. Zostawiamy kolejny rok naszego życia. Możemy ten rok zbilansować:

58 – ochrzczonych

64 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

15 par zaślubionych

101.000 rozdanych komunii św.

132 odwiedzono chorych

47 zmarłych.

Wykonane prace to: wybudowanie kaplicy na Jaworniku, uporządkowanie placu na Konieczkowej, gdzie znajdował się pierwszy kościół i cmentarz, uporządkowanie cmentarzy, placu przy kościele w Niebylcu i wokół plebanii starej i nowej. Dokonano całkowitej zapłaty za remont organów.

Kończąc rok 1996 Bogu wyrażamy wdzięczność za wszystko co z Jego hojności otrzymaliśmy, przepraszamy za wszelką niegodność względem Boga i bliźnich. prosimy aby nam błogosławił w dalszej podróży do wieczności. 

 


Anno Domini 1997


1 styczeń 1997 – W Uroczystość św. Bożej Rodzicielki Kościół w tym dniu modli się o pokój na świecie by zostały zażegnane panujące wojny i konflikty.

2 styczeń – Księża parafii Niebylec ks. Proboszcz St. Stęchły, ks. Katecheta Robert Deręgowski i ks. Andrzej Pociask w tym dniu rozpoczęli wizytę duszpasterską, tradycyjną kolędę, podczas której będą poruszane tematy związane z życiem religijnym rodzin i parafii.

6 styczeń – Uroczystość Objawienia Pańskiego. Tradycyjny opłatek grup modlitewnych naszej parafii tj. Akcji Katolickiej, Rodzin Nazaretańskich, Grup Synodalnych, Obrony Życia, Żywego Różańca, K S M-u, Oazy, Bractwa Trzeźwościowego. Wzajemne życzenia skierowane przez ks. Proboszcza, dzielenie się opłatkiem, śpiew kolęd i mała agapa złożyły się na całość spotkania.

26 styczeń – Młodzież oazowa przedstawiła Misterium Bożonarodzeniowe dla dzieci z przedszkola i klas I i II.

12 luty 1997 – Środa Popielcowa - rozpoczynamy Wielki Post. W każdy czwartek Wielkiego Postu droga krzyżowa dla dzieci i młodzieży, a w każdy piątek droga krzyżowa dla starszych o godz. 8 rano i Msza św. i o godz. 1630. Frekwencja bardzo dobra. Na Gorzkich żalach kazania pasyjne głosił ks. Katecheta Andrzej Pociask.

2 marzec 1997 – III niedziela Wielkiego Postu. Na wszystkich Mszach św. kazania na temat prasy katolickiej, książki katolickiej wygłosił O.Gustaw Tyburdzy Kapucyn z Sędziszowa Małopolskiego. Po Mszach św. rozprowadzane były książki katolickie, z których dochód przeznaczony był na utrzymanie klasztoru nowicjackiego w Sędziszowie.

14 marzec – Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych dla dzieci młodzieży oraz starszych. Prowadził je Proboszcz z Hermanowic ks. Edward Sznaj. Zakończenie we wtorek 19 marca 1997r.


REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII NIEBYLEC

Piątek 15.03.          godz. 1500 Msza św. z kazaniem dla dzieci

godz. 1730 Droga Krzyżowa

godz. 1800 Msza św. nauka ogólna, po Mszy św. nauka dla młodzieży


Sobota 16.03.         godz. 800 Msza św. z kazaniem dla ludzi starszych, samotnych i     cierpiących

godz. 1000 Msza św. z kazaniem dla dzieci

godz. 1800 Msza św. nauka ogólna, po Mszy św. nauka stanowa dla młodzieży


Niedziela 17.03.     godz. 800 Msza św. i nauka dla małżeństw (młodych do 10 lat małżeństwa)

godz. 930 Msza św. z kazaniem dla dzieci

godz. 1100 Msza św. i nauka dla małżeństw (starszych od 10 lat wzwyż)

godz. 1500 Gorzkie Żale z kazaniem pasyjnym i Msza św.


Poniedziałek 18.03.                godz. 800 Msza św. z kazaniem dla dzieci. Po mszy św. spowiedź do godz. 12 i od 14 do 17.

godz. 1700 Msza św. i nauka ogólna

Wtorek 19.03.        godz. 900 Msza św. z kazaniem dla dzieci i zakończenie rekolekcji  dla dzieci.

Godz.1100 Msza św. z kazaniem dla starszych, samotnych, cierpiących i chorych

godz. 1800 Msza św., nauka ogólna i zakończenie rekolekcji z błogosławieństwem.

Rekolekcje przeprowadzi Ks. Edward SznajW Wielkim Poście rozprowadzano baranki wielkanocne - zebrane pieniądze zostały przeznaczone na rzecz dzieci biednych. Wielkim Tygodniu odwiedzono chorych, którzy skorzystali z Sakra­mentów św. Stwierdzono liczny udział wiernych w Tridum paschalnym.

6 kwiecień – II Niedziela Wielkanocy - Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Parafii poświęcono dwa Obrazy Miłosierdzia Bożego. Jeden duży umieszczony został w ołtarzu Serca Pana Jezusa i drugi mniejszy w formie feretronu. Obrazy zostały namalowane przez malarzy artystów Pisarek z Rzeszowa.

Uroczysta Msza św. o godz. 15-tej z kazaniem o miłosierdziu Bożym. Rozpoczyna się peregrynacja obrazu feretronu Miłosierdzia Bożego Rodzin w Parafii Niebylec. s. Proboszcz i s. Katecheta przekazali obraz-feretron rodzinom z Jawornika p. Lutak i Strzała. Rodziny, których nawiedza obraz Bożego Miłosierdzia składają w kościele swoje postanowienia, podziękowania oraz prośby, które w trzeci piątek miesiąca na specjalnym nabożeństwie są odczytywane.

18 kwiecień – Trzeci piątek miesiąca. O godzinie 18-tej uroczysta Msza św. o miłosierdziu Bożym w intencji całej Parafii. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i adoracja połączona z koronką do Miłosierdzia Bożego. Odczytywane postanowienia, prośby i po­dziękowania. Frekwencja dobra.

4 maj 1997 – Niedziela - Odpust Parafialny Znalezienia Krzyża św. Ze względu na koronację Obrazu Matki Bożej Łaskawej w Chmielniku główna Msza św. Odpustowa została przeniesiona na godz. 18. Odprawił ja ks. Tadeusz Niziołek Proboszcz z Nowej Wsi Czudeckiej, a kazanie wygłosił ks. Grzegorz Wojnar Wikariusz z Połomi.

5,6,7, maj – Dni krzyżowe - modlimy się o Boże błogosławieństwo dla rolników i urodzaje. Po Mszy św. o 18 procesja błagalna do krzyża na Konieczkowej miejsce dawnego kościoła, do św. Floriana w Niebylcu i krzyża przydrożnego na Małówce.

8 maj – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W Katedrze Rzeszowskiej ks. diakon Piotr Ciuba z Małówki z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego przyjął święcenia kapłańskie.

11 maj – Nasza parafia przeżywa po raz kolejny prymicje. Msza św. prymicyjna o godz. 11 odprawiona przez ks. Prymicjanta Piotra Ciubę. Kazanie wygłosił ks. Andrzej Garbarz. Po Mszy św. błogosławieństwo prymicyjne, rozdanie pamiątkowych obrazków i agapa prymicyjna w domu wielofunkcyjnym w Niebylcu.

18 maj – Niedziela Zesłania Ducha św. I Komunia św. dzieci klas II.

24 maj – Święto Matki Bożej Wspomożenia Wiernych. Odpust na Jaworniku. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Dziekan Jan Kordas.

31 maj – Święto Nawiedzenia N M P. Przyjazd Ojca św. do Ojczyzny na Kongres Eucharystyczny. Jest to V pielgrzymka. Cała Polska wita radośnie Jana Pawła II.

10 czerwiec – Podkarpacie wita Ojca św. Na lotnisku błoniach w Krośnie ląduje helikopter z Ojcem Św. na pokładzie. Uroczystą Mszę św. wraz z homilią odprawił o godz. 10.

14 czerwiec – W Sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Dębowcu diakon naszej parafii Jan Stachura otrzymał święcenia kapłańskie.

20 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. o godz.700 z kazaniem i błogosławieństwem.

21 czerwiec – Diakon naszej Parafii Piotr Stanisławczyk z Niebylca przyjął święcenia kapłańskie w Krakowie w Kościele 00 Franciszkanów.

22 czerwiec – Niedziela. O godz. 11 Msza św. prymicyjna i prymicje ks. Jana Stachury Saletyna z Jawornika.

6 lipiec 1997 – Niedziela. Msza św. prymicyjna i prymicje ks. Piotra Stanisławczyka z Niebylca, Franciszkanina.

13 lipiec – Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na powodzian.

18,19,20 lipiec – Triduum modlitw w intencji wszystkich dotkniętych klęską powodzi. Tridum kończyło się odśpiewaniem suplikacji: „Święty Boże Święty mocny...”

4 sierpień 1997 – Wyrusza XX piesza pielgrzymka z Rze­szowa na Jasną Górę. Wyrusza na nią nasz ks. katecheta Andrzej Pociask.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N M B - Zielnej. Godz.1500 Msza św. z kazaniem wdzięczności za zbiory, poświęcenie wieńców, ziół, kwiatów i owoców.

12 sierpień – Msza św. o godz. 1800 z kazaniem na temat trzeźwości. Po Mszy św. w bibliotece (synagoga) w Niebylcu prelekcja pani doktor na temat uzależnienia alkoholowego.(Obecnych 28 osób.)

22 sierpień – Następuje zmiana w składzie wikariuszy w Niebylcu. W miejsce Ks. Roberta Deręgowskiego, który odchodzi do parafii Święcany zostaje przeznaczony neoprezbiter rodem z Wysokiej Głogowskiej Ks. Krzysztof Rusznica ur. 18 maja 1971r. w Rzeszowie, syn Tadeusza i Danuty Pado. Wyświęcony 8 maja 1997r. w Rzeszowie.

1 wrzesień 1997 – Rozpoczyna się kolejny rok szkolny i katechetyczny. Dzieci, młodzież, nauczyciele i rodzice uczestniczyli we Mszy św.

8 wrzesień – Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. W Dębowcu kleryk Wojciech Chudziak otrzymał sutannę - ( minores).

21 wrzesień – W Sędziszowie Małopolskim u Ojców Kapucynów przyjął habit Benedykt Pączka rodem z Konieczkowej.

21 wrzesień – Wybory do Sejmu i Senatu.


2,3,4 październik – Dekanalne Triudum eucharystyczne przed centralnymi uroczystościami w dniu 5 października w Czudcu.

5 październik – Rozpoczyna się 53 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Jezus Chrystus drogą miłosierdzia i solidarności”.

16 październik – Wyjazd pielgrzymów do Częstochowy i Łagiewnik.

23 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Kończy się rok liturgiczny. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt oddania się Sercu Pana Jezusa.

30 listopad – I Niedziela Adwentu - rozpoczęcie roku liturgicznego. Adwent to czas wspominania pierwszego przyjścia Chrystusa na ziemię i oczekiwanie na powtórne przyjście na końcu czasów. Okres szczególnej akcji trzeźwościowej. Rozprowadzane są świece Caritasu i kalendarze w celu  pomocy dzieciom i rodzinom biednym.

13 grudzień – Spowiedź adwentowa w parafii.

29 grudzień – Początek wizyty duszpasterskiej. ks. Proboszcz Stanisław Stęchły – Konieczkowa; ks. Andrzej Pociask – Jawornik;

ks. Krzysztof Rusznica – Gwoździanka.

31 grudzień –Zakończenie Roku 1997. O godzinie 15 Msza św. z kazaniem „Nasz duchowy bilans jednego roku” oraz błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.


 

 

Anno Domini 1998

1 styczeń 1998 – Rozpoczynamy Nowy Rok 1998. Główna Msza św. o godzinie 1100, po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i Akt Oddania Sercu Jezusowemu całej wspólnoty parafialnej.

Obraz Miłosierdzia Bożego w dalszym ciągu nawiedza rodziny parafii. Wierni przyjmują Obraz z wielką pobożnością i miłością. Odpowiednio przygotowane książeczki z programem nawiedzenia (są to pieśni, modlitwy, skrócone teksty z Dzienniczka Siostry Faustyny) ułatwiają modlitwę i pozwalają zachować pewny porządek. Rodziny z racji nawiedzenia, dzień przed nawiedzeniem ich domu przystępują do sakramentu pokuty i komunii św.

2 luty 1998 – Objawienie Matki Bożej w Lourdes. W tym dniu obchodzimy w Kościele VI Światowy dzień chorego. Msza św. dla chorych o godz. 1700, na której chorzy wysłuchali okolicznościowej homilii, udzielono im sakramentu Namaszczenia chorych i rozdano obrazki.

25 luty – Środa Popielcowa. Rozpoczyna się 40 dniowy okres Wielkiego Postu, w którym poprzez modlitwę, pokutę, uczynki miłosierdzia i czynną miłość przygotowujemy się do Świąt Zmartwychwstania.

8 marzec 1998 – Przychylając się do prośby wiernych z Konieczkowej z racji zbliżającego się Roku Jubileuszowego - 2000 przyjścia na świat Jezusa Chrystusa w miejsce dawnego, ale już nieistniejącego kościoła parafialnego w Konieczkowej, została podjęta inicjatywa budowy kapliczki, w której zostanie umieszczony Obraz Miłosierdzia Bożego z chwilą gdy nawiedzi wszystkie Rodziny Parafii Niebylec.

26 marzec – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych. Rekolekcje przeprowadził ks. dziekan z Sanoka Kazimierz Pszon.

26 kwiecień 1998 – W tym dniu Ochotnicza Straż Pożarna z Konieczkowej obchodziła 50 – lecie istnienia. Uroczystą Mszę św. z tej okazji odprawił Ks. Proboszcz St. Stęchły oraz dokonał poświęcenia sztandaru.

W tygodniu poprzedzającym miesiąc maj uporządkowano cmentarze i kaplice przydrożne na terenie parafii. Wierni modlą się przy tych kapliczkach śpiewając litanię do Najświętszej Maryi Panny.

4 maj 1998 – Odpust Parafialny. Sumę o godz.1100 odprawił i kazanie wygłosił ks. Ryszard Lis - dawny wikariusz w naszej parafii.

Zakończono pracę przy układaniu boazerii wewnątrz kościoła, pozostała do obłożenia Kaplica Matki Bożej (wykonawca  Jan Wójcikowski).

17 maj –  Pierwsza Komunia św. dzieci z klas II.

24 maj – Odpust na Jaworniku. Uroczystą Mszę św. z kazaniem odprawił Ks. Proboszcz z Czudca Stanisław Kopeć.

3 czerwiec 1998 – Wyjazd dzieci pierwszokomunijnych i ich rodziców z ks. Katechetą do Częstochowy.

11 czerwiec - Boże Ciało. Po Mszy św. z kazaniem, procesja do czterech ołtarzy, przygotowanych przez rodziny z poszczególnych wiosek parafii.

17 czerwiec - Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla młodzieży klas VIII. Msza św. z kazaniem o godz. 800 i błogosławieństwo.

19 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego dla pozostałych dzieci i młodzieży o godz.800.

Stan surowy Kapliczki na Konieczkowej został ukończony. Potrzeba ją nakryć blachą i wykończyć. Dlatego prosimy o ofiary.

12 lipiec 1998 –  Zakończono prace przy układaniu boazerii w Kaplicy Matki Bożej.

4 sierpień 1998 – Z Rzeszowa wyrusza XXI piesza pielgrzymka Na Jasną Górę z udziałem naszej młodzieży parafialnej.

12 sierpień – Zakończono prace przy ocieplaniu nowej plebanii. Ponadto został oświetlony kościół na zewnątrz dzięki fundacji Zakładu Energetycznego i Wójta Gminy Niebylec Marka Strzały.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N M P . Uroczysta Msza św. dziękczynna za zbiory z kazaniem, poświęcenie wieńców, owoców, ziół i kwiatów. Po Mszy św. na specjalnie utworzone scenie prezentowano wieńce i dokonano ich oceny i przyznano nagrody.

23 sierpień – Od tego dnia wchodzi w życie dekret Ks. Biskupa Kazimierza Górnego o utworzeniu Rektoratu - duszpasterstwa w Jaworniku Niebyleckim. Rektorem zostaje ks. Jan Krzywiński, rodem z Wiązownicy Jarosławskiej, były wikariusz z Miłocina.

1 wrzesień 1998– Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego o godz.800.

6 wrzesień – Spotkanie Akcji Katolickiej  w szkole w Konieczkowej o godz.1600.

4 październik 1998 – Tydzień Miłosierdzia. Troska o biednych, pomoc tym którzy są w potrzebie, ale nie mają odwagi by do tego się przyznać.

11 listopad – Święto Niepodległości Naszej Ojczyzny. Msza św. z kazaniem o godz.1500 i okolicznościowa akademia.

22 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla kończąca rok liturgiczny. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu.

29 listopad – 1 Niedziela Adwentu - czasu przygotowania i oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia. Duszpasterze zachęcają do zachowania w tym okresie trzeźwości.

6 grudzień – Św. Mikołaj dla dzieci.  Przygotowano i rozdano 120 paczek dla rodzin potrzebujących.

12 grudzień – Spowiedź adwentowa w parafii.

21 grudzień – W trosce o chorych naszej parafii w okresie przedświątecznym zostali oni zaopatrzeni w sakramenty św. (spowiedź, namaszczenie, komunia św.).

31 grudzień – Zakończenie Roku kalendarzowego 1998. O godz.1500 Msza św. z kazaniem „Czas jako dar i szansa” oraz błogosławieństwo.

Przeżyty czas był dla każdego z nas szansą do wypełnienia naszych zadań tu na ziemi, aby sobie zasłużyć na wieczność. Czy ten miniony czas dany nam przez Boga zbliżył nas do Boga? Czy zbliżył nas do innych ludzi? Dziękujemy Bogu za przeżyty rok, za dni radości i dni smutku, za dni naznaczone pracą i cierpieniem.

W tym roku zostało ochrzczonych – 50 dzieci ; do I Komunii św. przystąpiło – 61 dzieci; udzielono 21 ślubów; 105 chorym udzielono sakramentu namaszczenia;  zmarło 28 parafian; rozdano 95.000. komunii św.
 

 Anno Domini 1999

1 styczeń 1999 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Dzień modlitw o pokój na świecie.

16 styczeń – Zakończenie wizyty duszpasterskiej przez ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego i ks. Katechetę Krzysztofa Rusznicę.

24 styczeń – Dzieci i młodzież z Oazy przygotowały i zaprezentowały jasełka.

2  luty 1999 – Światowy Dzień Chorych. Msza św. o godz.1630 dla Służby Zdrowia. Polecamy wszystkich chorych opiece Matce Bożej z Lourdes.

17 luty – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie 40 dniowego Wielkiego Postu. Jest to też okres przygotowania do uroczystości Zmartwychwstania Pańskiego i kanonicznej wizytacji Księdza Biskupa Ordynariusza Kazimierza Górnego.

4-6 marzec 1999 – Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone przez ks. Antoniego Czeraka wikariusza z parafii Trzeboś.

REKOLEKCJE WIELKOPOSTNE W PARAFII NIEBYLEC w 1999 r.

CZWARTEK  4. 03.

Godz. 8.00

Msza św. z nauką dla starszych.

Godz. 10.00

Msza św. z kazaniem dla dzieci.

Godz. 15.00

Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży.

Godz. 17.00

Msza św., nauka ogólna, po Mszy nauka dla żon i matek.

PIĄTEK  5.03.

Godz. 8.00

Droga Krzyżowa, Msza ś w. z kazaniem dla chorych, samotnych, cierpiących.

Godz. 10.00

Msza św. z kazaniem dla dzieci.

Godz. 17.00

Msza św., nauka ogólna, po Mszy nauka dla mężów i ojców.

SOBOTA       6.03.

Godz. 8.00

Msza św. z kazaniem dla starszych.


Po Mszy św. spowiedź do godz. 10.00.

Godz. 10.00

Nauka dla dzieci i spowiedź do godz. 12.00


Po południu spowiedź od 14.00 do 17.00.

Godz. 17.00

Msza św. i nauka stanowa dla młodzieży.7-8 marzec – Wizyta kanoniczna Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego. W czasie wizytacji Ks. Biskup udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży. Do tego sakramentu przystąpiło 51 osób.


Wizytacja Kanoniczna Księdza Biskupa Kazimierza Górnego w parafii Znalezienia św. Krzyża w Niebylcu od 7 do 8 marca 1999 roku

NIEDZIELA

7 marca 1999 r.

godz. 8.00 – przyjazd  Ks.  Biskupa,  uroczyste wprowadzenie i powitanie przez delegatów oraz Ks. Proboszcza. Msza św.

z kazaniem oraz udzielenie młodzieży sakramentu bierzmowania.

godz. 10.00 – Msza św. w kaplicy w Gwoździance, po Mszy św. spotkanie z Ks. Bp. Ordynariuszem.

godz. 11.00 – Msza św. podczas, której Ks. Bp wygłosi Słowo Boże

i spotka się z członkami żywego różańca.

godz. 15.00 – Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, Msza św., po Mszy św. spotkanie z Radą Parafialną, Akcją Katolicką, grupami: Synodalną, Charytatywną, Trzeźwościową, Obrony Życia Poczętego.

