Kronika Proboszcza Ks. Prałata Stanisława Stęchłego 2011r.

Kronika 2011 rok "W Komunii z Bogiem"

Kronika 2011 rok "W Komunii z Bogiem"

 

 1. 1 styczeń – sobota – Uroczystość  Bożej Rodzicielki , dzień modlitw o pokój na świecie, Nowy Rok 2011. Po sumie wystawienie Najświętszego Sakramentu litania do Serca Pana Jezusa, akt ofiarowania Rodzin, parafii S.P.J. modlitwa do Matki Najświętszej błogosławieństwo  Najświętszym Sakramentem.
 2. 2 styczeń –  Niedziela II po Bożym Narodzeniu Po każdej Mszy św. Adoracja Najświętszego Sakramentu. W ciągu tygodnia wizyta kolędowa Niebylca i Konieczkowej.
 3. 6. Styczeń – czwartek Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli .Sejm zatwierdził jako dzień wolny od pracy po wielu latach przywrócono dawny charakter świętowania Msza o godz.10–tej posmęcenie kredy i kadzidła. Po południu wyruszyli kolędnicy misyjni do rodzin parafii. W tym dniu Księża Biskupi ordynariusz Kazimierz Górny Edward Białogłowski,  obchodzili rocznicę sakry Biskupiej. Wierni pamiętali o modlitwie w ich intencji.
 4. 15 styczeń – sobota w parafii Niebylec diecezjalny dzień adoracji Najświętszego Sakramentu. Rozpoczęcie o godz. 800 Msza św. z kazaniem i wystawienie do godz.1600. Msza św z kazaniem i zakończeniem.
 5. 16 styczeń – Niedziela II w ciągu roku. Godz. 1600 w Sali GOK w Niebylcu widowisko Jasełkowe wykonaniu dzieci.
 6. 23 styczeń – Niedziela III  w ciągu roku W minionym tygodniu została zakończona wizyta kolędowa. Godz.1600 w Sali widowiskowo sportowej w Niebylcu koncert noworoczny orkiestry i kapel zespołów, chóru zorganizowany przez Akcję Katolicką.
 7. 2  luty – środa Święto Ofiarowania Pańskiego Matki Bożej Gromnicznej, Światowy dzień życia konsekrowanego. Ofiary zebrane Podczas Msz św, przeznaczono na klasztory w Jaśle Wizytki i w Rzeszowie Karmelitanki.
 8. 11 luty – piątek wspomnienie Objawienia Matki Bożej w Lourdes – XIX Światowy Dzień Chorego. Msza święta w intencji chorych godz. 1500. Podczas Mszy świętej  odczytano orędzie Benedykta XVI przeznaczone na ten dzień, chorym udzielono sakramentu chorych. Po Mszy św. rozdano obrazki Matki Bożej przed którą klęczy Święty Maksymilian Maria Kolbe, Męczennik obozu Oświęcimskiego.
 9. 15 luty – wtorek, egzamin wewnętrzny przed  przyjęciem sakramentu bierzmowania przed Ks. Proboszczem Stanisławem Stęchłym.
 10. 9 marzec – Środa Popielcowa  rozpoczęto Wielki Post, czas przygotowania do Świąt Wielkanocnych, również Tydzień modlitw o trzeźwość narodu.
 11. 7 kwiecień – czwartek rozpoczęcie rekolekcji wielkopostnych w parafii pod hasłem „ w komunii z Bogiem”. Rekolekcje przeprowadził Ks. Wikariusz z Czudca Grzegorz Krupa.
 12. 9 kwiecień – sobota – spowiedź rekolekcyjna skorzystało 1314 osób.
 13. 1 maj – II niedziela Wielkanocy , Niedziela Miłosierdzia Bożego. W Rzymie Ojciec Święty Benedykt XVI  ogłosił błogosławionym Papieża Jana Pawła II. Transmisja z Watykanu godzina 1000 .