PONIEDZIAŁEK  8 marca 1999 r.

godz.   8.00 – Spotkanie Księdza Biskupa z dziećmi i nauczycielami w SP w Gwoździance.

godz. 9.00 – Spotkanie Księdza Biskupa z dziećmi i nauczycielami w SP w Niebylcu.

godz. 10.30 – Przybycie do SP w Konieczkowej, Msza św., poświęcenie szkoły i nadanie imienia szkole - Jana Pawła II, poświęcenie sztandaru.

W godzinach popołudniowych wizyta u chorych w parafii.

godz. 16.30 – spotkanie z grupami dzieci, młodzieży: ministrantami, lektorami, kantorami, Oazą, KSM, Kołem Misyjnym.


godz. 17.00 – Zakończenie wizytacji - Msza św., kazanie, podsumowanie wizytacji oraz błogosławieństwo.


8 marzec – Poświęcenie przez Ks. Biskupa szkoły i sztandaru w Konieczkowej oraz nadanie szkole imienia Papieża  Jana Pawła II.

1 - 4 kwiecień 1999 – Wielki Tydzień -Triduum Paschalne.

11 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 1500 Msza św. z kazaniem o Miłosierdziu Bożym, wystawienie Najświętszego Sakramentu i Koronka do Bożego Miłosierdzia. W tym dniu po każdej Mszy św. była prowadzona zbiórka do puszek przed kościołem na pomoc dla uchodźców z Kosowa w Albanii.

4 maj 1999 – Odpust parafialny. Uroczysta suma o godz. 1100 celebrowana przez ks. Stanisława Boratyna proboszcza z Lutoryża. Słowo Boże wygłosił ks. Ryszard Miśniak proboszcz z Gwoźnicy Górnej.

9 maj – Siostry Nazaretanki z Krakowa pod przewodnictwem Siostry rodaczki Judyty Kramarz z Konieczkowej uświetniły ten dzień przygotowując oprawę  liturgiczną i dzieliły się swymi radościami i trudnościami. Siostra Judyta przekazała drogę powołania do życia w zakonie. Po Mszach św. zbiórka do puszek na remont klasztoru (dachu) sióstr Nazaretanek w Krakowie.

11-13 maj – Dni Krzyżowe. W każdym dniu po Mszy św. procesja błagalna do trzech kaplic. Prosząc o urodzaje i oddalenie nieszczęść (frekwencja dobra).

16 maj – Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas II. Uroczyste wprowadzenie do kościoła o godz.1030. Msza św. kazanie błogosławieństwo, rozdanie obrazków, wspólne zdjęcie.

29 maj – Kongres Papieskich dzieł Misyjnych w Rzeszowie, w kościele Judy Tadeusza o godz. 93°. Dzieci Naszej parafii wzięły w nim udział pod przewodnictwem Danuty Wójcikowskiej z Konieczkowej.

Triduum przygotowujące parafię na przyjazd Ojca św. do naszej ojczyzny ( Zamość, Sandomierz, Stary Sącz, Kraków) O godz. 1900 odzywają się dzwony, wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja trwała do godziny 2000. Msza święta z kazaniem. 2100 Apel Jasnogórski i zakończenie.

3 czerwiec 1999 – Poświęcenie 3 głosowego gongu, który na Mszy św. ofiarowali weterani Armii Krajowej z okręgu Niebylec.

25 czerwiec – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego.

4 sierpień 1999 – Wyrusza piesza pielgrzymka z Rzeszowa do Częstochowy, w której bierze udział młodzież naszej parafii.

15 sierpień – Uroczysta Msza św. z racji Uroczystości Wniebowzięcia N M P - Matki Bożej Zielnej, dziękując za zbiory poświęcenie ziół i  6 wieńców. Prezentacja wieńców z całej Gminy Niebylec na podium przed budynkiem wielofunkcyjnym w Niebylcu.

21 sierpień – zmiana dotychczasowego wikariusza Krzysztofa Rusznicy, który odchodzi do pracy w parafii Stobierna a w jego miejsce przychodzi neoprezbiter Ks. Czesław Goraj - ur.1 lipca 1972 roku w Rzeszowie syn Stanisława i Reginy Świder, wyświęcony 13 maja 1999 roku w Rzeszowie.

29 sierpień – W tę niedzielę prowadzona była zbiórka do puszek na pomoc ofiarom trzęsienia ziemi w Turcji.

1 październik 1999 – Rozpoczęcie nabożeństwa  różańcowego. Od października rozpoczynamy zbiórkę w kopertach (50 zł) od rodziny na zmianę pokrycia kościoła na blachę miedzianą i na elewację.

3 październik – Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Bądźcie miłosierni jak Ojciec Wasz jest miłosierny”.

18 październik – Święto patronalne lekarzy i służby zdrowia.

14 listopad 1999 – Niedziela - O godz.1300 przeniesienie Obrazu Miłosierdzia Bożego do Kaplicy na Konieczkowej i poświęcenie kaplicy jako wotum zbliżającego się Jubileuszu 2000 lat przyjścia na świat Pana Jezusa. Uroczysta Msza św. z kazaniem odprawiana została przez ks. proboszcza Stanisława Stęchłego. Liczna rzesza wiernych przybyła na Wzgórze Przemienienia ,gdzie są pierwsze korzenie Parafii konieczkowsko - niebyleckiej.

28 listopad – Z racji św. Cecylii patronki muzyki kościelnej, w  domu Strażaka w Konieczkowej, spotkanie młodzieży prezentującej „Piosenkę religijną”.

28 listopad – I Niedziela Adwentu - czas przygotowania do Uroczystości Bożego Narodzenia i do rozpoczęcia Wielkiego Jubileuszu Odkupienia.

24 grudzień – Pasterka - Ojciec św. Jan Paweł II otworzył drzwi święte w Bazylice św. Piotra w Rzymie. Od tego momentu rozpoczął się Wielki Jubileusz Odkupienia, który będzie trwał do 6 stycznia 2001 roku. Parafia włącza się ten niezwykły Jubileusz historii Kościoła.

31 grudzień – Ostatni dzień roku kalendarzowego 1999. Uroczyste zakończenie roku o godz.1500 . Msza św. z kazaniem na temat „Sylwestrowy wieczór czasem prawdy o sobie”.

Dokonując podsumowania ubiegłego roku należy wspomnieć o:

31 ochrzczonych, związek małżeński zawarło 16 małżeństw, zmarło 36 parafian, do I Komunii św. przystąpiło 53 dzieci, rozdano 74 000 Komunii, zaopatrzono 74 chorych. Miniony rok był bogaty tak w sferze ducha jak i ciała, tak w dobra duchowe jak i materialne. W Każdy I piątek wierni licznie korzystali z sakramentu spowiedzi i Eucharystii. W każdą niedzielę, uroczystości, święta nasi duszpasterze głosili Słowo Boże również i z racji innych uroczystości parafialnych, społecznych i narodowych. W każdy III piątek miesiąca czczono Miłosierdzie Boże zanosząc prośby i podziękowania odmawiając koronkę do Miłosierdzia Bożego. 16 dzień każdego miesiąca był poświęcony Ojczyźnie, Ojcu św. i Synodowi Plenarnemu.

Parafia włączała się w różnoraką pomoc diecezji, Seminarium, Katolickiemu Uniwersytetowi Lubelskiemu, jak i tym, których dotknęły różne nieszczęścia losowe.

Uwielbiamy Boga za Jego dobroć i łaskę dla nas i dla całego świata. Bogu niech będą dzięki za wszystko czym nas obdarzył przez innych i to co dzięki nam dokonało się dla innych.


 

 

Anno Domini 2000


1 styczeń 2000 – godzina 2400 - dzwony parafialne oznajmiają Nowy Rok 2000. Uroczysta Msza św. o północy wprowadza nas w nowy czas pełen tajemnic nowych planów i zamiarów.

W kazaniu akcentowano, że jest to Rok Wielkiego Jubileuszu Odkupienia. Przedwieczne Słowo Boże stało się Ciałem i zamieszkało między nami. Wielki Jubileusz zakoń­czy się 6 stycznia 2001 roku, kiedy Ojciec św. Jan Paweł II zamknie drzwi bazyliki św. Piotra.

9 styczeń – Młodzież K S M parafii Niebylec w domu wielofunkcy­jnym w Niebylcu przedstawiła Jasełka pod kierownictwem ks. Katechety o godz. 1600.

25 styczeń – zakończenie wizyty duszpasterskiej przez ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego i ks. Katechetę Czesława Goraja.

11 luty 2000 – VIII Światowy dzień chorych. Msza św. w intencji chorych z kazaniem i udzieleniem sakramentu namaszczenia chorych.

8 marzec 2000 – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu.

19 marzec – W tym dniu była prowadzona zbiórka ofiar na pomoc dla kościoła w Zambii.

30 marzec - 2 kwietnia – Rekolekcje Wielkopostne prowadzone przez Księdza mgr Andrzeja Urbana sekretarza Wydziału Katechetycz­nego Kurii w Rzeszowie.

10 - 13 kwiecień – porządkowanie placu przy kaplicy Miłosierdzia Bożego w Konieczkowej i cmentarzy parafialnych przed świętami.

20 - 23 kwiecień – Tridum Paschalne.

30 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 1430 wyruszyła procesja z kościoła parafialnego do kaplicy w Konieczkowej. Po przybyciu na miejsce o godzinie 1500 odmówiono Koronkę, a później została odprawiona Msza św. z kazaniem, które wygłosił ks. Proboszcz.

2 maj – Ksiądz Biskup Edward Białogłowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży z dekanatu czudeckiego w kościele w Niebylcu. Młodzież pochodziła  z parafii Baryczka, Blizianka, Gwoźnica Górna, Jawornik Niebylecki, Lutoryż, Niebylec, Nowa Wieś, Połomia, Pstrągowa, Wyżne. Z parafii Niebylec bierzmowanych zostało 101 osób, a z innych miejscowości innych 156.

4 maj – Odpust Znalezienia Krzyża Świętego. Uroczystą sumę odprawił i wygłosił kazanie ks. Kanonik Michał Bodzioch proboszcz z Blizianki.

9 maj – W Imię Boże rozpoczęto prace remontowe przy kościele od strony frontu. Nastąpi również wymiana drzewa na wieżach, pokrycie go blachą miedzianą i zrobienie elewacji tzw. Pucu. Termin zakończenia prac wyznaczono na 22 lipca.

21 maj - I Komunia święta w parafii, do której przystąpiło 51 dzieci.

29 -31 maj – Dni krzyżowe. Tradycyjnie procesje modlitewne do kaplic św. Jana nad rzeką, krzyża przydrożnego na Małówce i św. Floriana w Niebylcu.

2 czerwiec – Uroczystości Wielkiego Jubileuszu w parafiach diece­zji. O godzinie 1800 Msza św. z kazaniem. O godz. 1900 adoracja Najświętszego Sakramentu a o godzinie 2100 Apel Jasnogórski i zakoń­czenie modlitw wspólnotowych.

3 czerwiec 2000 – Uroczystości Jubileuszowe w katedrze rzeszowskiej. Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Metropolity Przemyskiego Józefa Michalika w gronie biskupów kapłanów i wiernych o godz. 1000.

5 czerwiec – Zjazd kursowy księdza proboszcza. Uroczysta Msza św. koncelebrowana przez kolegów kursowych. Przewodniczył kolega kursowy, dawny wikariusz w parafii Niebylec ks. Franciszek Brzyski - proboszcz z parafii Potok koło Krosna. Przybyło 17 kolegów ks. proboszcza.

22 czerwiec – Boże Ciało. Dzieci klas III obchodzą uroczyście rocznicę I Komunii świętej.

23 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Zgodnie ze zwyczajem Mszy św. z kazaniem przewodniczy ks. proboszcz. Liturgię słowa przygotowała młodzież.

23 lipiec 2000 – W Bazylice Archikatedralnej w Częstochowie w Zgromadzeniu Sióstr Najświętszej Rodziny z Nazaretu złożyła Śluby wieczyste siostra Edyta Kramarz i przybrała imię zakonne Judyta.

4 sierpień – XXIII piesza pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę. Biorą w niej udział: ks. Katecheta i młodzież.

15 sierpień – Msza święta z kazaniem. Poświęcenie wieńców. Po Mszy św. przegląd wieńców Gminy Niebylec oraz uroczyste dożynki gminne, w których biorą udział władze Gminy i powiatu strzyżowskiego.

27 sierpień – Koronacja figury M.B.Saletyńskiej w Rzeszowie połączona z dożynkami diecezjalnymi. Udział grup wieńców parafialnych w tych uroczystościach.

W sierpniu zakończono pewien etap prac przy kościele. Pokryto dwie wieże frontowe i część dachu, zrobiono nową elewację części pokrytego kościoła .Wszystko to wykonano do 12 sierpnia 2000 roku.

1 wrzesień 2000 – Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego. Uroczysta Msza św. z homilią, wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.

2 wrzesień – Piesza pielgrzymka do Matki Bożej Czudeckiej przed Koronacją Obrazu Matki Bożej Łaskawej w 2002r.. Pielgrzymce przewodniczył ks. Czesław Goraj.  Liczba pielgrzymów 350. Na miejscu została odprawiona Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Proboszcza Stani­sława Stęchłego w asyście ks. Czesława Goraja i ks. Mariusza Siniaka, który wygłosił kazanie o Matce Bożej Czudeckiej.

30 wrzesień -1 październik – Pielgrzymka autokarowa do Lichenia i Niepokalanowa. Uczestników z księdzem 52.

2-4 listopad 2000 – Tridum przed Nawiedzeniem Obrazu Miłosierdzia Bożego. Tridum prowadził ks. Proboszcz Stanisław Stęchły.

4 listopad –S od 1300 do 1630 z pomocą kapłanów z sąsie­dnich parafii przed nawiedzeniem.

6 -7 listopad – Dzień intronizacji Obrazu Pana Jezusa Miłosiernego w parafii Niebylec.

dzień intronizacji obrazu pana jezusa miłosiernego

W  PARAFII   NlEBYLEC

6. XI. 2000r. (poniedziałek)

Godz. 1700 - Powitanie obrazu w bramie kościelnej oraz w kościele:

Witały dzieci, młodzież, dorośli i Ks. Proboszcz.

-  Msza św. na rozpoczęcie nawiedzenia obrazu o Bożym Miłosierdziu.

- Koronka do Bożego Miłosierdzia i rozważania prowadziło koło misyjne.

Godz. 19°° - Czuwanie ludzi starszych: Rada Duszpasterska, Parafialny Zespół „Caritas", Grupy Trzeźwościowe, Akcja Katolicka i Ochotnicza Straż Pożarna.

Godz. 2000 - Czuwanie modlitewne młodzieży - OAZA - KSM.

Godz. 2100 - Apel Jasnogórski - Msza św. wynagradzająca za grzechy parafii.

7. XI. 2000r. (wtorek)

Godz.600 - Godzinki.

Godz. 630 - Msza św. o uproszenie łask dla parafian.

Godz. 800 - Msza św. za zmarłych parafian.

Godz. 1100 - Msza św. dla osób starszych i chorych.

Godz. 1200 - Modlitwa - Anioł Pański - Czuwanie róż różańcowych.

Godz. 1300 - Modlitwa dzieci i młodzieży - Koło charytatywne.

Godz. 1400 - Koronka do Miłosierdzia Bożego i Godzina Miłosierdzia.

Godz. l500 - Msza św. dziękczynna.

- Poświęcenie obrazków.

- Pożegnanie obrazu: dzieci, młodzież, dorośli, Ks. Proboszcz.

- Akt zawierzenia parafii Miłosierdziu Bożemu.


31 grudzień – Msza św. z kazaniem pt. „Wieczór dziękczynienia”. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu z błogosławieństwem. Na przełomie Tysiącleci o godzinie 2300 czuwanie modlitewne do 2400. O godzinie 2400 Pasterka Noworoczna z kazaniem i rozpoczęcie Nowego Roku 2001.

W kończącym się roku należy wspomnieć o wybudowanej nowej dzwonnicy. Projekt i obliczenia wykonał inżynier z Rzeszowa p. Władysław i Przemysław Jagiełła. Prace przy tej inwestycji rozpoczęto 21 września 2000 roku, a zakończono 25 października. Prace elektryczne i mechaniczne wykonano w listopadzie. Uruchomienie  dzwonów nastąpiło 2 grudnia 2000r. przed I niedzielą Adwentu.

Rok jubileuszowy był rokiem bogatym w łaski Boże i w realizację planów zamierzonych przez księży i wiernych.

 

 


Anno Domini 2001

1 styczeń –Nowy Rok 2001 - przełom Tysiącleci. Przed północą o godz. 2330 czuwanie modlitewne, a o godz. 2400 Msza św. rozpoczynająca rok 2001. W ciągu dnia w Uroczystość Bożej Rodzicielki modlitwy o pokój na świecie.

5 styczeń – Zakończenie obchodu Roku Jubileuszowego w diecezji. Msza św. w katedrze Rzeszowskiej o godz. 1800, a w parafii o godz. 1700 z kazaniem. Dla uczczenia tego wydarzenia o godz. 1800 we wszystkich kościołach diecezji przez 10 minut biły dzwony.

6 styczeń –Zamknięcie Roku Jubileuszowego w całym Kościele Powszechnym przez papieża w Rzymie.

7 styczeń – Spotkanie kolędowe w Domu Strażaka w Konieczkowej o godz. 1400 organizowane przez Akcję Katolicką parafii Niebylec. Wystąpiły zespoły z różnych parafii naszego dekanatu.

14 styczeń – Jasełka na starej plebanii przedstawione przez dzieci z Niebylca dzieciom parafii.

11 luty 2001 – IX Światowy Dzień Chorego pod hasłem „Nowa Ewangelizacja to godność Człowieka cierpiącego”. Msza św. dla, chorych i Służby zdrowia o godz.1100.

Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na poszkodowanych w trzęsieniu ziemi w Indiach.

18 luty –  Spotkanie Rady Parafialnej o godz. 1330 i omówienie bieżących spraw parafialnych, a w szczególności dalszych prac przy kościele czyli dokończenie pokrycia dachu i elewacji.

28 luty –  Środa Popielcowa rozpoczęcie Wielkiego Postu.

8 marzec 2001 – W rocznicę poświęcenia szkoły im. Jana Pawła II w Konieczkowej odbyła się Msza św. o godz.800 przy udziale dzieci, młodzieży, rodziców, dyrektora, nauczycieli, wychowawców i wiernych.

11 marzec – Niedziela. Po każdej Mszy św. zorganizowano zbiórkę ofiar do puszek na akcję pomocową pod hasłem „Kościół w Polsce - dzieciom w Afryce”.

16 marzec – Szesnasty dzień każdego miesiąca jest poświęcony szczególnej modlitwie w intencji Ojca św., Ojczyzny i Synodu. Po Mszy św. odbyło się spotkanie grupy Synodalnej.

5 kwiecień 2001 – Rozpoczęcie parafialnych rekolekcji wielkopostnych. Rekolekcje przeprowadził ks. Proboszcz Zbigniew Malec z parafii Rogóżno k. Łańcuta. Trwały one do 8 kwietnia.

12 kwiecień – Rozpoczęcie Tridum Paschalnego - bezpośredniego przygotowania do świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

22 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia Bożego. O godz. 143° Koronka do Miłosierdzia i Msza św. z kazaniem o Miłosierdziu Bożym w objawieniach Siostry Faustyny Kowalskiej.

4 maj 2001 – Uroczystość odpustowa w parafii. Uroczystą Sumę o godz. 1100 odprawił i wygłosił kazanie Ks. Proboszcz z Wyżnego ks. Tadeusz Pieniążek.

7 maj – W tym dniu Ks. Bp Kazimierz Górny udzielił Sakramentu bierzmowania młodzieży naszej parafii (101 osób) i z sąsiednich parafii.

20 maj – Pierwsza Komunia św. dla dzieci klas drugich z naszej parafii.

24 maj – odpust w Jaworniku M.B. Wspomożenia wiernych. Msza św. odpustowa o godz.1100.

14 czerwiec 2001 – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza św. godz.1000 z kazaniem a po niej procesja do 4 ołtarzy.

22 czerwiec – zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. z kazaniem o godz. 800.

W miesiącu czerwcu została zrobiona droga do starego cmentarza od strony budynku gminy. Udało się to zrobić dzięki ofiarodawcy panu Eugeniuszowi Czerczakowi, który podarował własny areał na tę drogę.

20 lipiec – Msza św. o 1900 po Mszy św. koronka do Miłosierdzia Bożego z prośbami i podziękowaniami.

25 lipiec – Wspomnienie św. Krzysztofa. Msza św. w intencji kierowców z kazaniem, a po Mszy św. błogosławieństwo pojazdów.

29 lipiec – Wiele rodzin w naszym kraju zostało dotkniętych klęską powodzi. Dlatego też w celu pomocy, zorganizowano po każdej Mszy św., zbiórkę do puszek na powodzian.

4 sierpień 2001 – Jak co roku wyrusza z Rzeszowa kolejna bo już XXIV piesza pielgrzymka na Jasną Górę z przedstawicielami naszej parafii.

12 sierpień – Po raz drugi przeprowadzono wśród parafian zbiórkę pieniężną do puszek po każdej Mszy św. na powodzian.

15 sierpień – Uroczystość Matki Bożej Zielnej. Msza św. z poświęceniem wieńców, ziół, kwiatów i owoców. Po Mszy św. prezentacja wieńców w procesji wokół kościoła.