 14. 3 maj – uroczystość Matki Bożej Królowej Polski . Uroczysta Suma za Ojczyznę przy udziale O S P z gminy Niebylec, orkiestry, licznie zebranych wiernych. Mszę Świętą odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz Prałat, Proboszcz Parafii Stanisław Stęchły. W kazaniu przedstawił dwie myśli Przekazać.” żywą wiarę  i zasady moralne przyszłemu pokoleniu”. Po zakończeniu modlitw w kościele przemarsz pod pomnik Świętego Floriana na dawny Rynek w Niebylcu, gdzie nastąpiła prezentacja Strażaków z gminy Niebylec odegranie hymnu narodowego podniesienie flagi państwowej, wystąpienie wójta Zbigniewa Korabia , złożenie kwiatów pod pomnikiem, koncert piosenek patriotycznych i rozwiązanie uroczystości.
 15. 4 maj – środa . Odpust Parafialny Znalezienie Krzyża Świętego. Godz.800 Prymaria  odprawił i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły, „Jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, aby wywyższono Syna Człowieczego,” (j.3.13)  Godz.1100 Uroczysta Suma .  Odprawił i kazanie wygłosił Ksiądz Zygmunt Mularski Proboszcz  Parafii Gwoźnica Górna. Po sumie procesja na zewnątrz wokół kościoła Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem i pieśń Boże coś Polskę...
  W uroczystości uczestniczyli Kapłani dekanatu Czudec:
  Ks. Dziekan Antoni Kocoł (Czudec), Ks. Prałat Stanisław Kopeć(Czudec), Ks, Prałat Józef Trzeciak(Babica), Ks. Prałat Stanisław Stęchły,(Niebylec) Ks, vice dziekan Artur Grzęda (Połomia)Ks. Prob,  Jerzy Gajda (Baryczka), Ks. Prob. Jan Ochał (Lutcza), Ks. Prob. Ryszard Ozga (Pstrągowa), Ks. Prob Tadeusz Niziołek(Nowa Wieś),Ks.Prob. Henryk Mazur(Bliźianka), Ks. Prob Adam Kaczor(Jawornik), Ks, Prob. Mariusz Mik(Wyżne), Ks. wikary Grzegorz Krupa(Czudec),Ks, wikary Marcin Graboś (Lutcza); Ks. Wikary Andrzej Chmiel(Niebylec) Księża emeryci Ks. Kan. Franciszek Pelc,(Korczyna) Ks. Kan. Antoni Domino(Słocina).
 16. 10 maj – wtorek, Bierzmowanie młodzieży z parafii: Baryczka(6), Blizianka (5), Gwoźnica Górna, Jawornik(11), Lutcza, Niebylec(34), Połomia(17). Godz. 1800 Msza Święta pod przewodnictwem Ks. Biskupa, powitanie przez młodzież.  Przed błogosławieństwem młodzież dziękuje Ks. Biskupowi udzielenie sakramentu bierzmowania, Ksiądz Proboszcz dziękuje za przybycie, odprawienie Mszy Świętej wygłoszenie Słowa Bożego, prosząc o błogosławieństwo i poświęcenie obrazu Papieża Jana Pawła II
  Na uroczystość przybyli Księdza z parafii młodzieży bierzmowanej.
  Po zakończonej liturgii Ks. Biskup sekretarz Michał Czeluśniak i kapłani udali się na kolację.
 17. 14  maj – sobota godz.1500 pierwsza spowiedź dzieci klas II S.P.
 18. 15  maj – niedziela , godz. 1000 Uroczyste wprowadzenie dzieci  pierwszo komunijnych do kościoła. Uroczystą Msze Świętą w intencji dzieci  i rodziców odprawił i wygłosił kazanie ksiądz proboszcz          Stanisław Stęchły„ pozwólcie dzieciom przyjść do Mnie , nie zabraniajcie im „ odpowiedzialność rodziców, chrzestnych za wychowanie dzieci. Do pierwszej Komunii Świętej przystąpiło 24 dzieci. Przygotowywali Ks. Proboszcz, Ks. katecheta Andrzej Chmiel i katechetka Maria Wnęk.
 19. 18 maj – rocznica urodzin  Błogosławionego Jana Pawła II. Zespół Szkół Konieczkowej gromadzi się w kościele parafialnym w Niebylcu na Mszy św. o godz. 12 45 , którą odprawił i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Prałat Stanisław Stęchły. Po Mszy św. program słowno muzyczny w Zespole Szkół w Konieczkowej przygotowany przez młodzież.
 20. 21 maj – sobota dzieci pierwszej komunii wraz z rodzicami i Ks. Katechetą wyruszyły autokarem do Kalwarii Zebrzydowskiej Wadowic i Łagiewnik.
 21.  