19 sierpień – Rozpoczynają 9 miesięczne przygotowania do peregrynacji kopii obrazu Matki Bożej Częstochowskiej w naszej parafii, które będzie w dniach 10 - 11 maja 2002. W ramach tych przygotowań w każdą III niedzielę miesiąca rozważać będziemy Boże przykazania.

2 wrzesień 2001 – Spotkanie Rady Duszpasterskiej, na którym omówiono sprawy bieżące parafii.

3 wrzesień – Msza św. z kazaniem na rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla szkół podstawowych i gimnazjalnych naszej parafii.

16 wrzesień – Koronacja Figury Matki Bożej w Ropczycach i Dożynki Diecezjalne. Również Odpust w Dębowcu.

28 wrzesień – Pielgrzymka autokarowa do Lichenia - Częstochowy – Łagiewnik. Uczestniczyło w niej 51 pielgrzymów.

7 październik 2001 – Rozpoczyna się 57 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Oto ja poślij mnie”.

13 październik – Rozpoczęcie peregrynacji Kopii Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej w naszej diecezji. We wszystkich świątyniach diecezji zabrzmiały dzwony.

25 październik – Dzięki pomocy Bożej zakończono prace przy kościele.

11 listopad 2001 – Święto Niepodległości naszej ojczyzny. Msza św. za ojczyznę z kazaniem o naszej odpowiedzialności za losy kraju, w którym żyjemy.

25 listopad – Ostatnia niedziela roku kościelnego. Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Po Sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu i  Litania do Serca Pana Jezusa, akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Sercu Jezusowemu.

2 grudzień 2001 – I niedziela Adwentu - okres przygotowania do Uroczystości Świąt Bożego Narodzenia. Przez dobrowolną abstynencję i podejmowane postanowienia możemy ratować naszych bliźnich przed zatraceniem doczesnym i wiecznym.

13 grudzień – XX rocznica ogłoszenia stanu wojennego. Modlitwy w intencji Ojczyzny.

16 grudzień – Spotkanie Akcji Katolickiej w Konieczkowej. W tym dniu po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek jako pomoc Kościołowi na wschodzie. Po Mszy św. popołudniowej spotkanie grupy Synodalnej.

18 grudzień – Odwiedzanie chorych w parafii i zaopatrywanie ich sakramentami świętymi. Dzięki swoim bliskim i kapłanom, nasi chorzy mają możliwość pełnego przygotowania się do świąt.

22 grudzień – Spowiedź adwentowa w parafii. Wyspowiadano 1750 wiernych. Przez okres adwentu były rozprowadzane świece, kalendarze Caritas jako pomoc dla ubogich.

31 grudzień – Zakończenie Roku 2001. Msza św. z kazaniem „Wieczór dziękczynienia” o godz. 1500.


Bilans 2001 roku:

-       Do wspólnoty parafialnej poprzez sakrament chrztu weszło 32 dzieci.

-       50 dzieci przystąpiło do I Komunii św.

-       Sakrament bierzmowania przyjęło 101 młodych ludzi.

-       Zawarto 10  sakramentalnych małżeństw.

-       Zaopatrzono 87 chorych.

-       Do wieczności odeszło 37 naszych parafian.

-       Rozdano 81 000 komunii św.

Dokończono największej inwestycji jaką było przykrycie dachu kościoła blachą miedzianą oraz dokończono elewację kościoła i nowej dzwonnicy. 

 


Anno Domini 2002

1 styczeń 2002 – Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki. Rozpoczęcie Nowego Roku Mszą św. o godz. 800. Zachęceni Orędziem na światowy dzień pokoju, modlimy się w tym dniu o pokój na całym świecie.

6 styczeń – Uroczystość Objawienia Pańskiego (Trzech Króli). Dzieci parafii Niebylec przedstawiają Jasełka. Przez miesiąc styczeń wizyta duszpasterska tzw. kolęda.

11 luty 2002 – Wspomnienie N.M.P. z Lourdes - Światowy Dzień Chorych. O godz. 1500. Msza św. z kazaniem na temat tajemnicy choroby i cierpienia. Udzielenie chorym osobom i starszym sakramentu namaszczenia. Po Mszy św. na dużej sali w dawnej starej plebanii, spotkanie z chorymi i agapa, którą przygotowała grupa charytatywna Caritas.

13 luty – Środa Popielcowa - Przygotowanie do Świąt Zmartwychwstania, Misji św. i nawiedzenia obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej. Liczne uczestnictwo parafian w nabożeństwach Wielkiego Postu - Drogi Krzyżowej, Gorzkich Żali, sakramentów świętych.

24 luty – Po każdej Mszy św. zbiórka pieniężna na budujący się Klasztor Ojców Kapucynów w Kijowie p.w. N M P Matki Kościoła.

16 marzec 2002 – Spowiedź wielkopostna w parafii przygotowująca nas do Misji św.

19 marzec – Kleryk naszej parafii Benedykt Pączka rodem z Konieczkowej, złożył wieczyste śluby w Krakowie u Ojców Kapucynów.

28 - 30 marzec – bezpośrednie przygotowanie do Uroczystości Zmartwychwstania. Liczny udział wiernych w Triduum Paschalnym.

7 kwiecień 2002 – Niedziela Miłosierdzia Bożego - Przygotowanie do Misji św. Młodzież parafialna przekazuje każdej rodzinie w parafii szczegółowy program Misji św. oraz propozycje darów duchowych Nawiedzenia.

14 kwiecień 2002 – Zebranie Rady Parafialnej, komendantów Straży, osób chętnych do dekorowania o godz. 14. Wyznaczenie zadań przy organizacji uroczystości nawiedzenia.

22 - 27 kwiecień – Porządkowanie cmentarzy, kaplic, krzyży na terenie parafii.

28 kwiecień – Spotkanie Akcji Katolickiej i sformułowanie jej zadań na czas Misji św. i nawiedzenia.

2 maj 2002 – Rozpoczęcie Misji św. o godz. 1500.  Wezwanie Ducha Świętego, Nabożeństwo Pokutne i spowiedź św. O godz. 1800 Msza św. z nauką wstępną rozpoczynająca święte dni w naszej parafii.

(Misje prowadził ks. mgr Marian Polak - redaktor miesięcznika „Któż Jak Bóg” - Michaelita z Warszawy Struga wspomagał Go ks. Bogdan Michaelita. W każdy dzień Misji św. o godz. 21 był Apel Jasnogórski połączony z rozważaniem o Matce Najświetszej, o św. Michale, św. Aniołach Stróżach, o Ojcu św. Janie Pawle II,  Księdzu Prymasie Stefanie Wyszyńskim, ks. Bronisławie Markiewiczu.


Program misji i Nawiedzenia Obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej

w Parafii Znalezienia Krzyża Świętego w Niebylcu

w dniach od 2 maja do 11 maja 2002r.

Czwartek - 2 maja

1500Rozpoczęcie    Misji - Wezwanie Ducha Świętego Nabożeństwo   pokutne - spowiedź Święta

1800 – Msza św. z nauką „CEL ŻYCIA”

Piątek - 3 maja „MARYJA W ŻYCIU JEZUSA I W ŻYCIU NASZEGO NARODU”

800 – Msza św. i nauka dla kobiet

900 – Msza św. i nauka dla dzieci

1100 – Msza św. i nauka dla mężczyzn

1500 – Msza św. i nauka dla młodzieży

1800 – Modlitwa o  uzdrowienie

Sobota - 4 maja

I  Sobota miesiąca

800 – Msza św. nauka ogólna

930 – Msza św. nauka dla dzieci

1100 – Msza św. nauka dla młodzieży gimnazjalnej

1500 – Msza św. i nauka dla młodzieży

1800 – Adoracja Najświętszego Sakramentu

Niedziela -5 maja VII Niedziela Wielkanocy

800 – Msza św. i nauka ogólna

930 – Msza św. i nauka dla dzieci

1100 – Msza św. - Małżonkowie: odnowienie przyrzeczeń małżeńskich

1500 – Msza św. i nauka dla młodzieży

1800 – Nabożeństwo: modlitwy odpędzania złych duchów

Poniedziałek –

6 maja

„CZY NAPRAWDĘ JESTEM CHRZEŚCIJANINEM”

800 – Msza św. nauka ogólna

930 – Msza św. i nauka dla dzieci od klasy O do klasy VI

1100 – Msza św. i nauka dla młodzieży gimnazjum

1500 – Nabożeństwo: walka z szatanem

1800 – Msza św. i nauka dla młodzieży

Wtorek - 7 maja „CO TO ZNACZY NAWRACAĆ SIĘ”

800 – Nabożeństwo pokutne

900 -1000 – Spowiedź św.

1030 – Nauka dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej

1100 - 1230 – Spowiedź św.

1430 - 1630 – Spowiedź św.

1700 - 1900 – spowiedź św.

1800 – Msza św. i nauka ogólna

Środa - 8 maja

„OCZEKUJEMY NOWEGO NIEBA I NOWEJ ZIEMI”

800 – Msza św. i nauka ogólna

900 – Msza św. i nauka dla dzieci od O do VI kl.

1100 – Msza św. i nauka dla młodzieży gimnazjalnej.

1600 – Procesja na cmentarz: Różaniec za dusze zmarłych

1630 – Msza św. na cmentarzu

Czwartek - 9 maja

„TWORZYMY KOŚCIÓŁ , MISTYCZNE CIAŁO CHRYSTUSA”

800 – Msza św. i nauka ogólna

1100 – Msza św. i nauka dla chorych, cierpiących i samotnych

1700 – Poświęcenie Krzyża Misyjnego - Procesja - Odnowienie naszego Przymierza z Bogiem. Msza święta

Piątek - 10 maja

„RAZEM

Z ANIOŁAMI TWORZYMY RODZINĘ BOŻĄ”

800 – Msza św. i nauka ogólna

l 630 – Oczekiwanie, procesja, powitanie Obrazu Matki Bożej.

1730 – Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa. Sakrament Bierzmowania.

1900 – Czuwanie modlitewne matek

2000 – Czuwanie modlitewne ojców

2100 – Apel Jasnogórski

2200 – Czuwanie modlitewne młodzieży szkół średnich i Oaza

2300 – Czuwanie modlitewne młodzieży pozaszkolnej i KSM

2400 – Pasterka Maryjna -koncelebrują kapłani rodacy

Sobota - 11 maja

”BĄDŹ Z NAMI W KAŻDY CZAS, WSPIERAJ I RATUJ NAS – MARYJO”

100Czuwanie modlitewne mężczyzn

200Czuwanie modlitewne kobiet

300Czuwanie modlitewne Akcji Katolickiej, Strażaków

400Czuwanie modlitewne Caritas, Służby Zdrowia

500Czuwanie modlitewne Nauczycieli, Studentów

600Modlitwa prywatna wiernych

630Godzinki ku czci Niepokalanego Poczęcia NMP

700 –  Msza św. z kazaniem maryjnym dla rodzin

900Czuwanie modlitewne dla dzieci przedszkolnych

1100Msza św. z kazaniem dla dzieci szkół podstawowych i gimnazjum

1200Anioł Pański

1220 – Przewiezienie Obrazu Matki Bożej do Kaplicy w Gwoździance

1230 – Czuwanie modlitewne dla wszystkich

1400Powrót Obrazu Matki Bożej do kościoła parafialnego

1430Koronka do Miłosierdzia Bożego

1500Msza św. kończąca czas nawiedzenia. Akt zawierzenia parafii; pożegnanie obrazu.10 maj – Uroczyste powitanie Kopii Obrazu Jasnogórskiego. O godz. 1630 wyrusza procesja z kościoła pod przewodnictwem Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego w asyście ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego, ks. Dziekana Jana Kordasa, przybyłych księży z dekanatu, księży pracujących jako wikariusze i księży rodaków.

Oczekujący parafianie gromadzą się na zakręcie przy wjeździe na plebanię a Obraz przyjeżdża z Parafii Blizianka. Godz. 1655 - dzwony ogłaszają zbliżającą się samochód kaplicę wiozącą obraz M B Jasnogórskiej.

Godz. 1700 – Fanfary i orkiestra witają obraz Matki Bożej. ks. Proboszcz St. Stęchły podchodzi do obrazu przyklęka i całuje ramę obrazu. Ludzie śpiewają pieśń „Witaj Mario Śliczna Pani...”. Podchodzą delegaci Straży biorą obraz na ramiona i rozpoczyna się procesja do kościoła. Obraz niosą poszczególne stany: Ojcowie, Matki, Młodzież, Straż. Następuje powitanie w kościele. Zamieszczone zostają słowa powitania przez księdza proboszcza:

„Bogarodzico Dziewico Matko Nasza i Królowo obecna wśród nas w Cudownym Obrazie Jasnogórskim.

Dwa tysiące lat temu  po Zwiastowaniu  pośpieszyłaś w okolice Judei do Ain Karin, by zanieść Syna Bożego i okazać pomoc krewnej Elżbiecie. Podobnie to czynisz dziś. Wyruszyłaś w podróż po naszej Ojczyźnie kolejno odwiedzając diecezje, w których się znajdują wierni w różnych wspólnotach parafialnych. Przed kilkoma miesiącami przybyłaś do naszej diecezji. Dziś Twój obraz przybył do naszego kościoła parafialnego do wspólnoty wiernych parafii Niebylec. Witam Cię Maryjo jak najserdeczniej.

Jak przed laty byłaś potrzebna dla Elżbiety ,która czekała na pomoc, tak dziś my Ciebie Maryjo potrzebujemy. Jak w Kanie Galilejskiej pomogłaś nowożeńcom ,tak dziś Maryjo pomóż nam. Jako dzieci Twoje z całą ufnością tulimy się do Ciebie, do najlepszej Matki. W wielkiej pokorze rzucamy się do Twoich stóp ,żebrząc i błagając byś wyjednała u Syna Twojego, litość i miłosierdzie. Pocieszaj nas Matko w smutkach i utrapieniach.

Tyle cudów zdziałałaś przez ten znak jakim jest obraz Jasnogórski. Tylu nieszczęśliwych i chorych  na duszy i ciele uleczyłaś, Tylu strapionym i uciśnionym łzy otarłaś, a w ich zbolałe serca wlałaś balsam pociechy.

Mocno więc wierzę i ufam, że i nas nie opuścisz w tej niedoli ale jako Matka Pocieszycielka ulitujesz się nad nami. Z Synem Swoim nas pojednaj, Synowi Swojemu nas polecaj Synowi swojemu najmilszemu nas oddawaj.

Matko pociesz bo płaczemy Matko prowadź bo zginiemy. Ucz nas kochać choć w cierpieniu, ucz nas cierpieć lecz w milczeniu”


18 maj – Uroczystość Wniebowstąpienia Pańskiego. W katedrze Rzeszowskiej 18 diakonów naszego Seminarium otrzymało święcenia kapłańskie z rąk Ks. Bpa Kazimierza Górnego.

19 maj – Zesłanie Ducha św. Pierwsza Komunia św. O godz. 1030 wprowadzenie dzieci do kościoła. Po raz pierwszy w pełni w Eucharystii uczestniczyło 40-cioro dzieci klas drugich.

26 maj – Niedziela Trójcy Przenajświętszej. O godz. 1400 przy kaplicy Miłosierdzia Bożego na Konieczkowej Uroczysta Majówka. Msza św. z kazaniem na temat „Formacja człowieka w świetle nauki Chrystusa i Kościoła”.

Po Mszy św. miał się odbyć przegląd piosenek religijnych w wykonaniu zespołów młodzieżowych. Ze względu na nadciągającą burzę zespoły przeniosły się do kościoła w Niebylcu. Wystąpiły zespoły z Czudca, Niebylca, Połomi, Korczowej i inni. Nad całością czuwał ks. Czesław Goraj.

30 maj – Uroczystość Bożego Ciała. Główna Msza św. o godz. 1000 z homilią „Kto pożywa Ciało Moje ten trwa we Mnie… Ma życie wieczne. Ja go wskrzeszę w dzień ostateczny”.

31 maj do 20 czerwiec – W przedsionku kościoła w Niebylcu została zorganizowana wystawa kapliczek z terenu Gminy Niebylec. Prace zostały przygotowane przez młodzież gimnazjalną gminy Niebylec pod kierownictwem nauczycieli. Każda praca była opisana, dołączone były zdjęcia obiektów z historią powstania.

31 maj – Pielgrzymka dzieci od I Komunii św. z rodzicami i ks. Czesławem Gorajem do Tarnowca, Dębowca i Miejsca Piastowego.

6 czerwiec 2002 – Zakończenie Oktawy Bożego Ciała. Błogosławieństwo dzieci, wianków i ziół.

16 czerwiec – Ojciec św. kanonizuje bł. Ojca Pio Kapucyna.

21 czerwiec –  Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. z kazaniem „Jak być chrześcijaninem niosącym Chrystusa innym w czasie wakacji”.

Dzieci przez trzy dni przed zakończeniem przystąpiły do sakramentu pokuty by, na zakończenie swojej całorocznej pracy w szkole, przystąpić do komunii św.

25 lipiec 2002 – Z racji św. Krzysztofa msza św. o godz. 1900 w intencji kierowców. Po Mszy św. błogosławieństwo pojazdów i modlitwa za kierowców.

25 lipiec – W tym dniu rozpoczyna się Światowy Dzień Młodzieży w Toronto, na który przybędzie Papież Jan Paweł II.

4 sierpień 2002 – Wyrusza XXV piesza pielgrzymka z Rzeszowa na Jasną Górę. Bierze w niej udział młodzież parafii pod przewodni­ctwem ks. Czesława Goraja. Pielgrzymują w grupie św. Andrzeja (19 osób ).

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N M P. Uroczy­sta Msza św. o godz. 14 z kazaniem, poświęcenie wieńców, ziół i kwiatów. W czasie Mszy św. wystąpił zespół ludowy z Włoch. Po Mszy św. miała miejsce prezentacja wieńców przed budynkiem wielofunkcyjnym w Niebylcu i dożynki Gminne.

16 sierpień – W diecezji Rzeszowskiej nastąpiły zmiany. Dziekanem dekanatu Czudeckiego został mianowany ks. Proboszcz naszej parafii Niebylec Stanisław Stęchły.

Obecnie urzędujący ks. Dziekan Jan Kordas przechodzi na emeryturę. W miejsce ks. wikariusza Czesława Goraja, który odchodzi do parafii Malawa został przydzielony neoprezbiter z Głogowa ks. Paweł Białek ur.28 kwietnia 1977 r. w Rzeszowie syn Bolesława i Marii Żeglickiej, wyświęcony 9 maja 2002 . W tym dniu przeżywaliśmy  przyjazd Ojca św. do Ojczyzny.

18 sierpień – W tę niedzielę na Błoniach Krakowskich Msza św. pod przewodnictwem papieża, w czasie której Ojciec św. Jan Paweł II beatyfikował ks. Jana Balickiego - rektora seminarium przemyskiego i ks. Jana Beyzyma Jezuitę misjonarza na Madagaskarze, apostoła trędowatych.

24 sierpień – W katedrze Rzeszowskiej o godz.1000 zakończenie Peregrynacji Obrazu Jasnogórskiego w naszej diecezji. W tym czasie w Rzeszowie odbywała się sesja Episkopatu. Mszy św. przewodniczył Kardynał Franciszek Macharski, a Słowo Boże wygłosił Ks. Prymas Józef Glemp na temat „Maryja nawiedza dziś każdego z nas, jak kiedyś nawiedziła św. Elżbietę”

2 wrzesień 2002 – Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego.

8 wrzesień – W Czudcu miała miejsce wspaniała uroczystość Koronacji Obrazu Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego połączona z diecezjalnym dziękczynieniem za plony (Dożynki diecezjalne). Pięknej uroczystości na chwałę Matki Bożej wtórowała również wspaniała pogoda.

27- 29 wrzesień – Coroczna parafialna pielgrzymka do Częstochowy, Lichenia i Niepokalanowa. Pielgrzymowały 54 osoby pod przewodnictwem ks. Katechety Pawła Białka.

6 październik 2002 – Rozpoczyna się Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Wiara działa przez miłość”.

13 październik – Drugi raz przeżywamy w Polsce Dzień Papieski. Po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na żywy pomnik pomocy dla dzieci i młodzieży uczącej się ale ubogiej.

20 październik – Rozpoczyna się Tydzień Misyjny pod hasłem „Misja to głoszenie przebaczenia”.

27 październik – W tym dniu odbyły się  wybory samorządowe Gminy Niebylec. O stanowisko wójta rywalizują: obecny wójt Marek Strzała i Stanisław Telesz z Połomi.

10 listopad 2002 – Podczas drugiej tury wyborów na wójta gminy zwyciężył po raz  kolejny Marek Strzała z Gwoździanki.

11 listopad – Msza św. o godz.1500 z kazaniem w intencji Ojczyzny, po zakończonej Mszy św. akademia z racji święta Niepodległości w domu wielofunkcyjnym w Niebylcu.

1 grudzień 2002 – Niedziela. Na każdej Mszy św. do południa kazania wygłasza Ojciec Duchowny Seminarium Rzeszowskiego ks. Mieczysław Barć. Ma do asysty dwóch kleryków z IV i V kursu. Celem jest zachęta do wstępowania do Koła Przyjaciół Seminarium Duchownego.

Rozpoczął się również Adwent czas pobożnego i radosnego oczekiwania na Uroczystość Bożego Narodzenia. Przez czas Adwentu rozprowadzane są świece i kalendarze Caritasu.