 22. 11 – sierpień przywiezienie 3 dzwonów z kapitalnego remontu z firmy ludwisarskiej Janusza Felczyńskiego z Przemyśla i zamontowanie na dzwonnicy. Dzwon największy ważący 700 kg. Został fundowany jako wotum Błogosławionemu Papieżowi Janowi Pawłowi II
 23. Fundatorami byli:
  Ks. Proboszcz Stanisław Stęchły, Ks.Jana Młynarczyka,(rodak niebylecki i ofiarni parafianie Niebylca.
  Elektroniczny napęd dzwonów wkonała firma Felczyńskiego ( Piotr Stanisz – elektronik)
 24. 14 – sierpień – niedziela , ofiary zbierane do puszek przeznaczone na kraje Afryki, które przeżywają  głód z powodu długotrwałej suszy.
 25. 15 – sierpień – poniedziałek Uroczystość Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny – Matki Bożej Zielnej. Uroczysta Msza święta dziękczynna za tego roczne zbiory o godzinie 1100, którą odprawił i kazanie wygłosił Ks. Proboszcz Prałat Stanisław Stęchły. Po Mszy św. poświęcenie  5 wieńców: 1Gwoździanka,1 Jawornik, 2 Konieczkowa, 1 Niebylec, ziół, kwiatów. Prezentacyjna procesja z wieńcami wokoło kościoła przy akompaniamencie  dzwonów.
 26. 25 – sierpnia –  czwartek, w całej diecezji rzeszowskiej nastąpiły zmiany na personalne proboszczów i wikariuszy .W Naszej Parafi Niebylec w miejsce Ks. Wikariusza Andrzeja Chmiela został przeznaczony Ks. Mariusz Korbecki rodem z Rzeszowa parafii Świętego Judy Tadeusza ostatnio pracując w Rzeszowie.
 27. 1 – wrzesień – czwartek  godz. 800 Uroczysta Msza Święta odprawiona przez ks. Proboszcza z kazaniem. Po Mszy Świętej wystawienie  Najświętszego Sakramentu , Litania do Serca Pana Jezusa, błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem .
 28. 5 – wrzesień – od poniedziałku powakacyjne spotkania dzieci i młodzieży parafii. W środy spotkania LSO w piątki Oaza przed Mszą Św. popołudniową, po Mszy św. kandydaci do sakramentu bierzmowania. W soboty młodzież od klas II ponad gimnazjalna przygotowująca się do sakramentu małżeństwa. Obecność obowiązkowa.
 29. 14 – września środa Święto Podwyższenia Krzyża Świętego. W tym dniu przed 25 laty objął kanonicznie probostwo Parafii Niebylec Ksiądz Prałat Stanisław Stęchły. O godz. 1800 dziękczynną Mszę Świętą odprawił i wygłosił kazanie Ksiądz .Prałat Stanisław Stęchły. Na wstępie delegacje: dzieci,  ministrantów, młodzieży, rada parafialna, koło gospodyń wiejskich z Konieczkowej, Ochotnicza  Straż Pożarna z Konieczkowej i Niebylca, Dyrektorzy  Szkół z Gwoździanki,  Konieczkowej i Niebylca złożyli wiązanki Kwiatów z podziękowaniem za 25 lat proboszczowania i posługi duszpasterskiej, życząc błogosławieństwa Bożego zdrowia , opieki Matki Najświętszej na długie lata ziemskiego życia w Parafii Niebylec.
  Po skończonej Mszy Świętej Ksiądz Proboszcz wszystkim Serdecznie podziękował, Jeżeli kogoś przez ten czas pracy obraził to przeprasza, życząc dalszej dalszego zangażowania  na dalsze lata.
 30. 2 – październik niedziela, rozpoczęcie 67 Tygodnia Miłosierdzia .Ofiary składane do puszek przeznaczone dla osób najbiedniejszych w parafii .
 31. 9 – październik niedziela . Obchodzony XI Dzień Papieski jako dziękczynienie za beatyfikację Papieża Jana Pawła II, Tegoroczny Dzień Papieski jest pod hasłem . ” Jan Paweł II człowiek modlitwy” Ofiary zbierane w tym dniu przed kościołami do puszek przeznaczone zostały na stypendium dla młodzieży zdolnej wywodzącej się z rodzin ubogich, biednych.
  W tym dniu wybory do Sejmu i Senatu. Wygrała  PO przed  PiS.
 32. 23 – październik niedziela, rozpoczęła Tydzień Misyjny pod hasłem   „Idźcie i Głoście”. Zebrana składka w tym dniu w całości przeznaczona została na misje.
 33. 11 – listopad 93 rocznica odzyskania niepodległości. Uroczysta Msza św. za ojczyznę odprawił i wygłosił kazanie na temat o Ojczyźnie, Ksiądz Prałat Proboszcz Stanisław Stęchły. Po skończonej Mszy św. wszyscy udali się pod pomnik Błogosławionego Ks. Jerzego Popiełuszki, gdzie nastąpiło okolicznościowe przemówienie Wójta Gminy Zbigniewa Korab.
 34. 27 – listopad - Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata, ostatnia niedziela roku kościelnego. Na sumie przyjęcie do grona ministrantów, którzy przez pół roku jako kandydaci przygotowywali się do tej uroczystości. Po Mszy świętej wystawienie Najświętszego Sakramentu litania do Serca pana Jezusa Akt oddania Sercu błogosławieństwo.
 35. 27 – listopad – I niedziela Adwentu ,rozpoczyna Nowego Roku Kościelnego pod hasłem „ Kościół naszym domem” Przez okres Adwentu w dni powszednie Msze św. Roratnie z kazaniem o godz 615 i  o godz. 1630. W Adwencie podejmujemy dobrowolną akcję trzeźwości dla ratowania bliźnich i Naszej Ojczyzny.
 36. 4 – grudzień – II niedziela Adwentu. W dniu dzisiejszym przed kościołami zbiórka do puszek jako pomoc  Kościołowi na wschodzie.
 37. 11 – grudzień - III niedziela Adwentu, rozprowadzane są świece wigilijne Caritas i opłatki.
 38. 13 – grudzień XXX rocznica  ogłoszenia stanu wojennego. Dzień szczególnej modlitwy w intencji Ojczyzny.
 39. 17 – grudzień – Spowiedź Adwentowa w naszej Parafii. W czasie spowiedzi wystawienie Najświętszego Sakramentu w kaplicy Matki Bożej. Adoracja indywidualna. Z łaski miłosierdzia Bożego i posługi kapłańskiej  zkorzystało  1458 osób.
 40. 18 – grudzień - IV niedziela Adwentu bezpośrednie przygotowanie od wigilii Bożego Narodzenia.
 41. 25 – grudzień – niedziela Uroczystość Bożego Narodzenia. O północy Msza Święta Pasterka odprawiana za parafian przez Ks. Proboszcza z kazaniem .
 42. 26 – grudzień – poniedziałek , Święto Świętego Szczepana I Męczennika. Po Sumie poświęcenie owsa.
 43. 27 – grudzień –  wtorek wspomnienie Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty.  Rozpoczęcie wizyt duszpasterskiej „ kolędy”
 44. 31 – grudzień – sobota zakończenie Roku Pańskiego 2011. Uroczysta Msza Święta Dziękczynna o godz 1400 podczas której Ksiądz Proboszcz  Prałat Stanisław Stęchły wygłosił kazanie „ Jak przeżyliśmy miniony czas „ W komunii z Bogiem i Ludzmi” opierając się na danych parafii tak pod względem duszy i ciała, ujmując naszą łączność z Bogiem i bliźnimi.
  Ochrzczono 42 dzieci, do I komunii przystąpiło 24 dzieci, sakrament bierzmowania otrzymało 36 młodych, sakrament małżeństwa przjęło 16 par, sakrament kapłaństwa 1 sakrament chorych 81 osób zmarło 24 osób, rozdano 78.300 komunii Świętych.


Podczas minionego roku ze sakramentu pokuty mogli korzystać wierni w każdy dzień przed Mszą Świętą i w czasie Mszy Świętej .
Słowo Boże i kazania głoszone były w Niedziele , Uroczystości, święta na Mszach świętych, Roratnych, ślubnych, pogrzebowych, rocznicowych. comiesięcznych spotkaniach żywego różańca.
W minionym roku parafia uiszczała wszelkie opłaty na Seminarium Duchowne w Rzeszowie Kurię, PAT, Misje, biedne kościoły, Caritas potrzeby losowe.


W Parafii ufundowano:

nowy Dzwon Jan Paweł II Jako wotum parafii z racji beatyfikacji naszego Rodaka Papieża Jana Pawła II.
Dokonano wymiany zawieszeń wszystkich dzwonów na nowe i zainstalowano nowy napęd wszystkich dzwonów wymieniając wszystkie serca u dzwonów przez Firmę ludwisarzy Janusza i Macieja Felczyńskich  z Przemyśla.
Na plebanii wymieniono 6 okien na PCV, częściowa wymiana grzejników OC i rur na miedziane, ocieplenie strychu wełną mineralną
Przykrywając deskami uprzednio zaimpregnowanymi, przebudowa górnego balkonu montując tralki betonowe. poprawienie schodów od plebanii do kościoła,