14 grudzień – spowiedź adwentowa w parafii.

31 grudzień – Zakończenie Roku Pańskiego 2002. Msza św. na zakończenie o godz.1500 z kazaniem, „Bóg widzi, czas ucieka -śmierć ściga, wieczność czeka”. Kolejny przeżyty rok zakończyliśmy Bożym Błogosławieństwem, pokropieniem i odśpiewaniem kolędy „Nowy Rok bieży”.

Podsumowanie roku:

Ochrzczonych zostało 25 dzieci; do pierwszej komunii przystąpiło 40 dzieci klas drugich; do sakramentu bierzmowanych przystąpiło 38 młodych osób; sakrament małżeństwa przyjęło 19 par; zmarło 27 naszych parafian; zaopatrzono 116 chorych; rozdano 83000 komunii św.

Największym wydarzeniem mijającego roku było Nawiedzenie Obrazu Jasnogórskiego w Parafii, na które przygotowywaliśmy się przez 9 miesięcy i Misje św. połączone ze spowiedzią i postawienie krzyża misyjnego przed kościołem. Wotum to tebernakulum ufundowane przez dzieci od I komunii św. oraz róże różańca. 

Anno Domini 2003

1 styczeń 2003 – Uroczystość Bożej Rodzicielki - Nowy Rok 2003. Dzień modlitw o pokój na świecie. Parafia jako cząstka Kościoła Powszechnego włącza się w intencje, które proponuje Ojciec święty Jan Paweł II.

5 styczeń – W Szkole w Konieczkowej przegląd kolęd i pastorałek wykonaniu dzieci i młodzieży gminy Niebylec i dekanatu czudeckiego.

8 luty 2003 – oczyszczenie obejścia starego cmentarza w Niebylcu. Usunięto wszystkie stare połamane drzewa, aby w przyszłości zasadzić srebrne świerki.

11 luty – Wspomnienie N.M.P. z Lourdes - XVII Światowy Dzień Chorego. Uroczysta Msza św. z homilią dla chorych pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Stęchłego.

Po Mszy św. spotkanie na dużej sali starej plebanii, przygotowane przez parafialny zespół Caritas. Był czas na rozmowę z chorymi wymianę spostrzeżeń, zapoznanie się między chorymi. Udział w tym spotkaniu wzięli ksiądz dziekan Stanisław Stęchły, ksiądz wikariusz Paweł Białek, członkowie zespołu parafialnego Caritas i chorzy w liczbie 64.

26 luty – wizytacja Notariusza Kurii Diecezjalnej Rzeszowie ks. mgr lic. Stanisława Walczaka z racji Synodalnej Konferencji dekanatu Czudec.

5 marzec 2003 – Środa Popielcowa. Rozpoczynamy 40 - dniowy okres Wielkiego Postu, w którym przygotowujemy się przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego do Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  Liczny udział parafian w nabożeństwach ku czci Męki Pańskiej.

8 marzec – O godzinie 900 rozpoczęła Synodalna Konferencja dekanatu Czudeckiego w kościele Parafialnym w Niebylcu. Prowadził ją Ojciec duchowny dekanatu Czudeckiego ks. Stanisław Kopeć proboszcz z Czudca.

W konferencji udział wzięli Ks. Bp Edward Białogłowski, ks. kanclerz Jan Szczupak, dyrektor Caritas ks. Władysław Jagustyn, ks. Dziekan Stanisław Stęchły, ks . Vicedziekan Józef Trzeciak, ks. prałat Jan Kordas, ks. emeryt Czesław Przystaś, ks. proboszcz z Baryczki Jerzy Gajda, ks. proboszcz z Blizianki Michał Bodzioch, ks. proboszcz z Czudca Stanisław Kopeć, ks. proboszcz z Gwoźnicy Stanisław Buszta, ks. rektor z Jawornika Adam Kaczor, ks. proboszcz z Lutoryża Stanisław Boratyn, ks. proboszcz z Nowej Wsi Tadeusz Niziołek, ks. proboszcz z Połomi Artur Grzęda, ks. proboszcz z Pstrągowej Ryszard Ozga, ks. proboszcz z Wyżnego Tadeusz Pieniążek oraz wikariusze z dekanatu: z Czudca ks. Bogdan Hachn, ks. Dariusz Konieczny, ks. Mariusz Siniak, z Gwoźnicy Górnej ks. Józef  Buczyński, z Niebylca ks. Paweł Białek, z Pstrągowej ks. Zbigniew Preizner. Przy udziale wiernych parafii Niebylec. Wystawienie Najświętszego Sakramentu odmówienie części różańca radosnej i błogosławieństwo.

Dalsze obrady odbyły się na plebani w Niebylcu. Trwały do godz.1330 z przerwą obiadową.

16 marzec – W tę niedzielę zebrano jałmużnę postna dla kościoła Afryki. Po każdej Mszy św. dowolne ofiary składali wierni do puszek przed kościołem.

2 kwiecień 2003 – Wokół starego cmentarza, w miejsce wyciętych starych drzew, posadzono  105 srebrnych świerków, które ofiarował parafianin z Małówki p. Zbigniew Socha.

3 kwiecień – Rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne w parafii, które przeprowadził. ks. mgr Lucjan Szumierz - diecezjalny duszpasterz Liturgicznej Służby Ołtarza.

4 maj 2003 – Doroczny Odpust Parafialny. Uroczysta suma o godz.1100, którą odprawił i wygłosił Słowo Boże ks. proboszcz z Lutoryża Stanisław Boratyn.

10 maj – Pierwsza rocznica Nawiedzenia kopii Obrazu Jasnogórskiego. O godz. 1930 Msza św. z kazaniem „Wielki dar Boga - Maryja nawiedza swoje dzieci w parafii Niebylec”.

A po niej nabożeństwo majowe i zakończenie Apelem Jasnogórskim. W tym dniu o godz.1500 młodzież naszej parafii (w liczbie 46 osób) w sanktuarium w Czudcu otrzymała z rąk Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego sakrament bierzmowania.

18 maj – Dzieci klas II przyjęły I Komunię św. (36 dzieci). Dzień wcześniej przystąpiły do pierwszej spowiedzi.

25 maj – Parafia przeżywa radosne chwile prymicji Ks. Benedykta Pączki. Uroczysta Msza św. prymicyjna o godz. 1100, kazanie wygłosił Ojciec kapucyn z Wrocławia na temat powołania do służby Bożej.

30 maj – pielgrzymka dzieci od pierwszej komunii z rodzicami i Ks. Pawłem Białkiem do Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej i Łagiewnik.

31 maj – Pielgrzymka młodzieży śladami Jana Pawła II - Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska i Kraków.

7 czerwiec 2003 – Pielgrzymka ministrantów szlakiem Papieża Jana Pawła II - Kalwaria Zebrzydowska, Wadowice i Kraków.

18 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. o godz.800 z homilią, wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.

15 lipiec 2003 – Rozpoczęto prace przygotowawcze pod dywanik asfaltowy na alejkach starego cmentarza. Oczyszczono alejki, usunięto ziemię i trawę na głębokości 30 cm. Wymieszano piasek z cementem i zawałowano. Przybyło do pracy 31 mężczyzn z Konieczkowej. Całością prac kierował p. Stanisław Daszykowski - komendant straży z Konieczkowej.

27 lipiec – Msza św. z błogosławieństwem pojazdów mechanicznych z racji św. Krzysztofa patrona kierowców. Przyjechało ponad 100 pojazdów. Rozdano 240 obrazków Świętego Krzysztofa.

4 sierpień 2003 – Wyruszyła spod kościoła farnego w Rzeszowie XXVI piesza pielgrzymka z udziałem parafian z Niebylca.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N M P. Uroczysta suma o godz.1100. Przed sumą poświęcenie nowo wykonanego  ołtarza i Ikony Matki Bożej z Dzieciątkiem po renowacji. Ołtarz zrobił Franciszek Nowicki z Małówki z synem Józefem. Renowacji dokonali Czesława Furtek, Wojciech i Tomasz Markowcy z Żarnowej.

Po sumie poświęcenie ziół, kwiatów, kłosów i wieńców. W tym roku wieńce wykonały wioski: Jawornik, Konieczkowa i Gwoździanka. Uroczystą sumę z kazaniem prowadził ks. Dziekan Stanisław Stęchły. Wierni licznie uczestniczyli we Mszy św. przystępując do komunii świętej.

18 sierpień – Z tym dniem stróżami i pracownikami cmentarzy w Niebylcu zostali wybrani i zatwierdzeni na ostatnim posiedzeniu Rady Parafialnej - Wiesław Wołan z Małówki i Krzysztof Gwóźdź z Konieczkowej.

Stróżem lasu na Konieczkowej został wybrany Marian Pakla z Konieczkowej. Wymienione osoby posiadają prawa jakie zlecił im Ks. Proboszcz z Radą Parafialną. Osoby te pełnią obowiązki aż do odwołania.

1 wrzesień 2003 - Rozpoczęcie roku szkolnego i katechetycznego dla dzieci i młodzieży w naszej parafii. Po wakacyjnej przerwie rozpoczynają również spotkania wszystkie grupy dzieci i młodzieży istniejące przy parafii Niebylec.

26 - 28 wrzesień – Pielgrzymka autokarowa do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Lichenia i Częstochowy pod przewodnictwem Ks. katechety Pawła Białka. Udział w niej wzięło 52 osoby.

13 październik 2003 – druga rocznica Nawiedzenia Diecezji w Kopii Obrazu Jasnogórskiego.

16 październik – XXV rocznica wyboru Ojca św. Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. o godz. 1700 z kazaniem „25 lat Pontyfikatu Jana Pawła II”. Po Mszy św. różaniec w intencji Ojca św.

18 październik – Kongres Różańcowy dekanatu czudeckiego w Sanktuarium Matki Bożej w Czudcu. Początek o godz. 1000. Uroczysta Msza św. Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów dekanatu czudeckiego pod przewodnictwem ks. Dziek. Stanisława Stęchłego. Po Mszy św. procesja z kopią Obrazu M.B. Czudeckiej po rynku czudeckim z rozważaniem tajemnic światła.


KONGRES  RÓŻAŃCOWY DEKANATU CZUDECKIEGO W SANKTUARIUM MATKI BOŻEJ ŁASKAWEJ KRÓLOWEJ RÓŻAŃCA ŚWIĘTEGO w CZUDCU

I. Przygotowanie indywidualne w każdej parafii dekanatu.

Środa - 15 października - różaniec dzieci - Godność człowieka - Sumienie.

Czwartek - 16 października - różaniec młodzieży - Dary Ducha Świętego.

Piątek - 17 października - różaniec starszych - Przykazanie miłości.

II. sobota - 18  października -Uroczystość w Czudcu.

1. godz.1000 - Odsłonięcie Cudownego Obrazu Matki Bożej Łaskawej Królowej Różańca Świętego w Czudcu.

2. Godzina Różańca Świętego: prowadzona przez młodzież dekanatu. (na temat modlitwy różańcowej, pieśni, piosenki, świadectwa) -(młodzież parafii Gwoźnica Górna, Czudec i inne).

3. Godz.1100 - Uroczysta Msza Święta Kongresowa z kazaniem na temat różańca - Ksiądz Kustosz Sanktuarium Antoni Kocoł. Koncelebrują wszyscy kapłani dekanatu czudeckiego.

Liturgia Słowa:

Czytanie  I - Babica

Śpiewy - psalm, alleluja - Połomia

Czytanie  II - Wyżne

4. Uroczysta procesja z Kopią Cudownego Obrazu Matki Bożej Czudeckiej do 5 ołtarzy z rozważaniem i odmawianiem tajemnic światła. Obraz niosą przedstawiciele parafii dekanatu i prowadzą modlitwę różańcową.

1. Chrzest w Jordanie - parafia: Lutoryż,

2. Objawienie na weselu w Kanie - parafia: Niebylec, Jawornik

3. Głoszenie Królestwa Bożego - parafia: Baryczka , Blizianka.

4. Przemienienie na Górze Tabor - parafia: Pstrągowa.

5. Ustanowienie eucharystii - parafia: Nowa Wieś.

5. Zakończenie – Zyskanie odpustu zupełnego i odśpiewanie „Magnifika”22 październik – XXV rocznica Inauguracji Pontyfikatu Ojca św. Jana Pawła, II.

11 listopad 2003 – Święto Niepodległości Polski. Uroczysta Msza św.za Ojczyznę z kazaniem o godz.1400. Po skończonej Mszy św. akademia w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu.

23 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Niedziela ostatnia roku liturgicznego. Po Mszy św. o godz.1100 wystawienie Najświętszego Sakramentu i Litania do Najświętszego Pana Jezusa oraz akt poświęcenia rodzaju ludzkiego Najświętszego Sercu Pana Jezusa.

30 listopad - I niedziela Adwentu okresu przygotowującego do Uroczystości Narodzenia Pańskiego. Adwent jest czasem pobożnego i radosnego oczekiwania. Przez cały okres adwentu w dni powszednie wierni  licznie gromadzili się na Mszach św. roratnich o godz. 615 podczas których ks. Proboszcz głosił homilie na temat jak wykorzystać czas adwentowy w naszym życiu „Naśladując Chrystusa”.

7 grudzień 2003 – II niedziela adwentu. W tym dniu modlimy się za Kościół katolicki na wschodzie. Po każdej Mszy św. przed kościołem ministranci zbierali do puszek dobrowolne ofiary na ten cel.

13 grudzień – spowiedź adwentowa w parafii,  z której skorzystało 1480 wiernych. Spowiadało 12 kapłanów dekanatu. Przez czas adwentu rozprowadzane są świece wigilijne i kalendarze Caritas .

25 grudzień - Uroczystość Bożego Narodzenia. Kościół ustrojony świątecznie z szopką, do której dzieci przyniosły swoje ulubione zwierzątka - zabawki. Wierni licznie uczestniczyli we Mszach świętych.

31 grudzień -  Zakończenie Roku Pańskiego 2003. O godz.1400 Msza św. z kazaniem na temat modlitwy „Ojcze nasz”. Bóg jest naszym Ojcem który kocha i przebacza. W kazaniu ks. proboszcz uwzględnił podsumowanie minionego roku w parafii. I tak:

Ochrzczono 27 dzieci do pierwszej komunii św. przystąpiło  36 dzieci klas drugich, bierzmowanych zostało 46 młodych osób, sakrament małżeństwa przyjęło 17 par, rozdano 75.000 komunii św., zaopatrzono 87 chorych, a zmarło 37 parafian.

W roku 2003 wykonano następujące prace:

Zrobiono nowy ołtarz Matki Bożej w kaplicy. Wstawiono 12 nowych okien na starej plebanii, wyasfaltowano alejki i głównego wejście na nowym cmentarzu,

spłacono długi zaległe z lat 2000, 2001 w związku z wymianą dachu na kościele. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, adoracja, błogosławieństwo, pokropienie wiernych wodą święconą i pieśń „Nowy Rok bieży”. 

Anno Domini 2004


1 styczeń 2004 – W Uroczystość Bożej Rodzicielki rozpoczynamy  Nowy Rok. Cały Kościół modli się tym dniu o pokój na świecie.

2 styczeń – Rozpoczyna się wizyta duszpasterska przez naszych kapłanów. Ksiądz Proboszcz wizytuje Niebylec a Ksiądz wikariusz Paweł Białek wizytuje pozostałe miejscowości parafii.

11 styczeń – Niedziela. po każdej Mszy św. zbiórka do puszek na poszkodowanych w związku z trzęsieniem ziemi w Iranie. W tym dniu również odbył się przegląd kolęd w domu Strażaka w Konieczkowej zorganizowany przez Akcję Katolicką.

18 styczeń – O godz. 1600 na sali parafialnej w Niebylcu odegrane zostały jasełka przez dzieci i młodzież z Blizianki, Jawornika i Niebylca. Bardzo liczne uczestnictwo widzów dorosłych jak i dzieci i młodzieży.

2 luty 2004 – Ofiarowanie Pańskie - Matki Bożej Gromnicznej. W tym dniu obchodzony jest Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary przeznaczamy na klasztory kontemplacyjne naszej diecezji, które znajdują się w Jaśle i Rzeszowie.

11 luty – Wspomnienie matki Bożej z Lourdes - XII Światowy Dzień Chorego - Msza św. o godz.1500 w intencji chorych i Służby Zdrowia odprawił i kazanie wygłosił ks. Dziekan Stanisław Stęchły. Po kazaniu udzielono chorym sakramentu Namaszczenia Chorych.

24 luty – Środa Popielcowa - Rozpoczęcie 40 dniowego okresu Wielkiego Postu. Wierni licznie uczestniczyli w nabożeństwach Wielkopostnych - Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach. Korzystali z sakramentów świętych.

Kazania pasyjne głosił ks. Dziekan. Treścią tych kazań był Ogród w Edenie i wydarzenia z nim związane i Ogród Oliwny. Życie każdego człowieka przechodzi przez te dwa ogrody. Trzeba umieć wybierać i przyjmować Ogród Jezusowy, prowadzący do Zmartwychwstania.

8 marzec 2004 – V Rocznica poświęcenia szkoły w Konieczkowej. Msza św. o godz.800 z homilią i akademia w szkole z udziałem ks. dziekana St. Stęchłego, władz powiatu i gminy, nauczycieli, rodziców, młodzieży i dzieci.

25 marzec – Uroczystość Zwiastowania N.M.P. Dzień Świętości Życia. W Parafii rozpoczęto rekolekcje wielkopostne. „NAŚLADOWAĆ CHRSTUSA - Rodzina w oczach Boga”. Rekolekcje przeprowadził ks. Proboszcz Mariusz Mik z Parafii Wyżne.

4 kwiecień 2004 – Niedziela Palmowa - Dzień światowy Młodych. Spotkanie w katedrze młodzieży diecezji rzeszowskiej.

8 kwiecień – Wielki Czwartek, Wielki Piętek , Wielka Sobota, Wielka Niedziela. Liczne uczestnictwo w liturgii Eucharystycznej. Wierni z wielką wiarą i miłością rozważali najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa i Kościoła. Adoracja Najświętszego Sakramentu i Krzyża.

18 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Po Mszy Świętej o godz.1500 koronka do Miłosierdzia Bożego.

1 maj 2004 – świętego Józefa Robotnika, rozpoczęcie nabożeństwa majowego. Polska w tym dniu o północy weszła do Unii Europejskiej. Kraje wspólnoty wchodzą w niepewną przyszłość. Polska niesie Chrystusa Ukrzyżowanego i Jego Ewangelię.

2 maj – IV Niedziela Wielkanocy rozpoczyna Tydzień Modlitw o powołania kapłańskie i zakonne.

3 maj – Uroczystość Królowej Polski. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę i w intencji wszystkich Polaków w kraju i za granicą. Na Mszy św. o 1500 zgromadziły się jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej ze sztandarami gminy Niebylec.

Mszę św. i kazanie wygłosił ks. Dziekan St. Stęchły „Odpowiedzialność za Ojczyznę” . Powiedział  ważne słowa „nie bójmy się wchodząc do Unii Europy, tam musimy być buntownikami... domagać się swoich praw, by były poszanowane... sprzeciwiać się temu co nie jest zgodne z naszą wiarą i tradycją”.

4 maj – Doroczny Odpust Znalezienia Krzyża św. Ten dzień zaszczycił Ks. Bp Ordynariusz Kazimierz Górny.

O godz. 1700 przewodniczył uroczystej sumie koncelebrowanej przez księży dekanatu: ks. Dziekan St. Stęchły – proboszcz z Niebylca, ks. Jerzy Gajda proboszcz z Baryczki, ks. Michał Bodzioch proboszcz z Blizianki, ks. Stanisław Buszta proboszcz z Gwoźnicy Górnej, ks. Adam Kaczor rektor Jawornika Niebyleckiego, ks. Stanisław Boratyn proboszcz z Lutoryża, ks.Artur Grzęda proboszcz z Połomii. Podczas Mszy św. Ks. Biskup Ordynariusz udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży klas III gimnazjum z parafii: Niebylec – 50 Baryczka  - 25 , Blizianka - 5,Gwoźnica Górna - 28, Jawornik – 25 Lutoryż - 25, Połomia – 25; razem - 183 osób. Podczas Mszy św. Ks. Biskup wygłosił homilię ”Musicie być młodzieżą ukazującą światu Jezusa, dawać dobre świadectwo jak

św. Florian patron dnia dzisiejszego, święci Stanisław i Wojciech”. Po Mszy św. delegacja młodzieży i ksiądz Dziekan podziękowali Księdzu Biskupowi za przybycie, odprawienie Mszy św. i wygłoszone słowo Boże oraz udzielenie sakramentu bierzmowania. Na koniec Ks. Biskup udzielił błogosławieństwa wszystkim zebranym wiernym.

16 maj – I Komunia św. Uroczysta Msza św. o godz. 1100, podczas której 40 dzieci po raz pierwszy przystąpiły do Komunii św. ks. Proboszcz odprawił w ich intencji, ich rodziców i chrzestnych Mszę św. i wygłosił Słowo Boże.

22 majPielgrzymka Ministrantów i Oazy do Krakowa pod przewodnictwem księdza katechety.

29 maj – Pielgrzymka młodzieży KSM do Kalwarii, Wadowic, Krakowa i Łagiewnik.

10 czerwiec 2004 – Uroczystość Bożego Ciała. Suma o godz. 10 z kazaniem. Po sumie procesja na rynek do czterech ołtarzy, które jak corocznie są przygotowywane przez rodziny z poszczególnych wiosek.

13 czerwiec – W tę niedzielę została odprawiona uroczysta Msza św. odprawiana przez neoprezbitera Pawła Króla, kapłana diecezji krakowskiej wyświęconego w Krakowie 5 czerwca 2004 r.

Matka neoprezbitera Jadwiga Łukasz wywodzi się z Konieczkowej. Jej syn Paweł Król często powracał w wolnym czasie do rodzinnego domu matki.  Intencją jego było gdy  zostanie kapłanem odprawi w najbliższym czasie Mszę świętą w kościele w Niebylcu, gdzie jego rodzice Jadwiga i Stanisław często przybywali do Jezusa ukrzyżowanego. To pragnienie spełniło się właśnie w tym dniu odprawił On Mszę świętą i wygłosił kazanie na temat swego powołania i udzielił zebranym kapłańskiego błogosławieństwa. Wierni otrzymali pamiątkowe obrazki, które pozostały z prymicji, które miał w Chrzanowie gdzie do tej pory z rodzicami i bratem na stałe mieszkał.

W tym dniu odbyły się w Polsce wybory do Parlamentu Unii Europy. Frekwencja niska ponad 22%.

25 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. podczas której homilię wygłosił ks. Dziekan Stanisław Stęchły i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Liturgię Słowa i dary ofiarne przygotowała młodzież gimnazjalna klas III z Konieczkowej. Odśpiewano „My chcemy Boga... „ Po Mszy św. wszyscy uczniowie udali się do szkół po świadectwa.

25 lipiec 2004 – Ja co roku we wspomnienie św. Krzysztofa Msza św. w intencji kierowców a po Mszy św. błogosławieństwo samochodów, motocykli a każdy kierowca otrzymał obrazek świętego Krzysztofa z modlitwą kierowcy: „O Panie daj mi prawą rękę, dobre oko, doskonałą uwagę, bym nie pozostawił za sobą płaczącego człowieka....”. Święty Krzysztofie Patronie Podróżujących, módl się za nami.

4 sierpień 2004 – Wyrusza w tym dniu XXVIII rzeszowska pielgrzymka do Częstochowy. W kościele farnym w Rzeszowie Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Górnego. Pielgrzymkę prowadzi rokrocznie Ks. Bp Edward Białogłowski. Wśród pielgrzymów byli również pielgrzymi z parafii Niebylec.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Uroczysta suma o godz. 1100 odprawiona przez ks. Proboszcza, podczas której wygłosił kazanie na temat „Jak powinniśmy naśladować Matkę Bożą, abyśmy mogli kiedyś zasłużyć na wniebowzięcie”.

Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie ziół, kwiatów, owoców ziemi i wieńców. W tym roku zrobiono 3 wieńce jako wyraz wdzięczności Bogu za tegoroczne zbiory. Wieńce zrobili rolnicy z Gwoździanki, Jawornika i Konieczkowej. Po poświęceniu nastąpiła procesja wokół kościoła a przygrywała kapela „Jany” z Niebylca i śpiewał zespół śpiewaczy z Połomi „Malina”. Na zakończenie ks. Proboszcz podziękował wykonawcom i wręczył pamiątkowe obrazki zachęcając do kontynuowania tradycji.

16 sierpień – W Nowym Żmigrodzie rozpoczynają się modlitwy o rychłą beatyfikację Sługi Bożego Ks. proboszcza Władysława Findysza.

O godz. 1700 - początek na cmentarzu przy grobie - odmawianie różańca połączone rozważaniem życia i działalności Sługi Bożego. Godz.1820 Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem Arcybiskupa Edwarda Nowaka w asyście Ks. Bp. Kazimierza Górnego, Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego i licznych kapłanów z poszczególnych dekanatów.

24 sierpień - Zmiany personalne w diecezji. W naszej parafii również następuje zmiana duszpasterzy: w miejsce ks. Pawła Białka, który został przeniesiony do Parafii Lipinki, przeznaczony został dotychczasowy katecheta w Chmielniku ks. Stanisław Szczepanik – kapłan z dwuletnim stażem.

29 sierpień – Diecezjalne dziękczynienie za zbiory w Katedrze Rzeszowskiej. Z parafii Niebylec dwa wieńce z delegacjami z Konieczkowej i Jawornika.

1 wrzesień 2004 – Msza św. na rozpoczęcie roku szkolnego z kazaniem „Jak zagospodarować dar czasu dany nam przez Pana Boga w ciągu 10 miesięcy?”. Kazanie wygłosił ksiądz Dziekan Stanisław Stęchły. Na koniec wystawienie Najświętszego Sakramentu z  Litanią do Serca Pana Jezusa i Błogosławieństwo W ciągu tygodnia rozpoczęto spotkania formacyjne z dziećmi, ministrantami i młodzieżą.

4 wrzesień – Uroczystą Mszą św. o godz. 1800 rozpoczęto przygotowanie młodzieży do sakramentu małżeństwa. Do tego przygotowania przystąpiło 26 osób.

5 wrzesień – Nasz parafianin p. Antoni Chuchla  z Niebylca napisał książkę monografię „Z dziejów parafii Niebylec” była ona rozprowadzana w cenie 10 zł.

1 październik 2004 - Wyjazd pielgrzymki parafialnej do Lichenia Częstochowy pod przewodnictwem ks. Katechety. Uczestniczyło w niej 54 osoby.

3 październik – 60 Tydzień Miłosierdzia pod hasłem „Naśladować Chrystusa w posłudze hospicyjno – paliatywnej”. Po każdej Mszy św. przed kościołem zbiórka do puszek dla ludzi znajdujących się w trudnych warunkach życiowych.

7 październik - Ojciec Święty Jan Paweł II rozpoczął w całym Powszechnym Kościele Rok Eucharystyczny pod hasłem – „Zostań z nami Panie”.

10 październik – Po raz czwarty w całej Ojczyźnie obchodzony jest dzień o charakterze ewangelizacyjno - charytatywnym - "Dzień Papieski" celem tego przedsięwzięcia jest upowszechnienie myśli i nauczania Ojca św., oraz wspomaganie ubogiej i uzdolnionej młodzieży w naszym kraju. Zebrane ofiary przeznaczone są na fundusz stypendialny tej młodzieży.

23 październik – Kleryk z naszej parafii Zbigniew Lubas pochodzący z Konieczkowej przyjął święcenia diakonatu w Kate­drze Rzeszowskiej z rąk Ks. Bp. Kazimierza Górnego. Niech dobry Bóg prowadzi go na drogę posługi kapłańskiej.

24 październik – Niedziela misyjna rozpoczyna Tydzień Modlitw w intencji misjonarzy. Ofiary z tej niedzieli przeznaczone są na misje.

1 listopad 2004 – Uroczystość Wszystkich Świętych a zarazem rozpoczyna się miesiąc modlitw za wszystkich zmarłych, dusze w czyśćcu cierpiące. Codziennie przed Mszą popołudniową są wyczytywane wypominki i zanoszone modlitwy za zmarłych.

11 listopad – Święto Niepodległości Polski. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę o godzinie 1000.

12 listopad – po Mszy św. popołudniowej młodzież naszej parafii urządziła wieczornicę na dużej sali Starej plebanii, przedstawiając drogę męczeńską Sługi Bożego Ks. Jerzego Popiełuszki oparte na zeznaniach  naocznych świadków.

20 listopad – Uroczyste zakończenie I Synodu Diecezji Rzeszowskiej w Katedrze. Zaproszonym gościem był Ks. Arcybiskup Józef Michalik w asyście Ks. Bp. Kazimierza Górnego, Ks. Bp. Edwarda Białogowskiego i kapłanów. Kazanie wygłosił Ksiądz Arcybiskup Józef Michalik.

W tym dniu rozpoczęto w diecezji Rok Eucharystyczny pod hasłem „Zostań z nami Panie, bo się ma ku wieczorowi”.

21 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata. Ostatnia niedziela roku liturgicznego. Święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. O godzinie 12 uroczysta Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp Kazimierza Górnego w Katedrze rzeszowskiej. Delegacje z naszej Parafii Akcji Katolickiej i KSM udały się pod przewodnictwem ks. katechety Stanisława Szczepanika.

W tym odbyło się liczenie wiernych: we Mszy św. uczestniczyło - 948 kobiet; 771 mężczyzn; u komunii św. było - 243 kobiet i 130 mężczyzn.

28 listopad – I niedziela Adwentu. Okres przygotowania na Uroczystość Narodzenia Pańskiego. W parafiach diecezji rozpoczęto Rok Eucharystyczny. Program duszpasterski pod hasłem „Głosić Ewangelię nadzieli”.

11 grudzień 2004 – Spowiedź adwentowa w parafii Niebylec. Ze spowiedzi skorzystało 1274 osób

13 grudzień – XXIII rocznica ogłoszenia stanu wojennego, modlitwy za Ojczyznę.

22 grudzień – Nasi duszpasterze odwiedzili obłożnie chorych w parafii przed Świętami Bożego Narodzenia w liczbie 31 osób.

31 grudzień – Zakończenie roku pańskiego 2004. O godz.1500 Msza św. z kazaniem „Kim dla mnie jest Jezus Chrystus?”.

Doroczny bilans duchowy parafii to: 27 - ochrzczonych, 30 - u I komunii św., 50 - bierzmowanych, 9 - par zaślubionych, 71 - zaopatrzonych chorych, 26 – zmarłych, rozdano 73.000 komunii św.

W minionym roku 2004 zrealizowano wiele różnych planów gospodarczych. Wśród nich to: konserwacja głównego ołtarza, która polegała na wymianie elementów spróchniałych, dorobieniu boków dębowych, odnowieniu figur. Wykonano nową ramę krzyży (duży i mały górny), wkomponowano anioły oraz zaimpregnowano całość ołtarza.

Dokonano również kapitalnego remontu starej plebanii na zewnątrz - wymiana rynien, poprawa i ocieplenie kominów, czyszczenie dachu i dwukrotne malowanie, czyszczenie ścian i wymiana części spróchniałych, dwukrotne pomalowanie ścian farbą olejną. Na nowej plebanii ocieplono kominy i założono wentylację, założono śniegołapy, pomalowano kosze i szczyty dachu. Wymalowano zakrystię, wyczyszczono żyrandol w zakrystii i lichtarze przy głównym ołtarzu i przy Sercu Pana Jezusa. Wymalowano panoramy w głównym ołtarzu, do Bożego Grobu i do Szopki, zrobiono nową szopkę. Zaimpregnowano podłogi w ławkach głównych i bocznych w kościele. Parafia kończy rok 2004 z dodatnim saldem. Bogu niech będą dzięki za ten przeżyty rok. 

 

Anno Domini 2005

1 styczeń 2005 – Rozpoczyna się Nowy Rok kalendarzowy 2005. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, dzień modlitw o pokój na całym świecie. Po Mszy św. o godz.1100 wystawienie Najświętszego Sakra­mentu, litania do Serca Pana Jezusa z aktem oddania i błogosławieństwo.

3 styczeń – Trwa wizyta duszpasterska. Ks. proboszcz wizytuje Małówkę a ksiądz wikariusz Konieczkową.

9 styczeń – We wszystkich kościołach zbiórka do puszek na kraje Azji, które dotknęło trzęsienie ziemi. W tym dniu w Konieczkowej w domu strażaka przegląd kolęd i pastorałek o godzinie 1400

(Wystąpiły zespoły młodzieżowe i dziecięce z Blizianki, Baryczki, Gwoździanki, Jawornika, Konieczkowej i Niebylca).

23 styczeń – młodzież Parafii Niebylec przedstawiła Jasełka na starej plebani w Niebylcu przy licznej widowni wiernych.

2 luty 2005 – Święto Ofiarowania Pańskiego - Matki Bożej Gromnicznej - dzień życia konsekrowanego. Składka przeznaczona na zakony kontemplacyjne naszej diecezji.

9 luty – Środa Popielcowa - rozpoczęcie Wielkiego Postu .

11 luty – XII Światowy Dzień Chorego.

20 luty – W całej Polsce zbiórka do puszek na pomoc dla polskich misjonarzy hasło „Solidarni z dziećmi ofiarami wojny”.

1 marzec 2005 – diecezjalny dzień adoracji w Parafii w ra­mach Roku Eucharystycznego.

Program Adoracji w Parafii Niebylec

w dniu l marca 2005 r. w ramach Roku Eucharystycznego

godz. 630 – 800

Msza św. o Najświętszym Sakramencie z kazaniem, po Mszy św.

wystawienie Najświętszego  Sakramentu.

godz. 800 – 900

Róże: Krupa Danuta, Bobowska H, Leszczak L.

Niebylec Nr. 1-100.

godz. 900 – 1000

Róże: Wapińska Stefania, Ciuba M., Ciuba E.

Niebylec Nr 101-225a.

godz. 1000 – 1030

Róże: Dzińdzio K., Czurczak E., Sitek Kr.

Gwoździanka Nr l - 70 .

godz. 1030 – 1130

Szkoła Podstawowa - Konieczkowa

Szkoła Podstawowa - Gwoździanka.

godz. 1100 – 1200

Gwoździanka Nr 71 - 140

godz. 1200 – 1300

Szkoła Podstawowa-Niebylec

Młodzież gimnazjalna – Konieczkowa,

Jawornik Nr l - 86.

godz. 1300 – 1400

Róże: Dydak Edward, Wolan Zofia

Jawornik Nr. 451-499.

godz. 1400 – 1500

Róże: Pela Katarzyna, Kozak St, Zając A.

Konieczkowa Nr 1-90.

godz. 1500 – 1600

Róże: Nowicka Zofia, Sworst G.

Konieczkowa Nr 91-160.

godz. 1600 – 1700

Róże: Kramarz Eugeniusz, Smela Z.

Konieczkowa Nr. 161-230.

godz. 1700 – 1800

Caritas, nauczyciele, Służba Zdrowia, trzeźwościowa,

Róża: Daszykowska Bogusława, Konieczkowa Nr. 231-271.

godz. 1800 – 1900

Rada Parafialna, Akcja Katolicka, Strażacy - Konieczkowa, Niebylec, Gwoździanka, Małówka, Baryczka –

Numery należące do parafii Niebylec.

godz. 1900 – 2000

Młodzież parafii Niebylec, bierzmowani, KSM, Odnowa w Duchu Świętym.

godz. 2000 – 2100

Błogosławieństwo Najśw. Sakramentem, Msza św., kazanie - zakończenie Apelem Jasnogórskim.
8 marzec – Rocznica poświęcenia szkoły w Konieczkowej Uroczysta Msza św. o godz.800 z udziałem dzieci młodzieży, rodziców, wychowawców, nauczycieli.

10 marzec – Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych w parafii. Nauki rekolekcyjne prowadził ks. Ryszard Lis, dawny wikariusz w parafii Niebylec, obecnie dyrektor domu księży seniorów w Słocinie.
Rekolekcje Wielkopostne w Parafii Niebylec

w roku 2005

„Poznali go przy łamaniu chleba”

Czwartek  - 10. marzec

godz. 800

Msza św. z nauką dla dorosłych.

godz. 930

Msza św. z kazaniem dla dzieci.

godz. 1100

Msza św. z kazaniem dla młodzieży gimnazjalnej.

godz. 1500

Droga Krzyżowa dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

godz. 1700

Msza św. z nauką ogólną, po mszy nauka dla kobiet.

godz. 1900

Msza św. z nauką dla młodzieży.

Piątek – 11 marzec

godz. 800

Droga krzyżowa, Msza św. z kazaniem dla chorych, samotnych i cierpiących.

godz. 930

Msza św. z kazaniem dla dzieci.

godz. 1100

Msza św. z kazaniem dla młodzieży gimnazjalnej.

godz. 1500

Adoracja Najświętszego Sakramentu, Koronka do Bożego Miłosierdzia dla dzieci i młodzieży gimnazjalnej.

godz. 1700

Msza św. z nauką ogólną, po mszy nauka dla mężczyzn.

godz. 1900

Msza św. z nauką dla młodzieży.

Sobota – 12. marzec

godz. 800

Msza św. z kazaniem dla dorosłych.

godz. 900 - 1200

Spowiedź

godz. 1330

Nauka dla dzieci - przygotowanie do spowiedzi.

godz. 1400 - 1700

Spowiedź

godz. 1700

Msza św. i nauka ogólna.

Niedziela – 13 marzec

godz. 800

Msza św. i nauka ogólna.

godz. 930

Msza św. z kazaniem dla dzieci.

godz. 1100

Msza św. z kazaniem dla starszych, samotnych, cierpiących i chorych.

godz. 1500

Gorzkie żale z kazaniem pasyjnym, Msza św., komunia generalna i zakończenie rekolekcji z uzyskaniem odpustu i błogosławieństwa.24 marzec – Wielki Czwartek. Rozpoczęcie Triduum Paschalnego. Liczne uczestnictwo wiernych w liturgii, na adoracji Najświętszego Sakramentu przez rodziny, grupy modlitewne parafii, dzieci i młodzieży, ministrantów, straż i indywidualnie.

27 marzec – Wielka Niedziela - Zmartwychwstanie Pana Jezusa. Cały Kościół modli się za Ojca św. Jana Pawła II, który jest ciężko chory.

2 kwiecień 2005 – Sobota o godz.21,37 przestało bić serce naszego umiłowanego Ojca Świętego Jana Pawła II.

W wigilię uroczystości Bożego Miłosierdzia, które wprowadził do liturgii Kościoła, na zakończenie Oktawy Zmartwychwstania Pańskiego, w pierwszą sobotę miesiąca w godzinie Apelu Jasnogórskiego odszedł od nas do wie­czności Wikariusz Jezusa Chrystusa, następca św. Piotra, a dla nas także Rodak, jeden z nas.

Przez cały tydzień wydzwaniają dzwony wszystkich kościołów, zanoszone są modlitwy do Boga w intencji zmarłego Ojca św. Jana Pawła II. Kościoły i place, które nawiedzał Ojciec św. w czasie pielgrzymek gromadzą rzesze wiernych naszej Ojczyzny.

7 kwiecień – O godz.1200 Msza św. w intencji Ojca św. w której uczestniczyły dzieci, młodzież, nauczyciele, rodzice i wierni parafii. Dzieci i młodzież z Zespołu Szkół w Konieczkowej przybyli na tę Mszę św. w marszu, który ofiarowali za swojego patrona. Podczas Mszy św. ks. St. Stęchły wygłosił kazanie „Musicie od siebie wymagać choć by inni od was nie wy­magali”.

W Naszym kościele licznie gromadzą się wierni na Mszy św. o godz.1800 prowadzonej przez ks. Dziekana St. Stęchłego, podczas której przypominane były pouczenia Ojca św. i dostosowywane do realizacji w codziennym życiu.

8 kwiecień – Pogrzeb Ojca św. Jana Pawła II. Uroczystościom pogrzebowym i Mszy św. przewodniczył Kardynał Joseph Ratzinger i wygłosił pożegnalną homilię, w której zaznaczył wielkie zasługi zmarłego Papieża dla świata i Kościoła.

Msza św. pogrzebowa w Niebylcu została odprawiona 8 kwietnia o godz. 1800. Licznie zebrali się wierni parafii Niebylec, przybyli strażacy z Gminy Niebylec ze sztandarami, orkiestra parafialna, młodzież ze sztandarem z Konieczkowej. Ks. Dziekan w kazaniu o powołaniu św. Piotra przypomniał powołanie Ojca św. Jana Pawła II i jego cierpienie. Na zakończenie odśpiewano ulubioną piosenkę Ojca św. „Barkę”.

18 kwiecień – Rozpoczęło się konklawe, na którym kolegium kardynalskie dokona wyboru nowego papieża. W konklawe bierze udział 115 kardyna­łów.

19 kwiecień – Mamy papieża. Konklawe wybrało 265 następcę św. Piotra, kardynała Josepha Ratzingera, który przyjął imię - Benedykt XVI.

21 kwiecień – Ks. Bp Edward Białogłowski udzielił sakramentu bierzmowania młodzieży kl. III gimnazjum z parafii: Baryczka - 8, Blizianka - 10,Gwoźnica -  26, Jawornik – 15, Lutcza - 42, Niebylec - 41, Połomia – 25; razem - 167 osób.

Młodzież wymienionych parafii przygotowała powitanie, pożegnanie, czytania, śpiewy, modlitwę wiernych i dary ofiarne.

Ks. Bp Edward w swojej homilii zwrócił uwagę na sakrament bierzmowania, który zobowiązuje bierzmowanego do wyznawania wiary. Bierzmowany powinien strzec wiary, by w dobie liberalizmu nie dopuścić do wygaśnięcia jej. Ks. dziekan Stanisław Stęchły proboszcz parafii Niebylec, powitał i podziękował Księdzu Biskupowi w imieniu Księży dekanatu, rodziców i świadków bierzmowanych. Po zakończeniu liturgii, ks. proboszcz St. Stęchły zaprosił Ks. Biskupa Edwarda Białogłowskiego i przybyłych kapłanów na kolację.

24 kwiecień – Nowowybrany Papież Benedykt VXI obejmuje uroczyście urzędowanie w Kościele Chrystusowym. Zapowiada kontynuację programu zmarłego Papieża Jana Pawła II.

28 kwiecień – Młodzież klas II gimnazjum rozpoczyna przygotowanie do sakramentu bierzmowania.

Stało się to podczas Mszy św. gdzie ksiądz Dziekan przedstawił jak należy się przygoto­wać do sakramentu bierzmowania „Przygotowanie rozumu - poznać prawdy wiary, przygotowanie serca przez częstą modlitwę  i miesięczną spowiedź”. Po Mszy św. ks. Stanisław Stęchły wręczył młodzieży klas II indeksy formacji i zachęcił do sumiennego uczestniczenia w spotkaniach przygotowawczych.

3 maj 2005 – Uroczystość Królowej Polski. Uroczysta Msza św. przy kaplicy na Konieczkowej zamówiona przez Strażaków z Konieczkowej z racji św. Floriana. Przybyli strażacy z gminy Niebylec i przedstawiciele straży z powiatu. Zgromadzili się wierni parafii Niebylec.

Ks. Dziekan w kazaniu przedstawił Matkę Bożą jako Matkę Strażaków. Strażak służy bliźnim, naśladując Maryję jako Służebnicę. Strażak poświęca się dla Chrystusa jak św. Florian.

Po skończonej Mszy św. strażacy na czele z orkiestrą wyruszyli pod remizę w Konieczkowej, gdzie została poświęcona kapliczka św. Floriana przez ks. Dziekana Stanisława Stęchłego.

4 maj – Odpust Parafialny Znalezienia Krzyża. Uroczysta suma odprawiona przez ks. Artura Grzędę proboszcza z Połomi, a kazanie wygłosił ks. Jerzy Gajda proboszcz z Baryczki. Po Mszy św. uroczysta procesja z błogosławieństwem Najświętszego Sakramentu.

14 maj – Diakon parafii Niebylec Zbigniew Lubas z Konieczkowej w katedrze Rzeszowskiej przyjął święcenia kapłańskie z rąk ks. Biskupa Kazimierza Górnego wraz z 20 diakonami naszej diecezji.

15 maj – Ks. prymicjant Zbigniew Lubas został uroczyście wprowadzony przez ks. Proboszcza do kościoła w Niebylcu. Tu powitała go młodzież i ks. proboszcz.

Po powitaniu ksiądz Prymicjant rozpoczął Mszę św. prymicyjną, podczas której kazanie wygłosił Ks. Prof. Seminarium Krzysztof Tyburowski na temat „Powołanie kapłańskie i jego zadanie”. Po Mszy św. Ks. Prymicjant udzielił błogosławieństwa  i rozdał obrazki prymicyjne. Dalszy przebieg uroczystych prymicji odbywał się w domu strażaka w Konieczkowej. Wystąpiły zespoły z Niebylca,  młodzież – „Talita kum” i zespół dorosłych pod dyrekcją organisty Janusza Raka.

25 lipiec – Z racji św. Krzysztofa po Mszy Św. modlitwa za kierowców z błogosławieństwem pojazdów i rozdanie obrazków św. Krzysztofa z modlitwą za kierowców.

1 sierpień 2005 – Rozpoczęcie modlitw o trzeźwość dla naszego narodu w Miejscu Piastowym przy grobie bł. ks. Bronisława Markiewicza.

4 sierpień – Spod katedry Rzeszowskiej wyruszyła XXVIII piesza pielgrzymka na Jasną Górę pod hasłem: „Maryjo, daj mi Jezusa”.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - Matki Bożej Zielnej. O godz. 1000 Uroczysta Msza św. dziękczynna za tegoroczne zbiory z kazaniem „Wniebowzięcie wskazuje na godność ludzkiego ciała - jest nagrodą za realizację powołania rolnika - zachętą do życia sakramentalnego...”

Po Mszy św. poświęcenie wieńców –z Gwoździanki (Maryja Niepokalana wśród snopów i zagród rolnika); Jawornik – (Krzyż w gospodarstwie chłopa polskiego); Konieczkowa – (Monstrancja z hostią i Pismem św. „To jest Ciało moje”. Z racji Roku Eucharystycznego poświęcenie ziół i kwiatów, uroczysty przemarsz z wieńcami dookoła kościoła, w czasie drogi przygrywała kapela niebylecka „Jany” pod kierownictwem organisty Janusza Raka.

W tym miesiącu nastąpiła zmiana wikariusza. Odchodzi z naszej parafii ks. Stanisław Szczepanik do parafii Jasło, a zostaje przydzielony ks. Grzegorz Półtorak

23 październik 2005 – Uroczystość odsłonięcia i poświęcenia pomnika Sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki.10 listopad 2005 – Msza św. na zakończenie sesji Rady Gminy Niebylec z okazji Święta Niepodległości, którą odprawił i kazanie wygłosił ks. St. Stęchły „Wolność dana i zadana”. Wolności nie można tylko posiadać. Trzeba ją stale zdobywać przez prawdę…tak mówił Jan Paweł II.

Po Mszy św. wystąpienie okolicznościowe w Domu Kultury w Niebylcu. Część artystyczna wykonana przez młodzież gimnazjalną kl. III z Konieczkowej „Droga do wolności” oraz kapelę „Jany” z Niebylca i kwartet instrumentalny organisty Janusza Raka. Uroczysty obiad i zakończenie.

11 listopad –Święto Niepodległości. Msza św. za Ojczyznę o godz. 1000 pod przewodnictwem ks. Dziekana St. Stęchłego z kazaniem „Wolność zdobyta - walką, cierpieniem, pracą, modlitwą”.

20 listopad – Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata - ostatnia niedziela Roku Liturgicznego. Święto patronalne KSM i Akcji Katolickiej. Członkowie tych grup gromadzą się w Katedrze w Rzeszowie.

O godz. 1500 Msza św. podczas której przyjęto 5 kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza.

W całej Ojczyźnie jest liczenie wiernych uczestniczących w niedzielnej mszy św. i przystępujących od Komunii św.

27 listopad – Pierwsza niedziela Adwentu rozpoczyna rok liturgiczny i przygotowanie do Świąt Bożego Narodzenia. Przez czas Adwentu w dni powszednie Msze święte roratnie rano i wieczorem, podczas których głoszone były homilie. Wierni licznie uczestniczyli w Eucharystii.

17 grudzień 2005 – Spowiedź adwentowa w naszej Parafii, z której skorzystało 1460 osób.

28 grudzień – Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej (kolędy) - Konieczkowa - Ksiądz Proboszcz od Pana Komórka w dół, Ksiądz katecheta Grzegorz Półtorak od Pana Stefana Rędziniaka w górę.

31 grudzień – Zakończenie Roku Pańskiego 2005. Msza św. godz.1500 z kazaniem uwzględniającym statystykę minionego roku 2005: 33 - ochrzczonych, 35 - u I Komunii św., 41 – bierzmowanych, 16 - par zaślubionych, 68 - chorych zaopatrzonych w domach, 76.650 - rozdanych Komunii Świętych.
 

 

Anno Domini 2006


1 styczeń 2006 – Rozpoczęcie roku 2006. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu, Litania do Serca Pana Jezusa i akt oddania całej parafii Niebylec Najświętszemu Sercu Pana Jezusa. Bieżący rok w diecezji jest poświęcony Najświętszemu Sercu Bożemu.

8 styczeń – W Konieczkowej w domu strażaka o godz.14 odbył się przegląd kolęd i pastorałek zorganizowany przez Akcję Katolicką. Udział wzięły zespoły dziecięce i młodzieżowe z parafii znajdujących się na terytorium Gminy Niebylec.

15 styczeń – Młodzież KSM i dzieci z Oazy z parafii urządziły kolędowanie przy licznym gronie przybyłych rodziców z dziećmi.

11 luty 2006 – Wspomnienie Matki Bożej z Lourdes - XII Światowy Dzień Chorego. Cały Kościół Chrystusowy modli się w intencji ludzi chorych.

Uroczysta Msza św. w intencji wszystkich chorych parafii Niebylec o godz. 1500. Kazanie na temat  „Tajemnica cierpienia” wygłosił ksiądz proboszcz. Po kazaniu nastąpiło udzielenie sakramentu Namaszczenia, ludziom chorym i w podeszłym wieku.

1 marzec 2006 – Środa Popielcowa. Rozpoczęcie Wielkiego Postu. Przez 40 dni dokonywać będziemy duchowego przygotowania do Świąt Zmartwychwstaną Pana Jezusa, przez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego.

30 marzec – Rozpoczęcie Rekolekcji Wielkopostnych pod hasłem „Jezu cichy i pokornego serca, uczyń serca nasze według Serca Twego”. Rekolekcje przeprowadził ks. Krzysztof Gołąbek studenckiego p.w. Świętej Jadwigi Królowej w Rzeszowie. rektor kościoła

W czasie rekolekcji z racji I rocznicy odejścia umiłowanego Papieża Jana Pawła II modlono się o Jego rychłą beatyfikację. W niedzielę na każdej Mszy św. zawierzenie rodzin Najświętszemu Sercu Jezusowemu, po każdej Mszy św. wręczenie rodzinom: Obrazu Serca Pana Jezusa, książeczki do przeprowadzania modlitw w rodzinie i deklaracje duchowych darów, które rodziny złożą w niedzielę Miłosierdzia Bożego.

9 kwiecień 2006 – Niedziela Palmowa. Wierni przeżywając pamiątkę Uroczystego wjazdu Pana Jezusa do Jerozolimy, łączyli się z młodzieżą diecezji i świata obchodzącą w tym dniu XXVI Światowy Dzień Młodzieży. Delegacja młodzieży parafialnej wraz z ks. Katechetą uczestniczyła w uroczystościach w katedrze Rzeszowskiej.

13 – 15 kwiecień – Rozpoczęcie Triduum Paschalnego. Wierni bardzo licznie uczestniczyli w tak ważnych i drogich sercu każdemu wierzącemu przystępując do spowiedzi i komunii św.

23 kwiecień –  Niedziela Miłosierdzia Bożego. Podczas każdej Mszy św. składano na ołtarzu bocznym Miłosier­dzia Bożego duchowe dary - postanowienia uczynione podczas rekolekcji wielkopostnych i skarbonki wielkopostne dzieci jako pomoc dla biednych.

28 kwiecień – Z racji roku Serca Jezusowego w diecezji,  w każdy piątek odprawiana jest Msza św. z kazaniem o Nieskończonej miłości Serca Jezusowego do każdego z nas. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, Akt oddania i błogosławieństwo. W tym dniu młodzież klas II Gimnazjum parafii rozpoczęła wstępne przygotowania do sakramentu bierzmowania w liczbie 46 uczniów.

4 maj 2006 – Doroczny odpust parafialny. Kazanie na prymarii i na sumie wygłosił ks. rektor kościoła z Jawornika ks. Adam Kaczor „Odnaleźć krzyż Chrystusa" a uroczystą sumę w intencji parafii celebrował ks. Proboszcz z Gwoźnicy Stanisław Buszta.

W odpuście wzięli udział kapłani: Babica - ks.vic.dziek. Józef Trzeciak, Baryczka - ks. Jerzy Gajda, Blizianka - ks. Henryk Mazur, Czudec -  ks. Stanisław Kopeć, Ks. Antoni Kocoł, ks. Jacek Tomaszewski, ks. Jan Gajda, ks. Piot Szot, Gwoźnica - Ks. Stanisław Buszta, Ks. Bogdan Kloc, Jawornik - ks. Adam Kaczor, Lutcza - Ks. Jan Ochał, Ks. Tadeusz Kawalec, Niebylec -  Ks. Ks. dziekan Stanisław Stęchły ,Ks. Grzegorz Półtorak, Nowa Wieś - Ks. Jan Ziemiński, Połomia - Ks. Jan Kordas, Ks. Artur Grzęda, Pstrągowa - Ks. Ryszard Ozga, Strzyżów - Ks. Prał. Adam Nowak,  Wyżne -  Ks. Mariusz Mik.

18 maj - Msza św. rozpoczynająca uroczystości poświęcenia pomnika Jana Pawła II przy szkole w Konieczkowej. Kazanie „Wychowanie młodego pokolenia w oparciu o naukę Jana Pawła II” wygłosił ks. Dziekan Stanisław Stęchły.

Oprawę liturgiczną i liturgię przygotowała młodzież z Gimnazjum w Konieczkowej. Po Mszy św. przed szkołą zgromadziły się  delegacje: województwa, powiatu, gminy, dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, wychowawcy oraz mieszkańcy Konieczkowej i okolicznych wiosek.

Dyrektor Szkoły Bernardeta Wolan odsłoniła pomnik Jana Pawła II, po którym nastąpiło poświęcenie. Poświęcenia dokonał ks. Dziekan Stanisław Stęchły zachęcając wszystkich do modlitwy. Po poświęceni wypowiedział słowa „Niech ten znak tu na placu szkoły przypomina nam Wielkiego Polaka jakim był Papież Jan Paweł II. Wsłuchujmy się w Jego pouczenia i bądźmy przykładem dla innych”.

Po poświęceniu na sali gimnastycznej odbyła się akademia upamiętniająca Wielkiego Papieża Jana Pawła II. A następnie wspólne spotkanie przy stole w domu Strażaka w Konieczkowej.

21 maj – Uroczysty dzień I Komunii dla 26 dzieci naszej parafii. Dzieci dzień przed I komunią przystąpiły do sakramentu pokuty z rodzicami, rodzeństwem i chrzestnymi.

22,23,24 maj –  Dni krzyżowe. Po mszy popołudniowej procesja wokół kościoła z modlitwami o urodzaje i błogosławieństwo Boże w pracy.

25 - 28 maj – Ojciec św. Benedykt XVI jak pielgrzym odwiedza naszą Ojczyznę. Hasłem pielgrzymki są Słowa św. Pawła Apostoła „TRWAJCIE MOCNI W WIERZE”. Pielgrzymując odwiedza następujące miasta: Warszawa, Częstochowa, Kraków, Łagiewniki, Wadowice, Kalwaria Zebrzydowska.

3 czerwiec 2006 – Pielgrzymka dzieci od I Komunii Świętej i ich rodziców pod przewodnictwem księdza katechety do Łagiewnik, Wadowic, Kalwarii Zebrzydowskiej, Krakowa.

10 czerwiec – Młodzież gimnazjalna klas III  z parafii Niebylec i Połomia przystąpiła do sakramentu bierzmowania.

Powitanie Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego przez delegatów młodzieży z Niebylca. Uroczysta Msza św. obrzędowa koncelebrowana przez Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego, ks. Dziekana Stanisława Stęchłego, ks. proboszcza Artura Grzędę w asyście księży z Gwoźnicy Górnej, z Jawornika. Ks. Biskup wygłosił Słowo Boże o doniosłym wydarzeniu w życiu młodego człowieka jakim jest sakrament bierzmowania.

15 czerwiec – Uroczystość Ciała i Krwi Chrystusa. Uroczysta Msza św. z kazaniem. Po Mszy św. procesja z Najświętszym  Sakramentem do IV ołtarzy przygotowanych przez rodziny z Konieczkowej, Jawornika, Niebylca i Gwoździanki.

W Uroczystości wzięły udział dzieci, młodzież, starsi, strażacy oraz parafialna orkiestra dyrygowana przez organistę Janusza Raka.

W tym dniu dzieci klas III obchodziły pierwszą rocznicę komunii świętej. Do nich dołączyły się dzieci klas II.

22 czerwiec – Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św.  procesja i błogosławieństwo dzieci ,wianków i ziół. Rozdanie dla dzieci pamiątkowych obrazków i cukierków.

23 czerwiec – Uroczyste zakończenie roku szkolnego i katechetycznego. Msza św. z kazaniem „Bogu i ludziom należy się podziękowanie, przeproszenie, i prośba na czas wakacji”.

W tym dniu obchodzimy Uroczystość Serca Pana Jezusa. Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu ,Litania do Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo.

7 lipiec 2006 – I piątek miesiąca lipca. Rano Msza św. o godz.800 z kazaniem wystawienie. Po południu godz.1700 godzina święta prowadzona przez grupy żywego różańca i Msza św. z kazaniem o Sercu Pana Jezusa. Wierni i dzieci licznie korzystają ze spowiedzi, rano i po południu.

9 lipiec – Ochotnicza Straż Pożarna z Niebylca, obchodziła w tym dniu100-lecie swego założenia.

Godz. 1445 zbiórka strażaków pod pomnikiem św. Floriana przed Gminą i przemarsz na czele z orkiestrą niebylecką do kościoła parafialnego w Niebylcu.

Godz. 1500 -  Uroczysta Msza św. koncelebrowana pod przewodnictwem ks. Dziekana Stanisława Stęchłego w gronie księży: ks. Jana Krynickiego kapelana diecezjalnego Straży, ks. Bogdana Bogaczewicza kapelana powiatowego Straży Pożarnej proboszcza z Frysztaka, ks. Artura Grzędę kapelana gminnego Straży proboszcza z Połomi. W czasie Mszy św. Kazanie wygłosił ks. kapelan powiatowy : „Święty Florian męczennik, patron strażaków - wzór do naśladowania”.

Nowy sztandar straży poświęcił kapelan diecezjalny. Po skończonej Mszy św. Strażacy, zaproszonych gości i wierni przemaszerowali na plac przed Gminą w Niebylcu, obok pomnika św. Floriana,  gdzie nastąpiło powitanie gości, przedstawicieli władzy państwowej m.in. premiera Waldemara Pawlaka, wicewojewody  Romana Godka, Jana Stodolaka starosty powiatu strzyżowskiego, wójta gminy Niebylec Marka Strzały i innych.

23 lipiec – Z racji zbliżającego się św. Krzysztofa patrona kierowców, błogosławieństwo pojazdów i modlitwa w intencji kierowców po Mszy św. popołudniowej.

1 sierpień 2006 – Rozpoczął się miesiąc trzeźwości. Nasi duszpasterze kierują do wiernych apel o dobrowolne wstrzymanie się od spożywania alkoholu na rzecz ratowania ludzi uzależnionych i ich rodzin w naszej ojczyźnie.

4 sierpień – Jak co roku wyruszyła XXIX piesza pielgrzymka z Rzeszowa do Częstochowy.

15 sierpień – Wniebowzięcie N M P - Matki Bożej Zielnej. W tym dniu wierni licznie zgromadzili się na miejscu pierwszego kościoła w Konieczkowej, gdzie obecnie stoi krzyż i kaplica, w której to znajduje się obraz Miłosierdzia Bożego. O godz. 1400 oprawiona została uroczysta Msza św. rozpoczynająca dożynki gminne.

Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił ks. Dziekan Stanisław Stęchły. Mówił o wielkim poświęceniu i trudzie rolnika, a zarazem obowiązku dbania o polską ziemię. Po Mszy nastąpiło poświęcenie wieńców. W czasie Mszy św. grała orkiestra parafialna z Niebylca pod dyr. Janusza Raka - organisty. Po skończonej Mszy św. przemarsz wszystkich z wieńcami na plac przed szkołę w Konieczkowej, gdzie rozpoczęto świeckie uroczystości dożynkowe. Podczas prezentacji wieńców z Gminy Niebylec przygrywała kapela „Jany” z Niebylca. (było 11 wieńców)

21 sierpień – W tym dniu nastąpiły coroczne zmiany personalne diecezji tzw. przenosiny. Do naszej  parafii przydzielono ks. Katechetę Stanisława Ziajora z parafii Kołaczyce w miejsce ks. Grzegorza Półtoraka przeznaczonego do parafii w Kamieniu.

4 wrzesień 2006 W poniedziałkowy poranek o godz. 800 Mszą św. z kazaniem i pod przewodnictwem K. Dziekana Stanisława Stęchłego rozpoczął się rok katechetyczny i szkolny. Cały trud wychowania i nauczania został powierzony Sercu Pana Jezusa a po błogosławieństwie dzieci i młodzież udali się do swoich szkół.

24 wrzesień – Spotkanie Rady Parafialnej.

2 październik 2006 – Wizytacja kanoniczna naszej parafii przez Ks. Bp Edwarda Białogłowskiego.

Ksiądz Biskup wizytację rozpoczął od kaplicy w Gwoździance, gdzie został powitany przez dzieci, młodzież, sołtysa wsi i Ks. Dziekana Proboszcza Stanisława Stęchłego. Została odprawiona Msza św. sprawowana przez Ks. Proboszcza, podczas której Ksiądz Biskup wygłosił Słowo Boże. Po Mszy św. nastąpiła wizytacja szkół znajdujących się na terenie parafii Niebylec ( Gwoździanka – 1015; Niebylec – 1130; Konieczkowa – 1300). Po wizycie w Zespole Szkół w Konieczkowej Ks. Biskup udał się w odwiedziny do chorych w Konieczkowej i Niebylcu. Następnie był czas na rozmowę z księżmi pracującymi w naszej parafii. A o godz. 1545 odbyło się spotkanie z grupami dzieci, ministrantów i młodzieży. O godz. 1700 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Biskupa w koncelebrze z Ks. Dziekanem i wicedziekanem Ks. Józefem Trzeciakiem. W czasie tej Mszy św. Ks. Biskup wygłosił kazanie a na jej zakończenie podsumował dokonaną wizytację i udzielił zgromadzonym wiernym i całej parafii błogosławieństwa. Po Mszy św. Ks. Biskup spotkał się z grupami starszych pracujących w naszej parafii. Podczas tego spotkania przedstawiciele poszczególnych grup zdali sprawozdanie ze swej działalności. Działalność przedstawili: Carias – Kramarz Maria; Żywy Różaniec – Dydak Edward; Koło Misyjne – Wójcikowska Danuta; Rada Parafialna – Komórek Jan, Grupa Trzeźwościowa – Krupa Małgorzata; Poradnictwo Rodzinne – Wapińska Stefania, Akcja Katolicka – Korab Zbigniew, ministranci – Ks. Stanisław Ziajor. Na zakończenie dnia Ks. Biskup Edward Białogłowski spotkał się na plebani z księżmi dekanatu przy wspólnym kolacyjnym stole.

20 październik – O godz. 2300 w kościele parafialnym zebrało się na modlitwie 52 pielgrzymów, którzy po błogosławieństwie wyruszyli na drogę pielgrzymią do Lichenia, Częstochowy i Łagiewnik pod przewodnictwem Ks. Stanisława Ziajora.

11 listopad 2006 Święto Niepodległości Ojczyzny. Domy i świątynia zostały na ten czas oflagowane. Uroczysta msza św. z kazaniem o godz. 1100 została odprawiona przez Ks. Dziekana Stanisława Stęchłego.

12 listopad – Wybory samorządowe.

19 listopad – W parafii odbyła się coroczna zbiórka dobrowolnych ofiar na seminarium duchowne w Rzeszowie.

26 listopad – Przyjęcie w poczet ministrantów 8 kandydatów na mszy św. o godz. 1500.

3 grudzień 2006 – Rozpoczyna się adwent czyli czas przygotowania parafii do uroczystości Bożego Narodzenia.

10 grudzień II niedziela adwentu, po każdej mszy św. modlitwa za kościół na wschodzie i zbiórka do puszek ofiar, które zostaną przeznaczone na kościół na wschodzie.

13 grudzień – 25 rocznica ogłoszenia stanu wojennego, dzień modlitw za ojczyznę.

16 grudzień – Spowiedź adwentowa w naszej parafii. Do spowiedzi przystąpiło 1520 osób.

25 grudzień – Uroczystość Bożego Narodzenia. Uroczysta Pasterka przy licznym udziale wiernych przystępujących do Komunii świętej.

26 grudzień – Wspomnienie św. Szczepana. Po południu kolędnicy misyjni odwiedzali rodziny parafii przedstawiając szopkę. Ofiary zebrane przeznaczyli na misje.

31 grudzień – Zakończenie roku 2006. o godz. 1400 wierni zgromadzili się na mszy św. by podziękować Panu Bogu za kończący się rok 2006. Po skończonej Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo.

Boża statystyka parafialna roku 2006.

Ochrzczono 34 dzieci, do I Komunii św. przystąpiło 26 dzieci, bierzmowanych zostało 41 osób, sakrament małżeństwa zawarło 13 par, zaopatrzono 75 osób chorych, zmarło 24 osoby, rozdano 76 300 Komunii świętych.

W minionym roku 2006 wykonano następujące prace: zmieniono stare nagłośnienie kościoła na nowe, odnowiono feretrony procesyjne, zainstalowano odnowione balaski, zrobiono postument pod krzyż jak również krzyż na Wielki Piątek. Odnowiono zegar w kościele, wymalowano przedsionki i wszystkie zewnętrzne drzwi w kościele, zrobiono boczne schody wejściowe po prawej i lewej stronie kościoła od przodu i tyłu (4) z granitu.

Na plebani wprawiono 3 okna PCV, wykonano schody wejściowe i zadaszenie. Ułożono kostkę brukową przed plebanią, ocieplono strych plebanii watą mineralną, którą przykryto deskami i płytami.


 

 

Anno Domini 2007

„Przypatrzmy się powołaniu naszemu”


1 styczeń 2007 Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki, dzień modlitw o pokój na świecie. Uroczysta suma, po której nastąpiło wystawienie Najświętszego Sakramentu i błogosławieństwo na rozpoczynający się Nowy Rok.

18 styczeń W tym dniu nasza parafia przeżywała całodniową Adorację Najświętszego Sakramentu w ramach diecezji rzeszowskiej.

21 styczeń – W niedzielne popołudnie o godz. 1600 odbył się Przegląd Kolęd i Pastorałek w Sali  budynku wielofunkcyjnego w Niebylcu. Wystąpiły zespoły i soliści z całej gminy.

Przez miesiąc styczeń kontynuowana była wizyta duszpasterska przez Ks. Proboszcza St. Stęchłego (Gwoździanka) i Ks. Wikariusza St. Ziajora (Konieczkowa i pozostałe miejscowości parafii).

11 luty 2007 – XV Światowy Dzień Chorego. Uroczysta Suma w intencji wszystkich chorych z naszej parafii.

4 maj 2007 – Odpust Parafialny. Uroczystą Sumę o godz. 1100 odprawił Proboszcz z Blizianki Ks. Henryk Mazur, a kazanie wygłosił Proboszcz z Lutczy Ks. Jan Ochał. W odpuście wzięli udział kapłani dekanatu czudeckiego, Ks. Adam Nowak – Prałat strzyżowski, Ks. Jan Młynarczyk – prałat z Sandomierza, orkiestra, schola i licznie zgromadzeni parafianie.

18 maj – 87 Rocznica urodzin Papieża Jana Pawła II. W tym dniu Zespół Szkół w Konieczkowej im. Jana Pawła II i wierni zgromadzili się w kościele parafialnym na Mszy św. o godz. 800. Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił Ks. Dziekan St. Stęchły. Oprawę liturgiczną przygotowała młodzież gimnazjalna. Po skończonej Eucharystii w Zespole Szkół w Konieczkowej odbyła się akademia poświęcona patronowi szkoły papieżowi Janowi Pawłowi II.

20 maj – W Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa 39 dzieci klas drugich naszej parafii przystąpiło po raz pierwszy do Komunii św. Przy śpiewie pieśni „Kiedyś o Jezu…” dzieci zostały uroczyście powitane i  wprowadzone do kościoła przez Księdza Proboszcza St. Stęchłego, który to również sprawował Mszę św. w intencji dzieci pierwszo komunijnych. Ksiądz Proboszcz wygłosił kazanie, którego głównym mottem były słowa „Imiona wasze są zapisane w niebie, tak wszyscy żyjcie, aby nie zostały wykreślone…” . Dzieci przyjęły Pana Jezusa pod dwiema postaciami – Chleba i Wina. Po Komunii św. delegacje dzieci i rodziców wyraziły swoją radość i wdzięczność względem wszystkich, którzy włożyli trud w przygotowanie dzieci do uroczystości pierwszej komunii świętej. Po podziękowaniach nastąpiło błogosławieństwo chlebków i poświęcenie obrazków i błogosławieństwo kończące Eucharystię. Każde dziecko udając się wraz  z rodzicami do swoich domów otrzymało chlebek i pamiątkowy obrazek.

21 maj – W poniedziałkowe popołudnie młodzież gimnazjalna klas III parafii Niebylec przystąpiła do końcowego  egzaminu przed bierzmowaniem. Egzamin prowadził wizytator diecezjalny K. Dariusz Trojnar z Rzeszowa. Egzamin zaliczyło 46 uczniów. Do sakramentu bierzmowania młodzież przygotowywali: Ks. Proboszcz Dziekan Stanisław Stęchły i Ks. Katecheta Stanisław Ziajor.

4 czerwiec 2007 – Młodzież  gimnazjalna klas III naszej i sąsiednich  parafii (Blizianka – 10; Baryczka – 14;  Gwoźnica Górna – 34; Jawornik; Lutcza, Niebylec – 46; Połomia) przystąpiła do sakramentu bierzmowania. Sakramentu bierzmowania udzielił wymienionej młodzieży Ks. Bp. Edward Białogłowski. Liturgię Msz św. jak i powitanie, podziękowanie i pożegnanie przygotowała młodzież naszej parafii. Młodzieży towarzyszyli kapłani z poszczególnych parafii.

7 czerwiec – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystą Mszę św. o godz., 1000 podczas której dzieci klas III obchodziły I rocznicę Komunii Św., odprawił i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz St. Stęchły. Tradycyjnie po Mszy św. odbyła się procesja do czterech ołtarzy, które przygotowują poszczególne wioski.

16 czerwiec – Pielgrzymka dzieci pierwszo komunijnych wraz z rodzicami i pod opieką duchową Ks. Katechety do Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach.

20 czerwiec –  W Strzyżowie w parafii Niepokalanego Poczęcia nastąpiła instalacja przez Ks. Bp. Kazimierza Górnego Kanoników (Prałatów) do Kapituły. Wśród 12 mianowanych księży Kanoników Kapituły znalazł się również nasz Ksiądz Proboszcz St. Stęchły.

24 czerwiec – 40 –lecie kapłaństwa Ks. Dziekana Proboszcza Stanisława Stęchłego. Uroczystą Sumę zamówioną przez Ochotniczą Straż Pożarną w Niebylcu, odprawił kapelan straży gminy Niebylec Ks. Proboszcz Połomi  Artur Grzęda i wygłosił kazanie na temat „Kapłan powołany do wielkiej godności Chrystusowej. Gratulacje i podziękowanie za pracę i współpracę złożyli: przedstawiciele OSP, delegacja Rady Parafialnej w imieniu parafii oraz Pan Wójt Zbigniew Korab w imieniu gminy.

Po zakończonej Mszy św. Ks. Prałat podziękował wszystkim za pamięć i modlitwę w jego intencji.

8 lipiec 2007 – Zbiórka do puszek przed Kociołem przeznaczona jako pomoc rodzinie z parafii Pstrągowa, którą dotknął pożar całego domu.

16 lipiec – W Sanktuarium „Ecce Homo” w Krakowie o godz. 1100 siostra Kinga Długosz z Konieczkowej ze Zgromadzenia Sióstr Albertynek Posługujących Ubogim złożyła wieczystą profesję.

„Dla miłości Boga w Trójcy Świętej Jedynego ślubuję Bogu Wszechmogącemu czystość, ubóstwo i posłuszeństwo(…), abym za łaską Ducha Świętego przez ustawiczną modlitwę i pokutę oraz ofiarną posługę najuboższym, opuszczonym i cierpiącym osiągnęła doskonałą miłość i na wieki wielbiła Przenajświętszą Trójcę”. (formuła ślubów)

Siostra Kinga prosiła o modlitwę, a by akt profesji wieczystej pomógł jej jeszcze bardziej ukochać Chrystusa i tych, do których On ją pośle.

29 lipiec – Niedziela – Po Mszy św. popołudniowej błogosławieństwo pojazdów mechanicznych oraz modlitwa w intencji kierowców. Każdy kierowca otrzymał obrazek ze św. Krzysztofem.

4 sierpień 2007 – Z Rzeszowa wyruszyła XXX Piesza Pielgrzymka na Jasną Górę.

5 sierpień – W kościołach całej Polski odbyła się zbiórka ofiar do puszek jako pomoc dla poszkodowanych przez trąbę powietrzną w naszej ojczyźnie i poszkodowanym rodzinom w katastrofie autokarowej pielgrzymom do La Salette w Grenoble.

11 sierpień – Wyruszyła piesza pielgrzymka na Kalwarię Pacławską z kościoła parafialnego w Gwoźnicy Górnej.

15 sierpień – Uroczystość Wniebowzięcia N.M.P. Matki Bożej Zielnej. Mszę św. dziękczynną za tegoroczne zbiory odprawił Ks. Proboszcz St. Stęchły podczas której wygłosił kazanie „Bogu i ludziom należy się wdzięczność…”. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie owoców, ziół i kwiatów oraz 5 wieńców (1-Gwoździanka; 1-Jawornik; 2-Konieczkowa; 1-Niebylec).

Wszystkie te wieńce były prezentowane w tym dniu na dożynkach gminnych w Jaworniku Niebyleckim. Podczas prezentacji 19 wieńców z gminy, wieniec z Gwoździanki zajął pierwsze miejsce i został delegowany na dożynki powiatowe do Wiśniowej i wojewódzkie do Radomyśla.

3 wrzesień 2007 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2007/2008. Uroczysta Msza św. o godz. 800 odprawiona przez Ks. Dziekana St. Stęchłego z kazaniem „Odpowiedzialność za dany nam czas pracy w roku szkolnym”.

8 wrzesień V Rocznica Koronacji Obrazu Matki Bożej. Uroczysta Suma o godz. 1100 pod przewodnictwem Biskupa Edwarda Białogłowskiego.

9 wrzesień – W Skalniku odbyła się Koronacja obrazu Matki Bożej Królowej Gór. Uroczysta suma koronacyjna o godz. 1100 pod przewodnictwem Księdza Arcybiskupa Edwarda Nowaka rodaka Nowego Żmigrodu, Ks. Bp. Kazimierza Górnego, Ks. Bp. Edwarda Białogłowskiego, Ks.Bp. Adama Szala i wielu księży diecezjalnych.

W miesiącu wrześniu rozpoczęto powakacyjne spotkania grup parafialnych dzieci i młodzieży.

26 wrzesień – Msza św. odpustowa z racji Świętych Kosmy i Damiana w Gwoździance.

1 październik 2007 – Początek nabożeństw różańcowych po Mszy św. wieczornej.

1 listopad 2007 – Uroczystość Wszystkich Świętych. O godzinie 14 Msza św. z kazaniem i procesja na cmentarze do pięciu stacji z modlitwami za zmarłych. Przez miesiąc listopad codziennie przed Mszą św. wieczorną były odczytywane wypominki i modlono się za zmarłych.

11 listopad – 89 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W naszej parafii uroczysta suma za ojczyznę o godz. 1100 przy udziale władz gminy Niebylec z wójtem Zbigniewem Korabem na czele, radnych, straży pożarnych z pocztami sztandarowymi, orkiestry i licznie zebranych wiernych.  Mszę św. sprawował i kazanie wygłosił Ks. Dziekan Proboszcz St. Stęchły. W swym słowie poruszył „odpowiedzialność za Ojczyznę”, ojczyzny trzeba się uczyć, o nią troszczyć i za nią się modlić. Po skończonej Eucharystii udano się pod pomnik Księdza Jerzego Popiełuszki, gdzie odbył się apel poległych.

18 listopad – Dzień, w którym w naszej diecezji rzeszowskiej wspominamy  błogosławioną Karolinę Kózka -  Dziewicę i Męczennicę, drugorzędną patronkę diecezji a zarazem rozpoczęła się peregrynacja relikwii błogosławionej Karoliny po parafiach diecezji. W naszej parafii to nawiedzenie będzie miało miejsce 8 maja 2008r.

2 grudzień 2007 – W pierwszą niedzielę adwentu rozpoczyna się rok duszpasterski pod hasłem „ Bądźcie uczniami Chrystusa”. Przez czas adwentu odbywały się Msze św. roratnie (rano o 615 i wieczorem o 1630), na których były głoszone homilie przygotowujące do Uroczystości Bożego Narodzenia. Adwent to czas dobrowolnej abstynencji od napojów alkoholowych. Rozprowadzano świece Caritas.

9 grudzień – W całej Polsce składane były ofiary do puszek, jako pomoc dla Kościoła rzymsko-katolickiego na wschodzie.

15 grudzień – Nasza parafia przeżywała spowiedź adwentową. W czasie spowiedzi była możliwość indywidualnej adoracji Najświętszego sakramentu, który był wystawiony w kaplicy Matki Bożej. Do spowiedzi przystąpiło 1785 osób.

27 grudzień – Rozpoczęła się wizyta duszpasterska (od Gwoździanki).

31 grudzień – Zakończenie roku Pańskiego 2007. O godz. 1400 została odprawiona Msza św. z kazaniem „Jak realizowaliśmy nasze powołanie”, w którym zawarte było również krótkie sprawozdanie za miniony rok 2007:

- ochrzczonych – 28; dzieci do I Komunii św. – 31; bierzmowanych – 45; par małżeńskich – 12; zmarłych 25; rozdano 78 050 Komunii św.

Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, podczas którego dziękowaliśmy Bogu za przeżyty czas, przepraszaliśmy za grzechy i prosili o potrzebne łaski na dalsze dni ziemskiego życia.


 

 

Anno Domini 2008

„Bądźmy uczniami Chrystusa”

1 styczeń 2008 Uroczystość Bożej Rodzicielki. Rozpoczęcie Nowego Roku Pańskiego 2008. Po sumie wystawienie Najświętszego sakramentu  i zawierzenie parafii Sercu Pana  Jezusa.

6 styczeń – Uroczystość Objawienia Pańskiego. W tym dniu szczególnie modlono się w intencji Ks. Bpa Kazimierza Górnego i Ks. Bpa Edwarda Białogłowskiego w rocznicę ich Konsekracji.

18 styczeń – Całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu w ramach diecezjalnej adoracji. Modlitwy prowadziły grupy pracujące w parafii oraz młodzież i dzieci.

20 styczeń – Przegląd Kolęd i Pastorałek w budynku wielofunkcyjnym w Niebylcu.

2 luty 2008 – Święto Ofiarowania Pańskiego – Matki Bożej Gromnicznej. W kościele jest obchodzony jako Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Oprócz modlitw w tej intencji, złożono ofiary również ofiary ze składki na klasztory kontemplacyjne w naszej diecezji tj. w Jaśle i w Rzeszowie.

6 luty – Rozpoczął się Wielki Post, który przygotuje wiernych do Świąt Wielkanocnych poprzez modlitwę, pokutne uczynki i czynną miłość bliźniego.

6 marzec 2008 – Rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych pod hasłem „Bądźmy uczniami Chrystusa. Rekolekcje przeprowadził Ks. Adam Wąsik z Przemyśla – moderator diecezjalny ruchu Światło-Życie. W sobotę odbyła się spowiedź, z której skorzystało 1915 osób.

18 marzec Niedziela Palmowa. Poświęcenie palm w kościele parafialnym o godz. 1100 a w Gwożdziance o godz. 900. W katedrze rzeszowskiej doroczne spotkanie młodzieży zrzeszonej w KSM.

21 marzec – Wielki Piątek. O godz. 1500 poświęcenie XIV stacji Drogi Krzyżowej wokół kościoła. Stacje drogi krzyżowej ufundowali Strażacy z Ochotniczej Straży Pożarnej z Niebylca pod kierownictwem komendanta Wacława Krupy. Obrazy, które są zamieszczone w poszczególnych stacjach są malowane na płótnie i pochodzą z 1948r. Stacje są wotum straży niebyleckiej z racji stulecia jej istnienia. Po poświęceniu została odprawiona droga krzyżowa przy licznym udziale wiernych.

13 marzec – Wielka Niedziela. Przy licznym udziale wiernych o godz. 600 rano procesja rezurekcyjna prowadzona przez księdza Proboszcza, który celebrował Mszę św. i wygłosił kazanie na temat „Jesteśmy świadkami Jezusa Zmartwychwstałego”. W swoim słowie Ksiądz Proboszcz zaznaczył, że mamy towarzyszyć Chrystusowi Zmartwychwstałemu, pomagać rozpoznawać Zmartwychwstałego i jednoczyć się z Nim.

3 kwiecień 2008 – Młodzież klas trzecich gimnazjum z naszej parafii w liczbie 49 osób wraz z młodzieżą dekanatu czudeckiego w sanktuarium Matki Bożej Królowej Różanca św. w Czudcu otrzymała z rąk Ks. Biskupa Kazimierza Górnego sakrament bierzmowania.

5 kwiecień – W seminarium duchownym w Rzeszowie odbył się IV Diecezjalny Kongres Nauczycieli i przedstawicieli Rad Rodziców.

20 kwiecień – 60-lecie Orkiestry Parafialnej w Niebylcu. Uroczysta Msza św. o godz. 1500 w kościele parafialnym. Po Mszy św. przemarsz do budynku wielofunkcyjnego. W ramach obchodów tego jubileuszu odbył się Koncert Orkiestry dętej, występ zespołu Trio Galicyjskie, występ grupy wokalnej. Jako, że pogoda dopisała wszystkie te występy odbywały się na scenie polowej.

4 maj 2008 – Odpust parafialny. Uroczystą sumę odprawił Ks.vic.dziek. Józef Trzeciak Proboszcz z Babicy i wygłosił kazanie „Jezusa znaczenie i wartość krzyża Chrystusa w codziennym życiu ucznia Pana”.

8 maj – Uroczystość Świętego Stanisława Biskupa patrona Polski. Zgodnie z diecezjalnym harmonogramem naszą parafię nawiedziły relikwie Bł. Karoliny Kózka.

O godz. 1700 powitanie relikwii przez młodzież i księdza Proboszcza. Msza św. z kazaniem i nabożeństwo majowe. Wierni mieli możliwość ucałowania relikwii. Czuwanie modlitewne do godz. 2100 zakończone Apelem Jasnogórskim.

9 maj Dalszy ciąg nawiedzenia. O godz. 630 Msza św. z kazaniem i ucałowanie relikwii oraz różaniec. O godz. 900 Msza św. dla chorych z kazaniem.

18 maj – I Komunia św. 24 dzieci klas drugich szkoły podstawowej po raz pierwszy przystąpiło do Komunii św.

19 maj Uroczystości związane z obchodami święta Szkoły w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej rozpoczęły się od Mszy św. o godz. 800 z homilią i błogosławieństwem. Następnie program artystyczny prezentowany w Zespole Szkół w Konieczkowej.

22 maj – Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi. Msza św. o godz. 1000 a po niej procesja do czterech ołtarzy przygotowanych w rynku przez poszczególne wioski.

29 maj – Zakończenie oktawy Bożego Ciała. Po Mszy św. procesja i błogosławieństwo wianków, ziół i dzieci.

1 czerwiec 2008 – W tym roku w całej Polsce jest po raz pierwszy obchodzony Dzień Dziękczynienia Bogu za wolną Ojczyznę. Ofiary do puszek przed Kociołami zostały przeznaczone na budowę centrum Opatrzności Bożej w Warszawie.

20 czerwiec – Zakończenie roku szkolnego i katechetycznego 2007/08. Msza św. z kazaniem „Uczeń Jezusa Chrystusa wakacje przeżywa z Bogiem” . Po Mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo na czas wakacji.

1-2 lipiec – Wyjazd nauczycieli na Jasną Górę w ramach Ogólnopolskiej Pielgrzymki Nauczycieli.

27 lipiec – Po Mszy św. popołudniowej błogosławieństwo pojazdów mechanicznych z racji św. Krzysztofa.

2 sierpień 2008 – W tym dniu w Zgromadzeniu Sióstr Felicjanek w Przemyślu  swoją pierwszą profesję zakonną złożyła Paulina Maria Olga Krzysztoń z Niebylca. „Wszystko przez serce Maryi na cześć Przenajświętszego Sakramentu”.

14 sierpień – Dzieci z naszej parafii udały się na kolonię Caritas do Myczkowiec.

15 sierpień – Uroczysta Msza św. dożynkowa o godz. 1400 z kazaniem z udziałem władz gminnych, powiatowych, wojewódzkich, delegatów z wieńcami i licznie zebranych wiernych. Po skończonej Mszy św. poświęcenie wieńców, ziół i kwiatów. Po procesji wokół kościoła wymarsz na stadion w Niebylcu, gdzie nastąpiło otwarcie tegorocznych dożynek gminnych przez starostę dożynek sołtysa Niebylca Edwarda Ciubę i starościnę Stefanię Wapińską. Dalszym uroczystościom przewodniczył Wójt gminy Niebylec Zbigniew Korab. Odbyła się prezentacja wieńców z poszczególnych wiosek wraz z ich oceną przez znawców. Podczas prezentacji przygrywała kapela „Jany” z Niebylca. Na zakończenie odbył się festyn dożynkowy.

23 sierpień – Dekretem biskupa została erygowana Parafia Matki Bożej Wspomożenia Wiernych w Jaworniku Niebyleckim.

W tym dniu nastąpiła zmiana wikariuszy w diecezji, która dotyczyła też i naszej parafii. Ksiądz Wikariusz Stanisław Ziajor po dwuletnim posługiwaniu w Niebylcu został przeniesiony do parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gorlicach. W jego miejsce przydzielono Ks. Wikariusza Andrzeja Chmiela przybyłego z parafii Gogołów.

1 wrzesień 2008– Uroczystą Mszą św. z kazaniem rozpoczął się nowy rok katechetyczny i szkolny.

18 wrzesień – Uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali widowiskowo-sportowej połączone z założeniem Gimnazjum Publicznego w Niebylcu. Uroczystość rozpoczęto o godz. 1100, podczas której przemówił Ks. Dziekan Stanisław Stęchły nawiązując do patrona dnia św. Stanisława Kostki.

12 październik 2008 – VIII Dzień Papieski – przed kościołami w całej Polsce i również w naszej parafii młodzież zbierała do puszek dobrowolne ofiary na żywy pomnik papieski, którym jest pomoc uzdolnionej młodzieży uczącej się.

16 październik – XXX rocznica wyboru papieża Polaka Jana Pawła II na stolicę Piotrową. Nasza parafia uczciła tę rocznicę poprzez uroczystą Mszę świętą odprawioną o godz. 1700 przez Księdza Dziekana Stanisława Stęchłego z kazaniem „Papież Jan Paweł II wychowawcą młodzieży”. Po mszy św. przemarsz pod pomnik przy Zespole Szkół w Konieczkowej gdzie odbyła się wieczornica i wyświetlono film z najważniejszych chwil życia papieża. Na zakończenie odśpiewano ulubioną pieśń Jana Pawła II „Barkę”.

1 listopad 2008 – Uroczystość Wszystkich Świętych. Po mszy św. o godz. 1400 odbyła się procesja na cmentarze z modlitwami do pięciu stacji. Po procesji nastąpiło poświęcenie odnowionych kaplic cmentarnych.

11 listopad – 90 Rocznica Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Na ten czas kościół parafialny został udekorowany flagami narodowymi a za przykładem poszli niektórzy parafianie. Uroczysta Msza św. za Ojczyznę została odprawiona o godz. 1000. W tym roku główne uroczystości ojczyźniane w gminie odbyły się w parafii Gwoźnica Górna, którym przewodniczył Ks. Dziekan Stanisław Stęchły. Odprawił on Mszę św. i wygłosił kazanie na temat odpowiedzialności za Ojczyznę przypominając o obowiązkach każdego człowieka wobec kraju.

23 listopad – Uroczystość Chrystusa Króla. Jest to Dzień KSM i Akcji Katolickiej. Główne uroczystości z udziałem członków tych stowarzyszeń odbyły się w rzeszowskiej Katedrze. Na sumie 12 kandydatów na ministrantów zostało przyjętych w poczet Liturgicznej Służby Ołtarza i od tej chwili już w pełni mogą wykonywać swoją posługę.

6 grudzień 2008 – Wspomnienie Świętego Mikołaja. Po Mszy św. o godz. 1600 w kościele miało miejsce niezwykłe spotkanie najmłodszych i nieco starszych ze św. Mikołajem.

13 grudzień – Rocznica ogłoszenia stanu wojennego, modlitwy za Ojczyznę. Zarazem był to dzień adwentowej spowiedzi parafialnej.

25 grudzień – Uroczystość Bożego Narodzenia. Świętowanie rozpoczęto od wigilii, po której parafianie licznie przybyli na Pasterkę.

27 grudzień – Rozpoczęto wizytę duszpasterską od miejscowości Gwoździanka od strony Żarnowej.

28 grudzień – W niedzielę Św. Rodziny wyruszyli po parafii ze swym kolędowaniem Kolędnicy misyjni. Zbierali oni ofiary na cele misji. Udało się im zebrać 1500 zł.

31 grudzień – To ostatni dzień roku kalendarzowego 2008. Uroczysta msza św. z kazaniem ”Jakimi uczniami Chrystusa byliśmy w minionym roku?”. Po mszy św. wystawienie Najświętszego Sakramentu i modlitwy przebłagalne, dziękczynne oraz prośby o błogosławieństwo w kolejnym roku.

Podsumowując miniony rok kalendarzowy Ks. Proboszcz przekazał wiernym informacje dotyczące pracy duszpasterskiej i gospodarczej w parafii:

Ochrzczono – 19 dzieci; do I Komunii św. przystąpiło – 24 dzieci; Bierzmowanych zostało 46 osób; sakrament małżeństwa zawarło 22 pary, zmarło 23 osoby; zaopatrzono 72 osoby; rozdano komunii św. 78 450.

Oddano do użytku kaplicę cmentarną w Niebylcu, w której wykonano kapitalny remont wewnątrz i na zewnątrz oraz jej obejście i dojście do kaplicy oraz przygotowano podłoże do poszerzenia parkingu prze plebanią.


 

 

Anno Domini 2009

„Otoczmy troską życie”

1 styczeń 2009 Uroczystość Bożej Rodzicielki. Światowy dzień modlitw o pokój na całym świecie. Weszliśmy w Nowy Rok Pański 2009. Przed każdym z nas ukryty tajemniczy czas 365 dni. W tym dniu składamy sobie życzenia, oby były zgodne z wolą Boga Matki Boga Maryi. Po sumie wystawienie Najświętszego sakramentu  i zawierzenie parafii Sercu Pana  Jezusa.

6 styczeń – Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Składka przeznaczona na misje. W tym dniu w czasie popołudniowym dzieci i młodzież z koła misyjnego udały się jako kolędnicy misyjni po rodzinach parafii. Zebrane ofiary podczas kolędowania przesłali na misje.

18 styczeń – W niedzielne popołudnie w Konieczkowej odbył się coroczny przegląd kolęd i pastorałek.

20 styczeń – Diecezjalny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu przez naszą parafię. O godz. 700 Msza św. z kazaniem i wystawienie Najświętszego Sakramentu i całodzienna adoracja prowadzona przez grupy różańcowe, grupy modlitewne dzieci i młodzieży. Zakończenie Mszą św. z kazaniem o godz. 1700.

2 luty 2009 – Święto Ofiarowania Pańskiego. Obchodzimy w tym dniu Światowy Dzień Życia Konsekrowanego. Ofiary zebrane w tym dniu podczas Mszy św. przeznaczone zostały na zakony kontemplacyjne diecezji rzeszowskiej.

11 luty – Światowy Dzień Chorych. Uroczysta Msza św. z kazaniem dla ludzi starszych i chorych podczas, której udzielono chorym Sakramentu Namaszczenia Chorych.

17 luty – Młodzież klas III gimnazjum przygotowująca się do sakramentu bierzmowania przystąpiła do egzaminu wewnętrznego w obecności Ks. Proboszcza.

25 luty – Środa Popielcowa – rozpoczęcie Wielkiego Postu. Parafianie usłyszeli z ust duszpasterzy o rozpoczęciu akcji trzeźwościowej, właściwym przygotowaniu się i parafii do Świąt paschalnych przez modlitwę, pokutę, post i czynną miłość bliźniego.

14 marzec – Młodzież i starsi z naszej parafii wyjechali do Rzeszowa na film „Popiełuszko” .

26 marzec Rozpoczęcie rekolekcji parafialnych, których hasłem było „Otoczmy troską życie”. Nauki rekolekcyjne prowadził Ks. Michał Moskwa z Zaborowa k/Strzyżowa.

2 kwiecień 2009 – W tym dniu przypada IV rocznica śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II. Uroczysta Msza św. z kazaniem o godz. 1800, a po jej zakończeniu program muzyczno-słowny oraz modlitewny o rychłą beatyfikację i kanonizację w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Konieczkowej o godz. 2030 zakończony Apelem Jasnogórskim.

19 kwiecień – Niedziela Miłosierdzia Bożego. Jest to niedziela, podczas której dzieci składają na ołtarzu Miłosierdzia Bożego w kościele parafialnym swoje skarbonki wielkopostne.

Po południu o godz. 1400 Msza św. z kazaniem z racji 60-lecia założenia Ochotniczej Straży Pożarnej w Konieczkowej. Po mszy św. nastąpił przemarsz strażaków n plac w Konieczkowej przed kapliczkę Świętego Floriana, gdzie odbywały się dalsze uroczystości tj. apel, sprawozdania, przemówienia, świadectwa starszych, odznaczenia, gościna i zabawa.

24 kwiecień – Zgromadzeni w kościele parafialnym o godz. 2000 pielgrzymi po modlitwie i błogosławieństwie Ks. Dziekana Proboszcza wyruszyli na pielgrzymkę autokarową do Lichenia, Kalisza, Kałkowa, Częstochowy i Łagiewnik.

26 kwiecień – Dzień solidarności z poszkodowanymi w trzęsieniu ziemi we Włoszech. Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem.

3 maj 2009 – Uroczystość Królowej Polski. Msza św. za Ojczyznę z kazaniem o godz. 1100. Po zakończonej Mszy św. nastąpił uroczysty przemarsz pod pomnik św. Floriana, gdzie podniesiono flagę państwową przy odegranym hymnie narodowym. Okolicznościowe przemówienie wygłosił wójt gminy Niebylec p. Zbigniew Korab, następnie odbyła się prezentacja strażaków i można było wysłuchać wiązanek pieśni patriotycznych zagranych przez orkiestrę parafialną. Uroczystości zakończyły się złożeniem pod pomnikiem św. Floriana wieńców i kwiatów.

4 maj – Odpust parafialny. Uroczystą Mszę św. odprawił i kazanie wygłosił  Ks. Proboszcz z Czudca Antoni Kocoł. Po Mszy św. procesja z Najświętszym Sakramentem wokół kościoła wraz z błogosławieństwem.

17 maj – I Komunia święta dla dzieci klas drugich szkoły podstawowej.

18-20 maj – Dni Krzyżowe. W te dni były wznoszone do Pana Boga szczególne modlitwy o pogodę, urodzaje i Boże błogosławieństwo w pracy na roli.

18 maj – Zespół Szkół w Konieczkowej przeżywał uroczysty dzień Patrona szkoły Ojca św. Jana Pawła II. Msza św. o godz. 900, a po jej zakończeniu część artystyczna w budynku szkolnym w Konieczkowej.

26 maj – Nadanie imienia Ks. Jana Twardowskiego Zespołowi Szkół w Niebylcu.

O godz. 900 dzieci, młodzież, rodzice, nauczyciele, wychowawcy i zaproszeni goście oczekują na przybycie Ks. Bpa Ordynariusza Kazimierza Górnego, który w asyście Ks. Dziek. Stanisława Stęchłego, Ks. Vice Dziekana Józefa Trzeciaka i kapelana Wiesława Matuszkiewicza wchodzi do kościoła głównymi drzwiami. Ks. Proboszcz powitał Księdza Biskupa i zebranych wiernych słowami „W życiu osobistym i społecznym człowieka są takie chwile, do których powraca się pamięcią mimo upływu lat…”. Podczas Mszy św. pod przewodnictwem Księdza Bpa Kazimierza Górnego został poświęcony sztandar szkoły. Po uroczystej Mszy św. wszyscy zebrani udali się na plac szkolny gdzie dokonano odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej wydarzenie nadania imienia. Następnie wszyscy zaproszeni goście przeszli na salę gimnastyczną gdzie zostali powitani przez panią Dyrektor szkoły Lucynę Małek Adamiak. Pani Dyrektor w swoim słowie uzasadniła wybór księdza Jana Twardowskiego na patrona szkoły, a uczniowie przedstawili specjalny program „Lekarstwem na wszelkie zło jest miłość” , w którym przybliżono postać ks. Jana Twardowskiego zachwyconego urodą świata, kochającego rodzinę, ojczyznę i każdego człowieka napotkanego na swojej drodze.

6 czerwiec 2009 – Młodzieży z różnych miejscowości naszego dekanatu (Baryczka (14); Blizianka (2); Gwoźnica Górna (38); Jawornik (15); Lutcza (28); Niebylec (46); Połomia (20); zgromadzonej w kościele parafialnym w Niebylcu został udzielony sakrament bierzmowania. Sakramentu udzielił Ks. Bp Kazimierz Górny. W koncelebrze brali udział ks. Dziekan Stanisław Stęchły, ks. Jan Ochał, ks. Artur Grzęda, ks. Adam Kaczor, ks. Jerzy Gajda, ks. Stanisław Buszta, ks. Henryk Mazur, ks. Wiesław Matyszkiewicz. Po mszy świętej przedstawicielka rodziców złożyła podziękowanie ks. Biskupowi i kapłanom za troskę i przygotowanie młodzieży do sakramentu bierzmowania.

Po skończonej liturgii miała miejsce na plebani wspólna kolacja i rozmowa Ks. Biskupa z kapłanami.

11 czerwiec – Uroczystość Bożego Ciała. Uroczysta Msza św. z kazaniem, po której nastąpiła procesja do czterech ołtarzy na dawnym rynku Niebylca, prowadzona przez księdza dziekana Proboszcza Stanisława Stęchłego. Po zakończeniu błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem. We mszy św. i procesji udział wzięli liczni wierni, dzieci, młodzież, LSO, strażacy, grupy modlitewne parafii i orkiestra.

19 czerwiec – W piątek o godz.. 800 Mszą św. z kazaniem został zakończony rok szkolny i katechetyczny. Po Mszy św. litania do Serca Pana Jezusa, akt oddania i błogosławieństwo Najświętszego Sakramentu.

29 czerwiec – Uroczystość Świętych Apostołów Piotra i Pawła. W tym dniu zakończył się Rok Świętego Pawła.

5 lipiec 2009 – Zbiórka ofiar do puszek przed kościołem dla rodzin z Ropczyc i okolic poszkodowanych tydzień temu w ogromnej powodzi.

19 lipiec – Po 24-letnim posługiwaniu jako organista odchodzi p. Janusz Rak. W jego miejsce został zatrudniony p. Marek Gorzynik zamieszkały w Gwoździance.

15 sierpień 2009 – Uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej. Mszę św. Odprawił i kazanie wygłosił ksiądz dziekan prałat Stanisław Stęchły. Po Mszy św. nastąpiło poświęcenie 7 wieńców dożynkowych (2 Jawornik, 2 Konieczkowa, 1 Niebylec, 1 Małówka, 1 Gwoździanka). Prezentacja wieńców odbyła się podczas procesji wokół kościoła.

23 sierpień – Uroczystość Matki Bożej częstochowskiej. O godz. 1200 uroczysta Msza św. z kazaniem odprawiona przez ks. Dziekana Proboszcza  otwierająca obchody 500-lecia założenia miasta Niebylca.

1 wrzesień 2009 – o godz. 800 msza św. z kazaniem na rozpoczęcie roku katechetycznego i szkolnego 2009/2010, sprawowana przez ks. Proboszcza Stanisława Stęchłego.

11 październik 2009 – IX Dzień Papieski pod hasłem „Jan Paweł II – Papież wolności”. W tę samą niedzielę, w Rzymie odbyła się kanonizacja błogosławionego arcybiskupa Zygmunta Szczęsnego Felińskiego, w której uczestniczyli nasi parafianie z ks. Andrzejem Chmielem.

1 listopad 2009 – Uroczystość Wszystkich Świętych. O godz. 1400 Msza św. z kazaniem w kościele parafialnym i równocześnie w kaplicy na Gwoździance, po których procesja na cmentarze do 5 stacji.

2 listopad – W poniedziałkowe popołudnie o godz. 1400 msza św. z kazaniem, a po jej zakończeniu procesja na dawny cmentarz w Konieczkowej, gdzie również odprawiono modlitwy za zmarłych przy 5 stacjach.

8 listopad – II niedziela miesiąca obchodzona po raz pierwszy jako Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. Ofiary składane w tym dniu do puszek zostały przekazane dla Kościoła w Indiach.

11 listopad – Święto Odzyskania Niepodległości. Uroczyste obchody Narodowego Święta w parafii rozpoczęły się Mszą św. odprawioną przez ks. Prałata Proboszcza Stanisława Stęchłego, podczas której wygłosił on kazanie, którego mottem było „Niepodległość Ojczyzny była: wywalczona, wycierpiana, wypracowana i wymodlona”. We Mszy św. uczestniczyli: wójt gminy Zbigniew Korab, radni gminy Niebylec, poczty sztandarowe szkół i OSP, orkiestra i wierni. Ze względu na deszczową aurę pan wójt swoje okolicznościowe przemówienie wygłosił w kościele, a orkiestra wykonała wiązankę piosenek patriotycznych. Po zakończeniu uroczystości delegaci różnych instytucji złożyli wiązanki kwiatów pod pomnikiem Sługi Bożego Księdza Jerzego Popiełuszki.

20 listopad – Spotkanie Akcji Katolickiej w domu Strażaka w Konieczkowej. Przybyło 32 osoby.

21 listopad – Diecezjalny Kongres Rodzin na zakończenie roku duszpasterskiego w katedrze rzeszowskiej. O godz. 1100 Msza św. pod przewodnictwem Ks. Bp. Ord. Kazimierza Górnego.

22 listopad – Na niedzielnej sumie do grona ministrantów przyjęto 12 kandydatów. W tym dniu ministranci zbierali po domach ofiary na Seminarium Duchowne w Rzeszowie w miejsce dawnych płodów ziemi.

29 listopad – I niedziela Adwentu – przygotowanie parafii od uroczystości Bożego Narodzenia poprzez dobrowolną abstynencję od alkoholu i modlitwę i uczestnictwo dzieci i starszych we mszach roratnych.

5 grudzień 2009 – Do dzieci z naszej parafii zgromadzonych w kościele przybył św. Mikołaj.

6 grudzień – II niedziela Adwentu – ofiary zbierane do puszek przeznaczone zostały jako pomoc dla Kościoła Rzymsko Katolickiego na wschodzie.

8 grudzień – Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP. Na mszy św. popołudniowej nastąpiło poświęcenie i rozdanie medalików dzieciom klas drugich szkoły podstawowej.

12 grudzień – Adwentowa spowiedź w parafii. Z sakramentu pokuty skorzystało 1360 wiernych.

25 grudzień – Uroczystość Bożego Narodzenia. Wierni licznie wzięli udział we Mszy św. o północy – Pasterce i innych mszach w tym dniu licznie przystępując do Komunii św.

28 grudzień – Rozpoczęcie wizyty duszpasterskiej od miejscowości Konieczkowa.

31 grudzień – Zakończenie roku kalendarzowego 2009. O godz. 1400 msza św. z kazaniem „Jak troszczyliśmy się o życie w minionym roku”, a po niej wystawienie Najświętszego Sakramentu, litania do Serca Pana Jezusa i błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem.

Jak co roku Ks. Proboszcz dokonał podsumowania całorocznej pracy duszpasterskiej. 41 dzieci zostało ochrzczonych, 21 dzieci przystąpiło do I Komunii Św. , 26 bierzmowanych, 11 par przyjęło sakrament małżeństwa, zaopatrzono 78 osób chorych, 23 osoby zmarło, rozdano 79 350 Komunii św.

W sferze gospodarczej parafii: odnowiono obrazy i ramy obrazów, wymalowano prezbiterium i część naw bocznych kościoła, wymieniono część okien i drzwi na plebanii, zainstalowano ogrzewanie słoneczne wody na plebani. Parafia wypłaciła wszystkie zobowiązania w kurii diecezjalnej, seminarium, Caritas oraz wszystkim pracownikom za wykonaną pracę. Parafia nie posiada na koniec roku żadnych długów. Saldo końcowe roku 2009 jest dodatnie.